Anda di halaman 1dari 19

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 2 :

BAB 2

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA


PERANG DUNIA KEDUA

2.1) Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British


Peta Buih
1.

Senaraikan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British.

b)

c)

a)

Sebab
penentangan
masyarakat
tempatan
terhadap British
d)

f)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 2

Praktis Esei
2.

Terangkan faktor penentangan pemimpin tempatan terhadap British di Tanah


Melayu.
[8 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Peta Titi
3.

Kaitkan pemimpin tempatan dengan lokasi penentangan terhadap British.


Tokoh

Dol Said

a)

as
Lokasi

b)
as

c)
as

Naning

d)
as

e)
as

h)
as

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

f)
as

g)
as

i)
as

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 2

Peta Alir
4.

Jelaskan kronologi peristiwa penentangan Penghulu Dol Said terhadap British.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

5.

BAB 2

Terangkan rentetan peristiwa penentangan Rentap terhadap James Brooke di


Sarawak.

a)

b)

d)

c)

e)

Praktis Esei
6.

Terangkan peristiwa kebangkitan Rentap dalam pemberontakan terhadap James


Brooke.
[8 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 2

Peta Alir
7.

Jelaskan rentetan peristiwa Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur terhadap
James Brooke.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

8.

BAB 2

Terangkan kronologi peristiwa penentangan Mat Salleh terhadap SBUB di Sabah.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

9.

BAB 2

Huraikan rentetan peristiwa penentangan Dato Maharaja Lela terhadap British di


Perak.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

10.

BAB 2

Jelaskan rentetan peristiwa penentangan Yam Tuan Antah dan Dato Syahbandar
terhadap British di Negeri Sembilan.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

11.

BAB 2

Huraikan rentetan peristiwa penentangan Dato Bahaman menentang British di


Pahang.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

12.

10

BAB 2

Terangkan kronologi peristiwa penentangan Tok Janggut terhadap British di Kelantan.

a)

b)

d)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

c)

e)

f)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

13.

11

BAB 2

Terangkan rentetan peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong terhadap


British di Terengganu.

a)

b)

d)

c)

e)

f)

KBAT : Menganalisis
14.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, senaraikan ciri-ciri positif pemimpin


tempatan yang dapat dijadikan teladan dan kelemahan-kelemahan yang mesti
dijadikan sempadan.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

12

BAB 2

2.2) Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua


Peta Dakap
1.

Jelaskan faktor-faktor pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu.

(i)____________________________
a)_______________________
(ii)____________________________
(i)____________________________
b)_______________________
(ii)____________________________
(i)____________________________
c)_______________________
(ii)____________________________
(i)____________________________
d)_______________________
Faktor
Pemangkin
Gerakan
Nasionalisme

(ii)____________________________
(i)____________________________
e)_______________________
(ii)____________________________
(i)____________________________
f)_______________________
(ii)____________________________
(i)____________________________
g)_______________________
(ii)____________________________
(i)____________________________
h)_______________________
(ii)____________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

13

BAB 2

Praktis Esei
2.

Terangkan faktor pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang


Dunia Kedua.
[10 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Peta Buih
3.

Senaraikan ciri-ciri Gerakan Islah.

b)

c)

a)

Ciri-ciri
Gerakan Islah

d)

f)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

14

BAB 2

KBAT : Mencipta
4.

Anda seorang pemuda yang patriotik. Bagaimanakah anda dapat mengubah


pemikiran rakan-rakan anda yang kurang bermotivasi dalam kehidupannya?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Peta Buih
5.

Nyatakan sebab-sebab Gerakan Islah lebih Berjaya di Negeri-Negeri Selat.

a)

Ciri-ciri
Gerakan Islah

c)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

b)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

15

BAB 2

Peta Pokok
6.

Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar pada tahun 1930-an.


Isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar

a)

b)

c)

(i)

(i)

(i)

(ii)

(ii)

(ii)

(iii)

(iii)

(iii)

(iv)

(iv)

(iv)

(v)

(v)

(v)

Praktis Esei
7.

Apakah aspek sosial yang dibangkitkan dalam akhbar pada tahun 1930-an?
[6 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

16

BAB 2

Peta Titi
8.

Kaitkan tokoh pengarang dengan majalah yang dihasilkan dalam melahirkan


semangat kebangsaan.
Tokoh
Pengarang

a)
as

b)

c)
as

Majalah
9.

Kaitkan tokoh pengarang dengan novel yang dihasilkan dalam melahirkan semangat
kebangsaan.
Tokoh
Pengarang

a)
as

b)

c)
as

Novel
Peta Pokok
10.

Jelaskan tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan dalam majalah dan novel di
Tanah Melayu.
Tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan di Tanah Melayu

(a) Majalah

(b) Novel

(i)

(i)

(ii)

(ii)

(iii)

(iii)

(iv)

(iv)

(v)

(v)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

17

BAB 2

KBAT : Menganalisis
11.

Anda seorang penulis novel remaja yang popular. Apakah isu-isu semasa yang ingin
anda bangkitkan untuk memajukan minda generasi muda?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Peta Buih
12.

Apakah kejayaan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) dalam perjuangan


membangkitkan semangat nasionalisme rakyat?

a)

Kejayaan KMS

c)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

b)

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

18

BAB 2

Peta Pokok
13.

Nyatakan corak perjuangan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) dan Kesatuan
Melayu Muda (KMM).
Corak perjuangan persatuan Melayu

a) Persatuan Sahabat Pena Malaya


(PASPAM)

b) Kesatuan Melayu Muda


(KMM)

(i)

(i)

(ii)

(ii)

(ii)

(iii)

KBAT : Menilai
14.

Sebagai pemuda yang bersemangat patriotisme, anda ingin menyertai parti politik
yang sealiran dengan perjuangan nasionalisme anda. Senaraikan kriteria pertubuhan
politik yang menjadi pertimbangan anda.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

19

BAB 2

Peta Buih
15.

Jelaskan gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

b)

c)

a)

Gerakan
nasionalisme
semasa
pendudukan
Jepun
d)

f)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH