Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


TINGKATAN : 1
PEPERIKSAAN : PERTENGAHAN TAHUN 2016

NO SOALAN

KONSTRUK
ARAS
TOPIK

BAB 2 ( POLA DAN URUTAN NOMBOR )

BAB 3 ( PECAHAN )

BAB 3 ( PECAHAN )

BAB 4 ( PERPULUHAN )

BAB 4 ( PERPULUHAN )

BAB 4 ( PERPULUHAN )
BAB 5 ( PERATUS )
BAB 5 ( PERATUS )

BAB 5 ( PERATUS )

BAB 6 ( INTEGER )

BAB 6 ( INTEGER )

10

BAB 7 ( UNGKAPAN ALGEBRA )

JUMLAH
ARAS SOALAN
JUMLAH SOALAN
NISBAH

PENGETAHUAN
SOALAN

KEFAHAMAN
R

a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
R

FAHAMAN
T

APLIKASI
R