Anda di halaman 1dari 9

SIZE A3 ~ GAM TEPI

JAWATANKUASA ICT
SK SUNGAI SERI BARU
PENGERUSI

NAIB PENGERUSI

Penyelaras ICT

Penolong Penyelaras ICT

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

****TOLONG BUAT STICKERS UNTUK NAMA2


DIBAWAH NI SEBAB NANTI NAK LEKAT BAWAH
JAWATAN DI CARTA ORGANISASI:
PN HJH JALALIAH BT AHD NAWAWI
EN MOHD ZAINUN ANUAR B MAT SALLEH
PN RASYIDAH BT BASIR
EN MOHD NAZRI B MOHAMED GHANI
EN MAIZUL HISHAM B ABDUL HAMID
SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

SIZE 2 X A3 ~ GAM TEPI


VISI Menjadi pusat pengajaran, pembelajaran, dan
rujukan berasaskan Teknologi Maklumat terkini dan
lengkap sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara
MISI Menjadi pusat rujukan yang lengkap dan selari
dengan perkembangan semasa. Menyediakan pelajar
yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam
bidang TMK. Menyediakan prasarana dan kemudahan
Teknologi Maklumat yang lengkap dan bersesuaian untuk
tujuan P&P yang berkesan. Membantu menjayakan visi
sekolah dan seterusnya matlamat negara.

MOTO Makmal Komputer Sumber Teknologi Maklumat


dan Komunikasi

SIZE 2 X A3 ~ GAM TEPI

Objektif Makmal ICT Sekolah ialah untuk:


Meningkatkan Mutu Pengajaran Dan Pembelajaran
Melalui Penggunaan Ict Serta Dapat Memantapkan
Pentadbiran Dan Pengurusan Dengan Lebih Cekap.

Matlamat Makmal ICT Sekolah ialah untuk :


Mewujudkan persekitaran ICT bagi meningkatkan
kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran serta pengurusan selaras dengan falsafah
pendidikan negara.

SIZE 2 KAKI X 4 KAKI ~ GAM TEPI


PERATURAN-PERATURAN BILIK ICT
Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke
dalam
Bilik ICT.

Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke


dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras
ICT.
Disket dari luar boleh dibawa masuk tetapi
hendaklah diimbas terlebih dahulu.
Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau
perisian dari makmal kecuali dengan keizinan
Penyelaras ICT.
Pelajar dilarang melaraskan pengdingin hawa.
Tidak dibenarkan memakai kasut dan sarung kaki di
dalam makmal.
Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal
tanpa guru pengawas.
Semua pengguna komputer adalah dilarang sama
sekali
mengusik
atau
mengubah
sebarang
sambungan wayar pada komputer.
Jika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda
terbakar, bahagian
komputer terlalu panas atau
sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan dengan
segera kepada guru yang bertugas. Padamkan manamana suis yang perlu.
Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau
perisian kepada guru yang bertugas.
Tidak dibenarkan membawa liquid paper.
Dilarang membuat bising di dalam Bilik ICT.
Dilarang mencetak, mengedar dan menampal bahan
yang mengandungi unsur lucah, menghina atau
memfitnah pihak tertentu.

Dilarang
mengubah
sebarang
setting
dalam
komputer.
Dilarang mengubah dan menambah perisian dan
perkakasan.
Semua hasil kerja hendaklah disimpan dalam disket
dan tidak boleh disimpan dalam cakera keras.
Peralatan seperti LCD dan pencetak hanya boleh
dikendalikan oleh guru.
Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau
kelas kedalam Bilik ICT hendaklah merekod
penggunaannya dalam buku log Bilik ICT.
Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer
dalam buku log komputer.
Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan
Bilik ICT.
Sebelum keluar, sila pastikan semua komputer
dimatikan ( off ) dengan
sempurna dan kerusi
disusun dengan kemas di bawah meja komputer.

SIZE 2 X A3 ~ GAM TEPI


PIAGAM PELANGGAN