Anda di halaman 1dari 4

SJK C Khai Chee, Kati 33020 Kuala Kangsar, Perak

Laporan Program Intervensi Mengatasi Ketidakhadiran Murid Ke Sekolah


Tarikh

: 16-2-2015

Hari

: Isnin

Masa

: 7:40 a.m. 8:10 a.m.

Nama Program

: Jom Ke Sekolah

Sasaran

: Murid Tahun 1-6

Aktiviti-aktiviti

1. Guru Besar mengalakkan murid hadir ke sekolah pada masa yang ditetapkan.
2. Pujian diberi kepada murid yang selalu datang ke sekolah manakala nasihat diberi kepada
murid yang sering tidak hadir ke sekolah.
3. Hadiah akan diberikan kepada murid yang kehadirannya 100% pada akhir bulan.
Catatan

: Tiada

Gambar

Disediakan oleh

Disahkan oleh

__________________

____________________

SJK C Khai Chee, Kati 33020 Kuala Kangsar, Perak


Laporan Program Intervensi Mengatasi Ketidakhadiran Murid Ke Sekolah
Tarikh

: 25-3-2015

Hari

: Rabu

Masa

: 1:05 p.m. 2:00 p.m.

Nama Program

: Aku Janji

Sasaran

: Murid Tahun 1-6 yang selalu tidak hadir ke sekolah

Aktiviti-aktiviti

1. Guru kanan HEM memberi taklimat bahawa murid perlu hadir ke sekolah setiap hari.
2. Satu perjanjian dibuat di antara murid dengan pihak sekolah.
3. Murid berangkat sumpah bahawa akan hadir ke sekolah setiap hari.
Catatan

: Tiada

Gambar

SJK C Khai Chee, Kati 33020 Kuala Kangsar, Perak

SURAT AKU JANJI


Saya _________________________________________________________
No. Kad Pengenalan ____________________________________________
Sesungguhnya dan sebenarnya saya berjanji bahawa saya akan berusaha
sedaya upaya hadir ke sekolah pada ketetapan yang ditentukan untuk
mencapai kecemerlangan dalam ilmu.

__________________

______________

Tandatangan pelajar

Tarikh

Nama pelajar

: ___________________________

Kelas

: ___________________________

__________________
Tandatangan saksi
Nama saksi

: __________________________

Jawatan

: __________________________

______________
Tarikh