Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

NAMA
:
UMUR
PEKERJAAN :
ALAMAT
:

ARAHAN : Sila tandakan ( / ) pada jawapan yang sesuai.


1. Apakah jenis pengangkutan yang anda gunakan untuk ke tempat kerja?
Motosikal

Teksi

Kereta

Lain-lain

Bas

Nyatakan

Lori
2. Adakah anda sering mengalami masalah berkaitan pengangkutan seperti
di bawah?
Kesesakan lalu lintas

Keselamatan

Struktur jalan yang teruk

penumpang

terancam

Pencemaran udara

Tiada lampu jalan

Pencemaran bunyi

Lain-lain
Nyatakan
:

3. Pada pandangan anda, apakah cadangan penambahbaikan yang sesuai


untuk mengatasi masalah di atas?
Penguatkuasaan

undang-

undang

berhemah

catalytic

converter

Penggunaan bas elektrik


Kursus

Penggunaan

pemanduan

Penguatkuasaan
KEJARA

sistem

Penggunaan
plumbum
Lain-lain

petrol

tanpa

Nyatakan