Anda di halaman 1dari 2

Pendidikan khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan,

untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan,


berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan
menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri
sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang
dan produktif selaras dengan falsafah Pendidikan Khas.

o Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk


murid-murid dengan keperluan khas.
o Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada
setiap murid dengan keperluan khas.
o Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan
potensi murid dengan keperluan khas.
o Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran
yang mencukupi dan terkini.
o Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih
dalam bidang pendidikan khas.

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti


kepada murid-murid dengan keperluan khas
ke arah kecemerlangan hidup sejajar
dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

Menyediakan pendidikan yang


berkualiti kepada murid-murid
dengan keperluan khas
untuk menjadikan mereka insan
yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup
dan memberikan sumbangan bakti
kepada masyarakat dan negara.

Anda mungkin juga menyukai