Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN

Di dalam melaksanakan tugas sebagai anggota bomba yang cekap, setiap


anggota bomba perlu mahir di dalam mengenal jenis-jenis peralatan dan
juga pengedaliannya supaya perlaksanaan tugas akan menjadi lancar dan
professional.
DEFINASI
Suatu alat di mana digunakan bagi tujuan membantu untuk memadamkan
kebakaran diperingkat uncontrolble stage
TUJUAN
Memudahkan proses pemadaman dengan lebih efisyen serta cepat dan
mengurangkankadar kerugian akibat kebakaran secara amnya.
PERALATAN OPERASI MELAWAN KEBAKARAN
Peralatan Operasi Melawan Kebakaran peringkat asas terbahagi kepada
3 bahagian iaitu:

Pengenalan peralatan asas

Fungsi peralatan tersebut

Kawad melawan kebakaran

Di antara peralatan-peralatan asas yang perlu diketahui ialah :1. kapling


2. branch
3. wrenches
4. nozel
5. Metal strainer
6. basket strainer
7. cabang pembahagai
8. cabang pengumpul
9. suction hos
10. adapter
11. standpipe
12. collecting head
13. hose ramp
Hose fitting

BRANCH (Nozel)

MEMBERI TEKANAN PANCUTAN AIRSECARA TERUS TANPA KAWALAN.TETAPI


MEMPUNYAI DUA BAHAGIANIAITU BRANCH DAN NOZZLE TIP(CORONG
BESAR & CORONG KECIL)YANG DICANTUMKAN BOLEH BUKAMENGIKUT
KEHENDAK KEGUNAANNYA.SUMPITAN INI SELALUNYA DIKENALISEBAGAI
NOZZLE JET ATAU SUMPITANBIASA.

DIFFUSER

MEMBERI SATU SEMBURAN SECARATERUS DAN JUGA PENGEMBANGAN


MELALUI CARA BANTUAN TANGAN DALAM MENENTUKAN KEHENDAK
KEGUNAANNYA.
SUMPITAN
INI
SELALUNYA
DIKENALI
SEBAGAI
NOZZLESPRAY ATAU SUMPITAN SEMBURANSERTA HAND CONTROL BRANCH
(SUMPITAN BOLEH LARAS).
HOS PENGHANTAR /DELIVERY HOSE

SEBAGAI SATU SALURAN BAGI MENGHANTAR AIR DARI PUNCA AIR KE SATU
TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN. JENISNYA SEPERTI KANVAS, GETAH,
DURALINE DLL. SAIZ HOSE SEPERTI :- PANJANGNYA 100 KAKI (30
METER),DIAMETER 11/2, 2 DAN 21/2. TERBAHAGI KEPADA DUA
BAHAGIAN IAITU KAPLINGJANTAN DAN KAPLING BETINA.
KAPLING / COUPLING
KEGUNAAN KAPLING ADALAH UNTUK MENYAMBUNGKAN PERALATAN
OPERASI MELAWAN KEBAKARAN ASAS TERUTAMANYA HOS ,NOZEL, PAIP
TEGAK ATAU PAMUDALIH.

KAPLING BETINA / FEMALECOUPLING

KAPLING JANTAN / MALECOUPLING

PENYESUAIAN PILI BOMBA /HYDRANT ADAPTOR

SEBAGAI SATU ALAT PENYESUAIAN BAGI TUJUAN MENYAMBUNGKAN


KAPLING PILI BOMBA YANG BERBENANG (PILLARHYDRANT) KEPADA
KAPLING BETINA YANG BOLEH DICANTUMKAN KEPADA HOS PENGHANTAR.

CABANG PEMBAHAGI /DIVIDING BREACHING

MENJADI ALAT UNTUK MEMBAHAGIKAN ALIRAN AIR DARI SATU ALIRAN


KEPADA DUA ALIRAN AIR.

CABANG PEMBAHAGI LARAS / CONTROLLABLE DIVIDINGBREACHING

MENJADI ALAT UNTUK MEMBAHAGIKAN ALIRAN AIR DARI SATU ALIRAN


KEPADA DUA ALIRAN AIR MELALUI CARA BANTUAN TANGAN DALAM
MENENTUKAN KEHENDAK KEGUNAANNYA. (BOLEH LARAS).

PAIP TEGAK / STAND PIPE

MENJADI SATU ALAT PENYAMBUNGAN PUNCA AIR YANG HAMPIR


MENYERUPAI PILI BOMBA (PILLAR HYDRANT) BAGI MENGAMBIL AIR DARI
BAWAH TANAH KEPERMUKAAN.
KEKUNCI PILI BOMBA /HYDRANT KEY C/W BAR

UNTUK
MEMBUKA DAN
MENUTUP
PUNCA
AIR
BAWAH
TANAH
(HYDRANTPIT).
TERBAHAGI KEPADA DUABAHAGIAN IAITU KEY DAN BAR.

PENYESUAI KEKUNCIHYDRANT / FALSE SPINDLE

SEBAGAI SATU ALAT YANG DISAMBUNGKAN KE KEKUNCI HYDRANT BAGI


DISESUAIKAN DENGAN HYDRANT KEY DIDALAM HYDRANT PIT.

CARA-CARA MEMBAWA HOS

Membimbit
Memikul
Mengepit

CARA-CARA MEMBENTANG HOS

Coil Roll
Dutch Roll
Flaking Roll
Figure of eight Roll

PENGENALAN
PERALATAN ( HOSE
FITTING )