Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 4
MRSM MERBOK
2009
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran

Tema 1
Unit 1

: Pencapaian Kendiri
: Wawasan Diri

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat;

Pengetahuan:
Menerangkan ciri-ciri wawasan diri
Kemahiran:
Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri
Nilai:
Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi
BBB

: Marker, kertas majung, white board, gambar.

LANGKAH AKTIVITI
Langkah 1
Sebagai set induksi, guru menunjukkan gambar-gambar kejayaan individu di dalam
setiap bidang yang diceburi. Guru bertanyakan kepada pelajar mengapa mereka
boleh mencapai tahap seperti demikian. Soal jawab berlaku serentak.
Langkah 2
Guru memberikan maksud wawasan diri dan menceritakan serba sedikit tentang hala
tuju dan arah matlamat untuk mencapai sesuatu kejayaan yang diimpikan.
Langkah 3
Guru membahagikan kumpulan pelajar kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan
dikehendaki menyenaraikan wawasan diri mereka dan cara untuk mencapai wawasan
tersebut di atas kertas sebak.
Langkah 4
Guru meminta ahli kumpulan membentangkan hasil perbincangan dan soal-jawab
berlaku secara tidak langsung.
Langkah 5
Guru meminta pelajar membuat rumusan dan kesimpulan dan seterusnya guru
membuat kesimpulan keseluruhan dan membuat penilaian.
Nilai
Catatan

: Hidup biar berwawasan


: Sesi pembentangan berjalan lancar

Refleksi:
RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 1
Unit 2

: Pencapaian Kendiri
: Perkembangan Diri yang Seimbang

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menerangkan cirri-ciri wawasan diri
Kemahiran:
Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri
Nilai:
Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menunjukka gambar seorang buta yang dipimpin
ketika hendak melintas jalan. Guru meminta reaksi daripada pelajar.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang kepelbagaian agama yang
terdapat di Malaysia dan setiap agama masing-masing mempunyai amalan
serta nilai-nilai murni yang terkandung didalamnya.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan diminta
untuk membuat kajian tentang nilai-nilai yang terdapat dalamagama masingmasing. Hasil ditulis di atas kertas mahjung.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama kerana
agama merupakan teras kepada kehidupan seseorang.
Nilai: Pelajar Berpotensi, Melaksanakan Misi.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.
Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 3
Unit 3

: Hubungan Kekeluargaan
: Keperluan Berkeluarga

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menghuraikan keperluan berkeluarga
Kemahiran:
Menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga
Nilai:
Menghargai institusi kekeluargaan
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menunjukka gambar seorang buta yang dipimpin
ketika hendak melintas jalan. Guru meminta reaksi daripada pelajar.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang kepelbagaian agama yang
terdapat di Malaysia dan setiap agama masing-masing mempunyai amalan
serta nilai-nilai murni yang terkandung didalamnya.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan diminta
untuk membuat kajian tentang nilai-nilai yang terdapat dalamagama masingmasing. Hasil ditulis di atas kertas mahjung.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama kerana
agama merupakan teras kepada kehidupan seseorang.
Nilai: Pelajar Berpotensi, Melaksanakan Misi.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.
Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 3
Unit 4

: Hidup Bermasyarakat
: Kepekaan dan Tindakan Terhadap Isu dan Masalah Sosial
dalam Masyarakat

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menjelaskan isu dan masalah social dalam masyarakat
Kemahiran:
Menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat
Nilai:
Menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani masalah dan isu masalah
sosial
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menunjukka gambar seorang buta yang dipimpin
ketika hendak melintas jalan. Guru meminta reaksi daripada pelajar.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang kepelbagaian agama yang
terdapat di Malaysia dan setiap agama masing-masing mempunyai amalan
serta nilai-nilai murni yang terkandung didalamnya.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan diminta
untuk membuat kajian tentang nilai-nilai yang terdapat dalamagama masingmasing. Hasil ditulis di atas kertas mahjung.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama kerana
agama merupakan teras kepada kehidupan seseorang.
Nilai: Pelajar Berpotensi, Melaksanakan Misi.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.
Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 4
Unit 6

: Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia


: Prinsip-prinsip Penting dalam Ajaran Pelbagai Agama

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menyatakan serta menyenaraikan nilai-nilaimurni yang terdapat dalam pelbagai
agama
Kemahiran:
Menyatakan amalan ajaran agama yang dianuti dan amalan agama lain di Malaysia
Nilai:
Menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama
Aktiviti:
6. Sebagai set induksi, guru menunjukka gambar seorang buta yang dipimpin
ketika hendak melintas jalan. Guru meminta reaksi daripada pelajar.
7. Guru menerangkan kepada pelajar tentang kepelbagaian agama yang
terdapat di Malaysia dan setiap agama masing-masing mempunyai amalan
serta nilai-nilai murni yang terkandung didalamnya.
8. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan diminta
untuk membuat kajian tentang nilai-nilai yang terdapat dalamagama masingmasing. Hasil ditulis di atas kertas mahjung.
9. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
10. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama kerana
agama merupakan teras kepada kehidupan seseorang.
Nilai: Pelajar Berpotensi, Melaksanakan Misi.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.
Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 4
Unit 7

: Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia


: Kepentingan Amalan-amalan tertentu dalam Perayaan
Pelbagai Kaum

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menyatakan serta menyenaraikan nilai-nilaimurni yang terdapat dalam pelbagai
agama
Kemahiran:
Mengenalpasti amalan sambutan perayaan agama masing-masing dan pelbagai
agama lain di Malaysia
Nilai:
Menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama dalam kehidupan.
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menyebut perkataan Hari Raya Aidilfitri, Hari
Kristmas, Hari Deepavali, Hari Thaipusam dan Tahun Baru Cina. Guru
meminta maklumbalas daripada pelajar secara serentak.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang kepelbagaian sambutan
perayaan yang terdapat di Malaysia dan setiap agama masing-masing
mempunyai sambutan perayaan masing-masing mengikut kepercayaan
setiap agama.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan
diminta untuk membuat kajian tentang perayaan-perayaan yang terdapat
di Malaysia. Setiap kumpulan diberikan tajuk bagi mengkaji perayaan yang
berbeza.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu menghormati nilai-nilai murni dan amalan pelbagai agama
kerana agama merupakan teras kepada kehidupan seseorang. Setiap
pelajar perlu menghargai keistimewaan Negara kita yang memiliki
kepelbagaian budaya.
Nilai: Masyarakat Berbudaya, Masyarakat Sejahtera.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.

Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 5
Unit 8

: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


: Kepentingan Perlembagaan Malaysia

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menerangkan sejarah pembentukan Perlembagaan Malaysia
Kemahiran:
Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Malaysia, menghuraikan proses
penggubalan perlembagaan.
Nilai:
Menyanjungi keluhuran Perlembagaan Malaysia.
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menyebut perkataan Perlembagaan Malaysia.
Guru meminta maklumbalas daripada pelajar secara serentak.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang Perlembagaan Malaysia dari
segi maksud dan sejarahnya.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan
diminta untuk membuat kajian tentang kepentingan Perlembagaan
Malaysia dari segi politik, sosial dan ekonomi. Pelajar dibekalkan kertas
sebak dan marker.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu menghormati menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara Malaysia dengan menyanjungi keluhuran Perlembagaan.
Nilai: Perlembagaan Asas Keharmonian.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.

Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 5
Unit 9

: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


: Proses Penggubalan Perlembagaan Malaysia

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Memahami proses penggubalan Perlembagaan Malaysia.
Kemahiran:
Menyedari peranan Parlimen dalam proses penggubalan Perlembagaan Malaysia.
Nilai:
Menghargai sumbangan Parlimen dalam menjaga kemakmuran negara.
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menyebut beberapa akta undang-undang yang
terdapat di Malaysia serta berinteraksi dengan pelajar secara serentak.
Guru mengaitkan dengan .
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang Perlembagaan Malaysia dari
segi maksud dan sejarahnya.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan
diminta untuk membuat kajian tentang proses penggubalan
Perlembagaan yang isi penting proses tersebut trlah disediakan oleh guru
terlebih dahulu.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu mengetahui peranan serta sumbangan parlimen dalam
pembentukan Perlembagaan Malaysia kearah menjaga kemakmuran
negara.
Nilai: Hargai Parlimen Kita.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.

Catatan: P&P berjalan lancar.


Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 5
Tajuk

: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


: Sumbangan dan Peruntukan utama Perlembagaan Malaysia

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menjelaskan sumbangan peruntukan utama Perlembagaan Malaysia
Kemahiran:
Menyedari sumbangan peruntukan Perlembagaan Malaysia dalam menjadikan negara
gemilang dan terbilang
Nilai:
Mentaati perlembagaan Malaysia
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menyebut beberapa perkara dan peruntukan
Perlembagaan Malaysia yang terdapat di Malaysia serta berinteraksi
dengan pelajar secara serentak. Guru mengaitkan dengan tajuk
pengajaran dan pembelajaran.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang peruntukan utama yang
terdapat dalam Perlembagaan Malaysia dari segi perkara, peruntukan
serta implikasinya kepada rakyat.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan
diminta untuk membuat kajian serta perbincangan tentang peruntukan
serta implikasi Perlembagaan yang yang terdapat di Malaysia.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing.
5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang
pelajar itu mengetahui peruntukan utama serta implikasi kepada rakyat
yang berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia kearah menjaga
kemakmuran negara.

Nilai: Kea rah Negara Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.


Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.
Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

4B

4C

KELAS

KELAS

KELAS

Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran
Tema 6
Unit 10

: CABARAN MASA DEPAN


: Membina Budaya Kerja Yang Cemerlang

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menjelaskan budaya kerja cemerlang serta menghuraikan kepentingan budaya kerja
cemerlang
Kemahiran:
Mengamalkan serta menghayati budaya kerja cemerlang untuk kemajuan diri dan
negara.
Nilai:
Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja cemerlang
Aktiviti:
1. Sebagai set induksi, guru menyebut perkataan 1 Mei iaitu Hari pekerja dan
meminta maklumbalas dari pelajar. Perbincangan berlaku secara serentak.
2. Guru menerangkan kepada pelajar tentang maksud etika kerja serta kualiti
kerja serta prinsip-prinsipnya yang sangat penting dalam meningkatkan
produktiviti sesebuah negara.
3. Guru mengarahkan pelajar membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan
diminta untuk membuat kajian serta perbincangan tentang tajuk-tajuk
yang telah disediakan oleh guru iaitu peningkatkan ilmu dan kecekapan,
Penyelidikan dan pembangunan, Kebajikan pekerja dan Rasuah sifar.
4. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan tentang hasil kerja
kumpulan masing-masing. Kumpulan lain diminta memberi perhatian serta
memberi maklumat tambahan serta bertanya jika terdapat permasalahan.

5. Guru membuat kesimpulan dengan menekankan pentingnya seseorang


pelajar itu mengetahui peranan serta tanggungjawab seseorang pekerja
demi membangunkan sesebuah negara.
Nilai: Kearah Negara Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, kertas sebak.
Catatan: P&P berjalan lancar.
Refleksi :

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 4
Tingkatan

4A

Tarikh

21/10/08

Masa

7.40-8.20

Tempat

KELAS

Kehadiran
Tema 6
Unit 11

: CABARAN MASA DEPAN


: Pengguna Rasional

Hasil Pembelajaran:
Pengetahuan:
Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional serta menerangkan hak dan
tanggungjawab sebagai pengguna.
Kemahiran:
Mengamalkan tanggungjawab sebagai pengguna yang bijak.
Nilai:
Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai pengguna.
Aktiviti:
Set Induksi.
Guru menunjukkan beberapa contoh barangan makanan kepada pelajar. Guru
meminta pandangan dari pelajar tentang status barangan tersebut sama ada
selamat atau tidak selamat untuk digunakan. Sesi soal-jawab berlaku secara
serentak.
Langkah 1.
Guru mengedarkan salinan beberapa risalah yang berkaitan tentang maklumat
pendidikan kepenggunaan iaitu panduan membeli-belah dan hak-hak pengguna

terpelihara. Guru memberi sedikit penerangan berdasarkan risalah-risalah yang telah


diedarkan tersebut.
Langkah 2.
Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan diberikan
tajuk-tajuk tertentu untuk dibincangkan dan dibentangkan. Tajuk yang diberikan ialah
berkaitan dengan hak-hak pengguna. Setiap kumpulan hendaklah mencari maklumat
dengan lebih terperinci, memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan hak
tersebut dan juga menceritakan pengalaman yang telah mereka lalui serta tindakan
mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Antara tajuk-tajuk tersebut iaitu:
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan

1:
2:
3:
4:
5:

Hak
Hak
Hak
Hak
Hak

untuk
untuk
untuk
untuk
untuk

mendapatkan keperluan asas.


membuat pilihan.
mendapatkan maklumat.
mendapatkan gantirugi.
mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang selamat.

Langkah 3.
Wakil dari setiap kumpulan diminta untuk membuat pembentangan. Kumpulan yang
tidak terlibat diminta mendengar dengan teliti, memberi pandangan membuat
pertanyaan jika terdapat persoalan.
Langkah 4.
Guru memilih pelajar secara rawak untuk membuat rumusan secara keseluruhan
tajuk yang telah dipelajari. Seterusnya guru membuat rumusan dan membuat
penilaian tentang P&P yang telah dijalankan tersebut.
Penutup.
Guru memberi penghargaan dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap
kumpulan kerana telah memberika kerjasama yang baik dalam sesi P&P yang telah
dijalankan. Akhir sekali, guru menyampaikan sedikit pesanan serta amanat berkaitan
perlunya setiap pelajar menerapkan nilai supaya menjadi seorang pengguna yang
bijak dan rasional kearah kesejahteraan bersama.
Nilai: Pengguna Bijak kearah kesejahteraan Bersama.
Bahan Mengajar: White Board, Marker, salinan risalah, bahan makanan.
Catatan:
Refleksi: