Anda di halaman 1dari 3

Nombor Kecil, Nombor Besar

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main ()
{
int nombor_pertama, nombor_kedua;
cout<<"Sila masukkan nombor pertama: ";
cin>>nombor_pertama;
cout<<"Sila masukkan nombor kedua: ";
cin>>nombor_kedua;
cout<<"Keputusan: ";
if (nombor_pertama>nombor_kedua)
{
cout<<"Nombor pertama lebih besar dari nombor kedua";
}
if (nombor_pertama<nombor_kedua)
{
cout<<"Nombor kedua lebih besar dari nombor pertama.";
}
cout<<"\n\n\nSila tekan mana-mana kekunci untuk keluar";
}

Gred
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int markah, gred;
{
cout<<"Sila Masukkan Markah Anda: ";
cin>>markah;
if (markah>=80)
cout<<"\n\nGred Anda Adalah: A";
if (markah>=60)
cout<<"\n\nGred Anda Adalah: B";
if (markah<60)
cout<<"\n\nDukacitanya Anda GAGAL";
}
}

Gred Menggunakan If-Else


#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int markah, gred;
{
cout<<"Sila Masukkan Markah Anda: ";
cin>>markah;
if (markah>=80)
cout<<"\n\nGred Anda Adalah: A";
else
cout<<"\n\nMaaf Dukacitanya Anda Tidak Mendapat A";
}
}

If-else-if
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int ic;
{
cout<<"Masukkan Digit Terakhir Kad Pengenalan Anda: ";
cin>>ic;
if (ic==1)
cout<<"\n\nAnda Warganegara Malaysia Berjantina Lelaki";
else
if (ic==2)
cout<<"\n\nAnda Warganegara Malaysia Berjantina Wanita";
else
cout<<"\n\nMaaf!! Anda Bukan Warganegara Malaysia";
}
}

Anda mungkin juga menyukai