Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK

Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

24 Mac 2016
Tahun 4
8.00-9.00
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Khamis
8 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul
2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 maklumat tersurat dan tersirat
dengan betul
2. Menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 4 maksud ayat tersurat dengan kemas dan
betul
Nilai: Rasional
KB: Menganalisis
Konstruktivisme: Menghubungkaitkan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah memindahkan maklumat yang penting daripada iklan
Buku teks, lembaran kerja
1. Membaca teks dengan kuat dan intonasi yang betul.
2. Menyenaraikan maklumat tersurat dan menulis maklumat tersirat
3. Lembaran kerja
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

24 Mac 2016
Hari
Khamis
Tahun 5
Bil Murid
6
9.00-9.30
Tempoh
30 minit
Pendidikan Jasmani
Tajuk
Unit 1: Gimnas Terbilang
1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul
1.1.2 Melakukan Hambur Arab
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakukan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 percubaan semasa melakukan
hambur arab dengan lakuan yang betul
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis otot yang terlibat semasa melakukan
pergerakan tersebut.
Nilai: Mendengar arahan guru
KB: Menghubungkaitkan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah melakukan aktiviti tekan tubi
Wisel, Jam randik
1. Pemanasan badan
2. Guru menunjukkan beberapa ansur maju dan murid mengikutinya
3. Permainan kecil
4. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

24 Mac 2016
Hari
Khamis
Tahun 3
Bil Murid
8 orang
9.30-10.00
Tempoh
30 minit
Pendidikan Muzik
Tajuk
1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a , e , o , i , u
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyanyikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 huruf vokal dengan nyanyian yang
betul
2. Menunjukkan minat dalam nyanyian dengan memberikan tindak balas menepuk
tangan dan menggerakkan badan mengikut muzik
Nilai: Bekerjasama
KB: Mendengar aktif
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah menyebut huruf vokal a,e,i,o,u dalam subjek Bahasa Malaysia
Buku teks, muzik
1. Membuat latihan sebutan huruf vokal melalui nyanyian
2. Menepuk corak irama mengikut melodi lagu
3. Menyanyi sambil menepuk corak irama mengikut melodi lagu
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

24 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Khamis
6
60 minit
Unit 4: Hargai Jasa Masyarakat
Setempat
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
4.1.3 Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 sebab kita menghargai jasa orang
lain dengan berdasarkan teks
2. Menyediakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 maklumat mengenai orang yang
berjasa dalam bentuk buku skrap yang ringkas
Nilai: Bersyukur
KB: Mensintesis
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar cara menghargai orang lain
Buku teks, kertas A4
1. Membaca teks kuat dengan sebutan jelas
2. Bersoal jawab mengenai soalan yang diajukan oleh guru
3. Membina sebuah buku skrap orang yang telah berjasa
4. rumusan