Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

7 Mac 2016
Tahun 1
8.00-9.00
Bahasa Iban

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Isnin
6 orang
60 minit
Tema: Dunya Diri Empu
Unit 4: Bakih Aku
1.1 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih mending, ngelala munyi leka jaku, nyebut
leka jaku ngena intonasyen ti betul dikena ngenataika reti ti nyemetak
1.1.2 Ulih mending, nyebut, mereti lalu bebidaka munyi leka jaku ti ngundan: vokal tebuka,
vokal besekat glotis
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Ulih menyenaraikan sekurang-kurang ia 3 ari 4 iti pemanah begulai enggau bala
kaban
2. Nulis sekurang-kurang ia 3 ari 4 iti leka jaku enggau tulisan ti betul enggau kemas
Nilai: Hemah tinggi
KB: Menghubungkaitkan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Anembiak kala begulai enggau nemu chara bekaban ti manah
Buku teks, buku aktiviti.
1. Macha carta perbualan nitih susun cherita.
2. Bersoal jawab enggau nerang ka teks perbualan ka dibacha.
3. Menjawab latihan pemahaman.
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

7 Mac 2016
Hari
Isnin
Tahun 5
Bil Murid
6
9.00-9.30
Tempoh
30 minit
Pendidikan Jasmani
Tajuk
Unit 1: Gimnas Terbilang
1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul.
1.1.1 Melakukan Lombol Kangkang.
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakukan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 percubaan lombol kangkang dengan
lakuan yang betul dan kemas
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 otot-otot yang terlibat semasa
melakukan lombol kangkang.
Nilai: Yakin
KB: Menjana idea
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah melakukan lompatan bintang terbuka
Wisel, Jam randik
1. Guru menunjukkan demonstrasi kepada murid.
2. Murid melakukan pemanasan badan.
3. Murid melakukan lombol kangkang dengan mengikuti arahan guru.
4. Permainan kecil
5. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

7 Mac 2016
Tahun 4
10:30-11:30
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

7 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

S/K
S/P
Objektif

3.1 Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat


3.1.1 Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Memindahkan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 maklumat penting ke dalam
borang gambar yang disediakan dengan betul
2. Menulis perkataan dan ayat dengan betul dan kemas
Nilai: Kebersihan
KB: Menganalisis
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Mengemas dan membersihkan kawasan asrama.
Buku teks dan buku tulis
1. Membaca dan meneliti teks
2. Mencari maklumat penting dan memindahkan dalam borang
3. Menulis semula maklumat penting dalam buku tulis
4. Rumusan

S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Isnin
6 orang
60 minit
Tema 2: Amalan Kesihatan dan
Kebersihan
Unit 6: Pendidikan Kesihatan
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul
3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 jenis makanan masing-masing
dalam makanan pemberi tenaga dan makanan pembina tubuh
2. Membaca teks dengan intonasi yang betul dan kuat.
Nilai : Sains dan Teknologi
KB : Mengitlak
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah membaca iklan mengenai makan seimbang
Buku teks, buku tulis
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab dan penerangan teks perbualan yang dibaca.
3. Menyenaraikan makanan seimbang pemberi tenaga dan pembina tubuh.
4. Rumusan

Refleksi

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

Isnin
6
60 minit
Kempen Disertai,
Tanggungjawab Dilaksanakan.