Anda di halaman 1dari 3

POST MORTEM

TAHUN 2016
SUBJEK : DUNIA SAINS& TEKNOLOGI
TAHUN____

KELAS : ____1 BESTARI_____

UJIAN

CAL
ON

AMB
IL

TH

PPT

24

24

10

41.6
7

ETR

24

24

12

50

10

%
33.3
3
41.6
7

8.33

20.8
3

JENIS UJIAN : ___UJIAN PERTENGAHAN

12.
5
0

0
-3

BEZA

8.33

8.34

12.5

LUL
US
23

12.
5

GP

4.1
7
0

49/24

24

95.8
3
100

4.17

-1

4.1
7

-2

ULASAN

Peratus lulus PPT menurun berbanding ETR iaitu sebanyak 1%

FAKTOR
KELEMAHAN

Murid tidak memahami konsep soalan

Murid diberi penekanan tentang teknik menjawab soalan.


Guru-guru akan sentiasa memotivasikan muridnya agar lulus.
Memperbanyakkan latih tubi menggunakan Modul Dunia Sains dan Teknologi.

STRATEGI
PENAMBAHBAI
KAN

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

Disahkan Oleh,

47/24

POST MORTEM

.............................................. ...........

SUBJEK :____________________________________

UJIAN

CAL
ON

AMB
IL

TH

.......................................................

....................................................

TAHUN : _______________

LUL
US

UPSR
ETR
BEZA

ULASAN

FAKTOR
KELEMAHAN

STRATEGI
PENAMBAHBAI
KAN

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

Disahkan Oleh,

GP

POST MORTEM

...............................................................

.......................................................

....................................................

Anda mungkin juga menyukai