Anda di halaman 1dari 8

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1

NO.
SOALAN

PENYELESAIAN DAN JAWAPAN

SUB
MARKAH

1 (a)(i) Betul

P1

(ii) Betul

P1

(iii) Salah

P1

JUMLAH
MARKAH

1 (b)

4
9

3
K1 , K1
4

7
K1

4
N1

1 (c) Masa bagi menyediakan hidangan kedua ialah 45 minit.


Masa bagi menyediakan hidangan ketiga ialah 25 minit.
Masa dihidang pada 8 malam.

2 (a)(i)

45 + 25 minit = 70 minit

K1

70 minit = 1 jam 10 minit

K1

0800 1 jam 10 minit = 6.50 pm


Mac
(ii) Februari,Januari, Mac

N1
P1
N2

Nota :
Februari, Januari (N1)
Februari, Mac, Januari (N0)
Mac, Januari, Februari (N0)
Januari, Februari, Mac (N0)

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


2 (b) (i)

Garis lurus PR

(ii) , (iii)

Lokus Y
P

P1

L
4

Lokus X
K1
K1
N1

Lokus X dilukis betul


Lokus Y dilukis betul
Persilangan dua lokus
2 (c) Lilitan semibulatan
SWT
180

22
360
2
10
7
1
SWT 62.86
2
= 31.43 cm

K1
3

Panjang RU = 15 2 20 2
= 225 400
= 625
= 25 cm

3 (a) (i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

K1

Perimeter gambar rajah berlorek


= 31.43cm + 65 cm + 25 cm + 50 cm
= 171.43 cm
X

Nota :
Jika 5 sahaja betul, beri P2
2

N1
P3

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


Jika 3 atau 4 sahaja betul, beri P1

3 (b) (i)

K1

(ii) =

K1
K1
N1

=
=1

Nota :
Jika jawapan 2 0 , N0
3 (c) 400 x RM0.50 = RM 200
100 4=96

atau

K1
K1

RM 96

JUMLAH = RM200 + RM 96
N1

= RM 296
4 (a)

6
4

P1
P1
P1

P1
K1
N1

4
4 (b)(i) Pembesaran
(ii)

(iii)

36 unit persegi

4 (c)

Isipadu 1 bata blok


=384 cm

= 8 cm x 4 cm x 12 cm

N1

Isipadu dinding

= 5 meter x 3 meter x 8 cm

= 500 cm x 300 cm x 8 cm
= 1200000 cm

K1
4

Bilangan bata yang perlu untuk membuat dinding


= 1200000 384 = 3125 bata blok
Tak mencukupi

N1

5 (a)(i) 3

N1
P1

(ii) 3

P1

(iii) 3

P1

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


5 (b) (i)

P1

(ii)

K1
10m 4n
5

N1

5 (c) (i) A

N1

(ii)

K1

=10

4
K1

N1
6 (a)
P1

P1

Pecahan wajar

Proper fraction
Nombor bercampur

P1

Mixed number
Pecahan tak wajar
Improper fraction

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


6 (b) (i)
x
y

0
300

1
240

2
180

3
120

4
60

5
0

N1

(ii)

36
0
30
0
24
0

18
0
12
0
60

4
5

Paksi x dan paksi y dilabel mengikut skala seragam / x-axis and


y-axis labelled using uniform scale.
Semua titik plot dengan betul / Every point plot correctly
Garis lurus mesti melalui semua titik / Straight line through every
point.
Nota :
4 atau 5 titik plot dengan betul / 4 or 5 point plot correctly, K1

K1
K2
N1

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


6 (c)

Jarak Ali ke pokok ialah 150m

Hipotenus = 200 150


= 250 m
150 3
kos x =

250 5
2

K1

3
N1

7 (a) (i)

N1
P1

(ii) X

P1

(iii)

P1

7 (b)(i) Binaan pusat bulatan dengan betul (pembahagian sama serenjang)


(ii)

264 cm 3= 88cm

N1
K1

d=88

K1

d= 88 3.142

N1

=28.008 cm
7 (c) luas objek = 20 x 12 =240cm2

K1
K1

cm2

luas objek =

N1
= 6000cm2
8 (a) (i) Betul

P1

(ii) Betul

P1

(iii) Betul

P1

8 (b) Jumlah luas permukaan kon


j 2 + js
K1
K1

K1
N1

=154 + 308
= 462 cm 2
8 (c) LQ =
=

=
= 26 m

atau

Panjang Lengkok
=2

m
6

K1

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


= 22 m
Perimeter kawasan yang dilitupi oleh batu kelikir

K1
N1

= (26 + 13 + 10 + 3 + 22 ) m
= 74 m
9 (a) (i) Betul

P1

(ii) Salah

P1

(iii) Betul

P1

9 (b) (i) 5

P1

(ii) 4 atau 8 atau 10

P1

(iii) 6 atau 8

P1

9 (c) Kumpulan C

N1

Jumlah panjang kumpulan A


(10x3)+8+12+25 = 75cm
Jumlah panjang kumpulan B
(8x2)+(12x2)+(25x2)+15 = 105cm

K2

Jumlah panjang kumpulan C


(100x2) = 200cm
4
Nota :
Jumlah ukuran betul bagi ketiga-tiga kumpulan(K2)
Jumlah ukuran betul bagi dua kumpulan. (K1)
Jumlah ukuran betul bagi satu kumpulan sahaja. (K0)
Kumpulan C melebihi kumpulan A dan kumpulan B
atau
Kumpulan A dan Kumpulan B lebih pendek dari kumpulan C.

K1

10 (a) (i) Salah

P1

(ii) Salah

P1

(iii) Betul

P1

Nota :
Jawapan mesti digariskan

SKEMA MODUL TERBILANG SET 1


10 (b)
(i) ,(ii)

K1
K1
N1

10 (c) (i) 1 bahagian = 540 orang 6 bahagian


= 90 orang
Warga emas = Kanak kanak tolak 90
= (2 bahagian x 90 orang) 90
= 180 90
= 90 orang
x = nisbah warga emas
= 90 orang 90
=1

K1

N1

Jumlah pengunjung Waktu B = 2 x Jumlah pengunjung Waktu A


= 2 x (kanak-kanak + dewasa + warga emas)
= 2 x ( 180 + 540 + 90)
= 2 x 810
= 1620
(ii)

K1
4

Kanakkanak Waktu B = Kanak-kanak Waktu A


=180 orang
1 bahagian Waktu B = (1620 180) (7+3) bahagian
= 1440 10 bahagian
= 144
y = nisbah kanak kanak
= 180 144
= 1.25

N1

TAMAT