Anda di halaman 1dari 2

1.

0 Plot Novel Salina


1.1 Tema dan Persoalan
Peperangan dan kesan peperangan merupakan tema dan persoalan bagi novel ini. Novel Salina
menampilkan kesan-kesan peperangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pengarang menceritakan
bagaimana peperangan memberi impak yang besar terhadap rakyat. Rakyat jelata merupakan
golongan yang menerima banyak kesan buruk hasil daripada peperangan apabila terpaksa hidup
dalam ketakutan, kebimbangan dan terancam. Zaman peperangan adalah zaman gelap bagi
rakyat. Bekalan makanan sukar didapati, tempat tinggal yang dimusnahkan dan kehidupan tidak
dapat dijalankan dengan baik kerana perang. A. Samad Said juga menceritakan bagaimana
mangsa-mangsa perang ini terpaksa menggadaikan nilai dan maruah demi kelangsungan hidup
selain kehilangan harta benda dan orang-orang tersayang selepas perang. Pengarang
mendedahkan isu-isu seperti pengangguran, kemiskinan, pelacuran, pilihan raya dan darurat
selepas pendudukan Jepun.
1.2 Watak dan Perwatakan
1.3 Latar
1.4 Gaya Bahasa & Sudut Pandang