Anda di halaman 1dari 55

1.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

1
2009-Folklor-Jawa
https://www.scribd.com/doc/208450171/2009-Folklor-Jawa

ajara-siti-jenar
https://www.scribd.com/document/52182067/ajara-siti-jenar

Kumpulan-Salawat
https://www.scribd.com/doc/209247192/Kumpulan-Salawat

Silsilah-Tarekat-Naqsyabandiyah-Alqolidiyah
https://www.scribd.com/doc/36791358/Silsilah-Tarekat-Naqsyabandiyah-Alqolidiyah

Syekh-Siti-Jenar-Menyatu-Dengan-Dzat
https://www.scribd.com/doc/121430538/Syekh-Siti-Jenar-Menyatu-Dengan-Dzat

Buku-Mengenal-Para-Masyaikh
https://www.scribd.com/doc/257202257/Buku-Mengenal-Para-Masyaikh

Ajaran-Syeh-Siti-Jenar-TENTANG-ALLAH
https://www.scribd.com/doc/25364328/Ajaran-Syeh-Siti-Jenar-TENTANG-ALLAH

Membaca-Pesan-pesan-Tuhan-History-of-Knowledge
https://www.scribd.com/document/19848224/Membaca-Pesan-pesan-Tuhan-Historyof-Knowledge

Bidayatul-Hidayah-Imam-Al-ghazali
https://www.scribd.com/doc/203784995/Bidayatul-Hidayah-Imam-Al-ghazali

Ucapan-Spiritual-Syekh-Siti-Jenar
https://www.scribd.com/document/36330877/22255407-Ucapan-Spiritual-Syekh-SitiJenar
Bab-6-Tauhid
https://www.scribd.com/document/78259849/Bab-6-Tauhid

Pengenalan-Diri-Kepada-Sang-Pencipta
https://www.scribd.com/doc/99418891/Pengenalan-Diri-Kepada-Sang-PenciptaWww-mfar-Abdurrahim-blogspot

Kun-Fayakuun
https://www.scribd.com/doc/2603401/Kun-Fayakuun-Man-Arofa-Nafsahu-FaqodArofa-Robbahu
https://www.scribd.com/doc/2603401/Kun-Fayakuun-Man-Arofa-Nafsahu-FaqodArofa-Robbahu

Menyingkap-Tabir-Pengenalan-Diri-Kepada-Maha-Pencipta
https://www.scribd.com/doc/98169457/Menyingkap-Tabir-Pengenalan-Diri-KepadaMaha-Pencipta

Adab-Suluk-Al-Murid
https://www.scribd.com/doc/102959278/Terjemahan-Kitab-Adab-Suluk-Al-Muridoleh-Al-Arifbillah-Al-Imam-Abdullah-Al-Haddad

Wihdatul-Wujud
https://www.scribd.com/document/59475034/Aku-Dan-Wihdatul-Wujud

Kitab-Kematian
https://www.scribd.com/doc/121594897/Tawasin-Kitab-Kematian

Kitab-Aulia
https://www.scribd.com/document/124456975/Himpunan-Kitab-Aulia

Sunan-Bonang
https://www.scribd.com/document/124295712/Kitab-Suluk-Sunan-Bonang

Ajaran-Agung
https://www.scribd.com/doc/266222082/Ajaran-Agung-Para-Guru

Compressed-Edition
https://www.scribd.com/doc/59729270/SEHAT-dan-SUKSES-Ala-TAOISCompressed-Edition

Mati-Suri
https://www.scribd.com/document/251814309/Mati-Suri

Akhli-Urut-Bandung
https://www.scribd.com/document/215838665/Akhli-Urut-Bandung

Kitab-Joyoboyo
https://www.scribd.com/document/227089839/Kitab-Joyoboyo

Ramalan-Joyoboyo
https://www.scribd.com/document/227546928/Ramalan-Joyoboyo

Bintang12
https://www.scribd.com/doc/181079044/Kitab-Bintang12-pdf

Pengobatanchina
https://www.scribd.com/document/215653421/Pengobatanchina

Shao-Lin-Pay
https://www.scribd.com/document/37985676/Kitab-Pusaka-Shao-Lin-Pay

Zen-Power
https://www.scribd.com/document/294538138/Zen-Power

Serat-Jayabaya
https://www.scribd.com/doc/53507020/28971764-Serat-Jayabaya

Lima-Unsur
https://www.scribd.com/doc/125270305/Fusi-Lima-Unsur

Tao-Vitalitas
https://www.scribd.com/doc/125408546/Tao-Vitalitas-pdf

Tiong-Hoa-part2-hal-36-s-d-73
https://www.scribd.com/document/33726486/Resep-Pusaka-Obat2-Tiong-Hoa-part2hal-36-s-d-73

DARMAGANDHUL
https://www.scribd.com/doc/52207857/SERAT-DARMAGANDHUL

Tiong-Hoa-Jilid-2
https://www.scribd.com/document/60137717/Resep-Pusaka-Obat-Tiong-Hoa-Jilid-2

Wedha-Mantra
https://www.scribd.com/document/216464088/Kitab-WedhaMantra

Tridaya-Level-3
https://www.scribd.com/document/102039048/Tridaya-Level-3

Kitab-Sulaim
https://www.scribd.com/document/2368638/Kitab-Sulaim

sasahidan
https://www.scribd.com/doc/163934710/WIRID-sasahidan

Okultisme
https://www.scribd.com/document/32824085/OkultismePraktis-H-P-Blavatsky

tenaga-dalam
https://www.scribd.com/document/113684983/ilmu-tenaga-dalam

Mistik-Kejawen
https://www.scribd.com/document/94235059/Mistik-Kejawen

Menjadi-Paranormal
https://www.scribd.com/doc/239190447/Kitab-Paranormal-Cara-Tercepat-MenjadiParanormal

Ilmu-Olah-Roso
https://www.scribd.com/doc/269261189/Ilmu-Olah-Roso

Kitab-I-Ching
https://www.scribd.com/document/66257692/Rahasia-Kitab-I-Ching

Reiki-Kasih-Agung
https://www.scribd.com/document/303379313/Reiki-Kasih-Agung

alhikmah
https://www.scribd.com/doc/222845097/alhikmah

MANAQIB-WALI-WALI-KETURUNAN-NABI-MUHAMMAD-SAW1

https://www.scribd.com/doc/116002273/MANAQIB-WALI-WALI-KETURUNANNABI-MUHAMMAD-SAW-1

Ketajaman-Mata-Hati
https://www.scribd.com/doc/36026768/MUKASYAFATUL-QULUB-DibalikKetajaman-Mata-Hati-Imam-Al-Ghazali-Bab-1-in-Progress

Sir-Al-Asrar-Syeikh-Abdul-Qadir-Al-Jailani
https://www.scribd.com/doc/315487692/Sir-Al-Asrar-Syeikh-Abdul-Qadir-Al-Jailani

futuhul-ghaib
https://www.scribd.com/document/28543643/futuhul-ghaib

StiJenar
https://www.scribd.com/document/61510024/ILMU-TASHAWUF

ilmu-kejawen
https://www.scribd.com/doc/222322301/ilmu-kejawen

Dukun-Yang-Bukan-Dukun
https://www.scribd.com/document/295213600/Dukun-Yang-Bukan-Dukun

GerakSken
https://www.scribd.com/document/95026370/PANCAINDERA-KEENAM

Dialog-Dengan-Alam-Dewa

https://www.scribd.com/document/294255197/Dialog-Dengan-Alam-Dewa

Ajaran-Rahasia-dari-Tibet
https://www.scribd.com/document/30804973/Ajaran-Rahasia-dari-Tibet

Penyakit-Dan-Solusinya
https://www.scribd.com/document/216407261/Penyakit-Dan-Solusinya

Ajaran-Rahasia-dari-Manusia-Abadi
https://www.scribd.com/document/25007540/Ajaran-Rahasia-dari-Manusia-Abadi

Alam-Surga-Alam-Mental
https://www.scribd.com/document/106415789/Alam-Surga-Alam-Mental

Hum3-Karya-Lu-Sheng-Yen-seri-Hum-jilid-3
https://www.scribd.com/document/30929263/Hum3-Karya-Lu-Sheng-Yen-seri-Humjilid-3

Dialog-Dengan-Alam-Dewa
https://www.scribd.com/document/294255197/Dialog-Dengan-Alam-Dewa

Roh-Sejati-Lu-Sheng-Yen
https://www.scribd.com/document/228092087/Roh-Sejati-Lu-Sheng-Yen

PANCAINDERA-KEENAM
https://www.scribd.com/document/95026370/PANCAINDERA-KEENAM

Nui-Kung
https://www.scribd.com/document/264156877/Nui-Kung

Mata-Ketiga-Dan
https://www.scribd.com/document/271912178/Mata-Ketiga-Dan-CaraMenggunakannya

Ajaran-Rahasia-dari-Manusia-Abadi

https://www.scribd.com/document/25007540/Ajaran-Rahasia-dari-Manusia-Abadi

AL-ILMU-HITAM
https://www.scribd.com/document/51100453/PERIHAL-ILMU-HITAM

Menguasai-Pikiran-Anda
https://www.scribd.com/document/38798717/Bagaimana-Menguasai-Pikiran-Anda

Dunia-Mata-Ketiga-TBSN
https://www.scribd.com/document/227347910/Dunia-Mata-Ketiga-TBSN

PusakaHikmahUlama
https://www.scribd.com/doc/265280219/PusakaHikmahUlamadanKyai

Cakras-versi-Indonesia
https://www.scribd.com/document/27427636/Cakras-versi-Indonesia

Pernapasan-Meditasi
https://www.scribd.com/document/45177743/Ilmu-Pernapasan-Meditasi

Pernafasan-Shaolin

https://www.scribd.com/document/27377930/Ilmu-Pernafasan-Shaolin

Mujarobat
https://www.scribd.com/document/212232970/Buku-Mujarobat

Telepati-Membaca-Pikiran
https://www.scribd.com/document/38584901/Telepati-Membaca-Pikiran

Kekuatan-Gaib
https://www.scribd.com/document/263750458/Kekuatan-Gaib

Aji-Kesaktian

https://www.scribd.com/document/226462673/Rahasia-Aji-Aji-Kesaktian

DAFTAR ISI :
Kata Pengantar I. Mempersiapkan Diri.A. Siap JasamaniB. Penyucian DiriII. Ilmu
Simpanan Para Ahli Kejawen1. Mantera Keteguhan Hati2. Mantera Daya Kekuatan
Batin3. tontera Penyempurnaan Diri Pribadi4. Mantera Keteguhan Rasa Sejati5.

Mantera Memasukkan Daya Gaib6. Mantera Ketetapan Tekad7. Mantera Keteguhan


Tekad8. Mantera Kekuatan Selaksa Daya9. Mantera Keselamatan10. Mantera Srabat
Menjaga Diri11. Mantera Terang Fikir 12. Mantera Menawarkan Sesuatu13. Mantera
Puter Giling14. Mantera Siyung Wanara15. Mantera Panglereman

https://www.scribd.com/document/226462673/Rahasia-Aji-Aji-Kesaktian

Kaum-Muqarrabin

https://www.scribd.com/document/20680152/Rahasia-Ilmu-Kaum-Muqarrabin
Isi Kandungan
1.
Pengantar Pentafsir 42.
Pengantar Penerbit 5 3.
Pengantar Penulis 6 4.
Mukaddimah 125.
Adab Berbicara 17 6.
Adab Mendengarkan Pembicaraan 197.
Hubungan Maksiat Dengan Bencana 208.
Niat 239.
Pengurusan Amal 25 10.
Nasihat Untuk Para Dai (Pendakwah) 26 11.
Hati Bermaksiat Anggota Tubuh Taat 27 12.
Hati Yang Lunak 3213.
Bersikap Sederhana 37 14.
Sikap Sombong 4415.
Menolak Atau Menerima Pemberian 5016.
Shidq 56 17.
Iman Dan Keikhlasan 6118.

10

Ibadah Kemasyarakatan 6919.


Sikap Terhadap Kaum Lemah 7220.
Keadaan Hati 76 21.
Hati Yang Mati 78 22.
Hati Yang Hidup 8223.
Keadaan Penghuni Zaman 85 24.
Karamah Dan Sihir 8925.
Hikmah Keberadaan Hawa 9326.
Hubungan Akal Dengan Hawa 97 27.
Tanda-Tanda Akal Yang Sehat 10128.
Orang Baik Mudah DiTipu 108 29.
Hubungan Naluri Dengan Akal 110

https://www.scribd.com/document/20680152/Rahasia-Ilmu-Kaum-Muqarrabin

Kitab Warisan
https://www.scribd.com/doc/280099896/Kitab-Warisan
Kumpulan Ilmu-Ilmu, Ajian, Mantera & Amalan Lengkap
The Islamic Shamanic Grimoire
Contents
Tata Cara Sebelum Mengamal Ilmu & Lain-Lain
........................................................................................... 8
Ilmu Pengasihan, Pelet Dan Penyayang
............................................................................................................ 10
Pelet Pengasihan Ya Wadudu
.........................................................................................................................................
....... 10

11

Doa Pengasihan
.........................................................................................................................................
............................ 11
Pengasihan Menggunakan Ketan Hitam
................................................................................................................................ 11
Mengaktifkan Pengasihan Buluh Perindu Atau Mani Gajah
.................................................................................................. 12
AJI JARAN GOYANG
.........................................................................................................................................
.................... 12
Mantra Pengasihan
.........................................................................................................................................
....................... 12
Ajian Perangsang Wanita
.........................................................................................................................................
............... 13
Doa Agar Wanita Mimpi Basah Dengan Anda
........................................................................................................................ 13
Ajian Gendam Megaswara
.........................................................................................................................................
............. 13
Mentera Pengasih Melalui Makanan
.....................................................................................................................................
14
Pengasihan 3
.........................................................................................................................................
................................. 14
Buat Wanita Klimax Dengan Lada Hitam.
.............................................................................................................................. 14
Mantra Pengasihan
.........................................................................................................................................
....................... 14
Pengasihan Melalui Makanan
.........................................................................................................................................
....... 15
Pengasihan Melalui Bantal
.........................................................................................................................................
............ 15

12

Pengasihan Umum
.........................................................................................................................................
........................ 16
Mahabah Pemikat Sukma
.........................................................................................................................................
............. 16
Pengasihan 5
.........................................................................................................................................
................................. 16
Pengasihan Dengan Asmaul Husna
........................................................................................................................................
17
Pengasihan As Sajdah
.........................................................................................................................................
.................... 17
Mantera pengasihan
.........................................................................................................................................
..................... 17
Pengasihan Agung
.........................................................................................................................................
......................... 18
Pengasihan Dewaning Asmoro
.........................................................................................................................................
...... 18
Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri
.................................................................................................................................. 18
Pengasihan Sarining Wulan
.........................................................................................................................................
........... 18
Mantra Pengasihan 2
.........................................................................................................................................
.................... 19
Penarik Hati Manusia
.........................................................................................................................................
.................... 19
Pengasihan Nyuwita
.........................................................................................................................................
...................... 20

13

Pengasihan Asma Khodam


.........................................................................................................................................
............ 20
Khasiat hati surah Al Anam
.........................................................................................................................................
.......... 20

https://www.scribd.com/doc/280099896/Kitab-Warisan

Rahsia-Kaf-Empat-Puluh

https://www.scribd.com/document/103986093/Rahsia-Kaf-Empat-Puluh

ISI KANDUNGAN
MUQADDIMAH
....................................................................................................................................
1RAHSIA KAF 40
........................................................................................................................................
3Kaifiat Amalan
.........................................................................................................................................
5Khasiat Kaf Empat Puluh
......................................................................................................................... 5(1)
Menyerang musuh.
........................................................................................................................ 5(2)
Membutakan mata musuh
............................................................................................................ 5(3) Musuh
berlawan sama sendiri.
..................................................................................................... 6(4) Kelimunan.
.....................................................................................................................................

14

6(5) Menawarkan Bisa-bisa senjata atau sengatan binatang.


.............................................................. 6(6) Perempuan lekat uri.
..................................................................................................................... 6(7)
Memperbanyakkan air susu.
......................................................................................................... 6(8) Menghalau
pelesit. ........................................................................................................................
6(9) Menahan darah.
............................................................................................................................ 6(10)
Menghilangkan Bisa-bisa binatang.
............................................................................................. 6(11) Menjauhkan bahaya
dan gangguan hantu puaka. ...................................................................... 6(12) Sakit
mata.
...................................................................................................................................
7(13) Terkena lintasan atau sawan.
...................................................................................................... 7(14) Penawar
demam. .........................................................................................................................
7(15) Kuat
Badan...............................................................................................................................
.... 7(16) Tuju demam kura.
........................................................................................................................ 7(17)
Menumbangkan Tiang Kayu
berpenunggu.................................................................................. 7(18) Sakit pinggang
.............................................................................................................................. 7(19)
Memperbanyakkan makanan yang sedikit.
................................................................................. 8(20) Menjinakkan binatang liar.
.......................................................................................................... 8(21) Pelaris.
.........................................................................................................................................
8(22) Pengebal
......................................................................................................................................
8(23) Pelembut Besi
.............................................................................................................................. 8(24)
Orang Gila
....................................................................................................................................
8(25) Meredakan ribut dan ombak besar.
............................................................................................ 8(26) Hendak Masuk
Hutan. ................................................................................................................. 9(27)
Perang Sabil .
............................................................................................................................... 9(28)
Pendinding
...................................................................................................................................
9Penutup
.........................................................................................................................................
.......... 9

https://www.scribd.com/doc/181079040/Pagar-Hikmat-pdf

15

Pagar-Hikmat-pdf
https://www.scribd.com/doc/181079040/Pagar-Hikmat-pdf

Taj Al-Mulk
https://www.scribd.com/doc/70614356/kitab-tajul-muluk

Falsafah Occultisme dalam Kitab Melayu


Klasik
Taj Al-Mulk
Indriaty Ismail
Abstrak
Occultisme merupakan suatu bentuk falsafah kebatinan yang merangkumi
pelbagaicabang ilmu yang cuba menerokai perkara-perkara misteri yang sukar
diketahui oleh pancaindera dan pengalaman manusia. Kajian ini bertujuan untuk
membincangkanmengenai elemen occultisme yang terdapat di dalam kitab Melayu
klasik Taj al-Mulk.Metodologi yang digunakan di dalam kajian ini ialah bersifat
kajian kepustakaan. Hasil kajian menemui bahawa sebahagian besar dari kitab ini
mengandungi elemen falsafahoccultisme yang antaranya ialah seperti numerologi,
astrologi, divinasi, ilmu tangkal azimat dan lain-lain.
Pengenalan
Perkembangan occultisme secara formal di dalam dunia Islam dapat dilihat paling
awaldalam pemikiran aliran Ikhwan al-Safa` dan kemudiannya dipraktikkan oleh
ahli-ahlifalsafah Islam yang juga merupakan saintis Islam terkenal, seperti J
bir ibn Hayy
n, al-R
zi,al-Tughr
i, al-Majriti dan lain-lain. Occultisme secara tidak formal terus berkembang
danmendapat tempat di kalangan orang awam yang tidak mengetahui hujung pangkal
ilmu ini.Occultisme menjadi suatu budaya dan adat tradisi masyarakat Islam sejak
beberapa lama. Ia juga kelihatan terlalu sebati dalam kehidupan masyarakat Islam
Malaysia khususnya dikalangan orang-orang Melayu. Amalan-amalan ini dipelihara
oleh golongan tua dari semasake semasa sehingga mereka dikenali sebagai orang
yang berilmu dan luas pengalaman dikalangan generasi muda. Occultisme
kemudiannya diwarisi oleh golongan generasi mudayang terus menjadi pendokong
utama yang mempertahankannya daripada pupus di telanzaman. Baik secara individu
atau kolektif, masyarakat Melayu sebenarnya belum benar- benar mengenali apakah
occultisme yang selama ini menjadi kepercayaan dan pakaian harianmereka.
Penerokaan terhadap occultisme sebagaimana tersurat di dalam penulisanpenulisantinggalan masyarakat dan yang tersirat di dalam dada dan amalan
masyarakat akanmembuahkan hasil perbandingan yang kritis dengan ciri-ciri

16

occultisme yang telah menjadielemen terpenting dalam berbagai agama lain selain
Islam. Penganalisisan ini juga bermatlamatkan untuk melihat sedekat mungkin
keserasian occultisme atau sejauhmana perjalanannya bertunjangkan kepada
pendekatan yang dibawa oleh syiar Islam
https://www.scribd.com/doc/70614356/kitab-tajul-muluk

PATI RAHSIA
https://www.scribd.com/doc/151268295/Pati-Rahsia-Edisi-Asal
1
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib
KITAB KITAB KITAB KITAB PATI RAHSIA PATI RAHSIA PATI RAHSIA
PATI RAHSIA
Dihiasi di dalamnya nama Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi,
Dihiasi di dalamnya nama Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi,
Dihiasi di dalamnya nama Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi,
Dihiasi di dalamnya nama Allah Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi,
Kelebihan, basmallah, Al Kelebihan, basmallah, Al
Kelebihan, basmallah, Al Kelebihan, basmallah, Al- -- -Fatihah, Ayat
Fatihah, Ayat Fatihah, Ayat Fatihah, Ayat- -- ayat, ayat, ayat, ayat,
Hizib Hizib Hizib Hizib- -- -hizib dan lain
hizib dan lain hizib dan lain hizib dan lain- -- -lain. lain. lain.
lain.
Susunan Susunan Susunan Susunan
Haji Ni
k Mahmud bin Ismail Haji Nik Mahmud bin Ismail
Haji Nik Mahmud bin Ismail Haji Nik Mahmud bin Ismail
(Dato
(Dato (Dato (Dato
Perdana Menteri Paduka Raja) Perdana Menteri Paduka Raja)
Perdana Menteri Paduka Raja)
Perdana Menteri Paduka Raja)
S SS Sebuah kitab lama, d ebuah kitab lama, d
ebuah kitab lama, d
ebuah kitab lama, diterjemah oleh iterjemah oleh iterjemah oleh iterjemah
oleh
I II Ib bb bn nn nu uu u
Najib Najib Najib Najib Al Al Al
Al- -- -Husaini Husaini Husaini Husaini
( (( (E EE Ed dd di ii is ss si ii
i
A AA As ss sa aa al ll l) )) )

2
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib
KANDUNGAN KITAB PATI RAHSIA

17

- Kata Aluan Dari Allahyarham Pengarang Haji Nik Mahmud bin Ismail- Kata Aluan
Dari Allahyarham Nik Ahmad Kamal bin Mahmud- Kata Aluan Dari Penerjemah alMuallij Mustaqim- Nama Allah Yang Maha Besar Lagi Maha Tinggi- Fadilat AlFatihah- Fadilat "Qul huallahhu ahad"- Kelebihan Surah Al-Ikhlas & An-Nas- Fadilat
Ayat Al-Kursi- Ketika Yang Mustajab Berdoa- Syarat-Syarat Dan Adab Berdoa"Ayat Lima"- Kaifiat Bagi Mendapat Mimpi- Hizbul Bahar- Fadilat Dua Ayat Surah
Baraah- Fadilat Selawat- Fadilat Surah "Inna Anzalna"- Jalan Ilmu Nafas- Ayat
Tujuh- Fadilat Surah "Inna A`taina Kalkausar"- Fadilat Surah Wadhuha- Fadilat
Surah Alam Nasrah- Fadilat Kalimah At-Tauhid- Fadilat Yaasin- Fadilat Surah AlWaqiah- Fadilat Surah Al-Mulk - Hizbun Nashr atau Hizbul Qahar- Nama-Nama
Allah: Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Fattah- Kerana Orang-orang Zalim- Al-Haq- AlLatif - Mahabbah "Bagi Mendatangkan Orang Yang Dikehendaki"- Doa Nabi Isa
Menghidupkan Orang Yang Mati- Riadah Ayat Al-Kursi- Bersahabat Dengan Jin
Mukmim- Riadah Surah Al-Jin- Doa Membukakan Hati Seseorang Supaya Kasih
Kepada Kita- Riadah "Qul Huallah Hu Ahad"- Riadah Ya Kariim Ya Rahim

3
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib
- Khalwat Amalan Huruf Jim- Kelebihan Doa Birhatiah- Peringatan
Mengamalkannya- Ayat Lima Belas- Hizbul Birri- Hizbun Nawawi- Kaifiat Memberi
Salam Kepada Qutbul Aqtab- Kaifiat Memberi Salam Kepada Rijajul Ghaib- Pihak
Ada Padanya Rijajul Ghaib (Masa Peredaran Mereka Dari Satu Pihak Yang Lain)Faedah- Faedah Yang Amat Mustajab- Al-Malikul Quddus- Syabshah Abu Riyah
Ingat!! Ini kerana membaiki di antara laki bini, Jangan kamu perbuat laindaripada itu,
takut olehmu akan Allah.- Hari Ahad- Hari Isnin- Hari Selasa- Hari Rabu- Hari
Khamis- Hari Jumaat- Hari Sabtu- Hitungan Mengetahui Tabiat Seseorang Dengan
Jalan Buruj Dan Bintang-bintang- Bilangan Huruf-Huruf Alif, Ta Hingga Akhir- Pasa
Mengetahui Rahsia-rahsia Segala Huruf, Khadam-khadam Dan Khalwatnya.- Rahsia
Huruf Alif - Rahsia Huruf Ba- Rahsia Huruf Jim- Rahsia Huruf Dal- Rahsia Huruf
Ha- Rahsia Huruf Wau- Rahsia Huruf Zai- Rahsia Huruf Ho- Rahsia Huruf ThoRahsia Huruf Ya- Rahsia Huruf Kaf - Rahsia Huruf Lam- Rahsia Huruf Mim- Rahsia
Huruf Nun- Rahsia Huruf Sin- Rahsia Huruf `Ain
https://www.scribd.com/doc/151268295/Pati-Rahsia-Edisi-Asal

TUJUH-RASA

https://www.scribd.com/doc/57715960/ILMU-TUJUH-RASA

https://www.scribd.com/doc/9687922/Pengetahuan-Tentang-Roh
PENGETAHUAN ROH MANUSIA
Menurut dunia kebathinan. Ada 9 jenis roh dalam manusia, yaitu :1.
Roh Idhofi

18

Disebut pula dengan "Johar awal suci". Karena roh inilah manusia bisahidup. Jika roh
ini keluar dari raga. Maka manusia tersebut akanmeninggal. Roh ini adalah roh utama
yang memerintah roh lainnya.Meskipun ke delapan roh yang lain keluar, manusia
akan tetap hidup.Tetapi jika roh Idhofi yang keluar, maka roh-roh yang lain akan
ikutkeluar pula. Apabila kita telah mencapai tataran bathin tingkat tinggi, kitaakan
dapat melihat wujud roh ini, yaitu sama persis dengan kita. Alam rohini adalah
cahaya terang benderang yang berasa sejuk tenteram
2.
Roh Robbani
Alamnya berada didalam cahaya kuning, diam tak bergerak. Jika kitaberhasil
menemuinya, maka kita tidak akan berkehendak, hati tenteramtubuhpun patirasa.
3.
Roh rohani
Roh ini membuat manusia berkehendak suka dan tidak suka, baik danburuk. Roh ini
menempati 4 nafsu manusia (seperti disebutkan padapenyuwunan derajat). Roh ini
mengikuti penglihatan dan apabila kitamampu mengendalikannya, maka akan
tercapai kemuliaan. Jika roh inimeninggalkan tubuh, maka kita tak akan memiliki
nafsu lagi.
4.
Roh Nurani
Roh ini memiliki sifat terang dalam hati. Jadi, Apabila roh inimeninggalkan tubuh,
maka hati & pikiran kita menjadi gelap. Roh inimenguasai nafsu muttmainnah. Jadi,
apabila roh ini menonjol, maka orangtersebut akan tampak bercahaya mukanya dan
terpuji perbuatannya.
5.
Roh Kudus
Roh ini memberi dorongan kepada manusia untuk selalu beribadah sertaberbuat
kebajikankepada sesamanaya.
6.
Roh Rohmani
Roh ini mempengaruhi manusia untuk berbuat pemurah, tidak kikir danberjiwa sosial.
7.
Roh Jasmani
Roh ini wujudnya mirip dengan kita, tetapi warnanya merah. Roh inimenguasai nafsu
Amarah dan nafsu hewani, misalnya malas dansebagainya. Roh ini uga menyebabkan
berasa sakit,lapar,haus dansebagainya. Karena itu, apabila roh ini pergi, maka kita
tidak merasakansakit meskipun tertusuk pisau tajam.
8.
Roh Nabati
Roh ini mengendalikan pertumbuhan dan perkenbangan tubuh manusiasejak lahir.
9.
Roh Hewani
Roh ini mengendalikan otak untuk bermimpi. Jadi pada saat bermimpi,roh inilah yang
melakukannya. Jika roh ini keluar, kita akan tertidur.Kepergian dan kedatangan roh
ini diatur oleh roh Idhofi.

19

https://www.scribd.com/doc/9687922/Pengetahuan-Tentang-Roh

Haft al-Syarif

https://www.scribd.com/document/128093005/Kitab-Al-haft-Al-syarif

al-Haft al-Syarif
9BAB 54: Makrifat tentang mukmin adakah dia dikembalikan dalam rupaperempuan
mukminah dan adakah dikembalikan perempuanmukminah dalam rupa lelaki
mukmin? 116BAB 55: Makrifat tentang lelaki kafir adakah dikembalikan
kepadaperempuan kafir dan adakah perempuan kafir dikembalikan kepadalelaki
kafir? 117BAB 56: Makrifat tentang susunan binatang-binatang ternakan adakah
yang jantan dikembalikan kepada betina dan yang betina kepada jantanatau ia tidak
dikembalikan? 120BAB 57: Makrifat adakah mukmin menjadi hamba kepada kafir
atauadakah kafir menjadi hamba kepada mukmin dan bagaimana
mukmindikembalikan kepada kemerdekaan? 121BAB 58: Makrifat tentang susunan
kafir yang baik dengan keluarganyadan orang lain serta apakah sebabnya? 122BAB
59: Makrifat tentang huruf-huruf, fasal, wasal dan percakapan123BAB 60: Makrifat
tentang tujuh
Adamiyyiin
, pusingan dan bilanganmereka 125BAB 61: Makrifat tentang tujuh
Adamiyyiin
125BAB 62: Makrifat tentang tabiat, keanehan dan ragam 127BAB 63: Makrifat
tentang seseorang dan dirinya dengan empat tabiat,empat tiang dan empat rukun
130BAB 64: Makrifat tentang ciptaan Allah yang bermacam-macam 131BAB 65:
Makrifat tentang kesahihan tujuh Adam 135BAB 66: Makrifat tentang apa yang telah
berlaku pada bayang-bayangdan bentuk-bentuk yang kabur 154Bab 67: Makrifat
tentang hak-hak Ikhwan dan kelebihan mukmininserta ditambah padanya tentang
khabar percampuran 163
Biblografi 173
https://www.scribd.com/document/128093005/Kitab-Al-haft-Al-syarif

Tajul Muluk
https://www.scribd.com/document/145665824/Kitab-Tajul-Muluk
Tajul Muluk Dan Rahsia ManusiaSalam,Tajul Muluk a) TANAH - anak pertama,
kelima, kesembilan. b) AIR - kedua, keenam, kesepuluhc) API - ketiga, ketujuh,
kesebelasd) ANGIN- keempat, kelapan, keduabela

20

https://www.scribd.com/document/145665824/Kitab-Tajul-Muluk

Rahasia-Zikir-Nafas
https://www.scribd.com/doc/75352489/Rahasia-Zikir-Nafas
Blogserba (hakiembunitas.blogspot.com)
1
The Secret Power of Dzikir Nafas
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ............................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................................................... ...... 2
PASAL I ................................................................................................................ ....................................... 4
M
ENGENAL
N
AFAS
............................................................................................................................. ................ 4
PASAL II ...................................................................................................................................................... 6
MENGENAL DZIKIR NAFAS
....................................................................................................................... ............. 6
PASAL III ................................................................................................................... ................................ 9
BAGAIMANA DZIKIR DAN NAFAS BERKOLABORASI .................................................................. 9
Langkah I Memenuhi dada dengan nama Allah: ................................................................................ .... 9
Langkah II Menegasikan selain Allah dari dalam dada: ......................................................................... 9
Langkah III Membangkitkan energi murni: ................................................................................... ....... 10
Langkah IV Menetapkan Hati: .............................................................................................................. 10
I
NTEGRASI DALAM
S
HALAT
: ........................................................................................................................... ..... 11
PASAL IV ....................................................................................................................................... ........... 13
MEMANFAATKAN DZIKIR NAFAS
.......................................................................................................................... 13
Mengobati orang kesurupan: .................................................................................................. ................ 13
Mendeteksi sihir dan mengobatinya: ..................................................................................................... 13
Memperkuat tulang dan gigi: ................................................................................................. ................. 14
Melindungi diri dari serangan kasar maupun halus: ............................................................................... 14
PENUTUP ..................................................................................................................... ............................ 15

21

https://www.scribd.com/doc/75352489/Rahasia-Zikir-Nafas

Mengenal-Diri-Melalui-Rasa-Hati
https://www.scribd.com/doc/23872146/Mengenal-Diri-Melalui-Rasa-Hati

1
24569
KANDUNGAN
Prakata
Muqaddimah
1 Amalan Lahir (Syariat) Dan Amalan Batin (Hakikat)
2 Bukti-Bukti Susahnya MengamalkanAmalan Batin
3 Cara-Cara Mendapatkan AmaIan batin
4 Sebab-Sebab Hati Terhijab
5 Derhaka Dalam Taat
6 Tanda atau Sifat-Sifat OrangYang Mendapat Amalan Batin
7 Perihal Kehidupan Orang-Orang Soleh
8 Kata-Kata Hikmah DariOrang - orang Solehh
9 Renungan Yang Patut Diambil Perhatian
Penutup
i
1
13193191109127139147165171

https://www.scribd.com/doc/23872146/Mengenal-Diri-Melalui-Rasa-Hati

MengenalDiriBahagian
https://www.scribd.com/document/128893477/32504582-Ilmu-Mengenal-Diri-2

Ilmu MengenalDiriBahagian Ke-2


Klinik muallijhttp://klinik-muallij.blogspot.comoleh: Mustakim bin Mohd Najib
12 April 2010 (27 Rabiul Akhir 1431)tanpa hakcipta ilmu untuk semua

22

Ilmu Mengenal Diri Bahagian Ke-22Bahan Bacaan Ilmiah Klinik MuallijNUR


MUHAMMAD ANALISA AKHIRKepercayaan dan keyakinan penuh membuatkan
diri seseorang hamba Allah itu percaya kepada istilahNur Muhammad, di sebabkan ia
adalah sesuatu yang ghaib maka terlalu sukarlah manusia itu hendakmempercayainya
walaupun asas keimanan itu adalah bergantung kepada yang ghaib namun mahu
atautidak mahu manusia terpaksa akur dengan keimanan kerana Allah s.w.t sentiasa
menyeru kepadamanusia yang berasaskan kepada seruan orang-orang yang beriman
bukan kepada orang-orang islamOrang islam tidak semestinya mereka itu beriman
kerana jika setiap orang islam itu benar-benarberiman maka sudah tentulah mereka
itu melaksanakan arahan daripada Allah supaya melaksanakanhukumNya kerana
itulah Allah menyatakan kebanyakan mereka tidak beriman sebagaimana
firmanNyaYang bermaksud:Sebahagian daripada mereka tidak mahu beriman malah
melakukan syirik (Yusuf ayat 106)Di dalam kehidupan manusia kadangkala manusia
tertanya-tanya apakah penilaian Allah terhadapseorang manusia ? Jawapannya sangat
mudah. Allah tidak memandang kepada manusia (Jasmani) tetapiAllah memandang
kepada hati yang di dalamnya ada mengandungi Nur ertinya hati yang
mengandungiNur Muhammmad (cahaya yang terpuji) tersebutManusia hendaklah
mengenali hatinya iaitu tempat telek Allah, hati bukan merupakan seketul
daging,tetapi hati itu adalah Rohani (Ruhul Yaqazah) yang terdiri dari Roh,Akal dan
Nafsu, memang sukar untukmengenali Ammar Rabbi itu kecuali mempelajarinya, dan
ramai telah tersalah sangka dengan istilahtersebut sehingga timbul berbagai-bagai
fahaman yang membawa kepada kesesatan atau menolaknyaterusAkibatnya maka
jadilah ilmu ini sebagai momokan dan di takuti oleh umat islam sendiri
yangberkesudahan dengan menutup rapat istilah kerohanian dan Nur Muhammad
tersebut di dalamkehidupan manusia. Di dalam Al Quran Allah berfirman yang
bermaksud:Jadilah kamu orang Rabbani Ahlullah dengan mengajar kitab dan
mempelajari kitab Al Quran (surah AlImran 79)Ayat yang di atas adalah suatu
perintah daripada Allah jadilah kamu orang Rabbani (orang alim dalamilmu
ketuhanan) iaitu suatu kepercayaan kepada yang ghaib, ilmu yang ghaib adalah
daripada Allahkerana Tuhan itu adalah yang maha ghaib. Dalam ilmu ini yang
menyentuh soal ghaib iaitu tentangasmak, sifat dan dalam soal asal usul soal af'al
Allah, walaupun ilmu ini tidak lagi di ajar orang, akantetapi itulah yang di
perintahkan oleh Allah kepada manusia. Rabbani itu ialah Dia yang awal, Dia yang

https://www.scribd.com/document/128893477/32504582-Ilmu-Mengenal-Diri-2

23

Dzikir-Nafas
https://www.scribd.com/document/257103312/Buku-Dzikir-Nafas-Khusus-VersieBook

DAFTAR ISI
Kata Pengantar
[2]
Daftar Isi
[5]
Bab I Dzikir Nafas
[7]
ApakahDzikir Itu ?
7
Dasar-Dasar dalam Dzikir Nafas
12
Apa yang dimaksud dengan Dzikir Nafas?
13
Nafas dan Hidup
16
Nafas (Nafs)
17
Siapa yang Ber-Dzikir?
20
Ilmu Laku
22
Nafas dan Kesehatan
25
Dzikir Nafas Mengurangi Stress
29
Awal Stess
36
Dzikir Nafas dan Anchoring (Sebuah Pendekatan NLP)34
BAB IIPraktik
Dzikir Nafas
[37 ]
Tahapan Melakukan Dzikir Nafas
Belajar Mengikuti Nafas
Belajar MengikutiNafas dengan Lafaz Huu Allah
6
Belajar Mengikuti Nafas dengan Gerak Jiwa
Dzikir Nafas di WilayahZero
BAB III
Tulisan-tulisan Singkat untuk Lebih Memperjelas
Praktik Dzikir Nafas
[46]
Dzikir Nafas dan Latihan Kesadaran
Mempelajari Dorongan Nafas
Men-dawam-kan Dzikir Nafas
Latihan Pasrah dalam Dzikir Nafas
AntaraKeinginan dan Kehendak Allah

37
37
39
41
44

48
49
52
54
58

BAB IV
Dzikir Nafas dan Fenomena Transpersonal
[60]
Dzikir Nafas untuk Penyembuhan
60
Menembus Alam Spiritual dalam Dzikir Nafas
63
Sabda Pandita Ratu
65
Ngerti Sakdurunge Winarah
Usaha Manusia Sebatas Nafas, Sebuah MetodeMotivasi Diri
Mengatasi Sulit Tidur dengan Dzikir Nafas
Belajar Mati Khusnul Khatimah dengan Dzikir Nafas
Daftar Referensi
Tentang Penulis

67
69
71
75

[77]
[78]

24

https://www.scribd.com/document/257103312/Buku-Dzikir-Nafas-Khusus-VersieBook

RISALAH WUJUDIAH
SYEIKH MUHYIDDINIBNU ARABI QS
(MAN ARAFA NAFSAHU FAQAD ARAFA RABBAHU)

https://www.scribd.com/document/135475192/Rahasia-Wujudiah

BABUL HAQ BARINCONG


https://www.scribd.com/doc/279410937/Kitab-Babul-Haq-Barencong-1-1

Inilah Risalah dari warisan peninggalan Alm Bapak H. Abdul Hamid Kampung
Habulung kabupaten Martapura Banjar Kalimantan Selatan. Bab ini menyatakan
kesudahan Ilmu yang Tahkik tiada diperoleh lebih dari pada itu walau Ambiya
sekalipun. Fikirkan olehmu dan cari olehmu guru yang boleh menguraikannya.
Perkataan sedikit ini terlebih besar faedahnya dari pada dunia serta isinya dan terlebih
keras dari batu lebih tajam dari pedang. Inilah Ilmu Syuhud, Ilmu orang Ahli Syufi
Radiyallahu Anhu. Inilah suatu rahasia, bahwasanya engkau itu sampai kepada Aku
hai hambaku yang Aku ridhai. Bahwasanya maha suci Aku beserta engkau, adalah ini
jika engkau berada di dalam Nur-Ku, maka engkau itu lenyaplah di dalam kosong 0
itu, bahwasanya Ahmad itulah gaib. Itulah yang disebut gaib dengan gaib, atau diri
itulah yang disebut gaib. Maka Ahmad itulah yang disebut diri yang gaib dan
Muhammad itulah yang disebut diri yang zahir. Oleh sebab itulah Muhammad
Rasulullah telah berkata : Ikuti aku, ikuti aku, kalau engkau tiada mengikuti maka
engkau adalah sesat. Sebab itulah kami ajarkan kalimat Tauhid dan kami perintahkan
kalimat Syahadat. Jikalau engkau itu berpegang pada keduanya, maka selamatlah
engkau dunia dan akhirat dan engkau itu adalah mu'min yang sebenar- benarnya atau
yang dikatakan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Bahwasanya kalimat Tauhid itu ialah
maqam Ruh yang tiada lupa ia kepada yang menjadikannya setiap saat dan kalimat
syahadat itulah yang menyempurnakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Maka engkau itu rindu selalu kepadaku yang menjadikan semesta

Kitab-Barencong
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Sekarang kita teruskan pula kepada pelajaran yang kita tuju,yaitu
Marifatullah,artinya

25

MENGENAL ALLAH AZZA WAZALLA.Jadi sebelum kita mengenal


Tuhan,kenalilah DIRI. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w : MAN ARAFA
NAFSAHU FAQAD AROFA ROBBAHU,artinya :Barang siapa mengenal akan
dirinya,niscaya mengenal akan tuhannya. Perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita
sendiri,perjalanan itu dimulai dari dalam terus kedalam,akhirnya serta alam dengan
keindahannya dan dengan keganjilannya,hanyalah sebagai saksi pencari diri. Jadi
sebelum kita mengenal Tuhan,maka kenallah diri,sebelum kita mengenal diri lebih
dahulu,kenallah Adam lebih dahulu,dan sebelum kenal kepada Adam kenallah
MUHAMMAD lebih dahulu.Demikianlah orang yang hendak mengenal diri dan
mengenal akan tuhan Allah Azza Wazalla. Baiklah kita mulai dengan ayat yang
berbunyi : INNALAHA KHOLAQO QOBLAL ASIA INNURI NABIYUKA.
Bahwasanya Allah Talala menjadikan dahulu daripada segala asia itu ilah NUR
NABIMU. Diriwayatkan oleh ZABIR beliau pernah juga bertanya kepada Nabiallah
s.a.w. ; yaitu dijawab oleh Nabi AWWALUMA KHOLAQOL LAHU TAALA
NURI NABIYIKA,YA ZABIR. Mula mula dijakan AllahTaala daripada segala asia
itu
ialah : NUR NABIMU ya ZABIR. Maka nyatalah RUH NABI itu dijadikan dahulu
daripada segala asia itu,dan lagi dijadikan ia daripda Zatnya jua,tetapi sebelum tuhan
menjadikan NUR
MUHAMMAD,Tuhan telah mengatakan dalam kitabnya Alquranul qarim yang
berbunyi :
artinya : Pertama kujadikan ILMU sebelum kujadikan NUR MUHAMMAD. Maka
nyatalahkepada kita bahwa : NUR MUHAMMAD. Maka nyatalah kepada kita bahwa
NUR MUHAMMAD itu jadi daripada ILMUnya dan daripada KUDRAT DAN
IRADATNYA jua,seperti kata Syeh ABDUL WAHAB SYAHRANI : INNALAHA
KHOLAQOR RUHUN NABIYI MUHAMMADIN MINZATIHI,WAKNOLAQOR
RUHUL ALIMU MINNURI MUHAMMAD S.A.W.
Bahwasanya Allah Taala menjadikan Roh nabi itu daripada Zatnya jua, dan daripda
ilmunya jua, dan serta qudrat dan iradatnya. Dan menjadikan Roh sekalian alam ini
daripada NUR MUHAMMAD s.a.w Maka nyatalah kepada kita bahwa Roh sekalian
alam ini daripada NUR MUHAMMAD jua.

https://www.scribd.com/doc/241432442/Ini-Kitab-Barencong

PENGENALAN PERUBATAN YUNANI

KANDUNGAN
PENGHARGAAN 1 MUQADDIMAH 3 PENGENALAN PERUBATAN YUNANI
7
BAHAGIAN SATU : PRINSIP PERAWATAN 13
BAB 1 : Rukun Perawatan 13 FASAL 1 : Perawat 13 FASAL 2 : Pesakit 17 FASAL
3 : Bahan 20 FASAL 4 : Ilmu 24 BAB 2 : Keadaan Manusia 25 BAB 3 : Pengenalan
Ilmu Perubatan 27
BAHAGIAN DUA : KEADAAN SIHAT 33

26

BAB 1 : Struktur 33 FASAL 1 : Struktur Abstrak 35 MAQALAH 1 : Roh 35


MAQALAH 2 : Mudabbir 35 FASAL 2 : Struktur Material 44 MAQALAH 1 : Unsur
44 MAQALAH 2 : Partikel Elemen 55 MAQALAH 3 : Atom 58 MAQALAH 4 :
Molekul 60 MAQALAH 5 : Organel 78 MAQALAH 6 : Sel 80 MAQALAH 7 : Tisu
84 MAQALAH 8 : Organ 87 MAQALAH 9 : Sistem 123 MAQALAH 10 : Manusia
123 BAB 2 : Fungsi 123 FASAL 1 : Fungsi Somatik 124 MAQALAH 1 : Somatik
Aqliyyah 125 MAQALAH 2 : Somatik Ghadabiyyah 130 MAQALAH 3 : Somatik
Syahwaniyyah 131 FASAL 2 : Fungsi Autonomik 133 MAQALAH 1 : Autonomik
Aqliyyah 133 MAQALAH 2 : Autonomik Ghadabiyyah 138 MAQALAH 3 :
Autonomik Syahwaniyyah 146

BAHAGIAN TIGA : KEADAAN SAKIT 154


BAB 1 : Penyakit Struktur 155 FASAL 1 : Penyakit Struktur Abstrak 155
MAQALAH 1 : Penyakit Roh 155 MAQALAH 2 : Penyakit Mudabbir 157 FASAL 2
: Penyakit Struktur Material 158 MAQALAH 1 : Penyakit Unsur 158 MAQALAH 2 :
Penyakit Sel 161 MAQALAH 3 : Penyakit Organ 166 BAB 2 : Penyakit Fungsi 169
FASAL 1 : Penyakit Fungsi Somatik 169 MAQALAH 1
: Penyakit Somatik Syariatullah
169 MAQALAH 2 : Penyakit Somatik Sunnatullah 172 FASAL 2 : Penyakit Fungsi
Autonomik 173 MAQALAH 1 : Penyakit Autonomik Kuantiti 173 MAQALAH 2 :
Penyakit Autonomik Kualiti 174
BAHAGIAN EMPAT : PUNCA KEADAAN 176
BAB 1 : Punca Struktur 176 FASAL 1 : Punca Abstrak 177 MAQALAH 1 : Punca
Roh Asal 177 MAQALAH 2 : Punca Struktur Positif 178 MAQALAH 3 : Punca
Struktur Negatif 178 FASAL 2 : Punca Genetik 178 FASAL 3 : Punca Fizikal 179
FASAL 4 : Punca Kimiawi 181 FASAL 5 : Punca Organisma 183 MAQALAH 1 :
Mikrob 183 MAQALAH 2 : Parasit 188 BAB 2 : Punca Fungsi 193 FASAL 1 :
Punca Fungsi Somatik 193 FASAL 2 : Punca Fungsi Autonomik 194
BAHAGIAN LIMA : TANDA KEADAAN 196
BAB 1 : Tanda Simbolik 197 BAB 2 : Tanda Sebenar 200 FASAL 1 : Tanda Struktur
200 FASAL 2 : Tanda Fungsi 202 Tanda Menurut Perubatan Yunani 202
BAHAGIAN ENAM
: PENJAGAAN KESIHATAN 216
BAB 1 : Penjagaan Umum 220 FASAL 1 : Perkara Wajib 221 FASAL 2 : Perkara
Pilihan 225 BAB 2 : Penjagaan Khusus 226 FASAL 1 : Peringkat Umur 226 FASAL
2 : Mizaj Tubuh 227 FASAL 3 : Organ Tubuh 227
BAHAGIAN TUJUH
: PERAWATAN PENYAKIT 229
BAB 1 : Jenis Rawatan 229 FASAL 1 : Rawatan Abstrak 230 MAQALAH 1
: Rawatan Syariatullah
230 MAQALAH 2 : Rawatan Sunnatullah 230 FASAL 2 : Rawatan Material 231
MAQALAH 1 : Pengurusan 230 MAQALAH 2 : Pengubatan 232 MAQALAH 3 :
Pertanganan 236 BAB 2 : Teknik Rawatan 237 FASAL 1 : Penggunaan Punca Hakiki
237 FASAL 2
: Penggunaan Punca Aradhi
237 MAQALAH 1 : Penambahan 238 MAQALAH 2 : Pengurangan 238
MAQALAH 3 : Pembetulan 238 BAB 3 : Krisis 242 PENUTUP 245 RUJUKAN 247
BIODATA PENULIS 249 PANDUAN PEMBACA 250 HASRAT PENULIS 251

27

https://www.scribd.com/document/234907470/Risalah-Ilmu-Perubatan-Nasir-SobriPreview

CARA HAKIKAT:
AMARAN
Dalam pengajian Ilmu Hakikat adalah dilarang sama sekali mendatangi dan
jugapengetahuan ini di sampaikan kepada Ulama Syarii dan adalah di
nasihatkansupaya bertanya, berguru dengan ahli hakikat lagi makrifat lagi
Mursyid.Jangansesekali kata sesat nescaya sesat itu akan balik pada diri sendiri
yangmengata.!!!Selain dari cara syariaat dan cara tarikat,terdapat satu lagi untuk
merapatkanhubungan antara hamba dan tuhannya iaitu cara jalan hakikat.Cara
hakikatmerupakan cara yang ketiga iaitu satu cara mendalami ilmu hakikat
denganmenyelami dan mengenali diri sendiri, yang merupakan satu - satu jalan yang
dilalui oleh wali - wali Allah, ariffinbillah dan para - para aulia.Mereka yang
menjalani pengajian ilmu hakiki ini akan beriktiar dengan tekun dantabah untuk
merapatkan hubungan dengan dirinya dengan Allah S.W.T.,dengancara membongkar
menyeliki dan menyaksikan diri sendiri iaitu diri rahsia yang ditanggung oleh dirinya
dan berusaha untuk membentuk dinya menjadi kamil -mukamil.Bagi mereka yang
ingin melalui cara hakiki ini adalah di nasihatkan terlebihdahulu melalui cara Tarukat
dan berjaya pula membersihkan dirinya dari darisegala bentuk syirik saghir, syirik
khafi dan dan syirik jalli. Mereka hendaklahmenjalani perguruan dengan guru guru hakiki dan makrifat serta muryid yangmempunyai pengetahuan yang luas serta
mencapai pula ke tahapmartabatnya.#Untuk pengetahuan lebih jelas silalah bertanya
dengan guru - guru,makrifat lagi mursyid.Orang - orang hakiki yang sampai pada
martabatnya bukan saja mulia di sisi Allah malah mendapat pula kemuliannya di
tengah masyarakat. Adalah perluditegaskan di sini matlamat akhir pengajian
HAKIKAT adalah untukmegembalikan diri Asal Mu Mula Allah iaitu pada Zahir dan
Batin yakni pada dirizahir dan diri batin pada martabat kemuliaan insan Kamil
mukamil. Tiada sesuatupun pada dirinya kecuali Allah semata - mata. Dan balik mu
semula Allah.Untuk itu pengajian hakikat ini mestilah ada kesinambungan dengan
pengajianMakrifat. Sesungguhnya kata hakikat dan makrifat dua perkataan yang
tidakboleh di pisahkan.
1.MARTABAT TUJUH
Dalam memperkatan Alam Tujuh atau Martabat Tujuh ini, ia tidak lepas dari
https://www.scribd.com/document/148919872/Hakikat-Insan

WAHDANIATULLAH
INTIPATI ILMUHAKIKAT
Arwah Sheikh Qamarudden Al-HajPEMBUKA KATA DARI PENYALINAl-Fakir
Abdillah Abdullah Al-Gemasi
Tuan Sheikh Qamarudden Al-Hajadalah salah saorang guru saya. Guru yang
sangatsaya hormati. Saya memanggilnya sebagai Bang Din. Beliau telahpun kembali
menemuiTuhannya.Beliaulah yang banyak memberikan pemahaman kepada saya
tentang INTIPATI ILMUHAKIKAT. Ilmunya berkaitan Ilmu Hakikat adalah sangat

28

dalam dan luas. Beliau diberikelebihan oleh Allah sebagai saorang penulis yang rajin
dan mempunyai gaya tersendiridalam menyampaikan ilmu. Setahu saya beliau
telahpun menulis sekurang-kurangnya 16kitab kitab Ilmu Hakikat. Yang saya
tidak tahuentah berapa.Semasa kali pertama saya datang kerumahnya untuk
belajar Ilmu Hakikat beliaumenunggu dimuka pintu rumah sambil menunjukkan
Penumbuknya kepada saya danberkata : Apa engkau ingat aku ini guru ? Engkau
nampak ini ? Bila saya menjawabsayanampak penumbuk lantas dia mengahalau saya
balik.Pada malam berikutnya saya ( yang degil ) datang lagi. Kali ini Bang Din
menunjukkanPenamparnya sambil menunggu dimuka pintu dan mengherdik saya
dengan nada yanggarang : Kau nampak ni !!. Saya menjawab : Nampak pelempang ,
semalam penumbuksemuanya jari jari abang.Mendengar jawapan saya itu, secara tiba
tiba Bang Din berubah wajah dan berubahwatak. Beliau mempersilakan saya masuk
kerumahnya dengan sopan sekali.Pelajaran pertama saya dengan Bang Din ialah
MENGKAJI MUQADDAM iatu mengenalA l i f B a - T a h i n g g a Y a . B a n g D i n
m e n yu r u h s a ya m e m b a c a h u r u f h u r u f i t u d a r i A l i f hingga Ya bersama
kalimah Wassalamu melebihi 30 kali.Peliknya walaupun didera sebegitu, saya tidak
letih, tidak rasa terhina dan tidak pulamerajuk dan marah. Akhirnya entah pada kali
bacaan yang keberapa atas KehendakAllah jua saya menyebut kesemua huruf huruf
Alif hingga Ya itu sebagai ALIF belaka.Bang Din hanya senyum lebar dan minta
saya buktikan bahawa semua huruf huruf ituialah Alif belaka seperti yang baru saya
sebutkan itu.

https://www.scribd.com/doc/147539408/WAHDANIATULLAH

Sirrul Assrar dari Syeikh Abdul Qadir Jailani 1/ 27


1: UCAPAN UNTUK PARA PEMBACA(Petikan surat Syeikh Abdul Qadir alJilani)
Sahabat-sahabatku yang dikasihi. Hati kamu adalah seumpama cermin yang berkilat.
Kamu mesti membersihkannya daripadadebu dan kekotoran yang menutupinya.
Cermin hati kamu itu telah ditakdirkan untuk memancarkan cahaya rahsia-rahsia
Ilahi.Bila cahaya dari
Allah adalah cahaya bagi semua langit dan bumi
mula menyinari ruang hati kamu, lampu hati kamuakan menyala. Lampu hati itu
berada di dalam kaca, kaca itu sifatnya seumpama bintang berkilau-kilauan terang
benderang Kemudian kepada hati itu anak panah penemuan-penemuan suci akan
hinggap. Anak panah kilat akan mengeluarkan daripadaawan petir maksud bukan
dari timur atau barat, dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati dan
memancarkan cahaya keatas pokok penemuan, sangat tulen, sangat lutsinar sehingga
ia memancarkan cahaya walaupun tidak disentuh oleh api.Kemudian lampu
makrifat (hikmah kebijaksanaan) akan menyala sendiri. Mana mungkin ia tidak
menyala sedangkan cahayarahsia Allah menyinarinya?Sekiranya cahaya rahasia Ilahi
bersinar ke atasnya, langit malam kepada rahsia-rahsia akan menjadi terang oleh
ribuanbintang-bintang
dan berpandukan bintang-bintang (kamu) temui jalan (kamu)
. Bukanlah bintang yang memandukita tetapi cahaya Ilahi. Lantaran Allah
menghiaskan langit rendah dengan keindahan bintang-bintang. Sekiranya

29

lampurahsia-rahsia Ilahi dinyalakan di dalam diri batin kamu yang lain akan datang
secara sekaligus atau beransur-ansur.Sebahagiannya kamu telah ketahui sebahagian
yang lain akan kami beritahu di sini. Baca, dengar, cuba fahamkan.
Langitketidaksedaran (kelalaian) yang gelap akan dinyalakan oleh kehadiran Ilahi dan
kedamaian serta keindahan bulan purnamayang akan naik dari ufuk langit
memancarkan cahaya di atas cahaya berterusan meninggi di langit, melepasi
peringkat yangditentukan sebagaimana yang Allah telah tentukan bagi kerajaan-Nya,
sehingga ia bersinar penuh kemuliaan di tengah-tengahlangit, menghambat kegelapan
kelalaian.
(Aku bersumpah) demi malam apabila ia senyap sepidengan cuaca pagi yang
cemerlang malam ketidaksedaran kamu akan melihat terangnya hari siang.
Kemudian kamu akanmenghirup air wangi kenangan dan bertaubat di awal pagi
terhadap ketidaksedaran (kelalaian) dan menyesali umurkamu yang dihabiskan di
dalam lena. Kamu akan mendengar nyanyian burung bulbul di pagi hari dan kamu
akanmendengarnya berkata:
Mereka tidur sedikit sahaja di malam hari dan pada awal pagi mereka memohon
keampunan Allah Allahbimbangkan kepada cahaya-Nya sesiapa yang Dia kehendaki.
2
Kemudian kamu akan melihat di ufuk langit peraturan Ilahi akan matahari ilmu batin
mula terbit. Ia adalah matahari kamusendiri, Lantaran kamu adalah
yang Allah beri petunjuk
dan kamu berada pada jalan yang benar dan bukan merekayang Dia tinggalkan di
dalam kesesatan. Dan kamu akan memahami rahsia:Tidak diizinkan matahari
mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang. Tiap sesuatu berjalan pada
landasan(masing-masing).Akhirnya ikatan akan terurai selaras dengan perumpamaan
yang Allah adakan untuk insan dan Allah mengetahui tiapsesuatu, dan tabir-tabir
akan terangkat dan kulit akan pecah, mendedahkan yang seni di bawah pada yang
kasar. Kebenaranakan membuka tutupan mukanya.Semua ini akan bermula bila
cermin hati kamu dipersucikan. Cahaya rahsia-rahsia Ilahi akan memancar Padanya
jika kamuberhajat dan bermohon kepada-Nya, daripada-Nya, dengan-Nya.

https://www.scribd.com/document/148920797/Sirrul-Asrar

KITAB
Daftar isi
Pengantar Pengajian 1
Mutiara Ilmu 5
Tawassul Ilmu10
Pengantar Perjalanan Diri11
o
Fropil Maqom kedelapan13
Pendahuluan16

30

Pasal Kejadian20
Bab Asal Muasal Diri28
o
Pasal Nama-Nama Diri36
Bab Mengenal Diri39
o
Maqom Tuhan yang Sesungguhnya53
Pasal Sholat atau Sembahyang58
o
Asal Muasal Sholat 59
o
Asal Waktu Sholat 61
o
Pemaknaan Al-Hamdu 65
o
Pasal tentang Suratul Fatekha65
o
7 Bismillah dalam Kitab Barencong68
o
Musabab jumlah rakaat Sholat69
o
Ashrarus Sholah70
o
Rukun 13 74
o
Muqaranah Niat76
o
4 Hal dalam Takbiratul Ikhram79
Bab Mematikan Diri81
Garis besar Sifat 20 dan Tasawwuf84
Sifat 2084

Tasawwuf89
Tauhid 92
Bab Amaliyah94
o
Mendudukkan diri 94
o
Tobat, Syahadat Dzikir, Takbir95
o
Tata cara beramalan97
o
Pintu Hijab 1097

31

o
Pintu Syurga 898
o
Kesempurnaan Suami Istri98
o
Cara ber-KB99
o
Amalan supaya bertemu Nabi Khaidir.As99
o
Doa untuk bertemu Nabi Khaidir.As100
o
Mandi Junub/ Janabat100
o
Mandi 9101
o
Kisar Ruh pada diri kita101
o
7 Nathar yang ada pada diri kita101
Penutup103
Dasar-dasar Rujukan104
Daftar Istilah113
Khusus untuk kalangan sendiri, tidak untuk diperbanyak

https://www.scribd.com/document/156900535/Kitab

Mudzakarah
BUKU PANDUANMENGAMALKAN TAFAKUR GERAKBAPAK BAGINDO
MUCHTAR PhDPENGENALAN & NOTA MUZAKARAH
Disusun oleh :OMAR ABDULLAHKampung Londah, Gemas, Negeri Sembilan.

https://www.scribd.com/doc/148938443/Buku-Panduan-Pengenalan-Muzakarh

KANDUNGAN INTIPATI RISALAHJILID DUA


BabTajuk
01Daftar Kandungan / Isi

Dari
002

Hga

32

02Doa Tambahan , Tujuh LautanLautan Nafsu


03Lautan GelapLautan Nur
04Lautan KhalzumLautan Mati
05Laut Mati
06ZikirSemasa GERAK / Cermin Diri
07Hubungan Ilmu BBM Dengan Tasauf
08Perjalanan Balik Batang
09Hamba
10Luahan Hati Saorang Anak
11Aku Yang Dibawa Berjalan
12Cukup Mencukupi / Minda & GERAK
13Tujuan Beramal
14Ikhlas Didalam Amal
15Makna Mursyid Didalam Ilmu BBM
16Sidratul Muntaha / Bersihkan Cermin Diri
17Sakratul Maut
18Soal Jawab Antara Guru & Murid
19Doa Puasa / Pulangkan Segala Soalan
20Fikiran & RASA
21Mimpi
22Getaran Gelombang Magnatik
23Keqadiman
24Manusia Baru
25AKU dan Ke-AKU-an
26Masaalah Tumpuan Dalam Beramal
27Cara Memohon Rezeki
28Berfikir Semasa GERAK
29Kunci Wasit

005
007
009
011012
014015
017
019020
024
026
028029030031032
034034035
037
039040041042O43044045

006
008
010

3
BabTajuk
30Rahsia Pancaran Dihujun Jari
31Melahirkan Semula Kandungan / Tiflul Maani
32Dia Yang Memisahkan Kita
33Pesanan Pesanan Tok Ayah
34Mencari Kemuliaan Disisi Tuhan
35Bukan Penjelmaan
36Diri Yang Berlapis
37Memperbaikki Keadaan Badan Diri
38Qiamuhubinafsihi
39Malam & Siang / Panduan Tok Ayah
40Aqidatul Tauhid
41Makhluk Sempurna ?
42Hubungan Manusia DenganAllah
43Hakikat AKU dan Engkau
44END

Dari
046
048
051052
054
056057058059060
062
065
067
069
070-

Hga
047
050

013
016
018
023
025
027

033

036
038

053
055

061
064
066
068
070

BupanMetager2

33

https://www.scribd.com/document/148919057/Buku-Panduan-Jilid-2

PENGANTAR_IH

PENGANTAR ILMU HAKIKAT


PEMBUKA KATA
Saudara Pembaca,
Maka diwujudkan oleh Allah apa yang disebut sebagai ILMU HAKIKAT. Ini adalah
keranaAllahlah Yang Memilikki ILMU itu dengan Sifat ALIMUNNYA. Yangada
pada kita hanya TAHUatau PENGETAHUAN yang amat sedikit. Itupun dari Allah
jua. Jika tiada diberiNya kita SifatIlmu itu maka kekallah kita menjadi manusia
BODOH dan DUNGU.
Tiada siapa umat pun berani mengatakan bahawa Ilmu Hakikat milik Allah itu
SALAH, SESAT,TIDAK BENAR dan MENYESATKAN kerana Allah itu Maha
Benar dan Maha Mengetahui.
Tetapi apabila disebut sahaja bahawa Ilmu Hakikat itu jugalah ILMU MENGENAL
DIRI makaramailah yang mengatakan ianya Ilmu Sesat, Ilmu Yang Tidak Benar
malah Ilmu YangMenyesatkan. Kenapa begitu ? Kerana mereka mereka itu BUTA
dan PEKAK. Buta keranadibutakan. Pekak kerana dipekakkan. Siapa yang membuta
dan memekakkan mereka ?Allahlah siapa lagi Yang Berkuasa ? Mereka buta kerana
tidak mahu mencari dan membacaHadith Qudsi. Tidak mahu membaca Al-Quran
dalam ertikata menggali ilmu dari Kitab Suciitu. Mereka pekak kerana tidak mahu
mendengar Kebenaran.
Ironi yang malang ialah telah menjadi lumrah sebahagian manusia pula, suka kepada
bendabenda dan perkara perkara yangdikatakan sesat dan tidak benar itu. Maka ramai
juga yangmeminatinya dan ingin mempelajarinya. Oleh kerana ianya dianggap sesat
maka adakahorang yang berani mengajarkan ilmu sesat ini dimasjid masjid, disurau
surau, diinstitusi ilmuatau membicarakannyadidalam majlis majlis ilmu seperti
Seminar, Forum Perdana dansebagainya ?
Kita katakanlah ilmuan-ilmuan yang membicarakan ilmu yang mereka anggap benar
adalahLEBAI LEBAI BESAR. Itu yang bertaraf rendah. Yang bertaraf tinggi kita
katakanlah merekamereka itu adalah ULAMA ULAMA BESAR.
Maka dimanakah orang yang berhajat untuk menjadi Lebai Kecil ingin mempelajari
Ilmu Sesatyang diminatinya itu ? Hanya orang gila berminat belajar ilmu sesat. Itulah
yang perlu kitaberitahu kepada Lebai Lebai Kecil ini.
Saudara Pembaca !

34

Orang gila tidak tahu dia sesat. Kalau dia tahu maka bertambah gila dan sesatlah dia.
Oleh itudengan Kudrat Iradat dan Sifat IlmuNya Yang Agung digerakkannya aku
yaitu penulis yangmenamakan dirinya sebagai SiFakir Abdillah Abdullah Al-Gemasi
untuk menulis Risalah Kecilini bagi memperkayakan lagi bahan bahan ilmu sesat
yang nyata terlalu miskin. Ianya ditulis dengan niat dapat membantu orang sesat
keluar dari kejahilannya yang menyebabkankesesatan itu.
Adalah diharapkan Risalah Kecilini dapat membantu anda dalam keinginan mencari
ilmuyang dikatakan sesat itu. Ini adalah kerana Kesesatan itu pada pandangan penulis
adalahdisebabkan Kejahilan sesaorang tentang dirinya sendiri. Maka carilah DIRI
HAKIKI anda untukmembantu supaya anda tidak sesat.
Namun begitu penulis INGIN MEMBERI AMARAN kepada orang yang
menganggap dirinyabenar . ANDA TIDAK BOLIH MEMBACA Risalah ini.
AMARAN ini juga ditujukan kepada orangorang yang menganggap dirinya lebih
islam dari saudara seagamanya. Takut takutKesesatanilmu ini akan menjadi orang
benar itu menjadi gila yaitu GILA ISIM dan orang yang mengakulebih Islam dari
orang lain itu menjadi fasik hingga menjadi zindik. Maka taraf lebihnya ituakan
menjadi milik orang lain pula.
Wabillah Hi Taufik Wal Hidayah. Selamat membaca dan Selamat faham.
Yang benar tetapi dikatakan sesat,
AL-FAKIR ABDILLAH bin ABDULLAH AL-GEMASI10hb
Ogos 2006.

Link :
https://www.scribd.com/doc/148937920/Buku-Pengantar-Ilmu-Hakikat

PANDUAN KANDUNGAN RISALAH


Oleh : Omar Abdullah
1.GAMBAR GAMBAR
2.KATA PENGANTAR PENYUSUN
3.PENGENALAN MENGENAI ILMU BAPAK DR BAGINDOMUCHTAR
4.PERBINCANGAN MENGENAI ILMU BAPAK DR BAGINDOMUCHTAR
5.INTIPATI BUKU PANDUAN & TUNJUK-AJARDARI TOKGURUAYAHDI
PAK NGAH
6.DOA PERJALANAN GERAK DAN LAIN LAIN

MENGENAL-DIRI

35

KESIMPULAN DARI PERJALANAN KU


1.Yang ada mencari yang tiada
2. Menemui sesuatu yang harus mendapatkan perhatian dari kita sendiri
a)Mengikuti terus perkembangan nya
b)Terus mengadakan latihan sampai dapat berkembang terus sampai
dapatmerasakan yang sesuatu itu telah memancar dari dalam badan dirisendiri.
c)Dengan sesuatu melakukan sesuatu untuk dapat mengetahui akan rahsiayang
terkandung padanya.
3.Melakukan perjalanan dengan sesuatu dari tiada sampai ke tidak ada (fana)
4.Di tempat tidak ada menyandarkan dan menyatakan badan diri guna
untukmengadakan pengakuan akan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah
danMuhammad sebagai Rasullulah, Dengan melafazkan Dua Kalimah
Syahadatsekurang kurang nya 3 kali berulang ulang.
5.Kembali berjalan dari tidak ada kepada tiada sampai kepada ada. Dan bawaankita
keluar selalu sebagai seorang manusia dengan sesuatu.
Demikian lah adanya. A K UBAGINDA MUKHTAR(SI SEPULUH)

Amalan 3

Keadaanku Dan Pengakuanku


Keakuanku tidak sama dengan akunya orang lain, apalagi orang kebanyakan. Dan
tidak pula seperti orang yang berakuan sebagai orang kemasukan atau kesurupan,
yang mana tak sedar bilamana Aku-nya tiba.
Aku-ku tetap Aku iaitu A-ku dari Yang Maha Pengasih. Ini dapat kuketahui setelah
aku dapat mengenal dan menemui diriku sendiri dengan rahsianya yang tersendiri
pula, sehingga dapat pula aku mengenal yang mana Aku yang sebenarnya. Dan
adalah perjalananku semenjak aku dapat menemuinya ialah mengadakan
pengakuan untuk mendapat Pengakuan.
Pengakuanku ialah, Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan Muhammad Rasul
Allah.

36

KESIMPULAN DARI PERJALANANKU


Yang ada mencari yang tiada.
Menemui sesuatu yang harus mendapatkan perhatian dari kita:
Mengikut terus perkembangan.
Terus mengadakan latihan sampai dapat berkembang,sampai dapat merasakan yang
sesuatu itu telahmemancar dari dalam badan diri sendiri.
Dengan sesuatu melakukan sesuatu untuk dapatmengetahui akan rahsia yang
terkandung padanya.
Melakukan perjalanan dengan sesuatu dari tiada sampai ketiada ada ( Fana ).
Di tempat tidak ada menyedarkan dan menyatakan badan diriguna untuk
mengadakan pengakuan akan tiada Tuhan yang lainmelainkan Allah; Muhammad
sebagai Rasulullah, denganmelafazkan Dua Kalimah Syahadah sekurang-kurangnya
tiga kali berulang-ulang.Kembali berjalan dari tiada ada kepada tiada sampai
kepadaada, dan bawaan kita keluar selalu sebagai seorang manusia dengansesuatu.
Demikianlah adanya,
Aku
BAGINDO MUCHTAR
Untuk anak-anakku (Si Sepuluh)

DAFTAR ISI
Muka Surat
Sepatah Katai Kesimpulan Dari Perjalanankuii Kata Bermulaiii
1. Kisahku

2. Rahsia Hidup

3. Tenaga Rohani Dengan Daya Gunanya

37

4. Kisah Kerbau Dengan Pedati

53

5. Ilmuku Ilmu Ghaib

69

6. Petunjuk-Petunjuk Untuk Kesempurnaan 83


7. Buka-Membuka

123

8. Kataku

147

9. Aku

171

10. Hamba

187

11. Tarekat Mengenal Diri

207

37

12. Diriku

239

13. Aku Dalam Sajak

263

14. Siapa Aku?

293

Link :
https://www.scribd.com/doc/148583247/Diriku-Yang-Kukenal

DR. BAGINDO MUCHTAR , PH.D.


Koleksi Kuliah (1971 1975)

DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Dr. Bagindo Muchtar, Ph.D.
Surat
01.Kuliah I 1971 : Feb.; Pulau Pinang
02.Kuliah II1973 : Sept. 13; J. Bahru
03.Kuliah III 1973 : Sept. 14; J. Bahru
04.Kuliah IV 1973 : Sept. 15; J. Bahru
05.Kuliah V 1974 : Jan. 17 & 18; P. Pinang
06.Kuliah VI 1974 : Jan. 19 (Petang); P. Pinang
07.Kuliah VII 1974 : Jan. 19 (Malam); P. Pinang
08.Kuliah VIII1974 : Jan. 21 ; P. Pinang
09.Kuliah IX 1974 : Apr. 17 ; P. Pinang
10.Kuliah X 1974 : Jul. 13 ; P. Pinang
11.Kuliah XI 1974 : Jul. 14 ; P. Pinang
12.Kuliah XII 1974 : Jul. 15 ; P.Pinang
13.Kuliah XIII 1975 : Awal ; J. Bahru
14.Kuliah XIV 1975 : Ogos (Malam Pertama): K. Lumpur
15.Kuliah XV 1975 : Ogos (Malam Kedua): K. Lumpur
16.Kuliah XVI Tanpa Tarikh : K. Lumpur
17.Nota

Muka Surat
i
v
xv
1
23
49
61
87
111
133
165
191
229
253
277
303
331
343
371
387

https://www.scribd.com/doc/148585240/Koleksi-Kuliah-IP-Bapak-Baginda-Muchtar

38

TUJUH LATHIFAH SIMPUL BATHIN

Dan 7 titik batin yang kita sebut dengan lathifah, yaitu:

1. Latifatul-qolby

Di sini letaknya sifat-sifat syetan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan dan


lain-lain, letaknya dua jari dibawah susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyakbanyaknya, Insya Allah pada tingkat ini digantidengan Iman, Islam, Ihsan, Tauhid
dan Marifat.

2. Latifatul-roh

Di sini letaknya sifat bahimiyah (binatang jinak) menuruti hawa nafsu, , letaknya dua
jari dibawah sususebelah kanan, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah di
isi dengan khusyu dan tawadhu.

3. Latifatus-sirri

Di sini letaknya sifat-sifat syabiyah (binatang buas) yaitu sifat zalim atau aniaya,
pemarah danpen
dendam, , letaknya dua jari diatas susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyakbanyaknya Insya Allahdiganti dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah.

39

4. Latifatul-khafi

Di sini letaknya sifat-sifat pendengki, khianat dan sifat-sifat syaitoniyah, , letaknya


dua jari diatas sususebelah kanan, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah
diganti dengan sifat-sifat syukur dan sabar.

5. Latifatul-akhfa

Di sini letaknya sifat-sifat robbaniyah yaitu riya, takabbur, ujub, suma dan lain-lain,
, letaknya ditengah-tengah dada, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah
diganti dengan sifat-sifat ikhlas, khusyu,tadarru dan tafakur.

6. Latifatun-nafsun-natiqo
Di sini letaknya sifat-sifat nafsu amarrah banyak khayalan dan panjang angan-angan,
, letaknya tepatdiantara dua kening, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah
diganti dengan sifat-sifat tenteramdan pikiran tenang.

7. Latifah kullu-jasad

Di sini letaknya sifat-sifat jahil ghaflah kebendaan dan kelalaian, , letaknya


diseluruh tubuh mengendaraisemua aliran darah kita yang letak titik pusatnya di tepat
ditengah-tengah ubun-ubun kepala kita, Kitabuat dzikir sebanyak-banyaknya Insya
Allah diganti dengan sifat-sifat ilmu dan amal

Mengenal Lathifah-lathifah Batin dalam Thariqat Sufi

40

Acuan dalam pengamalan tarekat bertumpu kepada tradisi dan akhlak nubuwah
(kenabian), dan mencakupsecara esensial tentang jalan sufi dalam melewati maqomat
dan ahwal tertentu. Setelah ia tersucikan jasmaniahnya, kemudian melangkah kepada
aktivitasaktivitas, yang meliputi:

Pertama, tazkiyah an nafs atau pensucian jiwa, artinya mensucikan diri dari berbagai
kecenderungan buruk, tercela,dan hewani serta menghiasinya dengan sifat
sifat terpuji dan malakuti.
Kedua, tashfiyah al qalb, pensucian kalbu. Ini berarti menghapus dari hati kecintaan
akan kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara dan kekhawatirannya atas
kesedihan, serta memantapkan dalam tempatnya kecintaan kepada
Allahsemata.
Ketiga, takhalliyah as Sirr atau pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang bakal
mengalihkan perhatian dari dzikir atau ingat kepada Allah.
Keempat, tajalliyah ar Ruh atau pencerahan ruh, berarti mengisi ruh dengan cahaya
Allah dan gelora cintanya.

Qasrun = Merupakan unsur jasmaniah, berarti istana yang menunjukan betapa


keunikan struktur tubuh manusia.
Sadrun = (Latifah al-nafs) sebagai unsur jiwa
Qalbun = (Latifah al-qalb) sebagai unsur rohaniah
Fuadun = (Latifah al-ruh) Unsur rohaniah
Syagafun = (Latifah al-sirr) unsur rohaniah
Lubbun = (Latifah al-khafi) unsur rohaniah
Sirrun = (Latifah al-akhfa) unsur rohaniah

Hal ini relevan dengan firman Allah SWT dalam hadist qudsi:
"Aku jadikan pada tubuh anak Adam (manusia) itu qasrun (istana), di situ ada
sadrun (dada), di dalam dada itu adaqalbu (tempat bolak balik ingatan), di dalamnya
ada lagi fu'ad (jujur ingatannya), di dalamnya pula ada syagaf (kerinduan),

41

didalamnya lagi ada lubbun (merasa terialu rindu), dan di dalam lubbun ada sirrun
(mesra), sedangkan di dalam sirrun ada "Aku".
Ahmad al-Shirhindi dalam Kharisudin memaknai hadist qudsi di atas melalui
sistem interiorisasi dalam diri manusiayang strukturnya yang dapat diperhatikan
dalam gambar di atas.
Pada dasarnya lathifah-lathifah tersebut berasal dari alam amri (perintah)
Allah : "Kun fayakun", yang artinya, "jadi maka jadilah" (QS : 36: 82) merupakan alruh yang bersifat immaterial. Semua yang berasal dari alam al-khalqi (alam ciptaan)
bersifat material. Karena qudrat dan iradat Allah ketika Allah telah menjadikan badan
jasmaniah manusia, selanjutnya Allah menitipkan kelima lathifah tersebut ke dalam
badan jasmani manusia dengan keterikatan yang sangat kuat.

Lathifah-lathifah itulah yang mengendalikan kehidupan batiniah seseorang,


maka tempatnya ada di dalam badan manusia. Lathifah ini pada tahapan selanjutnya
merupakan istilah praktis yang berkonotasi tempat.
Umpamanya lathifah al-nafsi sebagai tempatnya al-nafsu al-amarah.
Lathifah al-qalbi sebagai tempatnya nafsu al-lawamah. Lathifah al-Ruhi
sebagai tempatnya al-nafsu al-mulhimmah, dan seterusnya. Dengan kata lain
bertempatnya lathifahyang bersifat immaterial ke dalam badan jasmani manusia
adalah sepenuhnya karena kuasa Allah.
Lathifah sebagai kendaraan media bagi ruh bereksistensi dalam diri manusia
yang bersifat barzakhiyah (keadaanantara kehidupan jasmaniah dan rohaniah).
Pada hakekatnya penciptaan ruh manusia (lima lathifah), tidak melalui sistem
evolusi. Ruh ditiupkan oleh Allah kedalam jasad manusia melalui proses. Ketika
jasad Nabi Adam a.s telah tercipta dengan sempurna, maka Allah memerintahkanruh
Nya untuk memasuki jasad Nabi Adam a.s. Maka dengan enggan ia menerima
perintah tersebut. Ruh memasuki jasaddengan berat hati karena harus masuk ke
tempat yang gelap. Akhirnya ruh mendapat sabda Allah: "Jika seandainya kamu
maumasuk dengan senang, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan
senang, tetapi bila kamu masuk dengan paksa,maka kamupun akan keluar dengan
terpaksa". Ruh memasuki melalui ubun-ubun, kemudian turun sampai ke batas
mata,selanjutnya sampai ke hidung, mulut, dan seterusnya sampai ke ujung jari kaki.
Setiap anggota tubuh Adam yang dilalui ruhmenjadi hidup, bergerak, berucap, bersin

42

dan memuji Allah. Dari proses inilah muncul sejarah mistis tentang karakter
manusia,sejarah salat (takbir, ruku dan sujud), dan tentang struktur ruhaniah manusia
(ruh, jiwa dan raga).Bahkan dalam al Qur'an tergambarkan ketika ruh sampai ke lutut,
maka Adam sudah tergesa gesa ingin berdiri.Sebagaimana firman Allah : "Manusia
tercipta dalam ketergesa-gesaan" (Q.S.21:37).
Pada proses penciptaan anak Adam pun juga demikian, proses bersatunya ruh
ke dalam badan melalui tahapan.Ketika sperma berhasil bersatu dengan ovum dalam
rahim seorang ibu, maka terjadilah zygot (sel calon janin yang diploid ).Ketika itulah
Allah meniupkan sebagian ruhnya (QS : 23 : 9), yaitu ruh al-hayat. Pada tahapan
selanjutnya Allah menambahkanruhnya, yaitu ruh al-hayawan, maka jadilah ia
potensi untuk bergerak dan berkembang, serta tumbuh yang memang sudah
adabersama dengan masuknya ruh al-hayat.
Sedangkan tahapan selanjutnya adalah peniupan ruh yang terakhir, yaitu
ketika proses penciptaan fisik manusia telahsempurna (bahkan mungkin setelah
lahir). Allah meniupkan ruh al-insan (haqiqat Muhammadiyah). Maka dengan ini,
manusiadapat merasa dan berpikir. Sehingga layak menerima taklif syari' (kewajiban
syari'at) dari Allah dan menjadi khalifah Nya.
Itulah tiga jenis ruh dan nafs yang ada dalam diri manusia, sebagai potensi
yang menjadi sudut pandang dari fokuspembahasan lathifah (kesadaran). Lima
lathifah yang ada di dalam diri manusia itu adalah tingkatan kelembutan
kesadaranmanusia. Sehingga yang dibahas bukan hakikatnya, karena hakikat adalah
urusan Tuhan (QS : 17 : 85), tetapi aktivitas dankarakteristiknya.
Lathifah al-qalb, bukan qalb (jantung) jasmaniah itu sendiri, tetapi suatu
lathifah (kelembutan), atau kesadaran yangbersifat rubbaniyah (ketuhanan) dan
ruhaniah. Walaupun demikian, ia berada dalam qalb (jantung) manusia sebagai
mediabereksistensi. Menurut Al Ghazall, di dalam jantung itulah memancarnya ruh
manusia itu. Lathifah inilah hakikatnya manusia.Ialah yang mengetahui, dia yang
bertanggung jawab, dia yang akan disiksa dan diberi pahala. Lathifah ini pula
yangdimaksudkan sabda Nabi "Sesungguhnya Allah tidak akan memandang rupa dan
hartamu, tetapi ia memandang hatimu".
Latifiah al-qalb bereksistensi di dalam jantung jasmani manusia, maka jantung
fisik manusia ibaratnya sebagai pusatgelombang, sedangkan letak di bawah susu kiri
jarak dua jari (yang dinyatakan sebagai letaknya lathifah al-qalb) adalah
ibarat"channelnya". Jika seseorang ingin berhubungan dengan lathifah ini, maka ia

43

harus berkonsentrasi pada tempat ini. Lathifah inimemiliki nur berwarna kuning yang
tak terhinggakan (di luar kemampuan indera fisik).

Demikian juga dengan lathifah al-ruh, dia bukan ruh atau hakikat ruh itu
sendiri. Tetapi lathifah al-ruh adalah suatuidentitas yang lebih dalam dari lathifah alqalb. Dia tidak dapat diketahui hakikatnya, tetapi dapat dirasakan adanya,
dandiketahui gejala dan karakteristiknya. Lathifah ini terletak di bawah susu kanan
jarak dua jari dan condong ke arah kanan.Warna cahayanya merah yang tak
terhinggakan. Selain tempatnya sifat-sifat yang baik, dalam lathifah ini bersemayam
sifatbahimiyah atau sifat binatang jinak. Dengan lathifah ini pula seorang salik akan
merasakan fana al-sifat (hanya sifat Allah sajayang kekal), dan tampak pada
pandangan batiniah.Lathifah al-sirri merupakan lathifah yang paling dalam, terutama
bagi para sufi besar terdahulu yang kebanyakan hanyamenginformasikan tentang tiga
lathifah manusia, yaitu qalb, ruh dan sirr. Sufi yang pertama kali mengungkap sistem
interiorisasi lathifah manusia adalah Amir Ibn Usman Al Makki (w. 904 M), yang
menurutnya manusia terdiri dari empat lapisan kesadaran,yaitu raga, qalbu, ruh dan
sirr. Dalam temuan Imam al Robbani al Mujaddid, lathifah ini belum merupakan
latifiah yang terdalam. Ia masih berada di tengah tengah lathifah al ruhaniyat
manusia. Tampaknya inilah sebabnya sehingga al Mujaddid dapatmerasakan
pengalaman spiritual yang lebih tinggi dari para sufi sebelumnya, seperti Abu Yazid
al Bustami, al-Hallaj (309 H),dan Ibnu Arabi (637 H). Setelah ia mengalami "ittihad"
dengan Tuhan, ia masih mengalami berbagai pengalaman ruhaniah,sehingga pada
tataran tertinggi manusia ia merasakan sepenuhnya, bahwa abid dan ma'bud adalah
berbeda, manusia adalahhamba, sedangkan Allah adalah Tuhan.
Hal yang diketahui dari lathifah ini adalah, ia memiliki nur yang berwarna
putih berkilauan. Terletak di atas susu kiri jarak sekitar dua jari, berhubungan dengan
hati jasmaniah (hepar). Selain lathifah ini merupakan manifestasi sifat-sifat yangbaik,
ia juga merupakan sarangnya sifat sabbuiyyah atau sifat binatang buas. Dengan
lathifah ini seseorang salik akan dapat merasakan fana' fi al-dzat, dzat Allah saja yang
tampak dalam pandangan batinnya.
Lathifah al-khafi adalah lathifah al-robbaniah al-ruhaniah yang terletak lebih
dalam dari lathifah al-sirri. Penggunaanistilah ini mengacu kepada hadis Nabi :
"Sebaik-baik dzikir adalah khafi dan sebaik baik rizki adalah yang
mencukupi".Hakikatnya merupakan rahasia Ilahiyah. Tetapi bagi para sufi,

44

keberadaanya merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.Cahayanya berwarna


hitam, letaknya berada di atas susu sebelah kanan jarak dua jari condong ke kanan,
berhubungan denganlimpa jasmani. Selain sebagai realitas dari nafsu yang baik,
dalam lathifah ini bersemayam sifat syaithoniyyah seperti hasad,kibir (takabbur,
sombong), khianat dan serakah.
Lathifah yang paling lembut dan paling dalam adalah lathifah al-akhfa.
Tempatnya berada di tengah-tengah dada danberhubungan dengan empedu jasmaniah
manusia. Lathifah ini memiliki nur cahaya berwarna hijau yang tak
terhinggakan.Dalam lathifah ini seseorang salik akan dapat merasakan 'isyq
(kerinduan) yang mendalam kepada Nabi Muhammad s.a.w.sehingga sering sering
ruhaniah Nabi datang mengunjungi.
Relevan dengan pendapat al-Qusyairi yang menegaskan tentang tiga alat
dalam tubuh manusia dalam upayakontemplasi, yaitu:
Pertama qalb yang berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat Allah.
Kedua, ruh berfungsi untuk mencintai Allah, dan
Ketiga, sirr berfungsi untuk melihat Allah.

Dengan demikian proses ma'rifat kepada Allah menurut al Qusyairi dapat


digambarkan sebagai berikut dibawah ini.
Aktivitas spiritual itu mengalir di dalam kerangka makna dan fungsi rahmatan
lil 'alamin; Tradisi kenabian pada hakekatnya tidaklepas dari mission sacred, misi
yang suci tentang kemanusiaan dan kealam semestaan untuk merefleksikan asma
Allah.

Similar to Tujuh Lathifah Simpul Bathin

45

) TAWAJUH KEPADA KEMULIAAN


RUBUBIYYAH DAN
KEHINAAN UBUDIYYAH
Di antara adab kalbu dalam beribadah dan tugas batiniah seorang penempuh jalan akhirat
adalah ber-tawajuh(memfokuskan diri) kepada mulianya Rububiyyah (Ketuhanan) dan
kehinaan Ubudiyyah (kehambaan). Tawajuh seperti ini merupakan tahap yang penting
bagi seorang pesuluk, sehingga kadar kekuatan suluk setiap orng dapat diukur dengan
kekuatan tawajuhnya itu. Bahkan, ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia
terletak pada perkara ini. Egoisme, keakuan, pengagungan dan kecintaan pada diri
berbanding

terbalik

dengan

kesempurnaan

perikemanusiaan

seseorang

menjauhkannya dari maqam kedekatan dengan Rububiyyah. Sungguh,

dan

akan

hijab yang

dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini sangatlah tebal dan
gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua hijab lainnya. Bahkan,
pengoyakkan semua hijab merupakan pengantar untuk mengoyak hijab ini, lantaran
pengoyakkan hijab (egoisme) ini merupakan kunci induk untuk membuka alam ghaib dan
alam kenyataan (syahadah) serta pintu utama untuk memasuki kesempurnaan rohaniah
manusia. Selagi seorang hamba masih saja memandang pada dirinya, kesempurnaan dan
keindahannya yang palsu, maka dia akan tetap terhijab dan terjauhkan dari Keindahan
Mutlak dan Kesempurnaan Sejati Allah. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama
untuk

bersuluk

menuju

Allah.

Bahkan,

neraca

kebenaran

dan

kebathilan

suatu riyadhah (pengolahan rohaniah) terletak disini. Maka itu, langkah yang diayunkan
pesuluk dengan sikap keakuan dan pengagungan diri dalam selubung egoisme dan cinta
diri pastilah tidak akan berguna karena suluk yang demikian itu tidak akan menuju kepada
Allah tetapi kembali kepada ego dan dirinya sendiri.
Sumber segala berhala ada dalam dirimu sendiri. (Jalaluddin Rumi)
Allah SWT berfirman:
Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan RasulNya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya akan tetap disisi
Allah (QS. An-Nisa [4]: 100)

46

Hijrah secara formal berarti pergi dari rumah formal menuju Kabah atau tempat-tempat
suci para kekasih (wali) Allah, sementara hijrah maknawi (substansial) berarti pergi dari
rumah diri dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah menuju Rasul
dan para wali Allah adalah juga hijrah menuju Allah. Selagi seorang pesuluk masih
cenderung pada dirinya dan belum beranjak dari keakuan dan egoismenya, maka dia tidak
bisa disebut sebagai seorang musafir. Selagi ikatan keakuan masih dalam pandangan
pesuluk, dinding-dinding kota ego dan tapal-batas cinta dirinya masih belum lepas dari
pandangan jiwanya, maka dia secara jelas bukanlah seorang musafir atau pelaku hijrah
yang sebenarnya.
Dalam kitab Mishbah asy-Syariah, Imam Jafar ash-Shadiq as berkata:
Ubudiyyah adalah mutiara dan intinya adalah Rububiyyah. Apa yang hilang dari
ubudiyyah akan ditemukan dalam Rububiyyah dan apa yang tersembunyi dari Rububiyyah
akan ditemukan dalam ubudiyyah.
Siapapun yang melangkah dengan kaki ubudiyyah dan menyematkan pada ubun-ubunnya
lambang kehinaan ubudiyyah pasti akan sampai kepada kemuliaan Rububiyyah. Jalan
menuju hamparan hakikat Rububiyyah mesti melalui pengembaraan pada tingkat-tingkat
ubudiyyah. Apabila sikap keakuan dan egoisme dalam ubudiyyah seseorang sudah
terbasmi habis, maka dia akan menemukan dirinya berada dalam naungan penjagaan
Rububiyyah. Setelah itu, hamba ini akan sampai pada suatu maqam di mana Dzat Yang
Mahabenar akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya
sebagaimana tertuang dalam hadits yang shahih dan masyhur menurut mazhab Syiah dan
Sunah.
Apabila seorang hamba meninggalkan seluruh campur-tangan dirinya, menyerahkan
kekuasaan dirinya secara penuh kepada Allah, mengembalikan rumah dirinya pada
Pemiliknya yang sejati dan sirna (fana) dalam kemuliaan Rububiyyah, maka Pemilik Sejati
rumah diri ini akan mengatur segala urusan dalam rumah tersebut. Dengan demikian,
jadilah semua perilaku hamba itu selalu seiring dengan Perilaku Ilahi; matanya akan
menjadi mata Ilahi dan dia akan melihat dengan al-Haqq; telinganya

akan menjadi

telinga Ilahi dan dia akan mendengar dengan benar. Dan setiap kali rububiyyah[1] egoistik
meningkat, kemuliaan Rububiyyah (Ilahi) dalam dirinya akan menurun. Hal itu lantaran
kedua hal ini saling berlawanan.
Dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu. (Ucapan Imam Ali bin Abi
Thalib as)
Dengan demikian, sudah sewajarnya seorang pesuluk berupaya keras untuk senantiasa
mematrikan sifat kehinaan ubudiyyah dan kemuliaan Rububiyyah dalam sukmanya.
Semakin kuat pandangan ini terpatri dalam sukma, semakin bertambah transenden

47

ibadah seseorang dan semakin kuat roh ibadah memancar dalam dirinya. Selanjutnya,
dengan bantuan Dzat Yang Mahabenar dan para wali-Nya yang sempurna, seorang hamba
akan sampai kepada esensi ubudiyyahdan memperoleh sepercik sinar rahasia ibadah
yang sesungguhnya. Maqam Kemuliaan Rububiyyah yang merupakan inti dan maqam
kehinaan ubudiyyah yang merupakan kulitnya terlambangkan dengan jelas dalam seluruh
ibadah ritual, terutama dalam shalat yang memiliki sifat yang mencakup dan menyeluruh.
Kedudukan shalat di antara semua ibadah lainnya bagaikan kedudukan seorang Insn
kmil atau keddukan al-Ism al-Azham (Nama Teragung Allah) dan shalat memang
adalah al-Ism al-Azham. Qunut yang merupakan kegiatan sunnah dan sujud yang
merupakan kegiatan wajib memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri (dalam konteks
diatas).
Ketahuilah bahwa sikap ubudiyyah yang mutlak merupakan tingkat kesempurnaan yang
tertinggi dan maqam kemanusiaan yang teratas. Tidak seorang pun mendapatkan
kedudukan ini kecuali makhluk Allah yang paling sempurna, yakni Baginda Muhammad
SAW dan para wali-Nya juga yang sempurna. Nabi SAW menempati maqam ini secara
mandiri (bi al-ishlah), sementara para wali lain yang sempurna menempati maqam ini
berkat bantuan Nabi SAW (bi ath-thabaiyyah). Adapun segenap hamba selain mereka
yang sudah bersimpuh dalam ubudiyyah tetap akan memiliki cacat dan kekurangan.
Mikraj yang benar-benar mutlak tidak akan dicapai melainkan dengan kaki ubudiyyah
semacam ini. Itulah sebabnya Allah Taala berfirman:
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya (QS. al-Isra [17]: 1)
Kaki ubudiyyah dan tarikan Rububiyyah yang mengantarkan makhluk suci itu menuju
mikraj kedekatan dan perjumpaan dengan Allah.
Dalam tasyahud shalat yang merupakan kembalinya Nabi Saw dari fana mutlak yang
beliau alami dalam sujudnya, beliau melakukan tawajuh pada ubudiyyah sebelum bertawajuh kepda kerasulannya. Hal ini mungkin merupakan isyarat bahwa maqam kerasulan
pun pada hakikatnya adalah inti dari sikap ubudiyyah.
[1]

Selain mempunyai arti Ketuhanan, Rububiyyah juga mempunyai arti pengelolaan dan

pemeliharaan. Karena itu dalam bahasa Arab, Rabb berarti Tuhan Yang Maha Memelihara
dan Mengelola, sehingga Rububiyyah yang merupakan kata sifat bisa juga secara
metaforis diterapkan pada manusia.

Di antara adab kalbu dalam beribadah dan tugas batiniah seorang penempuh jalan
akhirat adalah ber-tawajuh(memfokuskan diri) kepada mulianya Rububiyyah
(Ketuhanan) dan kehinaan Ubudiyyah (kehambaan). Tawajuh seperti ini merupakan
tahap yang penting bagi seorang pesuluk, sehingga kadar kekuatan suluk setiap orng
dapat diukur dengan kekuatan tawajuhnya itu. Bahkan, ukuran kesempurnaan dan

48

kekurangan manusia terletak pada perkara ini. Egoisme, keakuan, pengagungan dan
kecintaan pada diri berbanding terbalik dengan kesempurnaan perikemanusiaan
seseorang dan akan menjauhkannya dari maqam kedekatan dengan Rububiyyah.
Sungguh, hijab yang dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini
sangatlah tebal dan gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua
hijab lainnya. Bahkan, pengoyakkan semua hijab merupakan pengantar untuk
mengoyak hijab ini, lantaran pengoyakkan hijab (egoisme) ini merupakan kunci
induk untuk membuka alam ghaib dan alam kenyataan (syahadah) serta pintu utama
untuk memasuki kesempurnaan rohaniah manusia. Selagi seorang hamba masih saja
memandang pada dirinya, kesempurnaan dan keindahannya yang palsu, maka dia
akan tetap terhijab dan terjauhkan dari Keindahan Mutlak dan Kesempurnaan Sejati
Allah. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama untuk bersuluk menuju Allah.
Bahkan, neraca kebenaran dan kebathilan suaturiyadhah(pengolahan rohaniah)
terletak disini. Maka itu, langkah yang diayunkan pesuluk dengan sikap keakuan dan
pengagungan diri dalam selubung egoisme dan cinta diri pastilah tidak akan berguna
karena suluk yang demikian itu tidak akan menuju kepada Allah tetapi kembali
kepada ego dan dirinya sendiri.
Sumber segala berhala ada dalam dirimu sendiri. (Jalaluddin Rumi)
Allah SWT berfirman:
Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan
Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya akan tetap
disisi Allah(QS. An-Nisa [4]: 100)
Hijrah secara formal berarti pergi dari rumah formal menuju Kabah atau tempattempat suci para kekasih(wali)Allah, sementara hijrah maknawi (substansial) berarti
pergi dari rumah diri dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah
menuju Rasul dan para wali Allah adalah juga hijrah menuju Allah. Selagi seorang
pesuluk masih cenderung pada dirinya dan belum beranjak dari keakuan dan
egoismenya, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang musafir. Selagi ikatan
keakuan masih dalam pandangan pesuluk, dinding-dinding kota ego dan tapal-batas
cinta dirinya masih belum lepas dari pandangan jiwanya, maka dia secara jelas
bukanlah seorang musafir atau pelaku hijrah yang sebenarnya.
Dalam kitab Mishbah asy-Syariah, Imam Jafar ash-Shadiq as berkata:
Ubudiyyah adalah mutiara dan intinya adalah Rububiyyah. Apa yang hilang dari
ubudiyyah akan ditemukan dalam Rububiyyah dan apa yang tersembunyi dari
Rububiyyah akan ditemukan dalam ubudiyyah.
Siapapun yang melangkah dengan kaki ubudiyyah dan menyematkan pada ubunubunnya lambang kehinaan ubudiyyah pasti akan sampai kepada kemuliaan
Rububiyyah.Jalan

menuju

hamparan

hakikat

Rububiyyah

mesti

melalui

49

pengembaraan pada tingkat-tingkat ubudiyyah. Apabila sikap keakuan dan egoisme


dalam ubudiyyah seseorang sudah terbasmi habis, maka dia akan menemukan
dirinya berada dalam naungan penjagaan Rububiyyah. Setelah itu, hamba ini akan
sampai pada suatu maqam di mana Dzat Yang Mahabenar akan menjadi
pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya sebagaimana tertuang
dalam hadits yang shahih dan masyhur menurut mazhab Syiah dan Sunah.
Apabila seorang hamba meninggalkan seluruh campur-tangan dirinya, menyerahkan
kekuasaan dirinya secara penuh kepada Allah, mengembalikan rumah dirinya pada
Pemiliknya yang sejati dan sirna (fana) dalam kemuliaan Rububiyyah, maka Pemilik
Sejati rumah diri ini akan mengatur segala urusan dalam rumah tersebut. Dengan
demikian, jadilah semua perilaku hamba itu selalu seiring dengan Perilaku Ilahi;
matanya akan menjadi mata Ilahi dan dia akan melihat dengan al-Haqq;
telinganyaakan menjadi telinga Ilahi dan dia akan mendengar dengan benar. Dan
setiap kali rububiyyah[1]egoistik meningkat, kemuliaan Rububiyyah (Ilahi) dalam
dirinya akan menurun. Hal itu lantaran kedua hal ini saling berlawanan.
Dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu. (Ucapan Imam Ali bin
Abi Thalib as)
Dengan demikian, sudah sewajarnya seorang pesuluk berupaya keras untuk
senantiasa mematrikan sifat kehinaan ubudiyyah dan kemuliaan Rububiyyah dalam
sukmanya. Semakin kuat pandangan ini terpatri dalam sukma, semakin bertambah
transenden ibadah seseorang dan semakin kuat roh ibadah memancar dalam dirinya.
Selanjutnya, dengan bantuan Dzat Yang Mahabenar dan para wali-Nya yang
sempurna, seorang hamba akan sampai kepada esensi ubudiyyahdan memperoleh
sepercik sinar rahasia ibadah yang sesungguhnya. Maqam Kemuliaan Rububiyyah
yang merupakan inti dan maqam kehinaan ubudiyyah yang merupakan kulitnya
terlambangkan dengan jelas dalam seluruh ibadah ritual, terutama dalam shalat yang
memiliki sifat yang mencakup dan menyeluruh. Kedudukan shalat di antara semua
ibadah lainnya bagaikan kedudukan seorang Insn kmil atau keddukan al-Ism alAzham (Nama Teragung Allah) dan shalat memang adalah al-Ism al-Azham.
Qunut yang merupakan kegiatan sunnah dan sujud yang merupakan kegiatan wajib
memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri (dalam konteks diatas).
Ketahuilah bahwa sikap ubudiyyah yang mutlak merupakan tingkat kesempurnaan
yang tertinggi dan maqam kemanusiaan yang teratas. Tidak seorang pun
mendapatkan kedudukan ini kecuali makhluk Allah yang paling sempurna, yakni
Baginda Muhammad SAW dan para wali-Nya juga yang sempurna. Nabi SAW
menempati maqam ini secara mandiri (bi al-ishlah), sementara para wali lain yang
sempurna menempati maqam ini berkat bantuan Nabi SAW (bi ath-thabaiyyah).
Adapun segenap hamba selain mereka yang sudah bersimpuh dalam ubudiyyah tetap

50

akan memiliki cacat dan kekurangan. Mikraj yang benar-benar mutlak tidak akan
dicapai melainkan dengan kaki ubudiyyah semacam ini. Itulah sebabnya Allah
Taala berfirman:
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya(QS. al-Isra [17]: 1)
Kaki ubudiyyah dan tarikan Rububiyyah yang mengantarkan makhluk suci itu
menuju mikraj kedekatan dan perjumpaan dengan Allah.
Dalam tasyahud shalat yang merupakan kembalinya Nabi Saw dari fana mutlak yang
beliau alami dalam sujudnya, beliau melakukan tawajuh pada ubudiyyah sebelum
ber-tawajuh kepda kerasulannya. Hal ini mungkin merupakan isyarat bahwa maqam
kerasulan pun pada hakikatnya adalah inti dari sikap ubudiyyah.
[1]

Selain mempunyai arti Ketuhanan, Rububiyyah juga mempunyai arti pengelolaan dan pemeliharaan.

Karena itu dalam bahasa Arab, Rabb berarti Tuhan Yang Maha Memelihara dan Mengelola, sehingga
Rububiyyah yang merupakan kata sifat bisa juga secara metaforis diterapkan pada manusia.

12 Comments to TAWAJUH KEPADA KEMULIAAN


RUBUBIYYAH DAN KEHINAAN UBUDIYYAH
1.

ahmad tarmudi
January 13, 2010 at 6:48 pm
yg dimaksud keluar rumah adalah Ruh menuju ke maha ROH ato kembali kepada
ALLOH zat ( reinkarnasi ) hijdrah kepada ALLOH wasalam
Reply

2.

zoel
April 12, 2010 at 7:46 am
kembali kepada yang Maha bukan reinkarnasi , pahami Allah SWT secara kaffah
akan tahu apa mau Nya Allah SWT dan pelajari reinkarnasi yg sebenar2nya ,
Reply

3.

budi leksono
April 17, 2010 at 4:29 pm
Ubudiyah itu apa identik dengan kerja bakti di jalan ILAHI karena yang saya tau
berubudiyah itu selalu yang di kerjakan soal bersih2 dll.dan apa hikmah buat rohani
kita.mengapa betawajuh sepertinga kita dapat kekuatan batin
Reply

4.

No Mercy
April 23, 2010 at 2:07 pm
Assalam
Pak Budi sejauh yg saya tau, Ubudiyah itu identik dg sikap kita untuk memposisikan
diri terhadap Allah di semua aspek kehidupan, kerja bakti kalo niatnya hanya riya
dan sombong gmn y? :)
Sikap ubudiyah itu sendiri poinnya adalah hanya membuat kita agar faqir
diHadapan-Nya, bukan malah sebaliknya.
Kalo untuk bertawajuh sendiri setiap orang pasti akan mengalami bonus yg Allah

51

kasih apabila dilakukan dg sungguh2 dan niat yg suci hanya untuk menuju
kepadaNya semata.
Wallahualam.
Reply

5.

toufix
February 9, 2012 at 11:24 am
anda hanya memutar-mutar kalimat saja,alquran Surat Ali Imran ayat 7
,mengingatkan ayat Mukhamat (terang artinya)dan ayat mutasyabihat (kurang
terang artinya),janganlah mengejan tuah (sok tau),karena agama islam tauhidnya
hanya bagaimana kita kembali kepada ALLAH (selain ALLAH hanyalah
Ciptaannya),Muhammad SAW adalah Rasul ALLAH,alquran adalah kitabnya.
kerjakan yang Pardu tinggalkan yang haram ,kalau bisa tinggalkan juga yang
subhat (ingatlah jika adayang pasti Tinggalkanlah yang ragu2) insya allah tidak
terlalu perlu membicarakan hal2 yang muskil yang tidak ada syariatnya hanya akan
memperbersar Bidah saja (tidak ada tuntutannya dalam alquran dan alhadis).yang
menjatuh kan diri anda dalam derita kesombongan ilmu yang sia-sia,tak
bermanfaat.apapun bagi pemujaan kepada ALLAH.
Reply

6.

ubay
September 28, 2012 at 9:15 am
mari belajar rendah hati agar tidak menyinggung perasaan,mari kita belajar tehnik
tawajuh agar memperoleh sesuatu yang bermanfaat..semakin benar tehniknya
insyaallah lebih sempurna yang di peroleh..hanya orang yg dipilih Allah yg bisa
mengajarkan tehnik initapi ada di bimi ini..
Reply

7.

pendekar gaib
October 12, 2012 at 4:33 pm
tlalu tinggi untuk ukuran skrg, yg nyata2 aja lah. bsihkan hati jauhi saling caci n
maki
Reply

8.


October 18, 2012 at 3:53 pm
ane binung nih, tawajjuh ilaa Allah bil washilah. wasilah cukup amal kebaikan bukan
misal mendoakan guru / syekh mursyid dll. bukan meminta ijin dengan syekh
mursyid tersebut bukan?
Reply

9.

ubay
November 8, 2012 at 11:03 am
dengan bimbingan mursyid inilah batiniah kita di bimbing beliau menuju jalan Allah
sebab beliaulah yang sudah di sucikan oleh Allah,hingga seluruh amal beliau sampai
ke Allahukur diri kita betapa hina dohir batin kita dengan semua penyakit hati yg
kita bawayuk belajar ke ulama 2 hakikat,mgk ada di sekitar kita
Reply

10.

yayan sunaryan
August 26, 2013 at 11:10 am
suka
Reply

52

11.

sunarya
November 12, 2013 at 10:24 am
Allahuakbar
Reply

12.

unknown
December 29, 2015 at 8:06 pm
Berangkaaattt
Reply

https://tokobukutasawuf.wordpress.com/rubrik-bacaan/tawajuh-kepada-kemuliaanrububiyyah-dan-kehinaan-%E2%80%98ubudiyyah/

SEPATAH KATA DARIKU


Kupersembahkan karyaku (risalahku) ini bagi mereka peminat- peminat yang
masih dalam mencari-cari akan keakuannya, danseterusnya mencari jalan untuk dapat
mengenal akan diri sendiri,dan terutama kuhidangkan untuk anak-anak didikku, anakanakkuyang telah mendapat dan menerima aliranku dan yang telah bergerak di bidang
ilmu pengetahuanku dan yang telah dapat banyak merasakan akan manfaatnya ilmu
pengetahuanku denganmengamalkannya.
Mengingat akan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah dan pengertian
yang belum begitu mendalam difahami oleh kebanyakananak didikku, maka
kucubalah menyusun dan merangkaikankaryaku ini dengan tujuan untuk lebih lekas
dapat difahami dandapat dimengerti lebih mendalam, kerana janganlah hendaknya
ilmu pengetahuan yang telah diperdapat atau diterima melalui badandiriku bertaklid
padaku atau terlampau dipergantungi padaku yangdianggap sebagai Bapak atau guru,
malahan tujuanku terutamasupaya dapat berdiri sendiri pada keakuan dan ilmu
masing-masing.
Maka tak apalah rasanya bagi mereka yang sangat bergantung padaku, pada
keakuanku selama ini, adalah karyaku ini untuk sebagai petunjuk dalam membimbing
dari keakuanku kepadakeakuan sendiri masing-masing.
Harapanku semoga dengan berhasilnya mereka menemui Aku-nya sendiri
dan dapat serta sanggup berdiri sendiri pada diri yangsebenarnya diri, tercapailah
hendaknya tujuanku hendak melahirkan manusia baru sampai dapat tercipta dunia
baru denganmasyarakat baru yang menjalankan kehidupan berlahir dan berbatin.
Dan terhadap Tuhan, kututup Sepatah Kata dariku ini denganmenyusun jari
yang sepuluh, menghunjamkan lutut nan dua,menundukkan kepala yang satu,
memohon ampun kepada-Nya.
Wabillahitaufiq walhidayah
Aku(BAGINDO MUCHTAR)
https://www.scribd.com/document/148580449/Batinku

53

54

55