Anda di halaman 1dari 11

LAMPIRAN B

JNJK/PKIP/17/09

Sila tandakan () pada kotak Gred yang dipohon


Gred DG32(KUP)
Gred DG48SM(KUP)

Gred DG44 SR (KUP)


Gred DG52(KUP)

Gred DG44 SM(KUP)


Gred DG54(KUP)

Gred DG48 SR(KUP)


Gred Khas C (KUP)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BORANG PERMOHONAN GURU/PENSYARAH CEMERLANG (GC/PC)
1.

Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan betul, tepat dan lengkap dalam satu
salinan. Semua Salinan dokumen sokongan yang dilampirkan mestilah disahkan.

2.

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah mendapat pengesahan


Ketua Jabatan msing-masing (Guru Besar/Pengetua/Pengarah Institusi)

3.

Pemohon dari sekolah/ Kolej Vokesional hendaklah mengemukakan permohonan


melalui Guru Besar/ Pengetua msing-masing. Guru Besar/ Pengetua hendaklah
menyemak, meneliti, mengesah dan mengemukakan permohonan yang layak
kepada:
3.1 Ketua Nazir Sekolah, JNJK Putrajaya bagi calon yang memohon Gred DG52,
DG54 dan Khas C;
3.2 Ketua Nazir Negeri bagi calon yang memohon Gred DG32,DG44 dan DG48

4.

Pemohon dari IAB,KNM dan ELTC hendaklah mengemukakan permohonan melalui


Pengarah Institusi masing-masing.Pengarah Institusi hendaklah menyemak, meneliti,
mengesah dan mengemukakan permohonan yang layak kepada Pengarah Bahagian
masing-masing untuk dipanjangkan kepada Ketua Nazir Sekolah,JNJK,
Putrajaya.

5.

Pemohon dari IPG hendaklah mengeukakan permohonan melalui Pengarah IPG


Kampus masing-masing. Pengarah IPG Kampus hendaklah menyemak, meneliti,
mengesah dan mengemukakan permohonan yang layak kepada Rektor untuk
dipanjangkan kepada Ketua Nazir Sekolah, JNJK, Putrajaya.

6.

Pemohon dari Sekolah Dalam Hospital, Sekolah Integriti dan Sekolah Henry Gurney
hendaklah mengemukakan permohonan mereka melalui Pengarah Bahagian
Pendidikan Khas untuk dipanjangkan kepada Ketua Nazir Sekolah JNJK, Putrajaya.

7.

Pemohonan yang mengisi jawatan Kader Kementerian Pendidikan Malaysia


hendaklah mengemukan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-msaing untuk
dipanjangkan kepada Ketua Nazir Sekolah, JNJK, Putrajaya.

8.

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Ahad 31 Julai 2016

9.

Permohonan yang lengkap perlu dilabel Permohonan GC/PC 2016 pada penjuru
atas kiri sampul surat. Semua permohonan hendaklah dikemukan ke alamat seperti
Lampiran A
SENARAI SEMAK SALINAN DOKUMEN

Nama Pemohon :

ROZITA AYU BINTI NOH

Tempat Bertugas : SK ULU SUNGAI ,27610 RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR

Tandakan
Bil.

Salinan Dokumen yang Perlu Dilampirkan

( )

Kad Pengenalan

Surat pelantikan pertama skim perkhidmatan pendidikan ke Gred DG29


dan/atau DG41 atau setara.

Surat Pengesahan Jawatan ke Gred DG29 dan/atau DG41 atau setara

Surat kenaikan pangkat ke Gred Khas C/DG54/DG52/DG48/DG44 yang


dikeluarkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan
(LKPPP)

Surat Kelulusan Akademik

Surat Kelulusan Ikhtisas

Kenyataan oleh Ketua Jabatan (seperti di Lampiran C)

Kenyataan Perkhidmatan Terkini

Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi/ Tabung Pendidikan (seperti di


Lampiran D)

10

Borang Tapisan Keutuhan SPRM (seperti di Lampiran T1)

11

Surat Pemakluman Pengisytiharan Harta

12

Jadual Waktu Mengajar (bagi tahun 2013,2014,2015 dan terkini)

13

Sijil, surat penghargaan dan lain-lain dokumen sokongan

MAKLUMAT PERIBADI DAN PERKHIDMATAN

Gambar

PERINGATAN
a. Bagi pilihan bertanda ( * ) potong yang tidak berkenaan
b. Jika ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila kepilkan helaian tambahan

1.

Mata Pelajaran/Bidang Dipohon:

MATEMATIK

2.

Nama (dalam huruf besar seperti dalam kad pengenalan)


ROZITA AYU BINTI NOH

3.

No. Kad Pengenalan(Baru):

780615-06-5012

4.

Tarikh Lahir: 15 JUN 1978

5.

6.

Keturunan: MELAYU

7.

Umur pada 1 Januari 2016 : 37

8.

Tempat kediaman:
a.

tahun 6

Jantina: *Lelaki / Perempuan

bulan

Alamat Rumah:
NO 2 KAMPUNG BATU TALAM
27610 RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR

9.

b.

No. Telefon:

c.

No. Tel. Bimbit: 019-9623005

d.

Alamat e-mel:

elyzai@yahoo.com.my

Tempat Bertugas Sekarang:

a.

Nama dan Alamat :


SK ULU SUNGAI
27610 RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR

b. Kod Sekolah: CBA 6020


b. No. Telefon: 093402449

c. No. Faks: 093402448

e. Alamat e-mel: __________________________


10. No. Fail Perkhidmatan (JPN/Bahagian):

11.

49746

Jawatan Sekarang: GURU PENOLONG (Guru Penolong/GKMP/GPK)

12. a. Sekiranya Guru/Pensyarah Cemerlang, sila nyatakan:


i. Tarikh Naik Pangkat :
ii. Mata Pelajaran/Bidang:
b. Sekiranya Guru/ Pensyarah Cemerlang menerima TBBK, sila nyatakan:
i. Tarikh Naik Pangkat TBBK:
ii. Mata Pelajaran/ Bidang:
c. Sekiranya Ex-PPPLD, sila nyatakan:
i. Tarikh Lantikan PPPLD:
ii. Mata Pelajaran diajar semasa menjadi PPPLD:
13.

Tarikh Lantikan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang : 1 JANUARI 2007

14. Tarikh Disahkan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang : 1 JANUARI 2007


15. Gred Terkini:

DGA 32 (Hakiki/KUP)

16. Tarikh Kenaikan Pangkat Gred Terkini: 1 JANUARI


17. Pengisytiharan Harta terkini
a.

Tarikh lulus :

b.

No. Rujukan Surat Kelulusan :

18. Tindakan Tatatertib: *Ada / Tiada.

19.

Bil.

Kelulusan Akademik dan Ikhtisas (mulakan dengan kelulusan tertinggi)

Kelulusan
IJAZAH SARJANA

Tahun
Pengkhususan
2014
PEND. SEKOLAH
RENDAH
2011
PENDIDIKAN

1
2
3

20.

IJAZAH SARJANA
MUDA
SPM

UNIVERSITI
TERBUKA
SMK PADANG
TENGKU

Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang dipohon sehingga tarikh


permohonan :

21.

Institusi
UPSI

12

tahun

bulan.

Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon bagi 2013,


2014 dan 2015
Tahun

Mata Pelajaran/
Bidang

Tingkatan/
Tahun
6

2013

MATEMATIK

2014

MATEMATIK

2015

MATEMATIK

Waktu Mengajar
Seminggu
Bilangan
Jumlah
Jam
20
10 JAM

20

10 JAM

20

10 JAM

Institusi

SK ULU
SUNGAI,
RAUB
SK ULU
SUNGAI
RAUB
SK ULU
SUNGAI
RAUB

*Sekiranya berkaitan
22.

Pengalaman berkhidmat di Institusi Pendidikan


Bil
1
2

Nama Sekolah/ Institusi


SK KOPOK, JOHOR
SK ULU SUNGAI

Tarikh
1 JAN 97
16 FEB 09

Gred
Jawatan
DGA 29 - 32
DGA 32

Mata Pelajaran/
Bidang
BAHASA MELAYU
BAHASA MELAYU

23.

Tugas dan sumbangan berkaitan mata pelajaran/ bidang kepakaran yang


dipohon bagi tahun 2013, 2014, 2015, 2016
a.

Sekolah/ Institusi
Bil
1
2
3
4
5
6
7

b.

Tarikh
APRIL 09
OGOS 06
OGOS 07
OGOS 07
OGOS 06
OGOS 07
OGOS 08

Penganjur
SK LKTP TERSANG 3
SK ULU SUNGAI
SK ULU SUNGAI
SK ULU ATOK
SK BATU TALAM
SK BATU TALAM
SK BATU TALAM

Daerah / Negeri

Bil.
1
2

c.

24.

Tugas / Sumbangan
PENCERAMAH BM KERTAS 1
PENCERAMAH B.M ELAYU
PENCERAMAH B. MELAYU
PENCERAMAH B. MELAYU
PENCERAMAH B. MELAYU
PENCERAMAH B. MELAYU
PENCERAMAH B. MELAYU

Tugas / Sumbangan

Tarikh

Penganjur

FASILITATOR KEM KECEMERLANGAN


UPSR (B. MELAYU)
HAKIM BERCERITA TADIKA KEMAS
PERINGKAT NEGERI DI
PERPUSTAKAAN AWAM RAUB

MEI
2009
20 JULAI
2008

PPD & MGB DAERAH


RAUB
KEMENTERIAN LUAR
BANDAR

HAKIM PERBAHASAN SMA-SMA


PAHANG DI SMA AL-FALLAH BATU
TALAM

6 MAC
2009

KERAJAAN NEGERI
PAHANG

Kebangsaan / Antarabangsa (jika ada)

Bil.

Tugas / Sumbangan

Tarikh

Penganjur

1
4
7

PEMERIKSA KERTAS B.MELAYU (012/1)


KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR
KETUA TEMPAT MENGUNDI PILIHAN RAYA

2003-Kini
2011-KINI

LPM
LPM
SPR

28 JAN 08

Program latihan yang dihadiri bagi tiga tahun kebelakangan


6

Bil.
1
2

3
4
5

25.

2
3
4
5

Penganjur
PPD RAUB

2006

PPD RAUB

15-18
SEPT 2008
SEPT 06NOV 06

KPM

PPD RAUB

KPM

Tajuk
SOALAN-SOALAN TOPIKAL
(SISTEM BAHASA)
(POWER POINT CARA-CARA
MENJAWAB B.MELAYU KERTAS 1)
BIJAK BERBAHASA
INDAHNYA BAHASA (BLOG)
CARA MUDAH MENGISI BORANG
DIANOGSIS (EXCELL)

Tahun
2006
2006/2007
2008
2008- 2009
2006

Anugerah/ Penghargaan/ Sijil Kepujian yang telah diterima dalam tempoh


tiga tahun kebelakangan
Bil.
1

27.

Tarikh
28 APRIL
2007
2008

Kajian, kertas kerja dan penulisan ilmiah yang telah dihasilkan bagi tiga tahun
kebelakangan

Bil.
1

26.

Tugas / Sumbangan
KURSUS TEKNIK MENJAWAB
SOALAN BAHASA MELAYU UPSR
KURSUS TEKNIK MENJAWAB
SOALAN BAHASA MELAYU UPSR
KURSUS TEKNIK MENJAWAB
SOALAN BAHASA MELAYU) UPSR
PROGRAM LATIHAN PENGENDALIAN
PERALATAN TMK PPSMI VI
KURSUS 14 MINGGU KPM-OUM DI IP
TG AMPUAN AFZAN

Tajuk
ANUGERAH PERKHIDMATAN
CEMERLANG

Tahun
2015

Inovasi yang telah dihasilkan bagi tiga tahun kebelakangan (jelaskan)

28.

Huraikan perkara-perkara berikut dalam bentuk esei:


a.

Usaha anda bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam


pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran/bidang yang dipohon.

b.

Harapan dan wawasan anda sebagai seorang Guru/Pensyarah


Cemerlang.

Nota: Calon diingatkan bahawa kedua-dua esei akan dinilai berdasarkan tatabahasa,
laras bahasa dan isi yang menepati tajuk.
BIL
1
2
3

GRED JAWATAN YANG DIPOHON


Gred DG44, DG32
Gred DG54,DG52, DG48
Gred Khas C

PATAH PERKATAAN
500
750
1000

Bagi meningkatkan lagi tahap profesionalisme saya dalam pengajaran dan


pembelajaran

Bahasa Melayu, pertama sekali saya sedang melanjutkan

pengajian saya ke peringkat Sarjana Muda Pendidikan dan mengambil Mata


Pelajaran Bahasa Melayu sebagai Minor . Pengajian saya ini banyak

membantu saya dalam menambahkan pengetahuan saya khususnya dalam


sistem bahasa yang boleh saya aplikasikan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran saya di sekolah.
Di samping itu, saya juga banyak berbincang dengan rakan-rakan yang lain
termasuklah ahli Munsyi Bahasa (Jerantut) tentang selok belok penggunaan
bahasa yang betul. Saya juga dalam usaha membangunkan blog untuk
bertukar-tukar maklumat dengan guru mata pelajaran Bahasa Melayu Khasnya
dalam memantapkan penggunaan Bahasa Melayu di samping menyediakan
bank soalan (dalam blog tersebut) untuk kegunaan para pelajar.
Selain daripada itu, saya juga menambahkan ilmu pengetahuan saya tentang
Bahasa Melayu dengan membuat rujukan daripada

pelbagai sumber

termasuklah buku-buku , majalah-majalah, internet dan sebagainya.


Harapan dan wawasan saya sekiranya dilantik sebagai seorang Guru
Cemerlang, saya berharap agar dapat menyebarkan ilmu yang saya ada
kepada semua murid tanpa mengira kaum dan bagi saya, saya akan terus
menimba dan mencari ilmu khususnya dalam bidang Bahasa Melayu kerana
seperti yang kita sedia maklum, Bidang Bahasa itu amat luas untuk diterokai.
Saya tidak akan putus asa untuk menambahkan pengetahuan saya dalam
bidang ini. Saya juga berharap agar saya dapat bersama-sama dengan tenaga
pengajar yang lain dalam usaha memantapkan penggunaan Bahasa Melayu
dalam kalangan murid walaupun sekarang ini pelbagai cabaran yang terpaksa
ditempohi antaranya masalah penggunaan ayat-ayat yang tidak betul struktur
dan bahasanya hasil daripada gelombang penggunaan khidmat pesanan
ringkas dalam kalangan pelajar.
Menyedari tentang saingan dengan bahasa-bahasa lain di Malaysia khasnya,
maka saya rasa adalah menjadi tanggungjawab bagi semua guru mata
pelajaran Bahasa Melayu untuk menyemai kembali semangat cintakan bahasa
kita dengan penggunaan bahasa yang betul. Maka saya amat berharap agar
saya mempu menyumbangkan tenaga saya ke arah itu.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar

Tandatangan

Tarikh : 31 JULAI 2009

(Nama: ELLY NORDIANA BT NOH)

PERAKUAN KETUA JABATAN


(sila nyatakan kekuatan pemohon)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang
diberikan adalah benar.
Tandatangan

..............................................................
(Nama :
)

Tarikh: ...................................

10

Cop Jawatan

11