Anda di halaman 1dari 2

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIE
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European


POS DRU 2007-2013

MINISTERUL EDUCAIEI,
CERCETRII TINERETULUI
I SPORTULUI
OI POS DRU

Instrumente Structurale
2007 - 2013

CONSILIUL NAIONAL DE
FORMARE PROFESIONAL A
ADULILOR

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1: Educaie i formare n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.4 Calitate n Formarea Profesional Continu
Titlul proiectului:Implementarea i validarea Cadrului Naional al Calificrilor (CNC): de la calificri la programe de formare profesional continu
(FPC) CNC-FPC ID.3153
Cod Contract: POSDRU/4/1.4/S/2
Beneficiar:CONSILIUL NAIONAL DE FORMARE PROFESIONAL A ADULILOR

Anexa nr. 5

CERERE DE AUTORIZARE
A. Date de indentificare a furnizorului de formare:

Denumirea furnizorului de formare:


FUNDAIA COALA PORTUAR
Forma de organizare sau statutul juridic
FUNDAIE organizaie non-profit

Sediul furnizorului de formare:


Strada
Incinta Port Poarta 2

Nr.
-

Bl.
-

Jude / sector:
CONSTANA

Telefon:
0241 / 602587

scoalaportuara@rdsct.ro
2

Fax:
0241 / 601150

Pagin de internet:
-

E-mail:

Apt.
-

Cod potal
900900

Localitatea:
CONSTANA

Cod fiscal:
9 9 1

Sc.
-

Reprezentantul legal al furnizorului de formare:


Nume:
ANDREI
CNP:
2 6 9 1 0 2 0 2 2 4 5 1 9

Cod unic de nregistrare:


-

Prenume:
FELICIA
Funcia:
DIRECTOR

B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicit autorizarea:


Denumirea programului de formare1):
SUDOR ELECTRIC
Tipul programului de formare2):

Cod COR/Cod nomenclator:

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIE
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European


POS DRU 2007-2013

MINISTERUL EDUCAIEI,
CERCETRII TINERETULUI
I SPORTULUI
OI POS DRU

Instrumente Structurale
2007 - 2013

CALIFICARE

2.

1.

CONSILIUL NAIONAL DE
FORMARE PROFESIONAL A
ADULILOR

Anexez dosarul de autorizare i declar pe proprie rspundere c toate copiile depuse la dosar sunt
conforme cu originalul.

Semntura
LS