Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

28 Mac 2016
Tahun 1
8.00-9.00
Bahasa Iban

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Isnin
6 orang
60 minit
Tema: Dunya Diri Empu
Unit 3: Rumah Laja
1.1 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih mending, ngelala munyi leka jaku, nyebut
leka jaku ngena intonasyen ti betul dikena ngenataika reti ti nyemetak
1.1.5 Ulih nyebut leka jaku siti patah sebut enggau dua patah sebut ngena intonasyen ti betul
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Ulih tulis sekurang-kurang ia 5 ari 6 iti leka jaku ti diveri ngena chara ti betul
2. Ulih nyebut 5 ari 6 iti leka jaku ti diberi ngena intonasyen ti betul
Nilai: Bagas belajar
PBT: Ngelala endur ba rumah
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Anembiak kala ninga leka jaku dalam pengawa sida
Buku teks, buku aktiviti.
1. Pengajar tanya nembiak barang utai ba rumah
2. Nembiak ngija lalu nyebut ngena intonasyen ti betul
3. Nulis leka jaku dalam buku aktiviti
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

28 Mac 2016
Hari
Isnin
Tahun 5
Bil Murid
6
9.00-9.30
Tempoh
30 minit
Pendidikan Jasmani
Tajuk
Unit 1: Gimnas Terbilang
1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.
1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan yang melibatkan beberapa tapak sokongan di atas
lantai dan bangku gimnastik
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakukan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 pergerakan imbangan stabil dengan
cara yang betul dan kemas
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 jenis imbangan telah diajar dengan
menunjukkan semula lakuan tersebut dengan betul
Nilai: Mendengar arahan guru
KB: Konstruktivisme
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah melakukan rangkaian imbangan pada PDP yang lepas
Wisel, Jam randik
1. Pemanasan badan
2. Aktiviti imbangan dalam stesen
3. Permainan kecil
4. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

28 Mac 2016
Tahun 4
10:30-11:30
Bahasa Malaysia

S/K
S/P

3.4 Menulis imlak dengan tepat


3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat secara imlak
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 perkataan yang berimbuhan
pinjaman dalam teks yang disediakan
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 maksud perkataan yang berimbuhan
daripada bahan prosa dengan betul
Nilai : Sains dan teknologi
KB : Mengecam
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar mengenai maklumat tersurat dan tersirat pada PDP yang
lepas
Buku teks, buku tulis
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab dan memberi penerangan mengenai teks yang dibaca
3. Menulis semula ayat yang mengandung perkataan berimbuhan pinjaman
4. Rumusan

Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Isnin
7 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

28 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Isnin
6
60 minit
Unit 4: Hargai Masyarakat
Setempat
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
4.1.4 Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat
setempat yang berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 sumbangan yang boleh
diberikan untuk menghargai jasa orang lain
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 perasaan ketika orang lain telah
memberikan bantuan dan sumbangan kepada kita
Nilai: Membalas budi
KB: Menjana idea
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Memberikan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan guru
Buku teks dan buku tulis
1. Membaca teks cerita
2. Bersoal jawab mengenai soalan yang diajukan dalam buku teks
3. Menyenaraikan sumbangan yang boleh diberikan
4. Rumusan
*