Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif
EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

31 Mac 2016
Tahun 4
8.00-9.00
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Khamis
7 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 7: Sentiasa Awasi Diri
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut
konteks
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Mengenal pasti 4 daripada 5 kata adjektif dan kata penguat dengan betul dan tepat
2. Membina 4 daripada 5 ayat dengan menggunakan kata adjektif dan kata penguat
Nilai: Prihatin
KB: Memadankan
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar mengenai kata adjektif dan kata penguat sebelum ini
Buku teks, lembaran kerja, buku tulis
1. Membaca teks dengan kuat dan intonasi yang betul.
2. Mengenal pasti kata penguat dan kata adjektif
3. Lembaran kerja
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

31 Mac 2016
Hari
Khamis
Tahun 5
Bil Murid
7
9.00-9.30
Tempoh
30 minit
Pendidikan Jasmani
Tajuk
Unit 3: Malaysiaku Boleh
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan
yang betul
1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan dan
anggota badan yang dibenarkan
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Melakukan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 percubaan hantaran dada tepat ke
arah rakan dengan lakuan yang betul
2. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis otot yang terlibat semasa melakukan
hantaran tersebut.
Nilai: Mendengar arahan guru
KB: Menjana idea
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah melakukan hantaran aras dada pada aktiviti riadah
Wisel, Jam randik
1. Pemanasan badan
2. Guru menunjukkan beberapa ansur maju dan murid mengikutinya
3. Permainan kecil
4. Rumusan

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

31 Mac 2016
Hari
Khamis
Tahun 3
Bil Murid
8 orang
9.30-10.00
Tempoh
30 minit
Pendidikan Muzik
Tajuk
1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a , e , o , i , u
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyanyikan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 huruf vokal dengan nyanyian yang
betul
2. Menunjukkan minat dalam nyanyian dengan memberikan tindak balas menepuk
tangan dan menggerakkan badan mengikut muzik
Nilai: Bekerjasama
KB: Mendengar aktif
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah menyebut huruf vokal a,e,i,o,u dalam subjek Bahasa Malaysia
Buku teks, muzik
1. Membuat latihan sebutan huruf vokal melalui nyanyian
2. Menepuk corak irama mengikut melodi lagu
3. Menyanyi sambil menepuk corak irama mengikut melodi lagu
4. Rumusan

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

31 Mac 2016
Tahun 5
11.30-12.30
Pendidikan Moral

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Khamis
6
60 minit
Unit 4: Hargai Jasa Masyarakat
Setempat
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
4.1.5 Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Mengumpul sekurang-kurangnya 2 daripada 3 maklumat mengenai anggota
masyarakat yang telah berjasa kepada sekolah
2. Menyediakan buku skrap dengan menggunakan maklumat yang telah dikumpul
Nilai: Menghargai
KB: Memindahkan maklumat
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah belajar cara menghargai orang lain
Buku teks, kertas A4
1. Membaca teks kuat dengan sebutan jelas
2. Bersoal jawab mengenai soalan yang diajukan oleh guru
3. Membina sebuah buku skrap orang yang telah berjasa
4. Rumusan