Anda di halaman 1dari 4

Soalan Latihan TITAS

1.Apakah faktor utama yang menyebabkan sesebuah bangsa itu boleh kekal lama?
A Penyebaran ilmu pengetahuan
B Budi pekerti yang tinggi
C Politik yang kukuh
D Kepesatan perdagangan

2.Pilih kenyataan yang TIDAK BENAR mengenai perkara-perkara berikut?


A Tanggungjawab kekeluargaan dalam Islam hanya tertumpu ke atas ibu bapa
B Kegiatan ekonomi tamadun awal menekankan nilai moral sejagat
C Konsep Tamadun China menekankan jalinan hubungan sesama manusia
D Pendidikan bertujuan membentuk peribadi

3.Interaksi antara tamadun boleh menghasilkan sesuatu bahasa.Manakah bahasa berikut yang
terhasil melalui interaksi antara tamadun Islam dan Tamadun India?
A Parsi
B Urdu
C Tamil
D Sanskrit

4. Bangsa apakah yang mewariskan sistem tulisan hari ini?


A Phonecia
B Mesir
C China
D India

5.Apakah punca utama berlaku keruntuhan sesebuah tamadun?


A. Konkongan agama dan budaya setempat
B.Pertembungan budaya Timur dan Barat
C.Robohnya pusat pemerintahan
D.Kegagalan manusia melaksanakan fungsi khalifah

6.Manakah istilah berikut yang tidak berkaitan dengan konsep tamadun?


A.Nahdah
B.Umran
C.Madaniyyah
D.Hadarah

( ARAS TINGGI )
5.Bagaimanakah media berperanan dalam menyebarkan hegemoni Barat?( JAWAPAN C)
A Mewujudkan persaingan sihat dengan agensi berita tempatan
B Menyebarkan berita yang benar dan menarik kepada masyarakat dunia
C Menyebarluaskan persepsi Barat dalam semua peristiwa yang berlaku
D Menguasai media media tempatan melalui penguasaan ekonomi

6.Manakah antara pernyataan di bawah yang bukan menunjukkan kesan globalisasi


A Bantuan yang bersifat kebajikan untuk menolong negara-negara miskin
B Pelaburan syarikat dari negara kaya di negara miskin yang menawarkan upah buruh yang
rendah
C Wujudnya perkongsian pintar antara negara maju dan negara dunia ketiga
D Ekonomi negara-negara kecil akan dikuasai negara kaya

7.Faktor manakah yang berkaitan dengan kemunculan tamadun Melayu?


i. Agama Islam
ii. Adat istiadat Melayu
iii. Penggunaan tulisan Jawi
iv. Penggunaan Bahasa Melayu
A I dan ii
B I,II dan iv
C II,III dn iv
D Semua di atas.

8.Penyataan berikut berkaitan tamadun Melayu-Islam dalam pembinaan tamadun


Malaysia,kecuali?
A Agama Islam memantapkan tamadun Melayu
B Tamadun Melayu teras tamadun Islam
C Tamadun Melayu memantapkan Tamadun Malaysia
D Tamadun Islam asas pembinaan bahasa dan bangsa Melayu

9.Pada zaman manakah falsafah Konfucianisme diadaptasi sebagai falsafah rasmi negara?
A.Dinasti Han
B.Dinasti Sui
C.Dinasti Tang
D.Dinasti Yuan
10.Pilih ciri-ciri keistimewaan tamadun China
i.Bertahan lama
ii.Pentingkan unifikasi
iii.pentingkan keharmonian dan moral
iv.Semua di atas

A.i dan ii
B.ii dan iii
C.i,ii dan iii
D.Semua di atas

10.Strategi apakah yang patut diambil oleh masyarakat Islam dan Asia dalam menghadapi
pengaruh Globalisasi dan hegemoni barat?
A Bersekongkol dengan kuasa-kuasa barat supaya pembangunan mudah dijalankan
B Menerima segala elemen budaya Barat kerana ia merupakan satu kemajuan
C Melancarkan jihad bersenjata supaya peradaban Barat dapat diruntuhkan
D Mengeratkan jalinan kerjasama sesame mereka dan berusaha menganjurkan dialog dengan
tamadun Barat