Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

1 April 2016
Tahun 4
7.00-8.00
Bahasa Malaysia

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Jumaat
6 orang
60 minit
Tema 3: Sentiasa Selamat
Unit 8: Sediakan Payung sebelum Hujan
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata
ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kata ganti nama diri orang dengan
tepat dan betul
2. Membaca teks dengan kuat serta intonasi yang betul
Nilai : Rasional
KB : Mengenal pasti
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Murid pernah menggunakan kata ganti nama diri orang dalam perbualan seharian
Buku teks, buku aktiviti.
1. Membaca teks
2. Bersoal jawab dan penerangan teks perbualan yang dibaca
3. Lembaran kerja
4. Rumusan

1 April 2016
Tahun 2
9.00-9.30
Bahasa Iban

Hari
Bil Murid
Tempoh
Tajuk

Refleksi

Tarikh
Kelas
Waktu
Subjek
S/K
S/P
Objektif

EMK
Pengetahuan
Sedia Ada
ABM
Aktiviti

Refleksi

Jumaat
6
30 minit
Tema 1: Dunya Diri Empu
Unit 2: Keresa Rama
5.1 Sepenembu belajar ba primari 6 nembiak ulih belamati lalu nemu ngena pelasar raban
jaku enggau betul sereta engkeman
5.1.2 Ulih ngena jaku ganti nama nitihka penempa, indu tauka lelaki enggau betul sereta
engkeman
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Nembiak sekurang-kurang ia ulih madahka ka 4 ari 5 iti kata ganti nama nitihka
penempa
2. Nulis sekurang-kurang ia 4 ari 5 iti leka jaku enggau betul lalu kemas
Nilai : Mending ka jaku pengajar
KB : Manding sida
Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang;
1. Nembiak kala nguna kata ganti nama dalam jaku sida
Buku teks, buku aktiviti
1. Pengajar ngiring nembiak macha teks
2. Nembiak milih ganti nama nitihka penempa
3. Nembiak ngaga kerja ba buku aktiviti
4. Rumusan