Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

22 Mac 2016
Tahun 4
7.30-8.30
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

22 Mac 2016
Tahun 3
9.00-10.00
Dunia Sains & Teknologi

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

S/K
S/P

1.2 Memahami kemahiran manipulatif


1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakar sekurang-kurangnya 3 daripada 4 spesimen, peralatan dan bahan sains
dengan tepat
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kebaikan pembuangan sisa bahan
dengan cara yang betul
Nilai: Mendengar arahan guru
KB: Menghubungkaitkan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah melukis dalam pendidikan seni visual
Buku teks, buku aktiviti
1. Membaca buku teks
2. Melakar bahan-bahan sains
3. Lembaran kerja-buku aktiviti
4. Rumusan

S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Selasa
6 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata gelaran dalam teks
2. Membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat dengan menggunakan kata
gelaran berdasarkan gambar dengan betul dan kemas
Nilai: Keberanian
KB: Menghubungkait
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah menggunakan kata gelaran dalam perbualan harian
Buku teks, buku aktiviti
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab dan penerangan teks perbualan yang dibaca
3. Membina ayat menggunakan kata gelaran yang betul
4. Rumusan

Refleksi

Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

Selasa
7
60 minit
Unit 1: Kemahiran SaintifikKemahiran Manipulatif

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK
ABM
Aktiviti

22 Mac 2016
Hari
Selasa
Tahun 2
Bil Murid
6 orang
10:30-11:30
Tempoh
60 minit
Bahasa Iban
Tajuk
Unit 2: Keresa Rama
2.2 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih ngena mayuh bengkah pengelandik
enggau strategi macha dikena meretika teks betukuh linear ari mayuh bengkah sumber.
2.2.4 Ulih macha beraban enggau iring ti meruan.
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Anembiak ulih macha 3 ari 4 iti ayat enggau betul nitih intonasyen ti menyana
2. Anembiak ulih nyepi 3 ari 4 iti perkataan nitihka pengentap munyi urup vokal
Nilai: Ninga ke jaku pengajar
UP: Rajin, kerejasama
Buku teks, buku aktiviti
1. Macha teks ba dalam buku teks
2. Betanya lalu nyaut randau bepandu ka teks.
3. Ngaga kerja ba buku aktiviti
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

22 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Selasa
6
60 minit
Unit 4: Hargai Jasa Masyarakat
Setempat
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
4.1.3 Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurang 2 daripada 3 kepentingan menghargai jasa orang
lain
2. Membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat dalam penyediaan ucapan untuk
mengucapkan terima kasih dengan betul dan kemas.
Nilai: Menghargai
KB: Menjana idea
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar cara menghargai orang lain pada PDP lepas
Buku teks dan buku tulis
1. Membaca teks perbualan
2. Membincangkan kepentingan menghargai orang lain
3. Menyediakan ucapan kepada orang yang pernah berjasa kepada kita
4. Rumusan