Anda di halaman 1dari 2

EDU 3073

TUTORIAL

KUMPULAN 6

Banding beza diantara konsep bimbingan dan kaunseling dari


perspektif barat dan islam. Gunakan penyusunan grafik untuk
memaparkan perbezaan ini.

EDU 3073

Sediakan

TUTORIAL

satu

carta

alir

yang

menunjukkan

KUMPULAN 6

langkah-langkah

bagaimana guru biasa boleh mengenalpasti murid-murid yang


bermasalah.