Anda di halaman 1dari 2

UNIT PRAKTIKUM IPG

KAMPUS GAYA
1.

PANDUAN PRAKTIKUM
UNTUK PELAJAR

KETUA UNIT PRAKTIKUM


(PN. RAHMAH BINTI ABDUL GHANI)
Tel
: 013 8738768
E-mel : rahmah_abdghani@yahoo.com

2.

PEGAWAI PENGURUSAN PRAKTIKUM


(EN. ADZMI BIN RAJU)
Tel
: 019 8011114
E-mel : mieraj_6164@yahoo.com

3.

PEMBANTU OPERASI
(PN. RUSNAH BINTI BANG)

Tel

: 016 5868446

E-mel : dugong6334@yahoo.com

E-mel Praktikum:
praktikumipgkgaya@gmail.com
E-mel Praktikum:
praktikumipgkgaya@gmail.com

PRAKTIKUM FASA 2
PISMP AMBILAN
JANUARI 2014
TARIKH
TEMPOH

: 11.07.2016 02.09.2016
: 08 MINGGU

Segala surat-menyurat perlu


dialamatkan kepada :
Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Gaya
Peti Surat 10491,
88805 Kota Kinabalu,
Sabah.
(U.P : Ketua Unit Praktikum)
Tel
: 088
-210646,210979,219530,221595 ext
163

SAYA BANGGA MENJADI GURU

KONSEP PRAKTIKUM
Praktikum memberi peluang kepada
PELAJAR mengamalkan pengetahuan,
kemahiran dan nilai keguruan secara

SELAMAT MENJALANI PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA


SENARAI SEMAK BAHAN PRAKTIKUM
UNTUK PELAJAR
BIL
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nota

BAHAN-BAHAN
Surat Pengenalan Pelajar
Jadual Kerja Penyeliaan Praktikum
Garis Panduan Pelaksanaan Praktikum
IPGKG - 05
Refleksi Pengajaran Pembelajaran
IPGKG - 06
Jurnal Reflektif Mingguan
IPGKG - 07
Borang Laporan Aktiviti Kokurikulum Semasa
Praktikum
IPGKG - 13
Borang Bimbingan Praktikum (Borang PR1)
IPGKG - 09
Borang Bimbingan Praktikum (Borang
PR1/PML)
PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRESTASI (PR2)
IPGKG - 18
Borang Penilaian Praktikum (Borang PR 2)
IPGKG - 21A
Rekod Pengarajaran Berpasangan
IPGKG - 22
Borang Kolaborasi Tutorial / Bimbingan
Prapraktikum
IPGKG - 23
Borang Kolaborasi Praktikum
IPGKG - 25
Borang Bukti Aspek A, F, G, H
IPGKG - 27
Rekod Kelas Ganti
IPGKG - 28
Contoh Format Rancangan Pelajaran Semester
IPGKG - 29
Contoh Format Rancangan Pelajaran Mingguan
Senarai Semak PortfolioP
LAM-PT05-12
Borang Refleksi Praktikum
LAM-PT05-09
Borang Kehadiran
Lampiran 2-7 Borang Pemantauan Kekerapan Penyeliaan
praktikum

SEBELUM 5

m/s
1
2
3
8
9
13
14
20
25
26
29
32

33
34
36
37
38
39
40
43
45

MESTI DIHANTAR KE UNIT PRAKTIKUM SELEPAS PRAKTIKUM TAMAT


MESTI DIHANTAR SETIAP BULAN KE UNIT PRAKTIKUM (SATU SALINAN)
HARIBULAN BERIKUTNYA.
SILA HANTAR SALINAN ASAL BUKANNYA SALINAN FOTOSTAT KE UNIT PRAKTIKUM
IPGKG