Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK

Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

21 Mac 2016
Tahun 1
8.00-9.00
Bahasa Iban

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Isnin
6 orang
60 minit
Tema: Dunya Diri Empu
Unit 4: Bakih Aku
1.4 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih mantaika pekara tauka topik ti bekaul
enggau tuju akademik, sosial enggau kreatif ba mua orang mayuh
1.4.2 Ulih madahka juluk ati diri empu
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Ulih madah sekurang-kurang ia 3 ari 4 iti juluk ati diri empu
2. Ulih madah sekurang-kurang ia 3 ari 4 iti kebuah sida milih juluk ati nya
Nilai: Bagas belajar
PF: Nyangka maya dudi
BCB: Becherita
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Anembiak kala madah ka juluk ati sida
Buku teks, buku aktiviti.
1. Macha teks juluk ati
2. Anembiak madah ka juluk ati diri empu lalu madah kebuah sida milih nya
3. Ngaga latihan ba buku aktiviti
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

21 Mac 2016
Hari
Isnin
Tahun 5
Bil Murid
6
9.00-9.30
Tempoh
30 minit
Pendidikan Jasmani
Tajuk
Unit 1: Gimnas Terbilang
1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan
1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan yang melibatkan beberapa tapak sokongan di atas
lantai dan bangku gimnastik
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakukan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 pergerakan yang melibatkan 2 dan 3
tapak sokongan dengan lakuan yang betul
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis otot yang terlibat semasa melakukan
pergerakan tersebut.
Nilai: Mendengar arahan guru
KB: Menghubungkaitkan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah melakukan aktiviti tekan tubi
Wisel, Jam randik
1. Pemanasan badan
2. Guru menunjukkan beberapa pergerakan dan murid mengikutinya
3. Permainan kecil
4. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

21 Mac 2016
Tahun 4
10:30-11:30
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Isnin
6 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata gelaran dalam teks
2. Membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat dengan menggunakan kata
gelaran berdasarkan gambar dengan betul dan kemas
Nilai : Keberanian
KB : Menghubungkait
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah menggunakan kata gelaran dalam perbualan harian
Buku teks, buku aktiviti
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab dan penerangan teks perbualan yang dibaca
3. Membina ayat menggunakan kata gelaran yang betul
4. Rumusan

21 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

Isnin
6
60 minit
Unit 4: Hargai Masyarakat
Setempat
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
4.1.2 Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 cara menunjukkan tanda terima
kasih kepada orang lain
2. Menyebut sekurang-kurangnya 2 daripada 3 perasaan apabila jasa kita dihargai
dan menghargai orang lain
Nilai: Membalas budi
KB: Menghubungkaitkan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Memberikan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan guru
Buku teks dan buku tulis
1. Membaca teks perbualan
2. Bersoal jawab mengenai soalan yang diajukan dalam buku teks
3. Menulis jawapan dalam buku tulis
4. Rumusan