Anda di halaman 1dari 4

KIMPALAN ARKA & GAS

No. Projek : KA-01

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Tajuk : Sambungan Kembi Tee


- kedudukan Rata 1 F

Bahan :
Bar Keluli Lembut 6mm x 50mm x 200mm 2 kpg.
Elektrod 2.6mm E6013

OBJEKTIF
1.

Kelengkapan :
Mesin Kimpalan Arus Ulangalik dan
kelengkapannya, pakaian yang sesuai, sarong
tangan kulit, pelindung mata, tukul serpih, berus
dawai dan pelayar.

Untuk menghasilkan satu sambungan kembi tee kedudukan rata 1F


dengan elektrod E6013.

SET MESIN KIMPALAN

2.

Masa : 2 jam

Arus : Ulangalik
Larasan Arus : 70 90 amps

KIMPAL PAKU DAN KEDUDUKAN BAHAN

Kimpal paku kedua-dua keping logam supaya membentuk T terbalik tanpa


kelegaan.
Periksa sudut dengan sesiku L dianatar kedua-dua keping logam supaya ia
bersudut tepat.
Letakan sambungan pada kedudukan rata pada bungkah X seperti ditunjukkan
pada rajah 1 dibawah.

Rajah 1 Paku kimpal dalam kedudukan rata

3.

KIMPAL

Kimpal sambungan dengan elektrod keluli lembut E6013 saiz 2.6mm dengan
pergerakan lurus.
Sudut elektrod 75 85.
Pastikan jarak arka sentiasa dikekalkan diantara 2 3mm.
Bersihkan dan periksa kumai sambungan.
Ulang langkah yang sama untuk bahagian sebelah.

Rajah 2 Kumai kimpalan pada pandangan sudut pertama


4.

BERSIHKAN SAMBUNGAN

Buang sanga dan percikan arka dan bersihkan sambungan.

Contoh 1
5.

PERIKSA DAN NILAI SAMBUNGAN

Nama Pelajar :

Tajuk :
Penilaian

Tarikh Mula :

Bahagian

Kumai
Sambungan

Kekemasan

Bilangan Latihan yang dilakukan :

Item yang dinilai

Kod Penilaian

Markah

Kesejajaran sambungan
Titik mula dan akhiran kumai
Keseragaman lebar kumai
Keseragaman tinggi kumai
Keseragaman riak kumai
Potong bawah
Tindeh lampau
Keliangan
Tiada sanga dan percikan arka
Tiada kesan ketuk dan calar
Jumlah Markah

Markah
Julat Markah
Kod Penilaian

100 75 %
A

Jumlah markah /Bilangan Item


75 50 %
49 25 %
B
C

Dibawah 24 %
D (buat semula)

Contoh 2
Bil.

Perkara yang diuji

Kumai Berterusan
76%100%

50%75%

25%49%

0
24%

Markah

Ukuran dan Sudut


(Had terima : panjang + 2mm ;
sudut + 1
Panjang 200mm
Sudut 90

1.
2
B

5/0
5/0
Kumai 200mm (2 kumai)

Daftar Istilah
Kembi Tee
Kedudukan Rata
Arus Ulang alik
Sarong Tangan Kulit
Pelindung Mata Kimpalan
Tukul Serpih
Kimpal Paku
Jarak Arka
Kumai
Sanga
Potong Bawah
Tindeh Lampau
Keliangan

Tee Fllet
Downhand/Flat Position
Alternating Current
Leather Glove
Welding Shield
Chipping Hammer
Tack Weld
Arc Length
Bead
Slag
Undercut
Overlap
Porosity

5
5

Markah
Diperolehi