Anda di halaman 1dari 1

Minggu

Dan
Tarikh
Minggu 1
11.07.201
6
15.07.201
6
Minggu 2
18.07.201
6
22.07.201
6
Minggu 3
25.07.201
6
29.07.201
6
Minggu 4
01.08.201
6
05.08.201
6
Minggu 5
08.08.201
6
12.08.201
6
Minggu 6
15.08.201
6
19.08.201
6
Minggu 7
22.08.201
6
26.08.201
6
Minggu 8
29.08.201
6
02.09.201
6

Pensyarah
Elektif 1
Major

Aktiviti dan Tindakan


Guru Pembimbing
Major
Elektif 1
Bimbingan

Penyeliaan 1

Bimbingan

Penyeliaan 1

Penyeliaan 1

Penyeliaan 1

Penyeliaan 2

Penyeliaan 2

Catatan

Penyeliaan 2

Penyeliaan 2

Penyeliaan 3

Pemantauan
(Laporan Kes)

Pemantauan
(Laporan

Kes)
Penyeliaan
Bersama
BM ( FRI )
Penyeliaan
Bersama
PJ ( WED )
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2, 2016
10.09.2016 HINGGA 18.09.2016

Pemantauan
(Laporan
Kes)