Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SOUTH, MIRI

PKSR 2 / 2013
Nama:___________________ BAHASA IBAN PRIMARI 1 / 2013 Kelas: __________________
1 JAM

A. Pilih saut ti betul.


1. ____ Laja udah tuai.
A. Indai
B. Ini
C. Adi

6.

2. Indai ke pasar meli ____.


A. telu
B. tali
C. chabi

7. Aki Laja mangkung seraban ____ .


A. engkerumung
B. rebana
C. ketebung

3. Raju nupi ikan ____ .


A. kalui
B. emas
C. keli

4. Ah Beng diau di rumah ____ .


A. banglo
B. limas
C. panjai

5.

Juluk ati Zali deka nyadi ____ .


A. pemain bol
B. doktor
C. pilot

11. Kitai mesti ____ ngeli genap hari.


A. mandi
B. masu

Bubut enggau ____ bebakih bendar.


A. Enggang
B. Empitu
C. Ruai

8.

Apai ke kebun ngambi buah ____ .


A. rian
B. nyiur
C. sikup

9.

Bungai ____ bechura mirah.


A. ros
B. orkid
C. kenunsung

10. Indai Usun meli dua ____ ensabi.


A. igi
B. iku
C. agih

C. merus

12.
A.
B.
C.

Apai Saloi nginti bulih ___ iku baung.


enam
tiga
lapan

13. Laja ____ uras ba bilik iya.


A. muai
B. ngumpul
C. nyapu

14. Zali nguntin ____ ba tukang guntin.


A. mata
B. idung
C. buk

15. Laja ____ lebuh iya nepan basikal.


A. bejimat
B. tegenung
C. layap

16. Laja enggau aya iya nepan ____ lebuh


nemuai ke Miri.
A. perau
B. kerita
C. bilun
17.
A.
B.
C.

Jam ba dinding nya betukuh ____ .


segi tiga
segala
segi empat

18. Apai Seumang-Umang belauk ____ .


A. paku keru
B. paku lawang
C. kasam ikan

19. Lebuh maya peremisi kami nemuai


ke ____ di Kuala Lumpur.
A. Mijum Sarawak
B. Bukit Kinabalu
C. Rabung Begembar Petronas

20. Sida Laja sebilik rindu amat ____ ba


Wong Kusing.
A. nginti
B. tinduk
C. memarin

B. Tembuka leka main dibaruh tu ngena leka jaku ti udah diberi.


tampun

mayau

Sapa

dua

kejapuk

lubang
sadau
Tampun Abun

Sa, _______________, tiga, empat


Empat ________________ abun
_________________ ini, ini
Churi anak _______________
Terejun ari ______________
Tama _______________ lingkar
Kejungau , _______________
C. Tipak enggau pengenap tesa ti betul.

1.

pasang

2.

buah

3.

iku

D. Tulis ayat ti engkeman belalau ke gambar.

Nani mapal kukut.


Zali masukka kasut sekula.
Ah Beng benung mandi.
Apai Laja beberus ngeli.
Indai Laja nesah gari.

1.

2.

3.

4.

5.

E. Pilih lalu chura kereban kena meresi tubuh.

F. Tusun leka jaku ngambika nyadi ayat ti betul.

1.

paku lawang .

manduk

Apai Saloi

2.

Bubut

bechura

Bulu

chelum .

3.

perau

Usun

nepan

ke Belaga.

4.

Ini Laja

5.

buah

keli.

lensat

nginti

ikan

Rega

RM6 sekilo.