Anda di halaman 1dari 2

.

,i

~~

, ffI

AHLI JAWATANKUASA KEMPEN


SAY ANGI BUKU TEKS 2016

MATLAMAT

f~~-.

JAWATANKUASA INDUK
Mendedahkan pelajar tentang kepentingan dan cara-cara

Penger;usi

penjagaan buku teks dengan baik dan melahirkan insan

Encik Abdul Rashid bin Yaakub (Guru Besar)

yang menghargai dan bersyukur dengan nikmat yang

Timbalan Pengerusi I
Encik Othman bin Mahamaddin (GPK HEM)

diperolehi.

Timbalan Pengerusl II
Puan Mastura binti Rosli (GPK Pentadbiran

t: . ~..,

~
t'i Jft.t
-~
I

;J

1)

Tlmbalan Pengerusi III


Encik Bakir Ak Jatan (GPK Kokurikulum)

OBJEKTIF

Penyelaras

Glmik Perasmian : En. David Epoi Ajan


En. Bakir anak J atan
En. Othman bin Mahamaddin
:
En.
Amer Nuriman bin Kamaruzzaman
Slaraya
En. Mohamad Nazrul bin Hamzah
Perslapan Pentas: En. Mohd Nazri bin Sakawai
En. Azizee bin Amin
Pn. Nazwa bin Nayan
Cik Wan Izzah Kami lah binti Wan Ishak
En. Mohd Aidil bin Harun
En. Mohamad Amirol bin Ahmad
En. Mohd Nazri bin Mat Nasir
Jurugambar
En. Jason ak James
Baeaan Doa
: En. Mohd Aidil bin Harun

Cik Nor Atiqah binti Samsum Hariffin

- Proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan


dengan sempurna.
- Mengetahui kepentingan dan cara-cara penjagaan buku
teks yang berkesan.
- Melahirkan insan yang bersukur dan menghargai nikmat
vang telah diberikan.
Menyedarkan murid supaya mengembalikan buku dengan
1
keadaan baik.

I-

AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Penolong Penyelaras
Encik Azizee bin Haji Amin

BlL

ACARA

TARIKHiBULAN

MASA&TI

1.

Pelancaran kempen
"Sayangi Buku Teks Kita'

Januari

Dewan Ser
guna SJ~
Chee Mui

2.

Pertandingan membalut &


mencanti kkan buku teks

Februari

Sewaktu a~
iti kokurikulu1

3.

5 minit bcrsama buku teks.

Mac

Setiop po
selama 5 m

4.

Pameran Aku dicintai , Aku


dibenci"

Sepanjang tahun

Waktu rel

5.

Pertandingan Mewarna
(Prasekolah , PPKI, tahun
1,2 don 3)

April

Pcrtandingan melukis
poster "Cintailah Buku Teks
Kita'

Apri l

Setlausaha
Cik Wan Izzah Kamilah binti Wan Ishak

AJK
Cik Mirchelle Gunin Ak Alfred (Guru Kelas 1 Cemerlang)
Puan Habibah binti Abu Bokor (Guru Kelas 1 Gemilang)
Encik Wong Ching Yew (Guru Kelas 2 Cemerlang)
Cik Syahwana binti Zalil (Guru Kelas 2 Gemilang)
Encik Mohd Nazri bin Sakawai (Guru Kelas 3 Cemerlang)

,,

d]r
. r--r

Puan Arfiza binti Safian (Guru Kelas 3 Gemilang)

TEMPOH PERLAKSANAAN
23 Januari hingga 25 November 2016

Encik Patrick Ak Andrew Ungon (Guru Kelas 4 Gemilang)


Puan Surianie binti Mantali (Guru Kelas 5 Cemerlang)
Puan Noraida binti Norahim (Guru Kelas 6 Cemerlang)
Encik Mohd Nazrul bin Hamzah (Guru Kelas 6 Gemilang)

...

~~};,:.~

.,.,._

JAWATANKUASA PELAKSAN A

KUMPULAN SASARAN
Murid tahun 1 hingga 6 dan PPKI

Banner don
Video Maker
Gambar

: En. Wong Ching Yew


: En. Amer Nuriman bin Kamaruzzaman
: Cik Pauline Buyong
En. Mohd Nazri bin Mat Nasir
Cenderahati
: Cik Nazihah bin Nasiruddin
Pn. Arfiza binti Safian
Pengaeara Majlis: Cik Wan Izzah Kamilah binti Wan Ishak
Brochure
: Pn. Nor Amiza bin Isa
En. Mohd Nazri bin Mat Nasir

(tahun 4, 5 don 6)
7.

8.

Mojlis penutup kempen


'Sayangi Buku Teks'
Pemeriksaan buku teks

November

Sepanjang Tahun

Dalam kel

.
ATURCARA MA.JLIS PELANCARAN
KEMPEN SAY ANGl UUKU TEKS
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU Nl.e

7:30pagi: Ketibaan tetarnu jemputan serta ibu

YBB 4412

bapa I penjaga
8:00pagi: Ketibaan Perasmi Majlis Pelancaran

MAJ LIS PELA NCARA N

Kempen 'Sayangi Buku Teks'


''KEMPEN SAY ANGI BUKU TEK

: Bacaan doa
I

't.~
.

: Ucapan alu-aluan

'""""' \y
~ ~r.i

En. Abdul Rashid bin Yaakub

',;

!Jit'ltf.li~I ~UitU

..-. .
~'!\

-~ ~. ~$>
;,

( Guru Besar )

'r~US ii't4iJA ! !

.....

t)
!

'

..

..

2~~JANLIARI

~,,-

,11 .j'\
~

-kanak & Pembangunan Keluarga)

~
~

' j i 0..

fl(-

ANJURAN

Ii

I 'I
J

: Pemberian cenderamata
: Ikrar Murid
: Ikrar Ibu Bopa
8.30 pagi: Bersurai
'

___J

1.o15

_,;

.~;~"',.( ...,
_ / t,~~ '
'.i,~;;."
....
"''<'-~
~.';'\'.}
. ~--~
-.;---
,;..
rt('
-, :Y'"
{
\.
.
~;'{'"..., \, !'1-\_...~'v'

( Menteri Muda Pendidikan Awai Kanak

'fARK!KH

i''

~~

YB. Puan Rosey biriti Haji Yunus

DEW AN SJKC CIHEE MUNG

'<"'-,
...( ...

: Ucapan Perostnian oleh

TEMP AT

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEIKS (SF

SEKOl.AH KEBANGSAAN BATU NIAH, S