Anda di halaman 1dari 17

ISL

1.0 KONSEP AKULTURASI


Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan
individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Akulturasi terjadi
apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur
dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu
akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Proses akulturasi berlaku
apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku
proses penerimaan budaya asing tersebut sesuai dengan kehendak-kehendak
tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Berbeza dengan
proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identity asal
masyarakat penerima.
Budaya pula merupakan merujuk kepada ilmu pengetahuan, kepercayaan,kesenian,
kesusilaan, undang-undang dan adat resam (E.B. Tylor). Secara umumnya budaya
ialah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Ia meliputi semua
aktiviti harian manusia dan juga berperanan membezakan antara bangsa-bangsa
tertentu.
Dalam sejarah tamadun manusia, sering berlaku pertemuan atau pertembungan
antara dua atau lebih kebudayaan. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam
meminjam. Pada peringkat awal, unsur pinjaman digunakan secara langsung dan
kemudian diolah serta dijadikan usur kebudayaan sendiri. Di Malaysia, beberapa kes
boleh dijadikan rujukan seperti penggunaan tali leher, angpau, makanan, hiburan dan

sebagainya. Tetapi, jika unsur budaya yang diambil itu tidak diolah dengan baik,
pastinya tindakan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada sesuatu masyarakat.
Namun begitu, bukanlah mudah untuk membentuk sebuah masyarakat yang
mencapai tahap akulturasi. Akulturasi lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya
bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian barat. Unsur-unsur
budaya yang tidak berbentuk kebendaan seperti ideologi dan pemikiran adalah lebih
sukar diterima.

2.0 PERKEMBANGAN PROSES AKULTURASI ANTARA KUMPULAN ETNIK DALAM


KONTEKS MASYARAKAT MALAYSIA

2.1 Zaman Kesultanan Melayu Melaka

Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara, seorang putera


Srivijaya yang beragama Hindu dan berasal dari Palembang. Parameswara
mengasaskan Melaka sekitar tahun 1400. Pada awalnya Melaka bukanlah sebuah
kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila Parameswara berkahwin
dengan puteri dari Pasai. Pada ketika itu, agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi
Kesultanan Melayu Melaka dan nama Parameswara ditukar kepada Sultan Muzaffar
Syah.
Faktor-faktor yang menyumbang kepada Melaka menjadi sebuah negeri yang
maju adalah kerana pelabuhannya terlindung daripada ancaman Monsun Barat Daya
dan Monsun Timur Laut. Pedagang-pedagang dari Jawa, Arab, India, China dan lainlain dapat berlindung di Melaka sehinggalah keadaan selamat untuk mereka ke laut
semula. Semasa pemerintahan Parameswara, ramai orang Cina menetap di Melaka,
berdekatan kawasan Bukit Cina yang mempunyai feng shui yang terbaik pada masa itu.
Pada tahun 1459, Sultan Mansur Shah (1459 - 1477) telah menaiki takhta.
Disebabkan kedudukan Melaka yang strategik, Melaka menjadi sebuah pangkalan luar
yang penting bagi kapal-kapal. Bagi mengeratkan hubungan diplomatik dengan Melaka,
Maharaja China telah menganugerahkan anaknya Puteri Hang Li Po dengan tujuan
untuk dikahwinkan dengan Sultan Mansur Shah. Untuk menyambut Hang Li Po, Sultan
Mansur Shah juga menghantar Tun Perpatih Putih dengan segolongan pengiring ke
negeri China untuk mengiringnya. Hang Li Po tiba di Melaka pada tahun 1458 bersamasama 500 orang pengiring.
Pemerintahannya

itu

berkembang

dengan

pesat

dan

menjadi

sebuah pelabuhan yang terpenting di Kepulauan Melayu pada abad ke-15 dan ke-16.
Tambahan pula, Melaka merupakan tempat perdagangan rempah dengan berfungsi
sebagai pintu kepada negeri-negeri rempah untuk memasarkan rempah mereka. Ini
dapat digambarkan menerusi Duarte Barbosa yang berkata, "Sesiapa yang menguasai
Melaka, dia dapat menguasai perdagangan dunia".
Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berterusan selama lebih satu abad
sehinggalah Melaka tewas di tangan penjajah Portugis melalui pimpinan Alfonso de
Albuquerque pada tahun 1511. Sultan Mahmud Shah merupakan sultan terakhir
Kesultanan Melayu Melaka.

2.1.1 Contoh Akulturasi semasa Zaman Kesultanan Melayu Melaku

1. Konsep Diraja
Perkembangan kebudayaan India ke Tanah Melayu berlaku hasil daripada aktiviti
perdagangan India dengan Asia Tenggara pada permulaan tahun Masihi. Salah satu
akulturasi dari budaya India ini adalah konsep diraja. Pengasas Melaka iaitu
Parameswara sendiri merupakan seorang yang beragama Hindu. Buktinya, sebelum
kedatangan Islam ke Tanah Melayu, sistem diraja adalah bersifat Hindu-Budha.
Keadaan ini adalah berdasarkan konsep Dewaraja. Warisan yang masih dikekalkan
berdasarkan konsep ini ialah membesarkan keagungan dan kedudukan Raja dalam
upacara pertabalan baginda.

2. Jampi dan mantera


Adat resam dan budaya masyarakat Melayu juga turut menerima pengaruh
daripada agama Hindu iaitu amalan jampi dan mantera. Ini dapat dilihat daripada
golongan bomoh atau dukun ketika melakukan upacara yang berkenaan. Amalan
seperti melenggang perut, bertindik telinga, bersanding dan berinai serta mencecah
garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi dalam masyarakat Melayu juga dipengaruhi
oleh amalan masyarakat India.

3. Sistem kasta
Mengikut kebudayaan Hindu terdapat perbezaan antara lapisan masyarakat
bangsawan dengan masyarkat bawahan. Oleh itu, wujudnya sistem kasta. Pengaruh ini
dapat dilihat dalam struktur masyarakat dalam masyarakat Melayu juga dipengaruhi
oleh sistem kasta. Sistem ini ialah susun lapis dalam masyarakat di mana terdapat
pemisahan yang jelas di antara golongan atasan atau bangsawan dengan rakyat
biasa. Keadaan ini membawa kepada kemunculan masyarakat feudal dalam kehidupan
masyarakat Melayu.

4. Kesusasteraan
Kesan hubungan masyarakat India dengan Alam Melayu juga dapat dilihat dalam
bidang kesusasteraan. Misalnya epik dan mitos India digunakan dalam kesusasteraan
Melayu Lama, seperti Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Seri Rama, Hikayat
Pendawa Lima (berasaskanRamayana dan Mahabrata), Hikayat Kalilah dan Daminah,

Hikayah Nakhkoda Muda, Hikayat Maharaja Pikrama Sakti (daripadaKathasaritsagara).


Beberapa tema dan motif kesusasteraan India tertentu diserapkan ke dalam beberapa
karya tradisi historiografi Melayu sebagai contoh lagenda Raja Suran yangmengembara
ke negara dasar laut dan perkahwinannya dengan puteri raja kerajaan tersebut tercatat
dalam Sejarah Melayu manakala jelmaan anak raja daripada buih terdapat dalam
Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah dikaitkan dengan sumber kesusasteraan India
tertentu.

5. Pinjaman bahasa daripada bahasa Sanskrit.


Semasa Zaman Kesultanan Melayu Melaka ini juga, kita dapat melihat akulturasi dari
segi bahasa. Buktinya terdapat lebih 30% kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit
diserapkan ke dalam Bahasa Melayu. Contohnya, pada batu Bersurat Kedukan Bukit
(683M) terdapat kosa-kosa kata seperti sapuluh , datang, jalan, laksa dan banyak lagi.
6. Wayang kulit
Kemasukan unsur-unsur daripada epik Ramayana dan Mahabrata juga terdapat
dalam seni lakon dan wayang kulit di Nusantara. Walau bagaimanapun, proses
penyerapan budaya tersebut turut mengambil kira penyesuaian dan penyelarasan oleh
unsur-unsur kebijaksanaan tempatan.

7. Agama Islam
Sikap golongan agama yang berakhlak seperti yang dipamerkan oleh ulamaulama Islam di Alam Melayu memudahkan proses interaksi dan Islamisasi berlaku.
Mereka berjaya memberikan tasawwur Islam yang sebenar sehingga terbentuknya
pendidikan formal melalui institusi seperti pondok, pesantren, madrasah dan dayah.

Kesannya, budaya Islam telah dibawa masuk ke Tanah Melyu seperti adat member
salam, memakai pakaian menutup aurat seperti baju kurung, meletakkan nama-nama
berasal dari perkataan Arab dan sebagainya.

8. Cara kepimpinan Islam


Dalam pada itu, interaksi tamadun juga mementingkan kebijaksanaan pemimpin.
Contoh paling ketara ialah kepimpinan dalam Islam yang berteraskanpemimpin adalah
khalifah di muka bumi. Islam menggunskan sistem berpolitik seperti tauhid, risalah dan
khalifah. Dalam politik, prinsip yang ditekankan ialah keadilan, kesamaan, syura dan
akuauntabiliti. Sumber dalam politik Islam ialah Kitabullah dan sunnah rasul-Nya selain
daripada ijtihad dan ijma ulama.

2.2. Zaman Penjajahan


Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula daripada tahun
inilah Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, Tanah Melayu jatuh ke
tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun
1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Penjajahan British merupakan penjajahan
paling lama. British telah mencampuri semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang
sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar
negeri. Campur tangan British ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam
kalangan penduduk tempatan.
Beberapa individu bangkit menentang penjajah namun oleh kerana usaha
mereka lebih kepada bersifat perseorangan maka penentangan tersebut dengan mudah
dipatahkan oleh British. Antara tokohyang bangun menentang penjajah ialah Dol Said,
Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Datuk Maharajalela, Rosli Dobi dan beberapa
tokoh yang lain.
Pada era 1920-an dan 1930-an, ramai penduduk Tanah Melayu mula mendapat
pendidikan, sama ada dari Timur Tengah atau pendidikan tempatan. Hasilnya, Rahman
telah memberi sinar Melayu mentadbir sendiri negaranya muncullah golongan
berpendidikan

yang

mula

memperjuangkan

semangat

nasionalisme.

Mereka

menggunakan media seperti akhbar dan majalah untuk menyebarkan ideologi masingmasing. Terdapat dalam kalangan mereka telah membentuk persatuan seperti
Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) yang
bermatlamat mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri.
Ketika rakyat negara ini begitu bersemangat untuk menamatkan penjajahan,
mereka dikejutkan dengan pendaratan Jepun pada penghujung tahun 1941 yang
menandakan bermulanya satu lagi era penjajahan di Tanah Melayu. Jepun telah
menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945 sebelum menyerah kalah ekoran
pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.
Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Malaya (PKM)
untuk menguasai Tanah Melayu. PKM telah bertindak ganas dengan membunuh dan

memusnahkan harta benda awam dengan sewenangnya sehingga memaksa British


mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu (1948-1960).
Keganasan PKM tidak berjaya menakluki Tanah Melayu dan British kembali
berkuasa.

Sekembalinya

British

selepas

pendudukan

Jepun,

mereka

cuba

memperkenalkan Malayan Union. Pengenalan ini telah mendapat tentangan yang hebat
dan menyeluruh daripada penduduk tempatan. Pada 11 Mei 1946, penubuhan UMNO
telah menyemarakkan lagi penentangan tersebut dan seterusnya menyemai bibit-bibit
perjuangan ke arah berkerajaan sendiri.
Kemunculan Tunku Abdul Rahman telah memberi sinar harapan kepada
perjuangan penduduk Tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti
Perikatan mula membuka mata British untuk membenarkan pendudukan Tanah Melayu
mentadbir sendiri negaranya.

2.2.1 Contoh Akulturasi semasa Zaman Penjajahan


1. India Muslim
Semasa Zaman Penjajahan British, mereka telah menggalakan kemasukan buruh
dari India secara beramai-ramai bagi mengusahakan ladang-ladang getah di Tanah
Melayu. Kedatangan mereka ini juga tidak dihalang oleh orang Melayu dan mendapat
galakan pihak British, di samping itu orang India sudah mempunyai hubungan tradisi
dengan Tanah Melayu. Kemasukan buruh India adalah melalui 3 sistem iaitu sistem

buruh bebas atau merdeka, sistem kontrak dan sistem kangani. Melalui sistem buruh
bebas, mereka datang dengan biaya sendiri yang diatur oleh orang atau kumpulan
tertentu.
Interaksi sosial yang berlaku antara mayarakat Melayu di Alam Melayu dengan
pedagang dari India telah meninggalkan kesan mendalam terhadap budaya Melayu.
Perkahwinan campur antara orang berketurunan India dengan masyarakat tempatan
telah membentuk sebuah masyarakat minority yang dikenali sebagai masyarakat IndiaMuslim. Bukti kehadiran pedagang dari India ini ditemukan dalam catatan sejarah
Melaka. Tanjung Kling di Melaka dikatakan dinamakan sedemikian oleh Portugis
memandangkan terdapat ramai pekerja India yang bekerja di tempat tersebut pada
masa itu. Masyarakat India-Muslim ini mengamalkan cara hidup Melayu dan
mengamalkan adat-adat Melayu seperti beragama Islam, makan masakan Melayu,
memakai baju kurung dan sebagainya. Bahasa merupakan elemen terpenting dalam
kehidupan masyarakat India-Muslim. Kebanyakan anggota masyarakat ini lebih gemar
berbahasa Tamil untuk berinteraksi dalam kehidupan seharian.

2. Pinjaman daripada bahasa Tamil


Terdapat juga kata pinjaman daripada bahasa Tamil iaitu konsonan retrofleks, ciri
kepanjangan vokal dan penggandaan konsonan dihilangkan untuk disesuaikan dengan
bahasa Melayu. Antara pinjaman bahasa daripada bahasa Tamil ialah :
Kendii - kendi
Kappal - kapal
Petti - peti

3. Baba dan Nyonya

Kedatangan Buruh dari China secara besar-besaran bermula sejak awal abad
ke-19 yangkebanyakkan berasal dari wilayah selatan China seperti Kwangtung,
Kwangsi dan Fukien. Kedatangan buruh ini ke Tanah Melayu adalah melalui beberapa
cara seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kakitangan, dan sistem
pengambilan rumah kongsi. Kesan pengaruh budaya Cina ke dalam peradaban Melayu
agak ketara dengan kewujudan masyarakat Baba dan Nyonya, khususnya di Melaka.
Antara perkapungan komuniti ini di Melaka ialah Melaka Tengah dan Bandar Melaka
antaranya Klebang Besar, Ujong Pasir, Jalan Tan Cheng Lock, Bandar Hilir, Batu
berendam, Bukit Rambai di samping di Daerah Jasin, Alor Gajah, Sungai Udang dan
Masjid Tanah. Sehingga tahun 1977, terdapat seramai 5,000 orang Baba di Melaka
atau bersamaan 3 peratus daripada keseluruhan masyarakat Cina di Melaka Asal usul
masyarakat Baba dan Nyonya bermula dengan hubungan dan sejarah awal antara
masyarakat Cina dengan penduduk tempatan khususnya orang Melayu. Ciri komuniti ini
yang pada umumnya berpendidikan Inggeris jelas memperlihatkan pengaruh Melayu
dari segi pemakaian dan makanan. Generasi tua masih mengekalkan pemakaian
sarung dan kebaya. Masakan Nyonya mempunyai ciri kombinasi Cina dan Melayu yang
unik tetapi lebih cenderung kepada masakan Melayu. Hasil daripada penyerapan
budaya ini juga memberi kesan terhadap ragam bahasa yangmembentuk dialek
komuniti mereka sebagai bahasa pertuturan yang dikenali bahasa Melayu Baba.

4. Cina peranakan
Kewujudan penempatan komuniti Peranakan Cina di pantai Barat dan pantai
Timur Semenanjung Malaysia merupakan rentetan pertalian pedagang Cina dengan
Alam Melayu. Berdasarkankajian, peranakan Cina di Kelantan kini menetap di kawasan
tebing Sungai Kelantan dari KualaKerai di hulu, sehingga ke Tumpat di bahagian
muaranya dan sekitar Kampung Tanah Merah di Machang. Komuniti ini telah wujud
ikatan yang rapat antara orang Melayu Kelantan dengan komuniti peranakan Cina yang
menyebabkan proses penyerapan budaya Melayu berlaku di kalangan mereka.

Manakala penempatan komuniti ini di Terengganu di sepanjang Sungai Terengganu


khususnya di Pulau Babi (kini Pulau Bahagia), Tirok dan Wakaf Tapai. Penggunaan
dialek Kelantan dan Terengganu yang fasih dan baik serta jenis pakaian yang serupa
antara aspek yang paling ketara. Mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan budaya
masyarakat tempatan dengan berkongsi minat yang sepunya seperti minat terhadap
permainan, wayang kulit, wayang gedek, menora selain permainan mahjong, capjeki
dan pakau bagi kumpulan pinggiran. Walau bagaimanapun masih terdapat kekangan
penyerapan sepenuhnya golongan Peranakan ke dalam masyarakat Melayu iaitu
agama. Mereka masih mengekalkan amalan kepercayaan dan budaya berasaskan
warisan peninggalan nenek moyang mereka serta kepercayaan agama Buddha yang
merupakan faktor yangmembezakan masyarakat mereka dengan Melayu yang
menganut Islam.
5. Peranakan Jawi
Masyarakat peranakan jawi terbentuk hasil perkahwinan campur antara lelaki IndiaMuslim dari selatan India dengan wanita Melayu di Pulau Pinang. Seperti masyarakat
Peranakan Cina atau Baba Nyonya di Melaka, bahasa Melayu merupakan bahasa
perhubungan utama dalam kalangan masyarakat Peranakan Jawi. Salah satu
perbezaan yang jelas antara masyarakat Peranakan Jawi dengan India-Muslim dapat
dilihat dari segi penggunaan bahasa. Walaupun kedua-dua masyarakat ini beragama
Islam, masyarakat Peranakan Jawi lebih gemar menggunakan bahasa Melayu
berbanding dengan masyarakat India-Muslim yang lebih gemar menggunakan Bahasa
Tamil.

6. Sistem Pentadbiran
Kesan penjajahan eropah juga telah membawa perubahan terhadap politik
negara dimana telah wujudnya sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa
diantara tiga unsur penting iaitu; legislatif, eksekutif dan juga badan kehakiman
diperkenalkan. Ini dapat dilihat dengan jelas sekali perubahan yang telah dibawa
berdasarkan perbezaannya dengan pentadbiran alam melayu yang telah sedia ada
iaitu, sebelum penjajahan eropah, sistem pentadbiran adalah dibawah kuasa mutlak
raja-raja dimana tiada pengagihan bidang kuasa. Seperti yang dapat dilihat, perubahn
di dalam pentadbiran ini, iaitu pengagihan kepada tiga bidang kuasa iaitu eksekutif,
legislatif dan juga kehakiman telah diteruskan didalam operandi dan pentadbiran
negara sehingga ke hari ini, dimana setiap unsur penting tersebut mempunyai bidang
kuasa mereka yang tesendiri.
7. Bahasa dan kesusasteraan
Pengaruh Tamadun China ke dalam Tamadun Melayu dapat dilihat melalui serapan
beberapa istilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, seperti berikut (Za'ba,
1962 : 275) :
(a) Makanan dan buah-buahan
Bakmi, me, mesua, cincau, kueh, bepang, taugeh, kanar, kuaci, kucai, angki (pisang
kaki), tauhu, kine am (sayur kering), lai (buah), laid, teh, behon, to'yu dan samsu.
(b) Pakaian dan barang-barang dagangan
Cukin, tocang, joseh, 10cuan, kekwa ( bunga ), koyok, cat, gimpai, gincu, tahil, koyan,
ci ( 1/10 tahil ), hun ( 1/100 , I inci ), tohar, tokok, angklong, candu dan kaci.
c) Rumah dan peralatan
Loting, pangkin, ang oh,, loceng, langkan, kangka, bangsal, tongkang, jong, sampan,
beca, langca, pongkis, sempua, sia, tanglong, tangsi, cawan, tekoh, ungcoi, dacing, kok
( belenggu tengkok haiwan) dan cacing.

d) Manusia dan ehwalnya


Apek, loki, nyonya, cempiang, taukeh, kongsi, kicak ,cenggeh, cine au, ampau, taijin,
kuntau, gua, lu, sengse singkek, samsing, toa pekong, tokang, tekong, cuak, culai dan
lancing.
e) Permainan
Ceki, pakau, capjeki, congkak, cukai dan mahjong.
2.3 Selepas Penjajahan Dan Masa Kini
Sekembalinya

British

selepas

pendudukan

Jepun,

mereka

cuba

memperkenalkan Malayan Union. Pengenalan ini telah mendapat tentangan yang hebat
dan menyeluruh daripada penduduk tempatan. Pada 11 Mei 1946, penubuhan UMNO
telah menyemarakkan lagi penentangan tersebut dan seterusnya menyemai bibit-bibit
perjuangan ke arah berkerajaan sendiri.
Kemunculan Tunku Abdul Rahman telah memberi sinar harapan kepada
perjuangan penduduk Tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti
Perikatan mula membuka mata British untuk membenarkan pendudukan Tanah Melayu
mentadbir sendiri negaranya. Perpaduan antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina
dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani
pada 8 Februari 1956 telah member petanda bahawa Tanah Meayu akan merdeka
pada 31 Ogos 1957.
Setelah kemerdekaan dicapai, timbul pula masalah berhubung dengan
penubuhan Malaysia yang menggabungkan Sabah, Sarawak dan Singapura.
Penentangan terhadap penyatuan ini datang daripada Parti Rakyat Brunei, Indonesia
dan Filipina. Walau bagaimanapun hasrat untuk membentuk sebuah negara yang
dinamakan Malaysia tercapai pada 16 September 1963.

2.3.1 Contoh Akulturasi semasa Zaman Penjajahan


1. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan satu sistem ekonomi hasil daripada
campuran atara sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Melalui sistem ini, kerajaan dan
pihak persendirian atau swasta bekerjasama untuk membentuk satu pasaran yang lebih
adil. Dasar-dasar kerajaan digubal secara menyeluruh dan merangkumi semua pihak
termasuk pihak swasta atau persendirian. Kerajaan sebagai pentadbir walau
bagaimanapun boleh campur tangan dalam pasaran serta urusan ekonomi dan
kewangan apabila keadaan memerlukan.
Pada awalnya, sistem ekonomi campuran ini diamalkan di negara-negara luar
seperti Jepun, India dan United Kingdom. Selepas kemerdekaan, Malaysia mula
mengamalkan sistem ini bagi mentadbir ekonomi negara.
Hak milik kerajaan dan persendirian akan digembleng untuk kebaikan rakyat.
Walaupun kerajaan menjadi pemilik kepada badan-badan utiliti tertentu tertentu namun
pihak swasta atau persendirian juga dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan
perniagaan yang besar serta menjadi pemilik kepada industri-industri gergasi yang
penting di negara ini bahkan berbagai-bagai insentif diberikan untuk menggerakkan
kegiatan sektor swasta. Malaysia adalah di antara negara yang mengamalkan sistem
ekonomi campuran.
2.Dasar Perindustrian Negara
Program

perindustrian

di

negara

ini

dijalankan

sebagai

usaha

untuk

mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa era 60-an hingga 70-an amat
bergantung kepada getah dan bijih timah. Namun kedua-dua komoditi ini tidak stabil.
Oleh itu kerajaan telah melancarkan program perindustrian seperti yang pernah
diamalkan oleh kerajaan British untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih
pesat dan stabil. Pada tahun 70-an, kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi
telah menitikberatkan pertumbuhan industri yang lebih pesat untuk menampung
keperluan pekerjaan dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam hal ini, tumpuan telah

diberikan

kepada

industri-industri

yang

berasaskan

eksport

dan

industri

yangmengunakan ramai buruh.


Pada tahun 80-an pula, program perindustrian negara mengalami satu lagi
perkembangan

menerusi

penggalakan

industri

berat.

Ini

bertujuan

untuk

memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat


di bidang teknologi yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk mempercepatkan lagi
proses perindustrian. Perkilangan adalah sektor baru tetapi penting dan akan
bertambah tinggi kedudukannya pada tahun-tahun akan datang.
3. Dasar Penswastaan
Dasar penswastaan di Malaysia banyak dipengaruhi oleh kempen penswastaan
antarabangsa yang bermula pada tahun 1980an, khususnya di Britain dan di Amerika
Syarikat serta perkembangan pengaruh pemikiran ekonomi kanan di Barat dan
galakkan agensi antarabangsa seperti bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Ishak
Shaari).
Penswastaan atau penyerahan milik negara kepada sektor swasta bermaksud
mengubah sesuatu perniagaan, perkhidmatan atau perusahaan daripada hak milik atau
kawalan negara, kerajaan atau awam kepada hak milik atau pengendalian swasta.
Istilah penswastaan juga merujuk kepada penggunaan kontraktor swasta untuk
memberi

perkhidmatan

yang

dahulunya

disediakan

oleh

sektor

awam.Dasar

penswastaan di Malaysia bermula dengan rasmi pada tahun 1983.

4. Islam Hadari
Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan
menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara juzie atau terpisah-pisah seperti
Islam bersifat politik (Islam al-Siyasi), Islam bersifat tasawwuf (Islam al-Sufi) dan
seumpamanya.
Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada
kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai

peradaban yang unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan maklumat,
dunia tanpa sempadan, ekonomi global, budaya meterialisme, krisis identiti, jati diri
serta penjajahan pemikiran.
Pendekatan Islam Hadhari, tidak menolak pentingnya aspek ritual dalam
pembinaan tamadun. Ini kerana pandangan hidup, sistem nilai, kestabilan jiwa dan
kemajuan rohaniah merupakan tonggak kepada pembinaan tamadun yang luhur.
Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan masyarakat yang
mempunyai kekuatan spiritual (rohani), akhlak, intelektual, material, mampu berdikari,
berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran
semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai.
5. Budaya 1Malaysia
Konsep 1 Malaysia dengan slogan Satu Malaysia, Rakyat Didahuluka,
Pencapaian Diutamakan merupakan pendekatan baharu bagi menempa sebuah
zaman baru demi menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakan prestasi
berpaksikan keutamaan rakyat yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak
setelah dilantik sebagai perdana menteri.
Menurut beliau, konsep 1Malaysia dalam pentadbiran baharunya beerti bahawa
kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia - One People dan
mengambil segala tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik di Malaysia.
Pendekatan baharu ini merangkumi elemen yang jelas bagi pembinaan Negara
dengan berpaksikan perpaduan dan integrasi, kepentingan rakyat dan kecemerlangan
bagi melonjakkan kemajuan negara.
Pembentukan 1Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia
yang bersatu padu dan membantu Negara ke arah mencapai Wawasan 2020, iaitu
membentuk sesebuah negara yang bersatu dan menyanjung masa hadapan yang
dikongsi bersama.

Anda mungkin juga menyukai