Anda di halaman 1dari 8

(A) Padankan huruf yang sama.

(20 markah)

Padankan gambar yang sama :

(10 markah)

Padankan perkataan yang sama :

{B) Bulatkan huruf yang sama :

(20 markah)

B) Warnakan perkataan dengan kemas: (10 markah)

(D) Warnakan huruf-huruf hijaiyah: (7 markah)

(E) Padankan gambar yang sama: (5 markah)