Anda di halaman 1dari 9

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

KEBERANIAN
PENGENALAN
Nilai KEBERANIAN adalah kesanggupan untuk menghadapi cabaran
dengan yakin dan tabah. Nilai KEBERANIAN ini juga dapat meningkatkan
jati diri di kalangan masyarakat berbilang kaum untuk mempertahankan
maruah Negara daripada sebarang anasir yang boleh menganggu
ketenteraman dan mengancam kedaulatan negara.
STANDARD
KANDUNGAN

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

09. KEBERANIAN
Nilai
KEBERANIAN
adalah
kesanggupan untuk
menghadapi
cabaran
dengan
9.1.1 Menyarankan
yakin dan tabah.
cara
mempertahankan
9.1
nama baik negara
Mempertahan
9.1.2 Merungkaikan
kan nama
kepentingan
baik Negara
mempertahankan
nama baik negara.
9.1.3 Melahirkan
perasaan apabila
mempertahankan
nama baik negara.
9.1.4 Mengamalkan
sikap berani
mempertahankan
nama baik negara.

Murid menyatakan cara


mempertahankan nama
baik Negara.

Murid menerangkan
kepentingan
mempertahankan nama
baik Negara.

Murid menunjukkan cara


mempertahankan nama
baik Negara dengan
bimbingan

Murid menunjukkan cara


mempertahankan nama
baik Negara dalam
pelbagai situasi secara
beradab.
Murid mengamalkan sikap
mempertahankan nama
baik Negara dalam
kehidupan seharian secara
beradab
Murid mengamalkan sikap
mempertahankan nama
baik Negara dalam
kehidupan seharian secara
beradab dan boleh
dicontohi.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

Kelas

: Tahun 6

Masa

: 60 minit

Bilangan Murid

: 12 orang

Nilai

: Keberanian

Tajuk

: Demi Negara Tercinta Ku Korbankan Jiwa

Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran
pengajaran, murid dapat:

: 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4


:

Pada

akhir

pembelajaran

dan

i)
Menyarankan tiga cara mempertahankan
nama baik negara.
ii) Merungkaikan kepentingan mempertahankan
nama baik
negara.
iii)
Melahirkan
mempertahankan nama baik
negara.

perasaan

apabila

iv) Mengamalkan sikap berani mempertahankan


nama baik
negara.
EMK
KBAT

: i) TMK melayari internet , TKP (Sisipan),


: Menjana idea

Bahan Bantu Belajar : Lembaran peta buih, kertas A4, internet. You
tube
Penilaian P dan P

: Borang penilaian. Lampiran 4

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Strategi Pengajaran:
Langkah Pengajaran

Penerap
an/
Elemen

Set Induksi (5 minit)


1. Murid menonton tayangan you tube. (IM4U)
https://www.youtube.com/watch?v=RN7E0Ju8HsU

2. Murid menyanyi bersama-sama


3. Beberapa murid yang dipilih disoal berkaitan nilai yang
terkandung
dalam lagu tersebut;
i. Bagaimanakah perasaan kamu ketika menyanyikan
lagu itu tadi?
ii. Apakah nilai yang terdapat dalam lagu tersebut?
4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran
yang akan
dipelajari

Video
Gambar
Lirik
Lagu

Langkah 1 (10 minit)


1. Murid menonton tayangan video tentang aksi pemain pemain
nombor satu Negara. (dalam pertandingan badminton dan
squash)

Video

https://www.youtube.com/watch?v=0Z7H2hTrz3E

Kemahira
n

https://www.youtube.com/watch?v=v7IEJ_H1xd4

Berfikir

2. Murid menjawab soalan berdasarkan video tersebut.


contoh soalan :
i. Apakah yang akan kamu lakukan jika berada dalam
situasi tersebut ?
ii. Mengapakah kamu perlu mewakili negara ?

Obj: i

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

iii. Mengapakah kamu perlu menang?


iii. Bayangkan bagaimana jika abang kamu berada di
dalam situasi
tesebut?
3. Murid memberi jawapan kepada pertanyaan guru
berdasarkan situasi
dalam video.
4. Murid membuat rumusan / pujian
Langkah 2 (15 minit)
Obj:ii
1. Murid-murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
Kemahira
2. Murid diberikan arahan melaksanakan tugasan
3. Setiap kumpulan membincangkan kesan terhadap negara n Berfikir
apabila
i-Think mengamalkan sikap keberanian berdasarkan situasi
yang diberikan guru;
Peta Buih
dalam pertandingan mewakili negara
di
arena
KEBERANIAN(Lampiran
antarabangsa.
1)
4. Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan
mereka.
5. Murid bersoal jawab dan membuat rumusan
Langkah 3 (15 minit)
1. Ketua kumpulan diminta memilih salah satu kad situasi
yang disediakan
oleh guru. Contohnya seperti situasi perlawanan bola
sepak antara
Malaysia dan Arsenal.
3. Setiap kumpulan melakonkan situasi yang terdapat pada kad
dengan
memberi fokus kepada aspek keberanian
mempertahankan maruah
negara.
4. Murid membuat refleksi bersama murid tentang lakonan
yang telah
mereka lakonkan.
Langkah 4 (10 minit)
1. Murid menerima lembaran kerja
2. Murid menjawab secara individu.

Lampiran
3
Kemahira
n berfikir
Simulasi
KBAT
Obj:iii

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

3.
4.

Murid berbincangkan jawapan.


Guru memberikan pujian.

KBAT
TMK
Obj:iv

Penutup (5 minit)
1. Guru merumuskan hasil pembelajaran pada hari ini serta
memberikan
motivasi kepada pelajar
2. Menyanyi beramai-ramai
Refleksi :
i)
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______

LAMPI
RAN 1

Terangkan cara-cara mempertahankan nama baik Negara dalam bentuk Peta Buih.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Dihormati

Yakin

Tenang
Bangga
Puas hati

Gembira

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

LAMPI
RAN 2kad situasi
Contoh
Situasi 1

Situasi 2

Perlawanan bola
sepak antara Harimau
Malaya dan

Perlawanan
badminton antara
Datuk Lee Chong Wei
dan Lin Dan

Arsenal

Situasi 3
Perlawanan hoki
antara Pasukan Hoki
Negara dan
Jepun.

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

LAMPI
RAN 3

Arahan: Tandakan (
1.

) pada tindakan yang betul.

Rakan kamu bersikap sombong terhadap pelancong dari luar Negara

A
B

Menyokong tindakannya itu


Menasihati rakan kerana tingkah lakunya merosakkan negara

2. Kerajaan tidak jemu-jemu mengadakan kempen Belilah Barangan Buatan


Malaysia
A
B

Menyuruh rakan-rakan mengambil bahagian dalam kempen


itu
Menyokong kempen tersebut dengan membeli barangan
buatan Malaysia

3. Zainal tidak mengenali pejuang-pejuang kemerdekaan Tanah Melayu


A
B

Berbuat tidak tahu sahaja


Membaca buku sejarah yang berkaitan

4. Adik kamu bercita-cita ingin berkhidmat dalam angkatan tentera


A
B

Melarangnya kerana tugas anggota tentera berbahaya


Menyokongnya kerana dia ingin mempertahankan Negara
daripada musuh

5. Adik kamu menyanyikan lagu Negaraku secara tidak teratur


A
B

Mengajarnya menyanyikan lagu Negaraku dengan betul


Memarahinya kerana salah menyanyikan lagu Negaraku

6. Sekolah kamu akan mengadakan sambutan Bulan Kemerdekaan


A
B

Mengajak rakan mengambil bahagian dalam acara yang


diadakan
Malas mengambil bahagian dalam acara itu

7. Rakan kamu menyimpan impian untuk bekerja di luar Negara selepas tamat
belajar

MODUL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

A
B

Menggalakkan rakan kamu bekerja di luar negara


Menasihati rakan kamu supaya bekerja dalam Negara saja

8. Rakan kamu mengajak kamu menyertai demonstrasi menentang kerajaan


A
B

Menolak ajakan tersebut kerana perbuatan tersebut salah


Menolak ajakan tersebut kerana terlalu sibuk

AHLI KUMPULAN
1. FATIMAH LAARIA
2. FLORA VALIN
3. JULITA @ STEPHANIE IMPAS

- JU PENAMPANG
-JU TENOM
-JU TAMBUNAN