Anda di halaman 1dari 24

1.

0 PENGENALAN
Kemahiran Hidup Bersepadu sekolah Rendah bertujuan memberi asas dalam
melahirkan individu yang dapat berdikari dan yakin untuk menjalani kehidupan dal
am dunia
teknologi yang sentiuasa berubah. Mata pelajaran ini juga dapat mewujudkan indiv
idu yang
mahir dalam bidang reka cipta, pengurusan diri dan bidang perniagaan dan keusaha
wanan.
Malahan secara tidak langsung dapat melahirkan individu yang kreatif, inovasi da
n inventif
serta boleh menghasilkan rekaan yang sesuai dengan perubahan dan perkembanagn
teknologi untuk meningkatkan taraf hidup di samping memberikan sumbangan kearah
menentukan hala tuju masa depan.
Reka cipta merupakan proses penghasilan produk baru atau pengubahsuaian bagi
meningkatkan kualiti sesuatu produk sedia untuk memenuhi keperluan dan kehendak
pengguna. Tujuan reka cipta adalah untuk memudahkan pelbagai kerja atau membantu
menyelesaikan berbagai masalah pengguna.
Prinsip produk reka cipta pula ialah berguna dan berupaya menyelesaikan masalah
sedia ada atau masalah yang akan dihadapi pengguna. Selain itu, berkeupayaan mem
enuh
ikeperluandan kehendak pelbagai cita rasa pengguna. Produk reka cipta adalah uni
k kerana
hasil ciptaan atau inovasi baru disamping mempunyai nilai komersil dan berpotens
i untuk
dipasarkan.
2.0 Latar Belakang

2.1 Pegenalpastian masalah


Kebanyakan rak-rak yang terdapat di pasaran mempunyai satu atau dua fungsi sahaj
a
seperti rak perhiasan, rak penyimpanan buku dan rak kunci semata-mata. Malah,
adakalanya rak tersebut terlalu besar untuk diletakkan pada ruang yang kecil ata
u sempit.
Bagi para pelajar atau mereka yang memiliki bilik yang kecil dan mempunyai majal
ah serta
barang-barang perhiasan, juga menginginkan satu tempat meletakkan barang-barang
tersebut di satu sudut perlu mencari rak yang sesuai dan mempunyai pelbagai kegu
naan.
Kami berdua mempunyai minat membaca, mendengar muzik serta menonton cakera
padat (CD) atau dvd televisyen. Kami sering meletakkan buku, cakera padat (cd) d
an
barangan tertentu di merata-merata tempat. Barang-barang tersebut seringkali hil
ang
kerana mereka menyimpannya di tempat lain tambahan pula ruang bilik hostel kami
yang
agak kecil menyebabkan keadaan tersebut nampak agak berserabut dan memeningkan
kepala.
Bagi menyelesaikan masalah ini, saya dan rakan saya telah mendapat idea untuk
menyelesaikannya dengan mereka cipta sebuah rak serba guna dalam mengatasi masal
ah
yang di hadapi oleh kami.
2.2 Penyelesaian masalah
Di pasaran terdapat pelbagai jenis rak atau kotak bertutup yang kebanyakannya
diimport dari luar negara khususnya negara China. Rak-rak tersebut dijual dengan
harga
yang agak mahal jika hendak dibandingkan dengan kualiti pembuatannya yang rendah
dan
tidak tahan lama. Reka bentuknya juga terhad dan tidak dapat menampung kuantiti
barang
yang banyak dan berat di samping reka bentuknya yang kurang menarik.
Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini, saya dan rakan saya telah mencipta
sebuah rak serba guna yang lebih berkualiti dan diperbuat daripada kayu. Ianya b
ukan
sahaja murah dari segi kos tetapi mempunyai jangka hayat yang panjang dan mudah
untuk
diletakkan di tempat yang selamat. Tema reka bentuk saya dan rakan saya ini lebi
h tertumpu
kepada tempat penyimpanan buku, tempat penyimpanan cakera padat (cd) dan sebagai
tempat perhiasan. Rupa
ringan dan mudah dialih.
2.3 Idea
bentuknya yang kecil dan comel bukan sahaja menarik tetapi

Idea untuk mencipta rak serbaguna ini tercetus apabila melihat kebanyakan barang
barang perhiasan yang kecil tidak dapat dipamerkan dan ruangan yang sempit untuk
meletakkan perabot. Idea ini hasil gabungan tempat penyimpanan majalah atau buku
dan
perhiasan serta tempat menyimpan cakera padat (CD) dan DVD. Rak ini boleh dialih
dan
diletakkan dalam mana-mana ruang bilik di dalam rumah.
Idea kami untuk mencipta rak serba guna ini adalah gabungan daripada tiga konsep
rak iaitu penyimpanan buku, penyimpanan cakera padat(cd) dan perhiasan. Ianya
menekankan konsep moden kerana rak ini sesuai digunakan bagi golongan muda.
Pencetusan idea ini untuk membuat rak serbaguna
adalah lebih kepada tempat
penyimpanan buku di mana ia lebih senang dan kondusif kegunaannya. Ia boleh di l
etakkan
di tempat yang selamat dan sesuai di dalam rumah seperti di ruang tamu, di dalam
bilik dan
di sebelah pintu masuk. Rak serbaguna ini berkonsepkan moden dan comel kerana ia
nya
direka untuk golongan muda.
3.0 Mengumpulkan maklumat dan data
Saya mengumpul maklumat dan data untuk membuat produk kotak serba guna ini melal
ui
beberapa sumber seperti berikut :
Melalui pengalaman sendiri
Melalui kajian dan perbandingan produk sedia ada yang diperbuat daripada
plastik atau buluh dengan rak buku dan rak cakera padat untuk mendapatkan
idea mereka bentuk, teknologi dan kemasan.
Pemerhatian

Memerhatikan penggunaan rak buku dan rak cakera padat untuk


mendapatkan maklumat tentang teknik pembuatan, proses, peralatan dan
bahan yang digunakan.
Lawatan
Mengadakan lawatan ke pasar raya dan kedai-kedai hardware untuk
mendapatkan idea dan maklumat tentang produk pasaran terutamanya
bahan dan kemasan.
Bacaan dan penyelidikan
Mendapatkan maklumat penggunaan bahan yang sesuai, keperluan, masalah
dan fungsi dengan menyoal beberapa orang rakan sekelas sebagai
responden. Membuat bacaan dalam majalah dan edaran daripada pusat
membeli belah yang terkemuka.

Melayari internet
Mendapatkan maklumat untuk mereka bentuk dan maklumat tentang proses
dan peralatan.

Sumbang saran
Mendapatkan perbincangan dengan rakan-rakan, pensyarah bimbingan dan
responden.

4.0 Menganalisis maklumat


Kekuatan produk sedia ada
mudah didapati di pasaran
terdapat dalam pelbagai bentuk dan warna
pembuatannya kemas
lebih ringan
Kelemahan produk sedia ada
tidak tahan lama
tidak dapat menampung beban yang berat
kualiti tidak setanding dengan harga yang mahal
Daripada maklumat dan data yang diperolehi, reka cipta rak serba guna ini sangat
praktikal
yang mana ianya lebih tahan lama, murah dan selamat untuk digunakan bagi menyimp
an
buku-buku atau majalah dan cakera padat. Kami bercadang untuk membentuk rak ini
dalam
saiz yang sederhana supaya ia boleh di letakkan di tempat yang selamat dan sesua
i di
dalam rumah seperti di ruang tamu, di dalam bilik dan di sebelah pintu masuk. Ra
k
serbaguna ini berkonsepkan moden dan comel kerana ianya direka untuk golongan mu
da.
Kami membuat pilihan untuk tidak mengecat atau mengunnakan syelek untuk mengekal
kan
kecantikkan urat kayu. Kami telah bercadang untuk menggunakan lekar sebagai keke
masan
pada permukaan kayu.
5.0 Pemilihan idea

S
E
N
R
a
kk
A
R
A
bsm
I
eu
rlk
I
ube
D
E
at
A
ag
uk
n
aC
D
Daripada pengamalan saya sendiri dengan kawan-kawan yang lain, mereka sering
mengalami masalah untuk meletakkan buku, cakera padat (cd) dan barangan tertentu
di
tempat
yang
sesuai.
Barang-barang
tersebut
seringkali
hilang
kerana
mereka
menyimpannya di tempat lain tambahan pula ruang bilik hostel kami yang agak keci
l
menyebabkan keadaan tersebut nampak agak berserabut dan memeningkan kepala. Saya

dan rakan saya, Syaeeza Liana bercadang untuk membuat rak serbaguna yang memuatk
an
majalah, buku dan cakera padat. Selain itu, idea kami telah mendapat galakkan da
ripada
pensyarah kami, En Cho Keng Boon disebabkan oleh bentuk yang unik, menarik dan
mempunyai banyak penggunaan. Rakan-rakan kami juga memberi sokongan untuk memili
h

reka bentuk tersebut. Daripada pemerhatian kami di pasar raya terkemuka, kami
berpendapat bahawa tidak ada rak serbaguna yang boleh memuatkan cakera padat dan
buku. Kepelbagaian penggunaan, selamat, fleksibel dan mesra pengguna menyebabkan
Rak Serbaguna ini dipilih untuk dijadikan bahan projek.
6.0 Perakaan projek

7.0 Pemilihan reka bentuk


Terdapat lima jenis idea mengenai produk yang ingin dihasilkan dan telah dibuat
lakaran..
Setelah perbincangan dibuat, idea mengenai rak serbaguna telah dipilih untuk dib
angunkan.
Fungsi
menyimpan buku atau majalah, cd dan tempat meletak barang
Rupa bentuk
perhiasan seperti mug-mug kecil, frame gambar dan sebagainya.
menarik, comel, ringan dan mudah diletakkan di mana-mana
Kaedah pembuatan
Kemasan
Rujuk lampiran
Penggunaan bahan
ruangan atau sudut kecil di dalam rumah.
Mudah disimpan dan kosnya murah
menggunakan tepung penyumbat, kertas las dan lekar
lukisan isometri (3D) dan lukisan unjuran ortografik (2D).
Peggunaan jenis kayu yang bermutu, sesuai dan tahan lama

Keselamatan
keselamatan kepada pengguna kerana prihatin terhadap kesan
sampingan dan alam sekitar.
7.1 Merancang pembinaan projek
Bi
Aktiviti
l
Minggu
4
1
Perbincangan secara kumpulan
2
Bantuan nasihat daripada
pensyarah bimbingan
3
Membuat rujukan bahan bacaan
dan internet
4
Melihat contoh-contoh pelajar
terdahulu
5
Perbincangan dengan rakan untuk
dapatkan idea awal
6
Membuat lakaran awal
7
Mendapatkan nasihat daripada
pensyarah bimbingan
5


8
Menambah baikan lakaran awal

9
Memilih lakaran terbaik

1
Membuat lakaran terbaik
0
11 Membuat lakaran isometrik
1
Membuat lkaran ortogafik
2
1
Mendeminasikan lakaran- proses
3
membuat ukuran
1
Mengenalpasti bahan dan alatan

4
yang hendak digunakan
1
Mengukur, menanda, dan
5
memotong bahagian projek
1
Membentuk dan mencantum
6
bahagian projek
1
Membuat kemasan

7
1
Menguji dan menilai projek

8
2
Membuat persembahan projek
0
2
Mendapatkan pandangan dan
1
komen rakan-rakan
2
Pendokumentasian

Penyerahan projek

3
8.0 Perancangan pembinaan projek
8.1 Senarai Bahan
Bahan
Kuantiti
Kayu Fingerjoint
10 keping
Gam
secukupnya
Paku
secukupnya
Lekar
secukupnya
Tepung penyumbat
secukupnya

8.2 Senarai alatan tangan


Alatan
Fungsi
Bongkol berfungsi memukul paku yang kecil
seperti paku panel serta menekan kayu
hiasan dan venir ke tempatnya semasa diglu
dan bahagian untuk mengetuk paku di
bahagian tepi perabut yang sempit.
Tukul Warrington
Tukul ini digunakan untuk mengetuk dan
mencabut paku.
Tukul kuku kambing
Pahat ini sesuai untuk kerja-kerja meraut
seperti mengemaskan tanggam, membuat
bucu tanggam dan kerja manatal tanggam.
Pahat tepi serong

Berus ini digunakan untuk menyapu syelek


dan lekar.
Berus syelek
Gadin kayu digunakan untuk memahat dan
memasang atau menanggalkan tanggam.
Gadin kayu
Parut separuh bulat digunakan untuk merata
atau mengukir kayu dengan cepat dan
membentuk lengkuk pada tepi kayu.
Kikir parut separuh bulat
Sesiku L menguji sesuatu permukaan
bersudut tepat dan kerataan permukaan
kayu serta menguji kepersegian kayu.
Sesiku L
Gergaji ini digunakan untuk memotong kayu

bersaiz kecil dan memotong tanggam kayu.


Gergaji puting
Paku ini digunakan untuk kerja am untuk
cantuman yang lebih kukuh dan kuat.
Paku kepala rata
Menjadikan cantuman kayu kuat dan tahan
lama sebelum keja memaku.
Glu
Tepung penyumbat digunakan untuk
menyumbat ira kayu dan liang kayu yang
tidak rata.
Tepung penyumbat

Lekar disapu pada permukaan kayu untuk


menjadikan bahan projek lebih cantik dan
berkilat supaya kecantikkan urat kayu jelas
kelihatan.
Lekar
8.3 Pembinaan projek
Bil
Langkah
Gambar
Catatan/ Penerangan

1
Mengukur dan
menanda
Sebelum memulakan kerja
memotong kayu, kami telah
mengukur dan menanda
bahagian yang hendak
dipotong dan ditanggamkan
dengan menggunakan
sesiku L dan pensil tukang.
2
Memotong
Kami telah memotong bahan
yang diukur dan ditanda
menggunakan gergaji puting
dan mesin memotong kayu.
3
Melicinkan
Selepas selesai memotong
kayu, kami telah mula
melicinkan permukaan kayu
tersebut dengan
menggunakan sander dan
kertas pasir mengikut bentuk
dan arah urat kayu supaya
nampak cantik, licin dan
menarik.

4
Membuat
tanggam
Kami membuat tanggam
dengan menggunakan
ragum meja kayu untuk
memegang kayu yang
hendak dipahat, pahat tepi
serong dan gandin kayu
untuk memahat dan
menanggalkan tanggam.
Kami membuat tanggam
untuk membuat
penyambungan dan
pemasangan bahagianbahagian kayu.
5
Menglu

6
Memaku
Kami telah menggunakan
paku kepala rata dan tukul
besi warrington untuk
memaku. Kami memaku
selang-seli supaya kayu
tidak merekah. Kami telah
memaku serong supaya ia
memberi cengkaman yang
lebih kuat dan kukuh.
7
Menyumbat
Kami telah menggunakan
tepung peyumbat
tepung penyumbat dan
pengikis untuk menyumbat
ira kayu dan liang kayu yang
tidak rata.
8
Mengikis dan
melicin
Setelah tepung penyumbat
kering, kami telah
menggunakan pahat tepi
serong dan kertas pasir
untuk membersihkan dan
melicinkan permukaan kayu.

9
Membuang debu
Kami telah membersihkan
permukaan kayu dengan
menggunakan berus dan
mesin pembersih supaya
tidak meninggalkan debu
semasa proses menyapu
lekar.
10
Menyapu lekar
Kami telah menyapukan
lekar lapisan pertama
menggunakan berus syelek
dan membiarkan kering.
Setelah itu, kami telah
menggosokan permukaan
kayu dengan kertas pasir
yang telah dibalut pada
bongkah kayu dan
membersihkannya. Lapisan
kedua telah disapu dan
dibiarkan kering.
11
Hasil produk
Produk yang cantik dan
menarik.
8.4 Pengujian projek

KRITERIA
BAIK
MEMUASKAN
LEMAH
SANGAT
LEMAH
1. Menyelesaikan masalah
2. Ciri keselamatan
3. Berfungsi
4. Kukuh
5. Rupa bentuk menarik
6. Nilai komersial