Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH TINGGI KOTA KINABALU 2016

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


AMALAN BAHASA MELAYU
NAMA : _________________________________

KELAS : __________

A. Name the laboratory apparatus below. (8 markah)


Filter funnel
beaker
Test tube
Stopwatch

Retort stand
Test tube holder
thermometer
spatula

Petri dish
Measuring cylinder
Bunsen burner
Conical flask

1. __________________________

2. _______________________

3. ___________________________

4. _________________________

5. ____________________________

6. _________________________

7. ___________________________

8. __________________________

1
B. Tulis nombor dalam perkataan. (8 markah)

Contoh : 51 = lima puluh satu


1. 25

= ___________________________________________________________

2. 19

= ___________________________________________________________

3. 134

= ___________________________________________________________

4. 1678 = ___________________________________________________________
C. Nyatakan nama alatan tangan di bawah. (8 markah)
Playar gabung

Kekunci Allen

Pemutar skru mata rata

Sepana hujung terbuka

Playar muncung tirus

Sepana boleh laras

Bolt dan Nat

skru

D. Suaikan kegunaan alatan tangan di bawah dengan kegunaannya (4 markah)


Alatan Perkebunan

Playar muncung tirus


Pemutar skru Philips
Sepana hujung terbuka

Kegunaan
Measure temperature

Memegang skru kecil


Mengetatkan dan melonggarkan skru

Playar gabung

Membuat kerja am

Thermometer

Mengetatkan dan melonggarkan bolt dan nat


2

E. Kelaskan rumah-rumah di bawah mengikut jenis rumah dengan betul. (6 Markah)

rumah kondominium
rumah panjang

rumah teres

rumah Melaka

rumah Minangkabau

rumah banglo

F. Lengkapkan carta aliran keluarga asas di bawah. (5 markah)

Bapa

Saya

1. Nama saya Jonathan. Keluarga saya mempunyai ___________ ahli.

G. Figure below is a foodweb. (9 markah)

List out three food chains.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________
H. Tuliskan urutan langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan .(8 markah)

Menggembur
Urutan
4

Membaja

Menyiram
Gambar

Mencantas
Nama
Menyiram

4
I.

Berdasarkan gambar yang diberi, cari dan warnakan nama alatan tangan perkebunan.
(5 markah)

Kertas Soalan TamaT

_____________________________________________________________________________
_
Disediakan oleh,
Disemak oleh,
Disahkan oleh,
_____________________
Cikgu Lim Chian Chian
Guru Amalan Bahasa Melayu

______________________
Cikgu Florence Ng
Ketua Panitia Sains,

____________________
En. Lin Khiam Lun
Ketua Bidang Sains &
Matematik.

Anda mungkin juga menyukai