Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 4

Tarikh

: 10/10/2015

Masa

: 8.15 8.45 pagi

Kelas

: 4 Bestari

M/Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Bil Murid

: 30 (16 L 14 P)

Tajuk

: Menggelecek dan Menjaring

Umur

: 10 Tahun

Pengalaman Sedia Ada

: Murid pernah menggelecek bola semasa main di sekolah dan di rumah

Standard Kandungan

: 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan serangan dengan lakuan yang betul

Standard Pembelajaran

: 1.6.7 Menggelecek bola melepasi pemain lawan dan mengawal bola daripada direbut
: 2.6.3 Mengenalpasti situasi yang sesuai untuk menggelecek
: 5.4.3 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan

Objektif
Psikomotor

: Pada akhir pelajaran murid dapat:


: Menggelecek bola melepasi halangan dan dapat menjaring bola dengan teknik yang betul
10 kali percubaan dengan jayanya.

Kognitif

: menyatakan situasi yang sesuai untuk menggelecek

Afektif

: bekerjasama dalam kumpulan semasa mengikuti aktiviti dengan semangat dan aktif

Penerapan Nilai

: bekerjasama

EMK

: Kreatif dan Inovatif

Pengabungjalinan

: Matematik

Kemahiran Berfikir

: Menganalisis

Alatan Bahan Mengajar

: Hoki stick 30, bola hoki 30, skitel, gelung, maker, dan kon

Bahagian/ Masa

Aktiviti

Kandungan / Fokus Pembelajaran

Organisasi

Alatan/
Catatan

1. Permulaan:

1)Memanaskan Badan 1) Guru bertanya khabar kepada murid

( 3 minit )

2) Guru menyuruh murid


bulatan yang

membuat satu

Nilai:

besar

murid

3) Guru memilih dua orang murid supaya

memusatkan
Murid

menjadi hariamau dan kambing


4) Murid menjadi menjadi harimau berdiri

Nilai murni

di luar bulatan

kambing

Keberanian

5) Murid yang menjadi kambing akan


berdiri dalam bulatan

Bbm

6) Apabila guru meniup

Skitel sahaja

wisel harimau akan mengejar kambing


7) Jika dapat ditangkap dikatakan mati dan
tukar giliran

harimau

guru

Perkembangan:
( 18 minit )

2. Regangan:

1) murid berdiri dalam u shape

Kepala

2) guru memilih seorang murid

Badan

membuat untuk regangan

kaki

3) murid melakukan aktiviti kepala ke kaki.

Aktiviti 1

1) Murid dibahagikan kepada


empat kumpulan

murid

Nilai
Berusaha

2) Satu kumpulan terdiri daripada 2 orang


murid

TKP