Anda di halaman 1dari 5

Stimate client,

Mesajul de fata doreste sa va informeze despre o initiativa ce aduce noutati legate de oferta
noastra de Pachet de cont curent pentru IMM, cat si legate de modificarea pretului pentru anumite
Taxe si Comisioane.
I.

Noutati legate de Pachetele de cont curent pentru IMM

Incepand cu datele mentionate in prezenta notificare, vor intra in vigoare anumite modificari de
structura si functionare a Pachetelor de cont curent pentru IMM, dupa cum urmeaza:
1. modificare a datei de intrare in vigoare a cererii de schimbare a Pachetului de cont curent
2. modificare a regimului de exceptare pentru taxa anuala de administrare a cardului Visa
Business Lei
3. modificare a beneficiului acordat la incasari
4. introducere a unui beneficiu nou ce vizeaza depunerile la bancomatele multifunctionale (MFM)
5. modificare a beneficiului acordat pentru retragerile la reteaua de ATM, prin extinderea
acestuia si retragerilor de la bancomate multifunctionale (MFM)
6. introducere a unui nou pachet de cont curent: Diamond
7. modificari a beneficiilor acordate ca numar pentru tranzactiile incluse in pachete si ale
comisioanelor lunare aferente pachetelor de cont curent
Pentru a asigura continuitatea operatiunilor, compania Dumneavoastra beneficiaza de
modificarea automata a Pachetului de cont curent detinut, astfel incata activitatea Dumneavoastra sa
se desfasoare in mod optim.
Etapa 1: Modificari aplicabile incepand cu data de 30 mai 2016
Schimbarea tipului de Pachet de cont curent IMM va intra in vigoare in momentul in care a survenit
cererea din partea Dumneavoastra (va reaminitim ca, in prezent, schimbarea tipului de cont curent
cu Pachet de cont curent IMM intra in vigoare incepand cu prima zi lucratoare a lunii urmatoare
celei in care a survenit cererea din partea Dumneavoastra).
In cazul in care detineti mai multe carduri de debit Visa Busines in LEI cu utilizare internationala
exceptarea de la plata taxei anuale de administrare card se va aplica exclusiv pentru un singur
card.
Etapa 2: Modificari aplicabile incepand cu data de 1 iulie 2016
Se va modifica beneficiul incasari interbancare, care consta in exceptarea de la plata
comisioanelor aferente incasarilor interbancare in LEI prin ordin de plata, in sensul in care se va

aplica tuturor tipurilor de incasari (atat interbancarae, cat si intrabancare).


Exceptarea de la plata comisionului de depunere pentru depunerile in numerar LEI la bancomat
multifunctional (MFM) va fi un beneficiu nelimitat inclus in toate pachetele de cont curent.
Se va modifica beneficiul retrageri efectuate la ATM-urile Raiffeisen Bank , care consta in
exceptarea de la plata a comisioanelor aferente retragerilor de numerar in LEI prin cardul de debit
Visa Business, in sensul in care se va aplica si retragerilor de la bancomatele multifunctionale
(MFM).
Se va introduce in oferta Raiffeisen Bank un nou pachet de cont curent, pachetul Diamond cu
beneficii nelimitate conform tabelului prezentat in continuare.
Se va modifica structura de beneficii incluse in pachetele de cont curent IMM si, partial, valoarea
comisioanelor lunare de administrare, conform tabelului urmator:

Orice operatiuni bancare care nu se regasesc in structura de beneficii incluse in Pachetele de


cont curent dedicate Clientilor IMM vor fi in continuare comisionate standard, conform deciziilor de
preturi in vigoare.

II.
Noutati legate de modificarea pretului pentru anumite Taxe si Comisioane.
Va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 1 iulie 2016, vor interveni urmatoarele
modificari:
Taxe si comisioane valabile
Taxe si comisioane valabile
Tip tranzactie
pana la 1 iulie 2016
de la 1 iulie 2016
Incasari intrabancare in lei prin ordin
0 lei
1 leu
de plata
Plati intrabancare in lei prin ordin de
1 leu
2 lei
plata in Raiffeisen Online
Plati intrabancare prin ordin de plata
1 euro
2 euro
efectuate in Agentiile Raiffeisen Bank
In calitate de client Raiffeisen Bank si detinator al unui Pachet de cont curent IMM, va informam
ca aveti dreptul ca in situatia n care nu sunteti de acord cu modificarile notificate prin prezenta, sa
denuntati n mod gratuit contractul Dumneavoastr cu Raiffeisen Bank pana la datele de intrare in
vigoare a modificarilor notificate prin prezentul document (27 mai 2016, respectiv 30 iunie 2016). In
cazul in care, pana la datele mentionate anterior, nu va exprimati dezacordul cu privire la
modificarile notificate descrise mai sus, acestea vor fi considerate acceptate tacit si va intra in vigoare
noua versiune a Conditiilor Speciale de operare a pachetelor operationale.
III. Noutati privind garantare depozitelor bancare Legii nr.311/ 2015
Prin prezenta dorim sa va informam si cu privire la modificarea legii care reglementeaza
garantarea depozitelor bancare, noua prevedere legislativa in domeniu fiind Legea nr.311/4
decembrie 2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor
bancare . In conformitate cu prevederile acestui act normativ, disponibilitatile inregistrate in conturile
Dumneavoastara de depozit (prin depozit intelegandu-se, conform legii, orice sold creditor, inclusiv

dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din
operatiuni bancare curente, cum ar fi : depozitul la termen, contul curent, cont de economii etc.) sunt

garantate in Romania de Fondul de Garantare a Depozitelor bancare, conform prevederilor din


Formularul pentru informatii oferite deponentilor, atasat prezentei notificari.

Pentru mai multe detalii despre continutul acestei comunicari, va rugam sa va adresati
Responsabilului de Clientela dedicat relatiei cu Dumneavoastra sau Directorului de Agentie al unitatii
Raiffeisen Bank la care compania Dumneavoastra are conturile deschise.

Echipa
Raiffeisen Bank IMM.

FORMULAR PENTRU INFORMATIILE OFERITE DEPONENTILOR

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului


Depozitele constituite la Raiffeisen
Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
Bank sunt protejate de catre:
Echivalentul in Lei al sumei de 100.000 Euro per deponent per
institutie de credit
Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru
Plafon de acoperire:
depozitele aferente carora nu a avut loc nicio tranzactie in
ultimele 24 de luni este 0 Lei. Aceasta valoare poate fi
modificata de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in
sistemul bancar.
Daca aveti mai multe depozite Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt
plasate la aceeasi institutie de agregate si cuantumul total este supus plafonului de acoperire
credit:
stabilit la echivalentul in Lei al sumei de 100.000 Euro
Perioada de punere la dispozitie a
compensatiilor cuvenite in caz de
7 zile lucratoare
indisponibilizare a depozitelor
plasate la institutia de credit:
Moneda de plata a compensatiei:
LEI
Adresa: Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, etaj 2, Bucuresti, cod:
Date de contact:
030774 Tel 021.326.60.20 E-mail: comunicare@fgdb.ro
Informatii suplimentare:
www.fgdb.ro
Informatii suplimentare
Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra: Depozitul dumneavoastra este
acoperit de o schema statutara de garantare a depozitelor.
Plafonul general de acoperire: In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de
credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si
legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a
depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in Lei al sumei de
100.000 Euro per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie
de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de acoperire. De exemplu, daca un
deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 Euro si un cont curent in care are 20.000
Euro, acesta va primi doar echivalentul in Lei al sumei de 100.000 Euro; In anumite cazuri (depozitele
care rezulta din tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, depozitele
rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces a
deponentului, depozitele rezultate din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor
compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe
nedrept), depozitele constituite de persoane fizice sunt acoperite peste echivalentul in Lei al sumei de
100.000 Euro. Informatii suplimentare sunt disponibile la adresa: www.fgdb.ro.
Depozitele intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de
membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica,
sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de
100.000 Euro.
Plata compensatiilor: Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a
Depozitelor in Sistemul Bancar cu sediul in Bucuresti, strada Negru Voda nr. 3, corp A3, etaj 2, cod:

030774, tel. relatii cu publicul: 021 326 6020, e-mail: comunicare@fgdb.ro,


www.fgdb. ro. Aceasta va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in Lei al
sumei de 100.000 Euro) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit
indisponibile.
Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati
schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate
fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.
Alte informatii importante: Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor
depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care
depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei
de credit asupra respectivului deponent. In scopul garantarii depozitelor peste plafonul de 100.000
Euro in conditiile prevazute de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si
Fondul de Garantare a depozitelor bancare, deponentii persoane fizice au obligatia de a informa
Banca completand formularul pus la dispozitie in orice unitate a Bancii si prezentand, daca este cazul,
documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmeaza sa incaseze in cont sume
provenind din: tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, evenimentul
pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului, din incasarea unor
indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru
condamnari pe nedrept.
LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE
1. Depozite ale unei institutii de credit facute in nume si cont propriu, cu respectarea prevederilor art.
64 alin. (2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare
a depozitelor bancare.
2. Instrumente care se incadreaza in definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art.
4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
3. Depozitele rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti
definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei in domeniul
prevenirii si combaterii spalarii banilor. Incadrarea depozitelor in aceasta categorie se realizeaza de
schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritatile competente, de la
institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de
instanta, dupa caz.
4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din
Regulamentul (UE) nr.575/2013.
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificata pana la momentul cand acestea
devin indisponibile, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor.
7. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt acestia definiti la art. 2 lit. A pct. 5 si
39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei
de capital.
9. Depozite ale fondurilor de pensii.
10. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale.
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorasc
din acceptari proprii si bilete la ordin.