Anda di halaman 1dari 29

Tema : Menyiasat Alam Bahan

Tahun : 5
UPSR 2003 / S18 / Aplikasi / Sederhana
21.

Seorang tukang masak kehabisan asam jawa untuk masakan kari.


Buah yang manakah tidak sesuai menggantikan asam jawa itu?
A

Mangga

Betik

Tomato

Nanas

T3/5/2004/20/APLILKASI/S
20. Gambar menunjukkan sebuah model pelampung.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, II dan III sahaja
III dan IV sahaja
JAWAPAN: C

T5/6/2004/28/APLIKASI/S

28. Gambar menunjukkan seorang pekerja sedang memasang atap zink sebuah rumah.

T5/6/2004/29/APLIKASI/S
29. Gambar menunjukkan dua pekerja sedang menggali perigi.

Kombinasi mesin ringkas yang manakah digunakan oleh pekerja-pekerja itu?


A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, III dan IV sahaja
I, II dan III dan IV
JAWAPAN: C

Tema : Investigating Force & Energy


Tahun: 5

Kod: 2005/24/Aplikasi/ T

24 The picture shows living things found in a habitat.


Gambar menunjukkan hidupan yang terdapat di satu habitat

Which of the following food web is correct based on the above picture?
Antara berikut manakah siratan makanan yang betul berdasarkan
gambar di atas?

Caterpillar

Grasshopper

Beluncas

Belalang

Leaf

Snake

Daun

Ular
Bird

Frog

Burung

Katak

Frog

Snake

Katak

Ular

Leaf

Caterpillar

Daun

Beluncas

Bird
Burung

Grasshopper
Belalang
C

Grasshopper
Belalang

Leaf
Daun

Caterpillar Bird
Beluncas

Snake

Burung

Ular

Frog
Katak

Caterpillar

Bird

Beluncas

Burung

Leaf

Snake

Daun

Ular
Grasshopper
Belalang

Jawapan : D

Tema : Investigating Living Things


Tahun: 6
Kod: 2005/25/Aplikasi/ T

Frog
Katak

25 The bar chart shows the average height of four types of plant.
Carta palang menunjukkan purata ketinggian empat jenis tanaman.

Based on the bar chart , which plants should be planted together to


avoid
competition for light?
Berpandukan carta palang itu, tanaman manakah sepatutnya
ditanam
bersama-sama untuk mengelakkan persaingan terhadap cahaya?

Coconut and rubber


Kelapa dan getah

Cocoa and banana


Koko dan pisang

Coconut and cocoa


Kelapa dan koko

Rubber ,banana and cocoa


Getah ,pisang dan koko

Jawapan : B

Tema : Investigating Force & Energy


Tahun: 5
Kod: 2005/26/Aplikasi/ R

26

Which of the following electrical appliances use the the heating effect?
Antara alat elektrik berikut yang manakah menggunakan kesan pemanasan?

P and Q
P and Q

R and S
R dan S

C P, R and S
P, R dan S

D Q, R and S
Q, R dan S

Jawapan : C

Tema : Investigating Materials


Tahun: 5

Kod: 2005/27/Aplikasi/ R

27

Leenas mother ran out of vinegar while cooking.

Which of the following could she use to replace the vinegar for her
cooking?
Ibu Leena kehabisan cuka semasa sedang memasak.
Antara bahan berikut yang manakah boleh digunakan untuk
menggantikan cuka
bagi masakannya.

Jawapan : C

Tema : Investigating Force & Energy


Tahun: 5
Kod: 2005/28/Aplikasi/ T

28 The picture shows two glasses that are struck together .


Gambar menunjukkan dua biji gelas yang melekat.

A student wants to separate the two glasses .


Which of the following should he do ?
Seorang murid ingin memisahkan kedua-dua gelas itu.
Antara berikut yang manakah patut dilakukannya.

Heat glass K first


Gelas K dipanaskan dahulu

Heat glass J first


Gelas J dipanaskan dahulu

Glass K is soaked in cold water


Gelas K direndam dalam air sejuk

Glass J and K are heated together


Gelas J dan K sama-sama direndam

Jawapan : A

1. Rajah 7 menunjukkan satu penyiastan tentang konduktor arus elektrik.

Di dapati mentol di dalam litar itu menyala.


Apakah cecair X ?
A.
B.
C.
D.

Minyak masak
Larutan gula
Air suling
Jus limau

Tema :Alam bahan


Tahun : 5
Konstruk: K 10 Aplikasi
Aras : Mudah
Jawapan : D

2. Rajah 10 menunjukkan seorang tukang kayu sedang menggergaji sebatang kayu.

Antara aktiviti berikut , yang manakah melibatkan dua daya yang digunakan oleh tukang
kayu itu ?

Tema :Alam fizikal


Tahun : 6
Konstruk : K 10 Aplikasi
Aras : Mudah
Jawapan : D

3. Antara ciri bahan berikut , yang manakah paling sesuai untuk membuat baju hujan?
A.
B.
C.
D.

Ringan dan kalis air


Mudah dibentuk dan lembut
Sukar mereput dan tahan lama
Boleh dikitar semula dan diguna semula

Tema :Alam Bahan


Tahun : 4
Konstruk : K 10 Aplikasi
Aras : Mudah
Jawapan : A
4. Rajah 13 menunjukkan sebuah tingkap boleh laras.

Tingkap itu didapati sukar ditutup.


Apakah yang perlu dilakukan terhadap penutup tingkap itu ?
A.
B.
C.
D.

Dicat
Diletak minyak
Dicuci dengan air
Digosok dengan kertas pasir

Tema :Alam bahan


Tahun : 5
Konstruk : K 10 Aplikasi
Aras : Mudah
Jawapan :B
5. Rajah 15 menunjukkan tiga situasi yang berlainan.

Situasi yang manakah menunjukkan kesan tarikan graviti ?


A.
B.
C.
D.

W dan X sahaja
W dan Y sahaja
X dan Y sahaja
W, X dan Y

Tema :Bumi dan alam semesta


Tahun : 4
Con : K 10- Aplikasi
Aras : Sederhana
Jawapan :A
6. Rajah 16 menunjukkan sebuah balang yang mengandumgi jentik-jentik.

Jentik-jentik itu boleh dihapuskan dengan memasukkan


A.
B.
C.
D.

Siput
Anak ikan
Pokok teratai
Pokok kiambang

Tema :Alam kehidupan


Tahun : 5
Konstruk : K 10 Aplikasi
Aras : Mudah
Jawapan :B
7. Rajah 17 menunjukkan sebuah alat

Apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat itu ?


A.
B.
C.
D.

Tuas dan baji


Skru dan baji
Skru dan tuas
Satah condong dan tuas

Tema : Dunia teknologi


Tahun : 6
Konstruk : K 10 Aplikasi
Aras : Mudah
Jawapan :A

Tema : Materials
Tahun : 4
2007/18/ RPRINSIP/APLIKASI
Rajah 10 menunjukkan sejenis baju yang dipakai semasa cuaca sejuk.

Antara bahan berikut, yang manakah paling sesuai untuk membuat baju itu?
A
Nilon
B
Sutera
C
Plastik
D
Kain bulu
Pilihan Jawapan : B
Jawapan sebenar : D
Tema : Materials
Tahun : 5
2007/22/ R/APLIKASI
Rajah 13 menunjukkan tumpahan air di atas senuah meja

Antara bahan berikut, yang manakah paling menyerap air itu?


A
Nilon
B
Rayon
C
Kapas
D
Sutera
Pilihan Jawapan : D
Jawapan sebenar : C

Tema : Earth and Universe


Tahun : 5
2007/24/ R/APLIKASI
Sebuah kapal sedang belayar pada waktu malam. Kompas yang digunakan sebagai
petunjuk arah telah rosak. Kapten kapal ingin kearah utara.
Apakah yang boleh digunakannya untuk mencari arah?
A
Fasa Bulan
B
Buruj Biduk
C
Chaya bintang
D
Arah tiupan angina
Pilihan Jawapan : C
Jawapan sebenar : B
Tema : Tecnology
Tahun : 6
2007/29/ S/APLIKASI
Antara yang berikut, yang manakah cara paling mudah untuk mengangkat kampitkampit dalam lori

Pilihan Jawapan : C
Jawapan sebenar : B
Tema : Tecnology
Tahun : 5
2007/30/ R/APLIKASI
Rajah menunjukkan sebuah bangku

Antara pengubahsuaian berikut, yang manakah menjadikan bangku itu lebih kuat dan
stabil?

Pilihan Jawapan : C
Jawapan sebenar : D
21. Tema : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Tahun : 6
Label soalan : 2008/21/aplikasi/sederhana
Grafik : Tiada
Soalan : Seorang pengembara ingin menuju ke Utara tetapi telah sesat di tengah
padang pasir pada waktu malam.Antara buruj berikut, yang manakah
boleh membantu pengembara itu ke arah utara?
I. Biduk
II. Skorpio
III. Belantik
IV.Pari
Jawapan sebenar : I dan III
27 .

Tema : Menyiasat dunia teknologi


Tahun : 6
Label soalan : 2008/27/aplikasi/sederhana
Grafik :

Soalan : Rajah 16 menunjukkan seorang pekerja yang memindahkan semua


kotak di atas lantai ke X.Antara mesin ringkas berikut, yang manakah
paling sesuai digunakan untuk memudahkan tugas pekerja itu ?
Pilihan Jawapan :
A. Roda dan gandar
B. Satah condong

C. Baji
D.Tuas
Jawapan sebenar : Satah condong
aplikasi
1

Abdul find that many of his paddy are destroyed by rats.


Which of the following animals can help Abdul to solve his problem?
Abdul mendapati banyak pokok padi di sawahnya dimusnahkan oleh
tikus?
Antara haiwan berikut, yang manakah boleh membantu Abdul
menyelesaikan
masalahnya?

I and II
I dan II

I and IV

I dan IV
C

II and III
II dan III

III and IV
III and IV

aplikasi
2

Puan Rika is preparing food in the school canteen.


Which of the following is the most effective for preventing bacteria
from
Spreading to the food?
Puan Rika sedang menyediakan makanan di kantin sekolah.
Antata yang berikut, yang manakah paling berkesan untuk berkesan
untuk mengelak bakteria daripada merebak ke atas makanan?

Wear head cover


Memakai tudung kepala

Wear special clothes


Memakai pakaian khas

Use a plastic plate to serve the food


Menggunakan pinggan plastic untuk menghidang makanan

Wash hands before preparing the food


Menbersihkan tangan sebelum menyediakan makan

aplikasi
18 A fisherman has cought a lot of fish.
How can he avoid the fish from rotting?
Seorang nelayan mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak.

Bagaimanakah nelayan itu boleh mengelakkan ikannya daripada


menjadi busuk?

Wash the fish


Bersihkan ikan itu

II

Salt the fish


Bubuh garam pada ikan

III

Wrap the fish with plastic


Bungkus ikan dengan plastic

IV

Keep the fish in a freezer


Simpan ikan dalam peti sejuk beku

I and II
I dan II

I and III
I dan III

II and IV
II dan IV

III and IV
III dan IV

Tema: Penyiasatan tentang benda-benda hidup


Tahun: 5
2010 / 5 / aplikasi / sederhana

Soalan: Apakah langkah terbaik untuk mengelakkan nyamuk daripada membiak di


dalam kolam di luar rumah?

Pilihan Jawapan:
A. Masukkan ikan ke dalam kolam itu
B. Tuang racun serangga ke dalam kolam itu
C. Bakar lingkaran ubat nyamuk di tepi kolam itu
D. Tutup permukaan kolam itu dengan jarring ikan

Jawapan sebenar: A
18.

Tema: Penyiasatan tentang bahan-bahan


Tahun: 5
2010 / 18 / aplikasi / sederhana

Soalan: Nani mendapati kasut sekolahnya masih basah. Apakah yang perlu dilakukan
untuk mengeringkan kasut itu dengan lebih cepat?
Pilihan Jawapan:
A. Sapu kasut itu dengan pemutih kasut
B. Letakkan kasut itu di bawah kipas yang berpusing
C. Letakkan kasut itu di atas rak
D. Seterika kasut itu
Jawapan sebenar: B
21.

Tema: Penyiasatan tentang bahan-bahan


Tahun: 5
2010 / 21 / aplikasi / rendah

Grafik:

Soalan: Apakah cara terbaik untuk memastikan telur-telur itu tahan lebih lama?

Pilihan Jawapan:
A. Pengasinan
B. Pengeringan
C. Penjerukan
D. Penyejukan

Jawapan sebenar: A
27.

Tema: Teknologi
Tahun: 4
2010 / 27 / aplikasi / rendah

Soalan: Encik Adam ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air
kepada murid-muridnya. Alat yang manakah boleh digunakan oleh Encik Adam?

Pilihan Jawapan:

Jawapan sebenar: C

28.

Tema: Teknologi
Tahun: 6
2010 / 28 / APLIKASI / sederhana

Grafik:

Soalan: Antara yang berikut, yang manakah akan menjadikan kerjanya lebih mudah?
I. Kisar cili menggunakan mesin pengisar
II. Lumatkan bawang menggunakan lesung
III. Masak nasi menggunakan periuk nasi elektrik
IV. Buka tin menggunakan pisau

Pilihan Jawapan:
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
Jawapan sebenar: B
29.

Tema: Teknologi
Tahun: 4
2010 / 29 / APLIKASI/ sederhana

Grafik:

Soalan: Apakah yang boleh dia lakukan untuk mengatasi had keupayaan ingatannya?

Pilihan Jawapan:
A. Dail nombor-nombor itu setiap hari
B. Susun nombor-nombor itu mengikut urutan
C. Hafal nombor-nombor itu satu per satu
D. Simpan nombor-nombor itu ke dalam komputer

Jawapan sebenar: D