Anda di halaman 1dari 65

TARIKH 29.03.

2011
HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0705-0815

SUBJEK PJ
TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Tampar
Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL
P&P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.

AKTIVI
TI

2. Melakukan kelenturan spesifik.


3. Belajar tenik servise, menyambut dan

merejam.
4. Bermain berpasukan
ABM

bola, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas


REFLEK dalam permainan bola tampar. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

ARIKH

31.03.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK PJ
TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Tampar

HASIL
P&P

Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.

AKTIVI
TI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan


merejam.
4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas


REFLEK dalam permainan bola tampar. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH 5.04.2011
HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0705-0815

SUBJEK PJ
TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Tampar
Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL
P&P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.

AKTIVI
TI

2. Melakukan kelenturan spesifik.


3. Belajar tenik servise, menyambut dan
merejam.
4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas


REFLEK dalam permainan bola tampar. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

ARIKH

7.04.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan merejam.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

12.04.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan merejam.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

14.04.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan merejam.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH 19.04.2011
HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0705-0815

SUBJEK PJ
TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Baling

HASIL
P&P

Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain bola baling

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


baling

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.

AKTIVI
TI

3. Belajar tenik membaling, menyambut dan


menjaring.
4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas


REFLEK dalam permainan bola baling. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH 21.04.2011
HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK PJ

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Baling
Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL
P&P

Mengetahuai cara-cara bermain bola baling

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


baling

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.

AKTIVI
TI

2. Melakukan kelenturan spesifik.


3. Belajar tenik servise, menyambut dan
merejam.
4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas


REFLEK dalam permainan bola baling. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

26.04.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Tampar
Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan merejam.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

28.04.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan merejam.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

3.05.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Baling


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola baling

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola baling

1. Psikomotor

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
AKTIVITI

3. Belajar tenik berpasukan, menjaring, menyambut,menangkap bola.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola baling.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

5.05.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar

Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

HASIL P &
P

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik servise, menyambut dan merejam.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

10.05.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Baling


Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain bola baling

1. Efektif

HASIL P &
P

Mengetahui peraturan permainan bola baling

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik berpasukan, menjaring, menyambut,menangkap bola.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola baling.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

12.05.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

PEPERIKSAAN PERTENGANHAN TAHUN


TAJUK
BAHASA MALAYSIA 1
SUB-TAJUK

HASIL P & P

AKTIVITI

ABM

REFLEKSI

ARIKH

17.05.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

CUTI WESAK

SUB-TAJUK

HASIL P & P

AKTIVITI

ABM

REFLEKSI

ARIKH

19.05.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ
PEPERIKSAAN PERTENGANHAN TAHUN

TAJUK
BAHASA MALAYSIA 1
SUB-TAJUK

HASIL P & P

AKTIVITI

ABM

REFLEKSI

ARIKH

24.05.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Peperiksaan Semester Satu

SUB-TAJUK

HASIL P & P

AKTIVITI

ABM

REFLEKSI

TARIKH

26.05.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

PEPERIKSAAN PERTENGANHAN TAHUN

SUB-TAJUK

HASIL P & P

AKTIVITI

ABM

REFLEKSI

TARIKH

14.06.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

2. Melakukan kelenturan spesifik.


AKTIVITI

3. Belajar tenik membaling, menyambut dan menjaringkan bola.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

ARIKH

16.06.2011

HARI

Khamis

KELAS

5K5

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

AKTIVITI

2. Melakukan kelenturan spesifik.


3. Belajar tenik membaling, menyambut dan menjaringkan bola.

4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

21.06.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Bola Tampar


HASIL P &
P

Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
AKTIVITI

3. Belajar tenik membaling, menyambut dan menjaringkan bola.


4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas dalam permainan bola tampar.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH 24.06.2011
HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK PJ
TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Bola Tampar

HASIL
P&P

Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain bola tampar

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.

AKTIVI
TI

2. Melakukan kelenturan spesifik.


3. Belajar tenik membaling, menyambut dan
menjaringkan bola.
4. Bermain berpasukan

ABM

bola, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar tidak ada kemahiran asas


REFLEK dalam permainan bola tampar. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

28.06.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Futsal
Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain futsal


1. Efektif

HASIL P &
P

Mengetahui peraturan permainan futsal


1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

Melakukan kelenturan spesifik.

Bermain berpasukan

ABM

Bola futsal, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH 01.07.2011
HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK PJ
TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Futsal
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai cara-cara bermain futsal

HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan futsal

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang
betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
1. Melakukan kelenturan spesifik.

AKTIVI
TI

2. Bermain berpasukan
ABM

Bola futsal, skitel, wisel

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


REFLEK mahir dalam asas permainan futsal. Asas-asas
SI
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

5.07.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Futsal
Pelajar dapat:
1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain futsal


1. Efektif

HASIL P &
P

Mengetahui peraturan permainan futsal


1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.

Melakukan kelenturan spesifik.

Bermain berpasukan

ABM

Bola futsal, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

08.07.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUB-TAJUK Futsal
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai cara-cara bermain futsal
HASIL P &
P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan futsal

1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


1. Melakukan kelenturan spesifik.
2. Bermain berpasukan

ABM

Bola futsal, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan futsal.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

19.07.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Hoki (Sambungan)
Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain hoki

2. Efektif
Mengetahui peraturan permainan hoki
3. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4. Bermain berpasukan

ABM

Bola hoki,kayu hoki, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
hoki. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu
seterusnya.

TARIK
H

22.07.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJ

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

hoki (sambungan)
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai cara-cara bermain hoki

HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan hoki

1. Psikomotor
Bermain hoki secara berpasukan dengan
cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
1. Melakukan kelenturan spesifik.

AKTIVI
TI

2. Bermain berpasukan
ABM

Bola hoki, kayu hoki, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mahir dalam asas permainan hoki. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

26.07.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Hoki
Pelajar dapat:
1. Kognitif

HASIL P &
P

Mengetahuai cara-cara bermain hoki

2. Efektif
Mengetahui peraturan permainan hoki
3. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4. Bermain berpasukan

ABM

Bola hoki,kayu hoki, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
hoki. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu
seterusnya.

TARIK
H

29.07.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJ

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

hoki
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai cara-cara bermain hoki

HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan hoki

1. Psikomotor
Bermain hoki secara berpasukan dengan
cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
1. Melakukan kelenturan spesifik.

AKTIVI
TI

2. Bermain berpasukan

ABM

Bola hoki, kayu hoki, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mahir dalam asas permainan hoki. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

2.08.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Hoki

HASIL P &
P

Pelajar dapat:

1. Kognitif

Mengetahuai cara-cara bermain hoki

2. Efektif
Mengetahui peraturan permainan hoki
3. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4. Bermain berpasukan

ABM

Bola hoki,kayu hoki, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
hoki. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu
seterusnya.

TARIKH

5.08.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJ

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Hoki

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai cara-cara bermain hoki
1. Efektif

HASIL P &
P

Mengetahui peraturan permainan hoki

1. Psikomotor

Bermain hoki secara berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


1. Melakukan kelenturan spesifik.

AKTIVITI

2. Bermain berpasukan
ABM

Bola hoki, kayu hoki, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mahir dalam asas permainan hoki.
Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

9.8.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0805 (masa bulan puasa)

SUBJEK

PK

TAJUK

Kesihatan Diri dan Keluarga

SUBTAJUK

Kesengganan, istirihat dan tidur.

HASIL P &
P

AKTIVITI

Pelajar dapat:
1. Menerangkan maksud kesengganan, istirihat dan tidur.
2. Menyenaraikan 5 faedah kesengganan, istirihat dan tidur.
3. Menyatakan 5 kesan kekurangan kesengganan, istirihat dan tidur.
1. Perbincangan kumpulan
2. Pembentangan oleh ketua kumpulan.
3. Soal jawab.
4. Penerangan/ ulasan guru

ABM

buku teks, petikan dari surat khabar dan majalah, gambar dari majalah.

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar mengetahui kepentingan kesengganan, istirihat dan tidur.


Pelajar juga memahami kesan akibat daripada kekurangan kesengganan,
istirihat dan tidur.

TARIK
H

5.08.2011

HARI

Jumaat

KELAS 5K3
MASA

0805-0905

SUBJE
K

PJk

TAJUK

Kesihatan Diri dan Keluarga

SUBTAJUK

Kesengganan, istirihat dan tidur.

HASIL
P&P

Pelajar dapat:
1. Menerangkan maksud kesengganan, istirihat
dan tidur.
2. Menyenaraikan 5 faedah kesengganan,
istirihat dan tidur.

3. Menyatakan 5 kesan kekurangan


kesengganan, istirihat dan tidur.

AKTIVI
TI

Perbincangan kumpulan

Pembentangan oleh ketua kumpulan.

Soal jawab.

Penerangan/ ulasan guru

ABM

buku teks, petikan dari surat khabar dan majalah,


gambar dari majalah.

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar mengetahui kepentingan


kesengganan, istirihat dan tidur. Pelajar juga
memahami kesan akibat daripada kekurangan
kesengganan, istirihat dan tidur.

TARIKH
16.8.2011
HARI
Selasa
KELAS
5K5
MASA
1245-0145
SUBJEK
PK
TAJUK
Kesihatan Diri dan Keluarga

SUB-TAJUK
Kesengganan, istirihat dan tidur.
HASIL P & P
Pelajar dapat:
1. Menerangkan maksud kesengganan, istirihat dan tidur.
2. Menyenaraikan 5 faedah kesengganan, istirihat dan
tidur.
3. Menyatakan 5 kesan kekurangan kesengganan,
istirihat dan tidur.
AKTIVITI
1. Perbincangan kumpulan
2. Pembentangan oleh ketua kumpulan.
3. Soal jawab.
4. Penerangan/ ulasan guru
ABM
buku teks, petikan dari surat khabar dan majalah,
gambar dari majalah.
REFLEKSI
Didapati ramai pelajar mengetahui kepentingan
kesengganan, istirihat dan tidur. Pelajar juga memahami
kesan akibat daripada kekurangan kesengganan, istirihat
dan tidur.

TARIKH
19.08.2011
HARI
Jumaat
KELAS
5K3
MASA
0145-0245

SUBJEK
PJk
TAJUK
Kesihatan Diri dan Keluarga
SUB-TAJUK
Kesengganan, istirihat dan tidur.
HASIL P & P
Pelajar dapat:
1. Menerangkan maksud kesengganan, istirihat dan tidur.
2. Menyenaraikan 5 faedah kesengganan, istirihat dan
tidur.
3. Menyatakan 5 kesan kekurangan kesengganan,
istirihat dan tidur.
AKTIVITI
1. Perbincangan kumpulan
2. Pembentangan oleh ketua kumpulan.
3. Soal jawab.
4. Penerangan/ ulasan guru
ABM
buku teks, petikan dari surat khabar dan majalah,
gambar dari majalah.
REFLEKSI
Didapati ramai pelajar mengetahui kepentingan
kesengganan, istirihat dan tidur. Pelajar juga memahami
kesan akibat daripada kekurangan kesengganan, istirihat
dan tidur.

ARIKH
23.8.2011
HARI
Selasa
KELAS

5K5
MASA
0705-0805 (masa bulan puasa)
SUBJEK
PJK
TAJUK
Sukan Permainan
SUB-TAJUK
Permainan Hoki
HASIL P & P
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik bermain hoki
2. Efektif
Mengetahui peraturan permainan hoki
3. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
AKTIVITI
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4. Bermain berpasukan
ABM
Bola hoki,kayu hoki, skitel, wisel
REFLEKSI
Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai
sedikit asas permainan hoki. Asas-asas permainan ini
akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH
26.8.2011

HARI
Jumaat
KELAS
5K3
MASA
0805-0905
SUBJEK
PJK
TAJUK
Sukan Permainan
SUB-TAJUK
Permainan Hoki
HASIL P & P
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik bermain hoki
2. Efektif
Mengetahui peraturan permainan hoki
3. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
AKTIVITI
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
3. Bermain berpasukan
ABM
Bola hoki,kayu hoki, skitel, wisel
REFLEKSI
Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai
sedikit asas permainan hoki. Asas-asas permainan ini
akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH
13.9.2011
HARI
Selasa
KELAS
5K5
MASA
0705-0815
SUBJEK
PJK
TAJUK
Sukan Permainan
SUB-TAJUK
Permainan bola tampar (sambungan minggu lepas)
HASIL P & P
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola,
mengumpan dan merejam.
2. Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola tampar
3. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
AKTIVITI
1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4. Bermain berpasukan

ABM
Bola tampar, skitel, wisel
REFLEKSI
Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai
sedikit asas permainan ini. Asas-asas permainan ini akan
diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.
TARIKH
16.9.2011
HARI
Jumaat
KELAS
5K3
MASA
0815-0925
SUBJEK
PJK
TAJUK
CUTI UMUM HARI MALAYSIA
SUB-TAJUK
HASIL P & P
AKTIVITI
ABM
REFLEKSI

TARIK
H

20.9.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

AKTIVI
TI

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIK
H

23.9.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola
tampar

3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
AKTIVI
2. Melakukan kelenturan spesifik.
TI
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas

permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada


minggu seterusnya.
TARIK
H

27.9.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas

AKTIVI
TI

1. Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

30.9.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu lepas)

HASIL P &
P

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam
2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola tampar
3.Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

4.10.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu lepas)

HASIL P &
P

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam
1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIK
H

7.10.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)

HASIL
P&P

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola
tampar
3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
AKTIVI
2. Melakukan kelenturan spesifik.
TI
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIK
H

11.10.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam
HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

AKTIVI
TI

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIK
H

14.10.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola
tampar

3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
AKTIVI
2. Melakukan kelenturan spesifik.
TI
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

18.10.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam

HASIL P &
P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIK
H

21.10.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola
tampar

3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
AKTIVI
2. Melakukan kelenturan spesifik.
TI
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

25.10.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (Sambungan)


Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam

HASIL P &
P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIK
H

28.10.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar


Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola
tampar

3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
AKTIVI
2. Melakukan kelenturan spesifik.
TI
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

1.11.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu lepas)

HASIL P &
P

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam
1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

1. Psikomotor

AKTIVITI

Bermain berpasukan dengan cara yang betul

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIKH

4.11.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu lepas)

HASIL P &
P

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam
2.Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola tampar

3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.

TARIK
H

8.11.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)

HASIL
P&P

Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

AKTIVI
TI

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

ARIKH

11.11.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola
tampar

3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
AKTIVI
2. Melakukan kelenturan spesifik.
TI
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan
ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIK
H

15.11.2011

HARI

Selasa

KELAS

5K5

MASA

0705-0815

SUBJE
K

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu


lepas)
Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut
bola, mengumpan dan merejam

HASIL
P&P

1. Efektif

Mengetahui peraturan permainan bola


tampar

1. Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul
1. Memanaskan badan dengan joging selama
10 minit.
2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
1. Bermain berpasukan

AKTIVI
TI

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLE
KSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan


mempunyai sedikit asas permainan ini. Asas-asas
permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada
minggu seterusnya.

TARIKH

18.11.2011

HARI

Jumaat

KELAS

5K3

MASA

0815-0925

SUBJEK

PJK

TAJUK

Permainan

SUBTAJUK

Permainan bola tampar (sambungan minggu lepas)


Pelajar dapat:
1. Kognitif
Mengetahuai teknik dan cara menyambut bola, mengumpan dan
merejam

HASIL P &
P

2.Efektif
Mengetahui peraturan permainan bola tampar
3.Psikomotor
Bermain berpasukan dengan cara yang betul

AKTIVITI

1. Memanaskan badan dengan joging selama 10 minit.


2. Melakukan kelenturan spesifik.
3. Belajar kemahiran asas
4.Bermain berpasukan

ABM

Bola tampar, skitel, wisel

REFLEKSI

Didapati ramai pelajar sangat berminat dan mempunyai sedikit asas permainan
ini. Asas-asas permainan ini akan diperkukuhkan lagi pada minggu seterusnya.