Anda di halaman 1dari 1

AGIHAN KURSUS PISMP MENGIKUT SEMESTER (AMBILAN JUN 2015)_x000D_TERAS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

RENDAH

BIL. KOMPONEN
1
2
3
4
5
6
7

MPU
ASAS PEND
BIDANG TERAS
ELEKTIF TERAS

SEMESTER 1 TAHUN 1
NAMA KURSUS
Bahasa Melayu Komunikatif
English Language Proficiency
Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
Perkembangan Kanak-Kanak
Pengenalan kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional
Pengurusan Bengkel dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Kursus 1 (CK)
Kursus 2 (CK)

KOD KURSUS
MPU3012
MPU3022
EDUP3013
EDUP3023
RBTS3013
RBTS3023
XXXX3013
XXXX3023

JUMLAH
SEMESTER 2 TAHUN 1
Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

MPU
ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERAS

MPU
ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERAS

MPU

3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

1
2

1
2
3
4
5

ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERAS

MPU
AMALAN PRO
ELEKTIF TERBUKA

MPU

BIDANG TERAS

AMALAN PRO
ELEKTIF TERBUKA

ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERBUKA

Kokurikulum - Permainan
Tamadun Islam dan Tamadun Asia
Murid dan Pembelajaran
Reka Bentuk Berbantu Komputer
Teknologi Elektrik dan Elektronik
Seni dalam Pendidikan
Pengalaman Berasaskan Sekolah (Asas Pendidikan)
Kursus 3 (CK)
Kursus 4 (CK)
JUMLAH
SEMESTER 1 TAHUN 2
Ko Kurikulum - Unit Berunifom
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku
Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Bahan dan Pembuatan
Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan
Pengalaman Berasaskan Sekolah (Bidang Teras)
Kursus 5 (TPCK)
Kursus 6 (TPCK)
JUMLAH
SEMESTER 2 TAHUN 2
Kokurikulum - Olahraga
Kokurikulum - Persatuan
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pentaksiran dalam Pendidikan
Budaya dan Pembelajaran
Pengurusan Makanan dan Teknologi
Pedagogi Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran
Pengalaman Berasaskan Sekolah (Elektif Teras)
Kursus 7 (TPCK)
JUMLAH
SEMESTER 1 TAHUN 3
Bina Insan Guru
Praktikum 1
Kursus 1 (CK)
JUMLAH
SEMESTER 2 TAHUN 3
Hubungan Etnik
Reka Bentuk Pakaian
Teknologi Pemeliharaan Ikan Hiasan
Asas Perakaunan dan Perniagaan
Pendidikan Inklusif
Asas Penyelidikan dalam Pendidikan
Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran
JUMLAH
SEMESTER 1 TAHUN 4
Praktikum 2
Kursus 2 (CK)
JUMLAH
SEMESTER 2 TAHUN 4
Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru
Proses dan Kaedah Reka Bentuk
Penyelidikan dalam Pendidikan - Kertas Projek
Internship
Kursus 3 (CK)
JUMLAH
JUMLAH BESAR

KREDIT

PB

KK
1

3
3
3

1
1
1

3
3
20

1
1
6

MPU3031

MPU3041
MPU3052
EDUP3033
RBTS3033
RBTS3043
RBTS3052

1
2
3
3
3
2
0
3
3
21

1
1

XXXX3XX3
XXXX3XX3

MPU3062
EDUP3043
EDUP3053
RBTS3063
RBTS3073
XXXX3XX3
XXXX3XX3

MPU3071
MPU3081
MPU3092
MPU3102
EDUP3063
EDUP3073
RBTS3083
RBTS3093
PRKA3012
XXXX3XX2

MPU3112
PRKA3026
YYYY3XX3

MPU3122
RBTS3103
RBTS3113
RBTS3123
RBTS3132
RBTS3143
RBTS3152

PRKA3036
YYYY3XX3

EDUP3083
RBTS3163
RBTS3173
PRKA3042
YYYY3XX3

2
3
3
3
3
0
3
3
20

1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1
6

2
1
1

2
6
3
11

1
1
1
1

1
1

3
3
3
3
2
0
2
20

Pro

1
1
1
1
1
1
1
5

1
2

2
3
3
3
2
3
2
18

1
2

6
3
9

1
1

3
3
3
2
3
14
133

1
1
1
1
1
1

1
1
1

2
30

1
1
2
19

1
1

Anda mungkin juga menyukai