Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

30 Mac 2016
Tahun 4
8.00-9.00
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Rabu
8 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut
konteks
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata nama khas tak hidup dalam
teks
2. Menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata nama khas tak hidup dengan
penggunaan huruf besar yang betul
Nilai: Mengecam
BCB: Bacaan intensif
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar mengenai kata nama khas
Buku teks, buku aktiviti
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab mengenai kata nama khas tak hidup
3. Memberikan latihan dalam buku tulis dan lembaran kerja
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

30 Mac 2016
Hari
Rabu
Tahun 1
Bil Murid
6
9.30-10.00
Tempoh
30 minit
Bahasa Iban
Tajuk
Unit 4: Bakih Aku (Hobi)
3.2 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih nulis ayat ngena tanda bacha ti betul
sereta engkeman
1.3.2 Ulih nulis ngena teknik tunda-tulis leka jaku enggau ayat mudah
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Nembiak ulih macha sekurang-kurang ia 3 ari 4 iti ayat dalam buku aktiviti
2. Nembiak ulih nulis sekurang-kurang 3 ari 4 iti ayat ngena chara ti betul
BCB: Berandau pengawa rumah
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Nembiak kala ngawa pengawa nya maya misi sekula
Buku teks, buku aktiviti
1. Pengajar minta nembiak macha
2. Berandau ka pengawa rumah
3. Nembiak nulis ayat ngena cara ti betul
4. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

30 Mac 2016
Hari
Rabu
Tahun 4
Bil Murid
8 orang
11.30-12.00
Tempoh
30 minit
Pendidikan Muzik
Tajuk
Unit 1: Terokai Muzik
1.3 Bergerak mengikut muzik
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakukan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 gerakan mengikut frasa lagu dengan
betul
2. Menunjukkan keseronokan dengan memberikan tepukan tangan mengikut irama
dan bergelak ketawa dengan rakan
Nilai: Kerjasama
KB: Mengingat
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar mengenai corak irama mengikut detik
Buku teks
1. Membaca frasa melodi dalam buku teks
2. Melakukan pergerakan mengikut frasa satu per satu
3. Melakukan gerakan dengan iringan muzik
4. rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

30 Mac 2016
Hari
Rabu
Tahun 5
Bil Murid
6
12.30-13.00
Tempoh
30 minit
Pendidikan Kesihatan
Tajuk
Unit 3: Selamat Menjamu Selera
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat
1.3.2 Mensintesis menu makanan seimbang
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 makanan yang mempunyai
bahan perisa
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kepentingan mengamalkan
pengambilan pemakanan yang sihat dan berkhasiat
Nilai: Kesihatan
KB: Menjana idea
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah mempelajari pemakanan seimbang dalam subjek Bahasa Malaysia
Buku teks dan buku tulis
1. Murid membaca teks dialog
2. Mensintesis menu makanan yang disenaraikan
3. Memilih menu makanan yang sesuai dan menyatakan sebabnya
4. Rumusan