Anda di halaman 1dari 1

BSIP4

KOD
X B A
SEKOLAH

Matlamat?
Mencapai target semua Lulus ( dapat A
) bagi semua matapelajaran.
Justifikasi (Mengapa ?)
-

PELAN TINDAKAN SEKOLAH

Bagi meningkatkan GPS &


pencapaian kualiti sekolah.
Untuk meningkatkan unjuran
target kualiti sekolah
berbanding 2015.

( Diisi oleh Pengetua / Guru Besar )


Tindakan untuk mencapai matlamat.
1.
2.
3.
4.
5.

Kelas Tuisyen/Tambahan.
Program Mentor-mentee
Ceramah motivasi
Program PINTAS
Memohon kerjasama
PPD(penceramah/motivasi)
6. Sarana Ibubapa

Jangka masa
-

Sepanjang tahun
( Jan Nov )

Siapa bertanggungjawab ?
Pentadbir / Guru / Ibubapa/penjaga
/Guru BIMB / Rakan

Siapa perlu terlibat?


-

Pihak PPD
Komuniti setempat

.
Apa yang telah / sedang dilakukan?
-

Mengadakan perbincangan
ilmiah.

Ceramah Keibubapaan

Ceramah Motivasi dari PPD.

Kelas Tuisyen/tambahan.

Maklumat yang diperlukan

Sumber yang diperlukan

Ujian

Rekod Kehadiran

Peperiksaan

Rekod Ujian/Peperiksaan

Apakah halangan
-

Kesukaran mendapatkan
kerjasama keluarga/komuniti.
(Meningkatkan kesedaran
komuniti akan peripenting
akademik )

Pengaruh negatif rakan

Apakah ukuran kejayaan dalam mencapai matlamat yang diingini ?


Hasil Keputusan Ujian & peperiksaan

Tandatangan Pengetua / Guru Besar :___________________________________________


SIPartner, PPD Kota Belud