Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

29 Mac 2016
Tahun 4
7.30-8.30
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Refleksi

Selasa
7 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut
konteks
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata nama khas tak hidup dalam
teks
2. Menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata nama khas tak hidup dengan
penggunaan huruf besar yang betul
Nilai: Mengecam
BCB: Bacaan intensif
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar mengenai kata nama khas
Buku teks, buku aktiviti
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab mengenai kata nama khas tak hidup
3. Memberikan latihan dalam buku tulis dan lembaran kerja
4. Rumusan
*

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek

29 Mac 2016
Tahun 3
9.00-10.00
Dunia Sains & Teknologi

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

Selasa
7
60 minit
Unit 1: Kemahiran SaintifikKemahiran Manipulatif
2.1 Memahami tentang pengetahuan tentang kegigian manusia
2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 fungsi gigi utama dalam kegigian
manusia
2. Menunjukkan kesedaran kepentingan menjaga gigi dengan melakukan aksi
memberus gigi yang betul dan menutup mulut sebagai tanda takut gigi rosak
Nilai: Mendengar arahan guru
KB: Pendengaran aktif
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid selalu memberus gigi sebelum ini
Buku teks, buku aktiviti
1. Membaca buku teks
2. Menyatakan jenis-jenis gigi dan fungsinya
3. Lembaran kerja buku aktiviti
4. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK
ABM
Aktiviti

29 Mac 2016
Hari
Selasa
Tahun 2
Bil Murid
6 orang
10:30-11:30
Tempoh
60 minit
Bahasa Iban
Tajuk
Unit 2: Keresa Rama
2.2 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih ngena mayuh bengkah pengelandik
enggau strategi macha dikena meretika teks betukuh linear ari mayuh bengkah sumber
2.2.2 Ulih macha lalu madahka reti sekeda leka jaku dalam teks
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Anembiak ulih macha 9 ari 10 iti ayat ngena intonasyen ti betul
2. Anembiak ulih madahka 3 ari 4 iti reti sekeda leka jaku
Nilai: Ninga ke jaku pengajar
BCB: Pengelandik belajar chara belajar
Buku teks, buku aktiviti
1. Macha teks ba dalam buku teks
2. Betanya lalu nyaut randau bepandu ka teks.
3. Ngaga kerja ba buku aktiviti
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

29 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Selasa
6
60 minit
Unit 4: Hargai Jasa Masyarakat
Setempat
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
4.1.4 Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat
setempat yang berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 sumbangan yang boleh
diberikan untuk menghargai jasa orang lain
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 perasaan ketika orang lain telah
memberikan bantuan dan sumbangan kepada kita
Nilai: Membalas budi
KB: Menjana idea
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Memberikan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan guru
Buku teks dan buku tulis
1. Membaca teks cerita
2. Bersoal jawab mengenai soalan yang diajukan dalam buku teks
3. Menyenaraikan sumbangan yang boleh diberikan
4. Rumusan