Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA KSSR


TAHUN 3 / 2016

Bahasa Malaysia
3C
Isnin
26 Jun 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari
Tema/Tajuk

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 20: Produk Seni

Masa

7.50-8.50 am

Standard Kandungan

2.5

Standard

2.5.3

Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;
ii) Menaakul gambar dan menyatakan kata kerja
tak transitif
1. Guru mengarah murid membaca dan
memahami teks.
2. Guru menerangkan berkaitan teks.
5. 3. Murid menyatakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif.
7. . 4. Murid menulis cerita berdasarkan gambar
dalam buku latihan
5.
Nilai murni: Mencintai kebersihan, tanggungjawab,
bekerjasama

Bahan Bantu Belajar

buku latihan, buku kerja lembaran kerja

Penilaian

Murid dapat membaca dan memahami risalah.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Seramai ........ orang daripada .........orang murid


dapat menulis cerita berdasarkan gambar.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Bahasa Malaysia
3C
Isnin
26 Jun 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari
Tema/Tajuk

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 20: Produk Seni

Masa

8.50-9.50 am

Standard Kandungan

2.5

Standard

2.5.3

Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;
ii) Menaakul gambar dan menyatakan kata kerja
tak transitif
1. Guru mengarah murid membaca dan
memahami teks.
2. Guru menerangkan berkaitan teks.
5. 3. Murid menyatakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif.
7. . 4. Murid menulis cerita berdasarkan gambar
dalam buku latihan
5.
Nilai murni: Mencintai kebersihan, tanggungjawab,
bekerjasama

Bahan Bantu Belajar

buku latihan, buku kerja lembaran kerja

Penilaian

Murid dapat membaca dan memahami risalah.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Seramai ........ orang daripada .........orang murid

dapat menulis cerita berdasarkan gambar.


Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Mata Pelajaran
dan Kelas
Hari
Tarikh
Tema/Tajuk

Bahasa Malaysia
3C
Selasa
27 Jun2016
Tema 7: Tradisi Kita
Unit 21: Dengarlah Cerita

Masa

8.20-9.50 pagi

Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.6.

Aktiviti

1.6.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i) Melengkapkan dialog menggunakan kata nama kahas
hidup bukan manusia.
1. Guru mengarah murid membaca iklan dan brosur.
5. 2. Guru menerangkan tentang maklumat yang dibaca.
7. .3.. Guru mengarah murid berbincang untuk mendapat
maklumat daripada bahan yang tersurat..
4.. 4. Murid menyiapkan latihan berkaitan dalam buku
latihan.

EMK

Nilai murni: Hormat menghormati, tolong-menolong,


bekerjasama
TMK

Bahan Bantu

Komputer, slaid, buku latihan,lembaran kerja

Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Murid dapat menemukakan pandangan berdasarkan teks.

Seramai ....... orang daripada ....... orang murid dapat


menyampaikan maklumat dari iklan yang dibaca dengan
betul..
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan oleh
guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Mata Pelajaran
dan Kelas
Hari
Tarikh
Tema/Tajuk

Bahasa Malaysia
3A
Selasa
27 Jun2016
Tema 7: Tradisi Kita
Unit 21: Dengarlah Cerita

Masa

10.20-11.40 pagi

Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.6.

Aktiviti

1.6.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i) Melengkapkan dialog menggunakan kata nama kahas
hidup bukan manusia.
1. Guru mengarah murid membaca iklan dan brosur.
5. 2. Guru menerangkan tentang maklumat yang dibaca.
7. .3.. Guru mengarah murid berbincang untuk mendapat
maklumat daripada bahan yang tersurat..
4.. 4. Murid menyiapkan latihan berkaitan dalam buku
latihan.

EMK

Nilai murni: Hormat menghormati, tolong-menolong,


bekerjasama
TMK

Bahan Bantu
Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Komputer, slaid, buku latihan,lembaran kerja


Murid dapat menemukakan pandangan berdasarkan teks.

Seramai ....... orang daripada ....... orang murid dapat


menyampaikan maklumat dari iklan yang dibaca dengan
betul..
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan oleh
guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari

Bahasa Malaysia
3C
Rabu
28 Jun 2016

Tema/Tajuk

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 20: Produk Seni

Masa

7.50-8.50

Standard Kandungan

2.5

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

2.5.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
i) Menulis cerita berdasarkan gambar dan frasa
dalam buku tulis.

1. Guru mengarah murid membaca dan


memahami teks.
2. Guru menerangkan berkaitan teks.
5. 3. Murid menyatakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif.
7. . 4. Murid menulis cerita berdasarkan gambar
dalam buku latihan
5.
EMK
Nilai murni: Mencintai kebersihan, tanggungjawab,
bekerjasama
TMK
Bahan Bantu Belajar
buku latihan, buku kerja lembaran kerja
Aktiviti

Penilaian

Murid dapat membaca dan memahami risalah.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Seramai ........ orang daripada .........orang murid


dapat menulis cerita berdasarkan gambar.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari

Bahasa Malaysia
3A
Rabu
28 Jun 2016

Tema/Tajuk

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 20: Produk Seni

Masa

8.50-9.50

Standard Kandungan

2.5

Standard
Pembelajaran

2.5.3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;
Pembelajaran
i) Menulis cerita berdasarkan gambar dan frasa
dalam buku tulis.
Aktiviti
1. Guru mengarah murid membaca dan
memahami teks.
2. Guru menerangkan berkaitan teks.
5. 3. Murid menyatakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif.
7. . 4. Murid menulis cerita berdasarkan gambar
dalam buku latihan
5.
EMK
Nilai murni: Mencintai kebersihan, tanggungjawab,
bekerjasama
TMK
Bahan Bantu Belajar
buku latihan, buku kerja lembaran kerja
Objektif

Penilaian

Murid dapat membaca dan memahami risalah.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Seramai ........ orang daripada .........orang murid


dapat menulis cerita berdasarkan gambar.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari

Bahasa Malaysia
3C
Khamis
28 Jun 2016

Tema/Tajuk

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 20: Produk Seni

Masa

7.50-8.50

Standard Kandungan

2.5

Standard
Pembelajaran

2.5.3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;
Pembelajaran
i) Menulis cerita berdasarkan gambar dan frasa
dalam buku tulis.
Aktiviti
1. Guru mengarah murid membaca dan
memahami teks.
2. Guru menerangkan berkaitan teks.
5. 3. Murid menyatakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif.
7. . 4. Murid menulis cerita berdasarkan gambar
dalam buku latihan
5.
EMK
Nilai murni: Mencintai kebersihan, tanggungjawab,
bekerjasama
TMK
Bahan Bantu Belajar
buku latihan, buku kerja lembaran kerja
Objektif

Penilaian

Murid dapat membaca dan memahami risalah.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Seramai ........ orang daripada .........orang murid


dapat menulis cerita berdasarkan gambar.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari

Bahasa Malaysia
3A
Khamis
28 Jun 2016

Tema/Tajuk

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 20: Produk Seni

Masa

11.10-12.10

Standard Kandungan

2.5

Standard
Pembelajaran

2.5.3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;
Pembelajaran
i) Menulis cerita berdasarkan gambar dan frasa
dalam buku tulis.
Aktiviti
1. Guru mengarah murid membaca dan
memahami teks.
2. Guru menerangkan berkaitan teks.
5. 3. Murid menyatakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif.
7. . 4. Murid menulis cerita berdasarkan gambar
dalam buku latihan
5.
EMK
Nilai murni: Mencintai kebersihan, tanggungjawab,
bekerjasama
TMK
Bahan Bantu Belajar
buku latihan, buku kerja lembaran kerja
Objektif

Penilaian

Murid dapat membaca dan memahami risalah.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Refleksi

Seramai ........ orang daripada .........orang murid


dapat menulis cerita berdasarkan gambar.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016
Mata Pelajaran dan
Kelas
Hari
Tema/Tajuk
Masa
Standard Kandungan

Bahasa Malaysia
3A
Ahad
10 Julai 2016
Tema 7: Tradisi Kita
Unit 21.: Dengarlah ceritai

7.50-8.50
3.3

Standard
Pembelajaran

3.3.4.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;
Pembelajaran
i) Menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan gambar
dalam satu perenggan.
Aktiviti
1. Guru mengarah murid membaca teks.
2. Guru membimbing murid melengkapkan dialog.
5. 3. Murid membaca ayat dalam perenggan.
7. 4. Murid menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan
gambar dalam
sa.
satu perenggan.
5. Aktiviti bacaan nilam.
EMK
Nilai murni: berdisiplin, ikhlas, bekerjasama
TMK
Bahan Bantu Belajar
Komputer, slaid, buku latihan, lembaran kerja
Objektif

Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

Murid menyusun gambar mengikut urutan yang


betul.

Seramai ....... orang daripada ...... orang murid


dapat menyusun gambar mengikut urutan yang
betul..
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan

Refleksi

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA KSSR
TAHUN 3 / 2016
Bahasa Malaysia
3C
Ahad
10 Julai 2016

Mata Pelajaran dan


Kelas
Hari

Tema 7: Tradisi Kita


Unit 21.: Dengarlah ceritai

Tema/Tajuk
Masa

8.50-9.50

Standard Kandungan

3.3

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK

3.3.4.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat;
i) Menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan gambar
dalam satu perenggan.
1. Guru mengarah murid membaca teks.
2. Guru membimbing murid melengkapkan dialog.
5. 3. Murid membaca ayat dalam perenggan.
7. 4. Murid menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan
gambar dalam
sa.
satu perenggan.
5. Aktiviti bacaan nilam.
Nilai murni: berdisiplin, ikhlas, bekerjasama

Bahan Bantu Belajar


Penilaian
Pengajaran dan

TMK
Komputer, slaid, buku latihan, lembaran kerja
Murid menyusun gambar mengikut urutan yang
betul.

Pembelajaran
Refleksi

Seramai ....... orang daripada ...... orang murid


dapat menyusun gambar mengikut urutan yang
betul..
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan
oleh guru dan rakan sebaya.
Murid yang telah menguasai akan diberi pengayaan