Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

11 Mac 2016
Tahun 4
7.00-8.00
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Jumaat
6 orang
60 minit
Tema 2: Amalan Kesihatan dan
Kebersihan
Unit 6: Pendidikan Kesihatan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut
konteks.
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat yang menggunakan kata adjektif
dan penguat dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul
2. Membina sekurang-kurangnya 3 daripada 4 ayat yang menggunakan kata adjektif
dan penguat dengan betul
Nilai : Mendengar arahan guru
KB : Menghubungkait
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah membaca teks yang mengandungi kata adjektif dan kata penguat
Buku teks, buku aktiviti.
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab dan penerangan teks perbualan yang dibaca.
3. Membina ayat menggunakan kata adjektif dan kata penguat contoh yang diberikan.
4. Rumusan

11 Mac 2016
Tahun 2
9.00-9.30
Bahasa Iban

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

Jumaat
6
30 minit
Dunya Diri Empu
Unit 2 : Hobi Aku
1.1 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih mending, ngelala munyi leka jaku, nyebut
leka jaku ngena intonasyen ti betul dikena ngenataika reti ti nyemetak
1.1.4 Ulih mending, mereti sereta respons ngagai stimulus enggau iring ti meruan
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Macha sekurang-kurang ia 4 ari 5 iti leka jaku ngena intonasyen ti betul
2. Nulis sekurang-kurang ia 4 ari 5 iti leka jaku enggau betul lalu kemas.
Nilai : Mending ka jaku pengajar
KB : Menghubungkaitan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Anembiak kala begaga ke pangawa rekreasi maya bisi masa lapang
Buku teks, buku tulis
1. Pengajar tanya pengawa anembiak maya masa lapang.
2. Anembiak macha teks ka diberi lalu bebincang ka pengawa sida.
3. Anembiak tulis leka jaku dalam buku tulis.
4. Rumusan