Anda di halaman 1dari 217

SOALAN KBAT TINGKATAN EMPAT

TEMA 7

TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1

TAMADUN HWANG HO

Soalan 1 : Berdasarkan kajian anda apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil daripada
kemajuan pertanian.

ISI

Bekalan makanan yang


mencukupi

[4 markah]

HURAIAN

CONTOH
Tanaman makanan:

Bagi memastikan
kelangsungan hidup

Padi
Sayur-sayuran

Tidak perlu meingimport


makanan

Menjimatkan /mengurangkan
perbelanjaan Negara
/pengaliran

keluar wang Negara

*Perladangan
*Penternakan
menyediakan peluang
pekerjaan kepada rakyat

Dalam pelbagai sektor


pertanian

*Perkilangan
*Akuakultur
dan pelbagai
industri hiliran

kemajuan ekonomi Negara

Menambahkan hasil eksport


Negara
Meningkatkan taraf hidup
rakyat

Konsep Pertanian
adalah Satu
Perniagaan

Soalan 2 :

Pada pendapat anda apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memajukan

bidang pertanian di negara kita?

ISI

[4markah]

HURAIAN

CONTOH

Pembukaan kawasan
pertanian baru

Untuk meningkatkan
pengeluaran pertanian

Estet Padi di Sabah

Pengunaan teknologi moden

Untuk meningkatkan
pengeluaran pertanian

Mempertingkatkan
penyelidikan dan

Menambahkan kualiti produk


pengeluaran

Ladang kelapa sawit

Penghasilan benih
dan baka bermutu
tinggi

pembangunan (R&D) dlm


bidang pertanian
Menaja rakyat tempatan
yang berpotensi dalam
bidang R&D untuk menjadi
saintis dalam bidang
pertanian

Untuk menjalankan
penyelidikan dan
penghasilan pelbagai produk
pertanian yang baru

Barangan makanan

Soalan 3: Berdasarkan kajian anda apakah masalah yang boleh menggagalkan usaha kerajaan
memajukan sektor pertanian di negara ini?

[4

markah]

ISI

HURAIAN

sikap masyarakat yang terlalu


mengharapkan bantuan
kerajaan

-kurang berusaha memajukan diri


-terlalu memilih pekerjaan dalam

CONTOH

sektor pertanian

kekurangan ilmu
pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang pertanian

-menganggap ilmu berkaitan


pertanian kurang berfaedah dan
tiada nilai komersil
Pekebun kecil
getah

kekurangan modal dalam


kalangan pekebun kecil dan

-kebanyakan pekebun kecil dan


petani kurang berkemampuan

Pesawah
Pekebun

petani

sayur
bencana alam : Banjir ,tanah
runtuh

-menyebabkan kerosakan dan


kemusnahan hasil pertanian
-kemusnahan kawasan pertanian

Banjir di
Pantai Timur
2014
Tanah runtuh
di Cameron
Highlands

2014

Soalan 4: Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah usaha pembinaan sistem pengairan


dapat meningkatkan hasil pengeluaran negara?
[4 markah]

ISI

a. pembinaan sistem
pengairan yang
sistematik

HURAIAN
Air dapat disalurkan ke kawasan
pertanian
-secara berkala
-tanaman hidup subur
-produktiviti tinggi

CONTOH

Rancangan
Pengairan MADA
Rancangan
Pengairan KEMUBU

-sungai sungai dibersihkan dan


diperdalam
b.sistem tebatan banjir

-aliran lancar sewaktu banjir besar.

Rancangan Tebatan
Banjir Sg Kelantan

-tanaman tidak musnah


Rancangan
Pengairan Muda
c. sistem pengairan
boleh mengawal
penggunaan air

-semasa musim kemarau air tetap


mencukupi untuk mengairi
kawasan pertanian

Rumah-rumah Pam
di bawah kawalan
JPS dan Jabatan
Pertanian

Soalan 5 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil dari sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang
[4 markah]

IsI

Huraian

Kepatuhan dan
ketaatan kepada raja

-rakyat mesti patuh kepada perintah


raja

Raja tidak boleh


menzalimi rakyat

Raja-raja harus
pandai memerintah
dengan bantuan
pembesar dan
pegawai kerajaan

Contoh

-raja/ pemerintah yang zalim tidak akan


direstui Tuhan

-pentadbiran akan menjadi lebih


cekap/efisien
-rakyat hidup aman dan makmur
-negara maju

-penubuhan enam
badan yang
menguruskan soal:
Pertanian
Tentera
Kerja awam
Upacara agama

Hal ehwal monarki


Undang-undang
pelantikan wakil
raja /gabenor di
wilayah yang jauh
dari ibu kota

-mengikat kesetiaan rakyat


-membantu mengawal pemberontakan
rakyat

Soalan 6 : Berdasarkan pengetahuan anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho yang boleh
dicontohi oleh masyarakat Malaysia hari ini?
[4 markah]
ISI

HURAIAN

Pembinaan sistem
pengairan

untuk mengairi kawasan pertanian

Penciptaan peralatan

pengeluaran meningkat

CONTOH

cangkul sabit,

pertanian

Semangat berusaha

Bekerja keras untuk mencapai


kejayaan

Kreatif

Teknologi pembajakan

Innovatif

Menghasilkan benda baru

Penciptaan batas
untuk pertanian

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN


Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapakan generasi masa lampau mampu membina seni bina
yang unik dan menarik?

[4 markah]

ISI

HURAIAN

CONTOH

mempunyai ilmu
pengetahuan

Dapat membina bangunan atau


binaan yang cantik dan unik

Ilmu
geometri,matematik

kecekalan dan kesabaran


yang tinggi

Untuk menunjukkan keagungan


tamadun dan bangsa

mempunyai pemimpin
yang berwibawa

yang berpandangan jauh

mempunyai rakyat yang


ramai

Dapat menyediakan buruh yang


ramai

Rakyat yang rajin

Berusaha membina seni bina

Untuk
keselamatan/pertahanan

Menjadi kubu pertahanan

Shih Huang Ti

Tembok Besar
Negara China

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah pemerintah dalam


tamadun awal manusia melaksanakan dasar perluasan kuasa?
[4 markah]
ISI

HURAIAN

CONTOH

untuk membina empayar

Penyebaran kebudayaan
Hellenistik

Alexander The Great

untuk menyatukan kerajaan


kerajaan kecil
untuk mendapatkan bahan
mentah/kekayaan
untuk menguasai
perdagangan

Menyebarkan budaya

Shih Huang Ti

Soalan 3 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah-pemerintah dalam


tamadun manusia mengamalkan dasar perluasan kuasa?

[4

markah]
Isi

Huraian

Contoh

untuk membina
empayar

Melalui penaklukan dan


pembukaan wilayah baru

Alexander The Great

untuk menyatukan
kerajaan kerajaan
kecil

Memerintah secara tegas dan


mutlak
Menghapuskan kuasa golongan

Augustus Caesar

Shih Huang Ti

bangsawan
menyebarkan
kebudayaan
penyebaran agama

Kebudayaan Hellenistik

Lembut dan terbuka

Alexander The Great

Asoka

Penekanan kepada agama


Buddha

Soalan 4 : Perluasan kuasa membawa pelbagai kesan kepada mereka yang terlibat
.Jelaskan.

[4 markah]

Isi

Huraian

Contoh

mencetuskan perang
dunia

Membawa banyak keburukan


kepada penduduk dunia

Perang Dunia I

penggunaan senjata
nuklear

Membawa kerosakan harta


benda infrastruktur dan
kehilangan nyawa yang
banyak

Bercanggah dengan
ketetapan Bangsa

Bangsa Bangsa Bersatu


mengutuk sebarang usaha

Perang Dunia II

Bom atom di Hiroshima dan


Nagasaki

Bangsa Bersatu
bercanggah dengan
hak asasi manusia

perluasan kuasa
Penangkapan,penyeksaan
Perluasan kuasa mencabul hak
asasi manusia

dan pembunuhan mereka


yang tidak bersalah

Kehilangan banyak
nyawa
Kemusnahan harta
benda

PENINGKATAN TAMADUN ASPEK PENDIDIKAN


Soalan 1 : Pada pandangan anda bagaimanakah kita dapat memajukan bidang pendidikan di
negara kita?

[4 markah]

ISI

HURAIAN

CONTOH

Membina banyak
sekolah dan pusat
pengajian tinggi

Membuka peluang menimba


ilmu pengetahuan

IPTA,IPTS

Memberi
kemudahan
biasiswa

Membantu pelajar yang


memerlukan / pelajar yang
tidak mampu

Biasiswa
Persekutuan,Negeri,Biasiswa
JPA,biasiswa PETRONAS,
Kemudahan akses jalur lebar,

Menyediakan
kemudahan
pendidikan bertaraf
dunia

Supaya dapat bersaing pada


peringkat global

Mengguna pakai
kurikulum yang
berteraskan ICT

Supaya pelajar celik ICT

Universiti Maya

Kelas literasi Komputer


Bantuan komputer riba

Soalan 2 : Jelaskan kesan jika masyarakat tidak memberI perhatian yang sewajarnya terhadap
pendidikan

[4 markah]

ISI

HURAIAN

negara akan mundur

Tahap pemikran rakyat


yang rendah

ekonomi tidak berkembang

Rakyat tiada kemahiran

mudah dijajah kali kedua

Mudah ditipu/ditindas

tidak dapat bersaing dengan


negara lain

Ketinggalan dalam segala


aspek

CONTOH

ASPEK SENI BINA


Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapa generasi masa lampau mampu membina Seni bina
yang menarik dan unik?

[4 markah]

ISI

HURAIAN

CONTOH

berilmu pengetahuan tinggi


dalam seni bina

Ilmu matematik,geometri

Pembinaan aqueduct/
Tembok Besar China

bijak merancang

Kuasai ilmu

berkemahiran tinggi

Menguasai kemahiran

pemerintah yang berwibawa

Memberi galakan/ sokongan

Soalan 2 ; Bagaimanakah cara untuk membina dan melahirkan masyarakat yang maju dan
saintifik di negara kita.

[4 markah]

ISI

HURAIAN

mendalami ilmu sains dan


matematik

Diajar peringkat sekolah


rendah

membina lebih banyak sekolah yang


berteraskan sains dan matematik

Membolehkan pelajar
menguasai sains matematik

menambah bilangan pelajar aliran


sains

Member biasiswa/sokongan
moral untuk menarik minat

kurikulum digubal berteraskan sains


dan matematik

CONTOH

MRSM

Soalan 3 : Mengapakah masyarakat dalam tamadun terdahulu berjaya menghasilkan pelbagai


teknologi?

ISI

mempunyai ilmu
pengetahuan yang luas

[4 markah]

HURAIAN

CONTOH

Dapat digunakan untuk meneroka


pelbagai bidang teknologi

Hasilkan mesin
pemintal/ mesin
penenun

untuk
bersemangat cekal

mempertahankan
tamadun yang dicapai

berfikiran kreatif dan


inovatif

Memikirkan pelbagai ciptaan baru

Aqueduct/
Colloseum / Tembok
Besar China

pemerintah bijak dan

Sentiasa memikirkan keagungan

Shih Huang TI

berwibawa

bangsa

Tema 7: Bab 3 Tamadun Awal Tenggara


Kerajaan Agraria
Soalan 1: Pada pandangan anda,mengapakah negara kita perlu memberi tumpuan kepada bidang
pertanian?

[ 6 markah]

Isi

huraian

Contoh

Peluang pekerjaan

Rakyat dapat bekerja


dalam sektor pertanian

Kawasan penanaman
sayur-sayuran di Cameron
Highland

Menjamin kelangsungan
hidup rakyat dan tidak

Contoh makanan asasi


beras

Bekalan sumber makanan

bergantung kepada negara


luar

Meningkatkan ekonomi

Melalui pengekspotan
bahan pertanian ke luar
negara

Contoh kelapa sawit dan


getah

Mempunyai tanah yang


subur

Sesuai untuk ditanam


pelbagai jenis tanaman

Sayur-sayuran

Iklim yang sesuai

Lembab dan panas


sepanjang tahun

Mempunyai kepakaran
penyelidikan dalam bidang
pertanian

Sentiasa membuat
penemuan baru dalam
pertanian

MARDI

Soalan 2 : Bagaimanakah sektor pertanian di negara kita boleh dimajukan

[ 6markah]

Isi

huraian

Contoh

Kempen

Untuk menarik minat dan


menggalakkan rakyat
melibatkan diri dalam
bidang pertanian

Pertanian Satu
Perniagaan/Bumi Hijau

Penggunaan teknologi
moden

Dapat menghasilkan
produk yang berkualiti /
tambah pengeluaran

Jentera moden

Memberi pinjaman kepada


petani

Mereka mempunyai modal


untuk mengusahakan
pertanian / beli peralatan

Bank pertanian

Memberi bantuan kepada


petani

Memberi khidmat
nasihat/bantuan baja dan
benih yang berkualiti

Jabatan Pertanian / RISDA

Soalan 3 : Pada pendapat anda apakah halangan yang dihadapi oleh masyarakat di negara kita
dalam memajukan sektor pertanian.

[6 markah]

Isi

huraian

Contoh

Penggunaan kaedah
tradisional

Menyebabkan produk tidak


berkualiti

Peralatan tradisional
seperti cangkul/ tenaga
manusia / binantang

Kurang minat dalam


kalangan belia

Menganggap pertanian
satu kerjaya yang
ketinggalan zaman / gaji
rendah/ kotor/ panas

Petani kekurangan modal

Tidak dapat menggunakan


jentera moden kerana kos
yang tinggi

Traktor / mesin penuai/


mesin pembajak

Gangguan musuh perosak

Merosakkan tanaman dan


petani terpaksa
menanggung kerugian.

Serangga/babi hutan

Pengaruh Agama Hindu Buddha


Soalan 1 : Mengapakah setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab memelihara dan
memulihara warisan seni bina di negara kita?
[4 markah]

Isi

huraian

Untuk meningkatkan
ekonomi / pendapatan
negara

Melalui kedatangan
pelancong asing

Sumber sejarah

Sebagai bukti kesan


sejarah masa lampau/
pelajar boleh membuat
kajian tentang sejarah
masa lampau

Menambah semangat
cinta akan negara

Kerana rasa bangga


dengan sejarah negara

Contoh

Candi lembah bujang

Sebagai warisan

Lambang kehebatan
bangsa dan pemimpin
terdahulu / iktibar daripada
perjuangan pemimpin
terdahulu

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH


Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w
menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab.
[6 markah]

Isi

Huraian

Sikap sabar ialah kunci


kejayaan

kerana ia mengelakkan diri


daripada bersikap berputus asa

Bertawakal dan yakin


dengan bantuan Allah

menjadikan diri kita sentiasa


bersikap positif

Ikhlas dalam perjuangan

akan menjadikan diri kita yakin


bahawa kita akan berjaya

Berjuang dengan niat


kerana Allah

akan menjadikan kita sentiasa


mendapat kekuatan

Berani kerana benar dan


yakin akan kebenaran

akan membolehkan kita beroleh


kejayaan

Contoh

Soalan 2 : Pengamalan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW dapat membentuk individu cemerlang
ke arah kegemilangan Negara. Jelaskan penyataan di atas.

[6 markah]

Isi

Huraian

Sifat amanah
(dipercayai)

melahirkan masyarakat yang bersikap


jujur dalam menjalankan
tanggungjawab

Sifat siddiq (bercakap


benar)

Akan mewujudkan golongan


masyarakat yang saling mempercayai
antara satu sama lain

Sikap tabligh
(menyampaikan)

dapat memastikan perkembangan


ilmu/ dikongsi bersama dalam kalangan
masyarakat pelbagai kaum

Sifat fatanah
(bijaksana)

dapat melahirkan golongan rakyat


yang kreatif dan inovatif

Contoh

Soalan 3 : Kewibawaan pemimpin memberi kejayaan kepada Negara. Buktikan.


[10 markah]

Isi

Huraian

Contoh

Membebaskan negara
daripada cengkaman
penjajah

Seterusnya dapat
merealisasikan
kemerdekaan Negara dan
pembentukan Malaysia

Tunku Abdul Rahman Putra


Al-Haj

Membangunkan negara
ke arah negara maju

Dapat melaksanakan
Rancangan pembangunan
yang bertujuan menyusun
semula masyarakat dan
mengurangkan kemiskinan
tanpa mengira kaum.

Dasar Ekonomi Baru


diperkenalkan semasa Tun
Abdul Razak b Hussein

Mewujudkan perpaduan
negara

agar keamanan dan


keharmonian negara dapat
dicapai.

Tun Hussein bin Onn digelar


Bapa Perpaduan

Memodenkan negara

agar pembinaan banyak


industri baru sehingga
disegani oleh negara lain

Tun Dr.Mahathir bin


Mohamad

Negara yang stabil dari


segi politik

Hasil perpaduan yang erat


antara pelbagai kaum

Tun Abdullah bin Hj ahmad


Badawi

Pelan Transformasi
Ekonomi (ETP) dan Pelan
Transformasi Kerajaan
(GTP)

untuk menjadikan Malaysia


sebuah Negara
berpendapatan tinggi

Dato Seri Mohd Najib bin


Tun Abdul Razak digelar
Bapa Transformasi
Malaysia.

Soalan 4 : Pada pandangan anda, apakah nilai yang boleh anda contohi daripada Nabi
Muhammad S.A.W. untuk membina masyarakat Malaysia yang unggul dan dipandang tinggi dalam
khalayak dunia ?

[4 markah]

Isi

Huraian

Sentiasa berkata benar

supaya dapat mengikis


perasaan prasangka dalam
masyarakat

Mementingkan ilmu

agar dapat mencipta ideaidea baru dan


menyelesaikan masalah

Contoh

dengan cara yang terbaik

Menunaikan janji

agar masyarakat sentiasa


dihormati dan diyakini

Gigih dan sabar dalam


menghadapi sesuatu
masalah

menjadi kunci kepada


setiap kejayaan

Tidak mudah mengalah

menjadikan kita sentiasa


berusaha bersungguhsungguh

Soalan 5 : Andaikan anda seorang pendakwah, apakah yang perlu anda lakukan untuk menarik
minat orang bukan islam terhadap dakwah anda?
markah]

[4

Isi

Huraian

Bersifat lemah lembut

dalam mendidik manusia dan


memberi kefahaman tentang
islam

Pandai mengambil hati

sentiasa merendah diri dan


bergaul dengan semua lapisan
masyarakat

Jujur dalam melaksanakan


dakwah

menunjukkan ketinggian
akhlak dan budi pekerti

Berbuat baik dengan


masyarakat

Sentiasa saling tolong


menolong

Terlibat dalam aktiviti


masyarakat

agar wujud hubungan yang


murni antara masyarakat

Tidak mementingkan diri


sendiri

agar Mewujudkan budaya


penyayang

Contoh

Bergotong-royong

Tidak pernah berputus asa

Agar perjuangan yang


dihasratkan dapat mencapai
kejayaan

Sentiasa menunjukkan
teladan yang baik

Agar menjadi panduan kepada


orang lain

Soalan 6 : Cabaran yang dihadapi dalam mencontohi keperibadian Nabi pada zaman globalisasi
pada hari ini dan jalan penyelesaiannya.

[6

markah]

Isi Cabaran

Huraian

Contoh

Keruntuhan akhlak yang


melanda masyarakat

akibat kemasukan unsur


luar hingga usaha untuk
mencontohi akhlak
Rasulullah menjadi satu
halangan

Seperti berminat dengan


muzik rock dan cara
berpakaian yang mencolok
mata

Masyarakat
mengamalkan budaya liar

tanpa malu dan segan

seperti berpesta dan


mengambil dadah hingga
melanggar batas susila dan
moral

Amalan jahiliah telah


melanda masyarakat

akibat pengetahuan agama


yang kian longgar

wujudnya perzinaan,
perjudian dan minum arak

Isi langkah

Huraian

Contoh

Pembinaan individu dan


keluarga

dengan mencontohi
teladan Rusullah dalam
membina keluarga
masyarakat dan negara

Memantapkan pendidikan
agama dan moral

Agar wujud masyarakat


yang berakhlak tinggi

Pendidikan Sivik di sekolah

Menggembeling tenaga
bersama seluruh
masyarakat

bagi membasmi maksiat


dan melaporkan kes-kes
jenayah

seperti pecah rumah, culik

Soalan 7 : Sebagai sebuah Negara yang berbilang kaum , Malaysia mengamalkan dasar
kebebasan beragama. Sungguhpun begitu adakalanya tercetus isu-isu sensitif yang boleh
menjejaskan keharmonian Negara.
Bagaimanakah situasi tersebut boleh dielakkan?

[6 markah]

Isi

Huraian

Tidak mengganggu rumah


ibadat kaum lain

Dengan adanya sikap saling


menghormati dan memahami
budaya semua kaum

Tidak membangkitkan isu


sensitif

yang boleh
memecahbelahkan
masyarakat

Kebebasan mengamalkan
ajaran agama masing-masing

Agar wujud keserasian dan


keharmonian

Contoh

Hak keistimewaan
orang Melayu

Kunjung mengunjungi
semasa musim perayaan
kaum lain

Agar dapat melahirkan


masyarakat yang bersatu
padu dan wujud
silaratulrahim

Bersikap terbuka dan


bertolak ansur

Akan melahirkan sikap saling


memahami dan tidak
mementingkan diri sendiri.

Tidak membezakan cara


beribadat agama lain
Adat resam semua kaum
Hormat menghormati dan
saling memahami

Kitab suci agama kaum lain


Budaya setiap kaum

Mengamalkan prinsip
Rukunegara

Agar wujud masyarakat yang


harmoni

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah I dan
II.

[4 Markah]

Isi

Meninggalkan amalan
Jahilliah

Huraian

Suku kaum Aus dan Khazraj


berjanji akan Meninggalkan
amalan Jahilliah

Contoh
Perbuatan yang tidak
bermoral
Spt: merompak/membuuh
anak peremuan

Perpaduan kaum

Perlu dipelihara untuk


mengekalkan keamanan
negara

Politik negara

Mengukuhkan taat
setia kepada
pemimpin

Agar kestabilan politik terjamin

Kepada nabi Muhammad


s.a.w

Menyebarkan dakwah Islamiah

Nabi Muhammad s.a.w


telah bersungguh-sungguh
untuk menyebarkan Islam

Bertanggungjawab

Soalan 2 : Nyatakan kesan perjanjian Aqabah I dan II terhadap perkembangan dakwah Islam.
[4 Markah]
Isi

Strategi penyebaran
Islam

Hurian

Contoh

Menyebarkan dakwah Islamiah

Nabi Muhammad s.a.w telah


bersungguh-sungguh untuk
menyebarkan Islam secara
aman

Perpaduan

Negara Islam
pertama

Perintis kepada
Hijrah

Menyatukan masyarakat yang


terdiri daripada pelbagai suku
kaum
Kelahiran negara Islam pertama
di dunia

iaitu kejayaan hijrah Nabi


Muhammad s.a.w

Suku Aus dan Khazraj

Kerajaan Islam Madinah

Madinah

Soalan esei
Soalan 1 : Berikan penjelasan anda kesan perjanjian Aqabah kedua kepada masyarakat Islam.[ 6
Markah]

Isi

Hurian

Contoh

Negara menjadi
aman

Negara dalam keadaan makmur


dan sejahtera

Keharmonian negara

Berteraskan hak
rakyat

Terhadap keadilan

Perjanjian Aqabah kedua

Panduan pemimpin
mentadbir negara

Berpegang teguh kepada


perundangan /perlembagaan

Taat setia kepada


pemerintah

Menjamin keadilan
sosial

Mengkuhkan sistem organisasi


sosial

Menghindari konflik dalm


masyarakat pelbagai kaum

Menjadikan
perpaduan

Membentuk masyarakat yang


berdisiplin

Masyarakat yang
bersatupadu

Membentuk
kehidupan yang lebih
maju dan lebih
kompleks

Pencapaian dalam aspek utama

Politik, sosial dan ekonomi

HIJRAH

Soalan 1 : Sebagai seorang pelajar bagaimanakah konsep hijrah dapat diaplikasikan dalam
kehidupan harian anda?

Isi

Hurian

Contoh

Perubahan sikap

Berubah daripada sikap negatif


kepada positif

Malas kepada rajin

Berpendidikan

menjadi lebih berilmu

Berintektual

Berwawasan

Mempunyai matlamat dan visi


dalam kehidupan

Cita-cita

Bersikap rajin

Berusaha gigih untuk mencapai


kerjayaan

Berusaha mencari ilmu


pengetahuan

Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah

Soalan 2 : Jelaskan Iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai
kecemerlang diri.
[4 Markah]
Isi

Meninggalkan keburukan dan

Huraian

Contoh

Perubahan sikap dan tingkah


laku yang negatif kepada positif

Perubahan dari segi sikap,


cara berfikir, dan tingkah
laku

kejahatan

Berubah sikap

Mempunyai semangat ingin


berubah kea rah lebih baik

Berdisplin

Menjadi seorang pelajar yang


lebih berdisplin

Mempunyai kekuatan
jiwa dan keimanan
yang teguh

Agar dapat menghadapi cabaran


dalam kehidupan

Sifat malas kepada rajin


berusaha

Sedia menempuh cabaran


dan tidak mudah
berputus asa

Soalan esei
Soalan 1 : Pada pandangan anda, apakah akan terjadi sekiranya Nabi Muhammad S.A.W dan
orang Islam Makkah tidak berhijrah ke Madinah.
[6 Markah]
Isi

Huraian

Contoh

Masih lagi mengamalkan


keburukan dan kejahatan

Tiada berubahan sikap

Tidak Berdisplin
Tidak mempunyai
kekuatan jiwa dan
keimanan yang teguh

Tiada perjanjian Aqabah I


dan II

sikap dan tingkah laku


yang negatif menguasai
diri

Dari segi sikap, cara berfikir,


dan tingkah laku

Tiada semangat ingin


berubah kea rah lebih
baik

Sifat malas, mencuri,


merompak, berzina

Menjadi seorang yang


tidak menghargai masa

Tidak berdedikasi dan


menepati masa

Tiada sifat sifat


mahmudah

Takut menempuh cabaran


dan mudah berputus asa

Yang akan
melambatkan proses
penghijrahan

Tiada undang-udang
Islam

Taraf wanita tidak


berubah

Undang-undang yang
tidak adil dan sempurna

Piagam Madinah

Kedudukan kaum
wanita rendah dan
dipandang hina dalam
masyarakat

Tidak diberi hak, dan


tanggungjawab yang
sepatutnya di dalam
masyarakat

PIAGAM MADINAH

Soalan 1 : Apakah iktibar yang boleh diambil daripada Piagam Madinah dalam
membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?
[ 4 Markah ]

Isi

Hurian

Contoh

Pemuafakatan

Kerjasama dan persefahaman


antara kaum

Masyarakat yang
harmoni

Toleransi antara kaum

Berkerjasama untuk
membangunkan negara

Mengutamakan keamanan

Agar visi dan matlamat Negara


tercapai

Konsep 1 Malaysia

Kebijaksanaan dalam
kepimpinan

Bijak dalam merancang sesuatu


tindakan

Mewujudkan
hubungan serantau
yang mantap

Kebebasan beragama

Bebas mengamalkan agama dan


adat masing-masing mereka selagi
tidak bertentangan dengan Islam

Hak orang Islam dipelihara

Agar kedudukan dan keistimewaan


terus kukuh

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan


sumbangan Piagam Madinah terhadap perkembangan
sejarah
Islam.
[4 Markah ]
Isi

Hurian

Contoh

Perlembagaan
bertulis

Dari aspek politik dan pentadbiran


negara, keagamaan ,kehidupan sosial,
undang-undang, ekonomi, ketenteraan
dan kedudukan masyarakat bukan
Islam

Khususnya orang
Yahudi

Perlembagaan ini mencatatkan


tanggungjawab pemerintah

ketua negara dan


rakyat

yang pertama di
dunia

Mempunyai garis
panduan undang
negara Madinah

Perlembagaan yang
bersistematik

Isi kandungannya menyeluruh dan


boleh diguna pakai untuk kesemua
masyarakat

Prinsip keadilan

Semangat Ukhuwah
Islamiah

Masyarakat yang terdiri daripada


pelbagai keterunan, budaya dan
agama.

Persaudaraan
Islam yang aman

Soalan Esei
Soalan 1 : Penggubalan Piagam Madinah melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w .Berikan
komen anda

[6 markah ]

Isi

Hurian

Contoh

Membina sebuah
pemerintahan
yang lengkap

Ia mengandungi tanggungjawab yang


perlu dilaksanakan orang Islam dan
bukan Islam

politik dan pentadbiran


negara, keagamaan,
kehidupan sosial,
undang-undang,

ekonomi, ketenteraan
Perpaduan
ummah

Masyarakat yang hidup bersatu-padu


dan aman damai

Pelbagai bangsa dan


agama

Satu peraturan

Peraturan yang ditetapkan dalam


perlembagaan

Merangkumi perkara
dunia dan akhirat

Kedudukan sama
rata

Menekankan persamaan hak

Persaudaraan orag
Islam dan bukan Islam

Konsep keadilan
sosial

Bernaung dibawah peraturan


perlembagaan

Piagam Madinah

Perlembagaan
yang
bersistematik

Masyarakat yang harus yang


bertanggungjawab menjaga dengan
mematuhi peraturan dan undangundang negara

keselamatan negara dan


sosial

BAB 6: SUMBANGAN BANI UMAIYYAH


Soalan 1 : Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan yang
boleh diambil dari Kerajaan Bani Abbasiyah dalam usaha menjadi sebuah Negara
maju.

[ 4 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Bersaing di era
globalisasi

Tidak berputus asa menghadapi


cabaran dan dugaan dalam arus
pendidikan negara.

Bersaing secara positif


dalam komuniti
pendidikan antarabangsa

Menjadikan bangsa
yang berilmu

Dengan mewujudkan
persekitaran pendidikan tinggi
yang mampu menggalakkan
pembangunan akademik

Program Transforrmasi
Kerajaan (GTP) untuk
mengantarabangsakan
pendidikan

Mengharumkan
nama negara

Yang mampu meneroka bidang


baru dengan adanya semangat
inkuiri, berfikiran terbuka secara
kreatif, dan inovatif.

Seperti Pencapaian
Angkasawan Pertama
negara ( Datuk Dr. Sheikh
Muszaphar Shukor)

Merealisasikan

Memperkasa falsafah pendidikan /

Pendidikan Kebangsaan

negara maju dalam


pendidikan
menjelang tahun
2020

Pendidikan sepanjang hayat


dalam melahirkan modal nsane
yang berkualiti.

Memperbanyakkan
pusat
penterjemahan

Menterjemah buku bahasa asing

Membina
ppustakaan

Sebagai gedung ilmu

Baitul Hikmah

Soalan 2 : Bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan di Negara kita pada hari
ini.

[4 markah]

Isi

Hurian

Contoh

Melahirkan tenaga pakar

Membawa masuk tenaga


pakar dari luar negara

Doktor , guru,

Mengubar kokurikulum

Pendidikan arus pedana

KBSM /KBSR

pendidikan berkualiti

Meningkatkan pusat
pengajian tinggi

Dengan mewujudkan
Sekolah atau IPT kelas
pertama dengan negara
maju

Sekolah Kluster
Sekolah berprestasi tinggi

JERIS
Memperkasa falsafah
pendidikan

Pendidikan Kebangsaan

Jasmani, emosi, rohani,


Intelektual,sahsiah, sosial

Soalan Esei
Soalan 1 : Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi pusat
kecemerlangan ilmu

[6 markah ]

Isi

Hurian

Contoh

Menggalakkan kegiatan
penterjemahan

Menterjemah karya asing

Teks penulisan para


cendekiawan

Memajukan pendidikan

Bertaraf dunia

prasarana

Kualiti pendidikan

Standing negara maju

Antarabangsa

Melahirkan tokoh pemikir

Intelektual dalam pelbagai


bidang ilmu

intelektual

Memajukan kegiatan
penyelidikan

Perkembangan ilmu
pengetahuan dengan
melahirkan tokoh terkemuka

Astronomi
/perubatan/bahasa

Meningkatkan jumlah
pelajar ke luar negara

Sebagai pusat ilmu

Menuntut di IPT

Bab 7 : Islam di Asia Tenggara


Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara?
[6 markah]

Isi / Fakta

Huraian

Contoh

Islam agama yang syumul/


lengkap

Merangkumi segala aspek


kehidupan manusia

Perkahwinan, mualamat,
ekonomi

Kemurnian ajaran islam itu


sendiri

Islam agama wahyu

Kitab suci al Quran

Islam agama universal

Semua penganut Islam


sama taraf

Beza amalan taqwa

Islam pentingkan
pembangunan

Untuk berdaya saing

Kemudahan pelabuhan
yang lengkap

Konsep keEsaan Tuhan

Hanya Allah yang Tuhan


Yang Esa

Hidup Harmoni

Sentiasa pentingkan
hidup bermasyarakat

Rukun islam / Rukun


iman

Kerjasama / hidup tolong


menolong / hidup berjiran

Akhlak cerminan peribadi


muslim sejati

Sanjungi akhlak mulia

Jujur dalam perniagaan

Persamaan taraf

Soalan 2 : Pemantapan nilai-nilai murni Islam dalam sistem pemerintahan Negara mampu
memacu pembangunan negara .
Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut

[4 markah]

Isi / Fakta

Huraian

Contoh

mengutamakan
perpaduan

Asas kekuatan masyarakat


adalah perpaduan

Sentiasa berfikiran positif /


baik sangka

adil dalam
pemerintahan

Tidak berat sebelah/ prejudis


dalam menjalankan
tanggungjawab

Laksanakan undangundang islam( Qisas)

hindari amalan rasuah

setiap perbuatan/
amalan dianggap
ibadah

Taat kepada pemerintah


Setia kepada negara
Menghormati pemimpin

Rasuah merosakkan Negara

Perkara ibadah
mendatangkan pahala/
kebaikan

Kenakan hukuman berat /


setimpal dengan
kesalahan / adil/ tubuh
SPRM

Berbuat jahat dibalas


dosa(neraka)

Soalan 3 : Negara kita Malaysia telah okum menjadi contoh kepada Negara Islam yang lain dalam
pembentukan Negara Bangsa.
Buktikan pernyataan tersebut.

[4 markah]

Isi / Fakta

Huraian

Contoh

melaksanakan undangundang Syariah

Setiap negeri ada undangundang syariah tersendiri

Mahkamah Tinggi Syariah

Bagi mewujudkan
pemerintahan yang adil

Tidak prejudis / berat


sebelah dalam
menjalankan
pemerintahan

Memperkenalkan okum
perbankan Islam

Selari dengan okum


syarak/ undang-undang
Islam

Bank Islam Malaysia


Berhad

perkenalkan takaful /
insuran islam

Sistem perlindungan yang


dibenarkan oleh syarak

Insuran takaful Islam /


Takaful

penerapan nilai-nilai Islam


dalam pemerintahan

pertandingan Musabaqah
Tilawah alQuran Peringkat
Antarabangsa
pelopori hab makanan
halal

Mengeratkan ukhwah
Negara islam

Malaysia pengeluar produk


hub halal utama di dunia

Perpaduan rakyat

Makanan segera yang


disahkan oleh JAKIM

Rukun negara

Soalan 4 : Pada pandangan anda, bagaimanakah kedatangan Islam mempengaruhi sistem


ekonomi masyarakat Asia Tenggara?
[6 markah]
Isi / Fakta

Huraian

Contoh

menggalakkan rajin
bekerja

Sikap rajin sangat dituntut


dalam agama

Berniaga, bertani,

mencari rezeki yang halal

Mempengaruhi gaya hidup

melarang perbuatan
mengemis

melarang riba

Riba dianggap perbuatan


zalim

Bayar bunga

menyarankan sikap
berjimat cermat

Amalan murni yang


dituntut agama supaya
bersederhana

Jangan membazir / beli


benda yang mustahak
sahaja

memberi sedekah

Amalan mulia yang


ganjaran pahalanya
berterusan

Derma, sedekah jariah,

mengeluarkan zakat

Kadar yang dikenakan


mengikut hisab atau
sukatan tertentu

Zakat fitrah/ zakat


harta/zakat emas/ zakat
perniagaan

Tindakan yang zalim/ tidak


berperikemanusiaan

Makan riba/ rasuah/ tipu


dalam niaga

melarang penindasan

memperkenalkan baitulmal

Tempat simpanan harta


umat Islam

Bantu masyarakat miskin

Bab 8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat


Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan tidak formal masih penting dalam
masyarakat hingga ke hari ini?

[3 markah]

Isi / Fakta

Huraian

Contoh

mewarisi kemahiran

Penting untuk menguasai


kemahiran daripada orang

Kemahiran songket /
tenunan

terdahulu dari segi


pertukangan

penerapan nilai-nilai murni

membentuk sikap berdikari

membentuk
sahsiah/akhlak

memelihara adat resam

Untuk membentuk jiwa yang


bersih dan taat kepada
agama

Sifat sabar dan amanah

Tidak bergantung harap


kepada orang lain/
kemampuan diri sendiri

Mampu mencari rezeki


sendiri / berniaga

Melahirkan insan yang kamil /


sempurna

Rajin membantu/ ringan


tulang

Supaya adat resam dapat


dikekalkan

Adat merisik / adat


berinai

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah kerajaan tidak
mempunyai undang-undang?

[6 markah]

Isi / Fakta

Huraian

Contoh

Negara tidak aman

Rakyat hidup dalam ketakutan

Berlaku rusuhan/
pembunuhan

Kehidupan masyarakat
kucar kacir

Hidup dalam keadaan tidak


tenang / terancam

Peras ugut / buli

Pentadbiran Negara
terbantut

Segala projek pembangunan


Negara tidak berjalan dengan
lancar

Amalan rasuah/ kroni


menjadi-jadi

Kebajikan/ keselamatan
rakyat tidak terjamin

Rakyat hidup dalam ketakutan

Ramai terlibat dengan


aktiviti jenayah / hidup
merempat

Jenayah berleluasa

Hilang sikap kemanusiaan

Negara hancur

Sukar bentuk masyarakat


bermoral

Masing-masing bersikap
materialistik / individulistik

Ekonomi Negara musnah

Negara mengalami kegawatan


/ kemunduran ekonomi

Sikap x ambil peduli

Kadar inflasi
meningkat/
pengangguran tinggi

Soalan 3 : Apakah kesan terhadap Negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan yang
sempurna?

[6 markah]

Isi / Fakta

Huraian

Contoh

Buta huruf yang tinggi

Tidak boleh membaca,


menulis dan mengira

Jahil ilmu

Taraf hidup rendah

Kehidupan yang dhaif dan


menyebabkan berlaku
diskriminasi

Kaya bertambah kaya

Kadar kemiskinan tinggi

Menyebabkan ketinggalan
dalam pelbagai aspek

Papa kedana / terpaksa


mencuri untuk hidup

Pemikiran rakyat tidak


seimbang

Tidak dapat membantu


membangunkan Negara
kerana tiada idea yang
bernas

Negara mundur / tidak


membangun

Kekayaan dieksploitasi
oleh orang asing

Kedaulatan Negara
terancam

Kebanjiran warga asing


memenuhi sektor utama
pekerjaan

Ancaman musuh / pihak luar


mencampuri urusan dalam
negara

TEMA 9
BAb 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH
A : ZAMAN GELAP

Aliran mata wang keluar


Negara menyebabkan Negara
mengalami kerugian

Pencerobohan Lahad Datu /


ancaman ISIS / jenayah
Merentas sempadan

Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah )


Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita

[ 4 markah ]

ISI

HURAIAN

CONTOH

Menguasai ilmu pengetahuan

Belajar bersungguhsungguh dan kuasai ilmu

Ilmu dunia serta


akhirat

Perlu memajukan negara

Untuk mencipta kemajuan


dalam semua aspek

Ekonomi, politik, sosial

Perlu wujud politik yang stabil

Hormat pemimpin dan


toleransi kaum

Perpaduan kaum

Suasana aman untuk ekonomi

Memajukan semua bidang


ekonomi

Ekonomi, politik dan


sosial

Perlukan pemimpin yang cekap

Pemimpin yang layak dan


berkebolehan

Disukai ramai

Perlu hidup bersatupadu

Untuk melahirkan

kerjasama

generasi yang harmoni

Soalan 2 / Esei [ 6 markah ]


Zaman Gelap adalah zaman kemerosotan dalam semua bidang di Eropah . Bagaimanakah cara
untuk mengelak dari berulang berlakunya Zaman Gelap
[ 6 markah ]
ISI

HURAIAN

CONTOH

Menguasai ilmu pengetahuan

Belajar bersungguh sungguh

Cintai ilmu

Berdisiplin

Hormat kepada peraturan


negara

Rukun Negara

Mematuhi peraturan

Patuhi arahan pemimpin dan


akur undang-undang

Perlembagaan

Menolak gejala sosial

Hindari perbuatan yang


merosak keharmonian

Vandalime

Hidup bersatupadu / tolak ansur

Saling bekerjasama antara


masyarakat majmuk

Mencintai keamanan

Hidup bersatu padu serta


bertoleransi

Taat kepada pemimpin &


negara

Mengikut arahan yang


dikeluarkan pemerintah

Sanggup berkorban

Mempertahankan maruah
dan kedaulatan negara

Rela berkorban
demi negara

Menghayati Rukun Negara

Mengamalkan semua prinsip


Rukun Negara

Taat setia kepada


negara

Mana-mana jawapan
munasabah

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]

Toleransi

Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah berjaya menghindari diri daripada berlakunya
Zaman Gelap seperti yang telah berlaku di Eropah.
Pada pandangan anda apakah rahsia kejayaan negara kita tersebut.

[ 6 markah ]

ISI

HURAIAN

CONTOH

Kerajaan yang kukuh

Hasil kerjasama pemimpin


dan rakyat

Perpaduan kaum

Memajukan bidang pendidikan

Mendirikan sekolah dan


pusat pengajian

Infrastruktur /
prasarana

Mengekalkan kestabilan politik

Mengamalkan prinsip
demokrasi

Keamanan negara

Semangat bersatupadu
masyarakat

kerjasama dan bertolak


ansur

Melayu/ Cina dan


India

Kesetiaan kepada raja dan negara

Mematuhi perlembagaan
dan Rukun Negara

Taat setia

Semangat patriotik yang menebal

Rasa cinta akan negara dan


sanggup bekorban

Rela berkorban
demi negara

Rakyat mencintai keamanan

Wujud semangat
bekerjasama

Harmoni

Keharmonian masyarakat
majmuk

Hidup dalam suasana


muhibah

Muhibah

Mana-mana jawapan munasabah

B : ZAMAN RENAISSANCE
Soalan 1 / Struktur [4 markah ]
Berdasarkan pengatahuan sejarah anda, apakah kebaikan yang diperoleh daripada Zaman
Renaissance

[4 markah ]

ISI

HURAIAN

CONTOH

Menjadi pedoman hidup

Ilmu sebagai panduan

Budaya ilmu

dalam kehidupan
Membimbing manusia kearah
sempurna

Ilmu pengetahuan
sebagai panduan hidup

Agama

Membentuk akhlak baik

Boleh hidup dalam


masyarakat majmuk

Bersatupadu

Agama pegangan utama

Kepercayaan kepada
tuhan dalam amalan
agama

Agama

Membentuk manusia
bertanggungjawab

Menerapkan nilai-nilai
murni

Kerjasama

Memupuk semangat toleransi

Melalui aktiviti dan


kegiatan
kemasyarakatan

Gotong royong

Soalan : 2 / Esei [6 markah ]


Apakah iktibar yang dapat anda perolehi daripada Zaman Renaisaane
ISI

HURAIAN

CONTOH

Perlu menguasai ilmu


pengetahuan

Untuk kemajuan masa


hadapan

Ilmu pengetahuan

Majukan sains dan teknologi

Untuk pembangunan
negara

Sifat inovatif/kreatif

Perlu meneroka bidang baru

Untuk menambahkan
kemajuan negara

Ilmu baru

Perlu perdagangan antara


bangsa

Supaya ekonomi negara


berkembang

E dagang

Perlu kerajaan pusat yang kuat

Untuk menerajui hal-hal


kepimpinan negara

Pentadbiran

Mana-mana jawapan
munasabah

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]


Apakah pengajaran yang boleh anda peroleh daripada kejayaan masyarakat Eropah keluar
daripada Zaman Gelap dan mencetuskan Zaman Renaisance
ISI

HURAIAN

CONTOH

Harus mempunyai sifat inkuiri

Penerapan semangat
ingin tahu yang
mendalam

Kreatif/inovatif

Bersifat berani mencuba

Kreatif dan inovatif dalam


bidang baru

Berani mencuba

Menggunakan sepenuhnya
keupayaan minda

Menggunakan kepakaran
hasil daripada pendidikan

Intelek

Mengutamakan ilmu
pengatahuan

Untuk kemajuan dalam


seluuh aspek kehidupan

Pendidikan

Tidak mudah putus asa

Mempunyai jati diri yang


tinggi dan kuat

Berani hadapi cabaran

Berkeyakinan tinggi

Mempunyai cita-cita dan


keyakinan diri

Yakin boleh

C : PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN


Soalan : 1 / Struktur [ 4 markah ]
Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan
masyarakat Eropah
ISI

HURAIAN

CONTOH

Bersikap berani

Berani meneroka bidang


baru

Ilmu pengetahuan

Semangat meneroka

Desakan ekonomi dan


semangat keagamaan

Meneroka Lautan
Atlantik

Semangat ingin tahu (inkuiri)

Mencari laluan baru di


lautan bagi membolehkan
menuju ke Timur

Ferninand Magellan

Meluaskan pengatahuan

Menguasai ilmu pelayaran

Membuka sekolah
pelayaran Henry

Tidak berputus asa

Mencuba dan terus


mencuba hingga berjaya

Yakin boleh

Semangat gigih berusaha

Untuk kemajuan bangsa


dan negara

Berani mencuba

Sanggup menghadapi risiko

Berani menempuh lautan


luas untuk mencapai
impian

Berani dan optimistik

Kecekalan

Tidak mudah berputus


asa dan menyerah kalah

Orang Eropaj telah


berikhtiar mencari
laluan alternatif ke
timur

Soalan : 2 / Esei : [6 markah ]


Pada pandangan anda, mengapakah orang Eropah yakin dengan keupayaan mereka untuK
menjalankan penjelajahan dan penerokaan pada masa tersebut
ISI

HURAIAN

CONTOH

Menguasai teknologi moden

Hasil memiliki ilmu dan


pengetahuan

Pemciptaan kapal wap

Mempunyai senjata moden

Persiapan untuk
menjelahah dan
meneroka

Kapal dan peta


belayar

Kehidupan yang lebih maju

Untuk menambahkan
sumber ekonomi negara

Kemahiran bidang pelayaran

Mempunyai asas dan


pengetahuan belayar

Kepakaran bidang penerokaan

Mempunyai ilmu dalam


bidang pelayaran

Putera Henry yang


terkenal sebagai
Henry Pelaut

Semangat meneroka yang


tinggi

Hasil galakan pemerintah


dan semangat meneroka

Raja Sepanyol dan


Raja Portugal

Mana-mana jawapan
munasabah

Soalan : 3 / Esei : [ 6 markah ]


Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat inkuiri dapat di manafaatkan oleh generasi muda
untuk meningkatkan kecemerlangan diri

ISI

HURAIAN

CONTOH

Menerokai pelbagai bidang ilmu


pengetahuan

Melalui perkembangan
dan penerokaan ilmu

Ilmu pengetahuan

Pergiatkan penyelidikan dan


pembangunan

Membuat kajian dalam


bidang baru

Kreatif

Berani meneroka bidang baru

Berani mengambil risiko


dan hadapi halangan

Berani hadapi risiko

Mencipta teknologi baru

Hasil dari pengetahuan


dari pendidikan

Kreatif

Menguasai teknologi

Bersikap keratif dan


inovatif dalam bidang
baru

Inovatif

Inovatif dan kreatif

Menghasilkan pemikiran
yang baru untuk
kemajuan

Ilmu pengetahuan

Berkeyakinan diri yang tinggi

Yakin boleh dalam bidang


yang diusahakan

Meningkatkan keupayaan minda

Mempunyai ketahanan
mental untuk menghadapi
cabaran

Gigih menghadapi cabaran

Tidak mudah berputus


asa walau ada halangan

Keratif/inovatif

Mana-mana jawapan
munasabah

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA


A; PEMBANDARAN / BANDAR
Soalan 1 / struktur [ 4 markah ]
Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada
masa sekarang

ISI

HURAIAN

CONTOH

Kesesakan penduduk

Ekoran pertambahan
bilangan penduduk

Kepadatan penduduk

Kesesakan lalu lintas

Ekoran bertambahnya
pengguna jalanraya dan
kenderaan

Kesesakan

Banjir kilat

Sistem perparitan yang


tidak sempurna

Banjir kilat di Kuala


Lumpur

Jenayah

Ekoran desakan hidup dan


tiada pekerjaan khusus

Pembunuhan/ ragut

Pencemaran

Melibatkan pengolahan
alam yang tidak
sistematik

Ekosistem

Kos rumah yang tinggi

Ekoran permintaan yang


tinggi dan bilangan yang
sedikit

Rumah mewah

Persaingan guna tanah

Antara kegunaan untuk


pertanian dan perkilangan
serta perumahan

Permintaan yang
tinggi

Soalan 2 : Struktur [ 4 markah ]


Pada pandangan anda mengapakah masyarakat Melayu kurang menggunakan kemudahan
perbankan pada masa penjajahan British
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tinggal jauh dari bandar

Tidak terdedah dengan


kehidupan moden

Hidup tradisi

Kesulitan berbahasa Inggeris

Tidak mendapat
pendidikan Inggeris

Ilmu pengetahuan

Tidak tahu prosedur perbankan

Masalah tidak pandai


menulis dan membaca

Peraturan baru

Taraf pendidikan rendah

Hanya mendapat
pendidikan asas sahaja

Buta huruf

Keciciran dalam
pendidikan akibat
kemiskinan

Tiada wang

Ekonomi sara diri

Ilmu pengetahuan

Tukar barang
keperluan

Mana-mana jawapan
munasabah

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]


Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan
pantai barat semasa penjajahan British
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tanah subur

Tidak terdedah ancaman

Sesuai untuk getah

banjir dan bencana

Sistem jalanraya yang baik

Sistem perhubungan yang


sistematik

Jalan raya

Tanah datar

Sesuai untuk pertanian


dan penerokaan

Tanah pamah di Perak


dan Selangor

Terdapat pelabuhan

Untuk mengekspot
barangan keluar negara

Pulau Pinang, Port


Weld

Iklim sesuai

Iklim Khatulistiwa sesuai


untuk pertanian

Getah

Galakan British

Memberi khidmat nasihat,


galakan kepada
pengusaha lading dan
tujuan eksport

Pemodal British/
Guthrie

B: PENGANGKUTAN / PERKILANGAN
Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembinaan lebuhraya di negara kita


ISI

HURAIAN

CONTOH

Mempercepatkan perjalanan

Jarak perjalanan dapat


dipendekkan

Lebuh raya Utara


Selatan

Jimatkan kos

Muatan yang banyak


dengan kos yang
berpatutan

Lori kontena/barangan
pukal

Kemajuan ekonomi

Memajukan kawasan
sepanjang lebuhraya

Penyediaan prasarana

Mengurangkan kesesakan

Sebagai alternatif kepada


jalan raya yang sedia ada

Rangkaian lebuh raya


di Kuala Lumpur

Mengurangkan kemalangan

Rangkaian jalan raya


yang lurus dan baik

Lebuh raya Utara


Selatan

Kemajuan kawasan baru

Terdapat perusahaan baru


sepanjang lebuhraya

Pembinaan kawasan
perusahaan

Perkembangan bandar baru

Kemudahan perhubungan
membentuk
bandar/pekan baru

Bandar Baru Sungai


Buluh,Bandar Baru
Bangi.

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]


Pada pendapat anda, mengapakah British berusaha memajukan sistem pengangkutan dan
perhubungan di Tanah Melayu
ISI

HURAIAN

CONTOH

Mempercepat pengangkutan
bahan mentah

Untuk kepentingan
imperialisme mereka

Pembinaan lamdasan
kereta api

Hubung kawasan perlombongan

Senang untuk
mengangkut bahan
mentah

Pembinaan jalan raya

Galak pembukaan tanah baru

Membuka bandar baru


atau pekan baru

Bekalan air/eletrik

Memajukan kegiatan ekonomi

Memenuhi imperialisme
dan permintaan yang
tinggi

Pertanian

Memudahkan pentadbiran
British

Memudahkan pergerakan
untuk urusan pentadbiran

Pengurusan
pentadbiran

Memenuhi keperluan ekonomi

Menguasai bidang
tertentu dan diberikan
lebih perhatian

Dasar imperialisme

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]


Semasa pemerintahan Britih telah muncul bandar-bandar baru.
Pada pendapat anda mengapakah bandar baru ini hanya dihuni oleh orang Cina
SI

HURAIAN

CONTOH

Kesan dasar pecah dan perintah


British

Mengutamakan
masyarakat Cina dalam
aktiviti perlombongan

Polarisasi kaum

Kawasan perlombongan

Galakan diusahakan oleh


orang Cina sahaja

Tumpuan penjajah

Tumpuan awal kedatangan


imigran

Petempatan awal
kemasukan buruh dari
China

Dasar petempatan
British

Kampung dihuni orang Melayu

Orang Melayu hanya


bertumpu di kampung
dan pedalaman sahaja

Dasar British

Halangan pembelian tanah

Halangan pembelian

Tanah milik warisan

Pecah dan perintah

tanah dari orang Melayu

Tanah warisan orang Melayu

Tanah Melayu dipusakai


dan diwarisi turun
temurun

Tanah Simpanan
Melayu

Mana-mana jawapan
munasabah

C : PENDIDIKAN VERNAKULAR
Soalan 1 : Struktur [4 markah ]
Pada pandangan anda, apakah kelemahan sistem pendidikan ketika zaman penjajahan British
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tiada perpaduan kaum

Sistem persekolahan secara


berasingan

Dasar British

Tidak cukup kemudahan yang


cukup

Hanya tertumpu di bandar


dan di luar Bandar diabaikan

Kurang perhatian

Pendidikan rendah sahaja

Pendidikan dihadkan
kepada jawatan peringkat
rendah

Dasar British

Tenaga pengajar tempatan


kurang

Tidak ramai pendudik


tempatan berpendidikan
tinggi

Dasar pendidikan

Buku teks dari negara asal

Berorientasikan negara asal


seperti China dan India

Pendidikan
vernikular

Sukar dapat peluang pekerjaan

Peluang pekerjaan dikuasai


oleh pihak penjajah

Dasar British

Kurikulum terbatas kepada


pertukangan / pertanian

Pendidikan Melayu hanya


untuk kelangsungan hidup

Dasar British

Tiada universiti

Tidak menggalakan
pendidikan peringkat tinggi

Dasar British

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda , apakah yang akan berlaku sekiranya sistem pendidikan sekolah vernakular
diutamakan.
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tidak mampu memupuk


perpaduan kaum

Tiada perpaduan
disebabkan
pengasingan kaum

Sekolah Vernakular
Cina, sekolah
Vernakular Melayu
sekolah Vernakular
Tamil

Setiap kaum mementingkan


kaum masing-masing

Tidak ujud rasa sebagai


masyarakat majmuk

Tiada perpaduan

Sukar memupuk semangat cinta


akan negara

Tiada persefahaman
antara kaum

Tiada perpaduan

Mudah berlaku salah faham

Hanya mengutanakan
kaum masing-masing
sahaja

Perkauman

Wujud perkauman

Wujud perasaan yang

Perpecahan kaum

mengutamakan
kaumnya sahaja
Sukar bekerjasama memajukan
negara

Tiada toleransi antara


kaum

Tiada kerjasama

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]


Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan menggunakan sukatan pelajaran yang sama di
sekolah-sekolah seluruh Negara.
ISI

HURAIAN

CONTOH

Memelihara keharmonian kaum

hubungan antara kaum


lebih erat

Matapelajaran Sivik
dan
Kewarganegaraan

Mengeratkan perpaduan
melalui pendidikan

Penggunaan bahsa Melayu


sebagai penghantar

Wajib lulus Bahasa


Melayu

Berteraskan masyarakat
berbilang kaum

Melahirkan masyarakat
yang berfikiran matang

Masyarakat harmoni

Kemajuan masyarakat

Hasil dari kepelbagaian


sistem pendidikan

Berteraskan subjek
sains dan teknologi

Wujud pelbagai aliran


pendidikan

Pemilihan aliran ikut


kecenderungan

Aliran sastera, sains


dan teknikal

D: KESAN DASAR EKONOMI BRITISH


Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]
Berdasarkan pengatahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika pemerintahan
British kepada masyarakat melayu di Tanah Melayu.
ISI

HURAIAN

CONTOH

Miskin

Masyarakat Melayu terus

Kurang kemudahan

ketinggalan

asas disediakan

Jual tanah

Orang Melayu terpaksa


menjual/memajak tanah

Kemiskinan

Bertani

Orang Melayu terus


bertani dalam serba
kekurangan

Pertanian sara diri

Tiada kemudahan

Tiada kemudahan
diberikan secara khusus

Dasar British

Pengangkutan mundur

Jalinan jalanraya tidak


dibina di kawasan luar
bandar

Luar Bandar jalan


tidak berturap

Terpinggir

Masyarakat melayu
ketinggalan dan tersisih

Utamakan pendatang

Taraf hidup yang rendah

Tidak mempunyai sumber


ekonomi yang kukuh

Ekonomi bangsa
Melayu tidak
berkembang

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]


Dasar kerajaan penjajah British telah membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang
dalam kalangan masyarakat Melayu.
Apakah kesan daripada pelaksanaan dasar tersebut
ISI

HURAIAN

CONTOH

Orang melayu membayar cukai

Terpaksa mengeluarkan
belanja dan satu bebanan

Cukai hasil hutan

Semua perkhidmatan
menggunakan wang

Urusan melibatkan wang


dalam kehidupan

Wang British

Cukai

Terpaksa dijelaskan dalam


bentuk wang

Menggunakan wang

Mencagar tanah

Terpaksa mencagar
/memajak tanah untuk
mendapatkan wang

Tanah sawah
Kebun getah

Barang keperluan

Bergantung kepada orang


tengah

Pembelian barangan
menggunakan mata wang
secara tunai
Untuk mendapatkan
pinjaman wang

Menggunakan mata
wang

Nelayan, petani

Soalan 3 : Esei [6 markah ]


Berdasarkan pengatahuan sejarah anda tentang undang-undang tanah Barat di Tanah Melayu,
nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk membawa kemajuan kepada negara
Malaysia
ISI

HURAIAN

CONTOH

Wariskan tanah kepada pemilik


yang sah

Supaya tidak dimiliki oleh


orang luar

Usahakan tanah secara


komersial

Mengutamakan
kentungandalam
kegunaan tanah
Memajukan atau

Mendirikan bangunan atas


tanah

Mengusahakan sendiri

Seperti agro teknologi

Perniagaan runcit

Membayar cukai tanah

Sebagai bukti pemilikan


tanah yang sah

Hak ke atas tanah

Menjalankan pertanian moden

Menceburi bidang baru


yang menguntungkan

Ceburi pertanian
komersial

SEJARAH TINGKATAN 5

TEMA 10 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME

SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA


Tajuk : Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan 1: Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan
kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh kuasa asing.
[ 4 markah ]
Isi

Huraian

Contoh

Mengeratkan perpaduan
negara

Malaysia terdiri daripada


pelbagai kaum

Melayu, Cina dan


India

Tidak bekerjasama dengan


kuasa asing

Sentiasa mencari peluang


menggugat keharmonian negara

Menguasai ilmu
pengetahuan

Melahirkan masyarakat yang


memberi sumbangan terhadap
pembangunan negara

Ilmu sains dan


teknologi

Mengukuhkan pasukan
tentera

Benteng untuk menghadapi


serangan pihak tidak
bertanggungjawab

Di Lahad Datu,
Sabah

Mempertahankan
perlembagaan

Sebagai asas pentadbiran


negara

Kukuhkan jati diri

Tidak mudah digugat oleh anasir


luar

perlembagaan

Soalan 2 : Kedatangan Barat telah membawa kepada pengenalan sistem birokrasi Barat di
negara kita.
Mengapakah birokrasi Barat terus diamalkan setelah negara mencapai kemerdekaan.
[6 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Perkhidmatan awam lebih


tersusun

Penubuhan jabatan tertentu


untuk melicinkan pentadbiran

Undang-undang
Tanah

Rakyat terlibat dalam


pentadbiran

Tidak terhad kepada golongan


tertentu yang memegang

jawatan penting
Sistem kehakiman yang
telus

Setiap kes-kes sivil dan jenayah


dibicara dengan adil

Mahkamah majistret

Pengutipan cukai

Menyumbang kepada
pendapatan negara

Lembaga Hasil
Dalam Negeri

Keamanan negara

Memastikan tidak ada pihak


yang mengancam keselamatan
negara

Pasukan Polis diRaja


Malaysia

Memantapkan pentadbiran

Bidang kuasa diagihkan


mengikut tahap perjawatan

Agihan tugas

Dapat dilaksanakan dengan


teratur

Warisan penjajah

Mengambil aspek yang baik


sahaja dalam pentadbiran British

Soalan 3 : Mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan generasi


muda kita hari ini.

[6 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Mengukuhkan semangat
cinta negara

Melahirkan generasi yang setia


kepada negara

Mengeratkan perpaduan
bangsa

tidak berlaku rusuhan kaum di


negara kita

13 Mei 1969

Tidak bekerjasama dengan


kuasa asing

Mengekalkan kemerdekaan
negara

penceroboh Lahad
Datu, Sabah

Menguasai ilmu
pengetahuan

Menyumbang tenaga mahir


untuk pembangunan negara

ICT

Mengukuhkan pertahanan
negara

Mengelak campur tangan kuasa


asing di negara kita

Memajukan negara

menyahut seruan pemimpin


negara melahirkan modal insan

Wawasan 2020

kelas pertama

Soalan 4 : Nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara dipelopori oleh golongan


berpendidikan Barat dan Asia Barat.
Beri pendapat anda.

[6 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Berpengetahuan luas

Pendedahan idea nasionalisme


ketika menuntut di luar negara

British , Amerika
Syarikat

Kebolehan memimpin

Mempunyai asas pendidikan dan


kepimpinan

Terdedah dengan tokoh


pejuang nasionalis negara
luar

Pergaulan dengan masyarakat


negara luar dapat maklumat
mengenai perjuangan menuntut
kemerdekaan

Mahatma Gandhi, di
India

Menerbitkan akhbar,

Berjaya membangkitkan

Warta Malaya dan

majalah dan novel

semangat kebangsaan melalui


penulisan mereka

Putera Gunung Tahan

Dihormati oleh masyarakat

Perjuangan mereka dengan


mudah diterima oleh masyarakat

Presiden Soekarno,
Indonesia

Bijak memainkan isu


semasa

Kesengsaraan penduduk
tempatan akibat penindasan
penjajahan Barat berjaya
membangkitkan nasionalisme

Jose Rizal, Filipina

Soalan 5 : Sejarah telah membuktikan bahawa pemimpin yang berkaliber dalam sesebuah
negara berjaya mengelak penjajahan asing.
Beri komen anda.

[4 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Pemimpin yang cekap

Untuk memastikan kelancaran


dalam urusan negara
berdasarkan undang-undang

Perlembagaan
Malaysia

yang ditetapkan

Tidak mengamalkan
rasuah

Sejarah telah membuktikan


pemimpin yang rasuah
membawa kehancuran negara

Presiden Marcos,
Filipina

Menjaga kebajikan rakyat

Sentiasa prihatin dengan


kesengsaraan golongan rakyat
terutamanya golongan bawahan

Memberi Bantuan
Rakyat 1Malaysia
(BRIM) dan bantuan
persekolahan.

Menjaga perpaduan kaum

Berusaha mewujudkan
perpaduan yang jitu dalam
kalangan rakyat

Slogan 1Malaysia

Ada jati diri

Tidak dipengaruhi oleh anasir


luar/ campur tangan kepimpinan
negara lain

Tidak mahu campurtangan


asing

Mentadbir dengan acuan sendiri

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA


Tajuk : Penentangan Pembesar
Soalan 1 : Mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British berakhir dengan
kegagalan.

[4 markah ]

Isi

Huraian

Penggunaan senjata
tradisional

Tidak mampu melawan tentera


penjajah yang menggunakan
senjata moden yang boleh
menghalang musuh dari jarak jauh

Strategi tidak
berkesan

Menyerang pihak musuh secara


berdepan sedangkan pihak musuh
bersedia dengan serangan tersebut

Kurang sokongan
daripada masyarakat/
tidak dibantu

Isu yang dibawa oleh pejuang lebih


tertumpu kehilangan hak
memungut cukai dan hilang

Contoh
Senapang dan
meriam pihak musuh

Tombak, parang,

keris
Serangan Linggir
terhadap
kapal Nemesisdekat
Batang Lupar,
Sarawak
Rentap dan Mat
Salleh

jawatan pembesar yang disandang

British mendapat
sokongan daripada
Sultan

Rakyat tidak berani menentang


kerana tidak mahu derhaka kepada
Sultan

Bersifat setempat

Kuasa dan nama


Sultan digunakan
untuk menawan
semula Kuala Berang,
Terengganu.
Pasir Puteh

Soalan 2 : Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama di Terengganu yang
menentang British.
Pada pendapat anda, mengapakah golongan ulama terlibat dalam penentangan terhadap
penguasaan British di Tanah Melayu?
[6 markah ]
Isi

Huraian

Contoh

Terdapat banyak institusi

Pengajian secara pondok

Pondok Pulau

agama di Terengganu

bermula sejak abad ke 12 M dan


merupakan pendidikan secara
formal ketika itu

Manis,Terengganu
dan Pondok Pulau
Condong, Kelantan.

Mudah mempengaruhi
pemikiran rakyat

Masyarakat Melayu amat


menghormati golongan ulama
kerana mempunyai
pengetahuan yang luas dalam
hukum-hakam agama.

Hj Abd Rahman
Limbong

Konsep jihad

Menentang Barat bererti jihad


menentang pihak yang
menceroboh tanah air kita.

Sultan Iskandar Muda


Mahkota Alam, Acheh

Hubungan yang baik


dengan pemerintah

Sultan mendapatkan nasihat dan


pandangan ulama dalam hal
ehwal agama

Berilmu pengetahuan
tinggi

Haji Abdul Rahman pernah


menjadi peguam dan berhujah
dimahkamah membela rakyat
yang disaman oleh Inggeris

Ajar sekolah pondok

Bijak memainkan isu

Tanah itu adalah hak Allah dan


dan tidak perlu mendapat
keizinan Inggeris

Hj Abd Rahman
Limbong

Soalan 3 : Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air
sehingga ke hari ini ?
Berikan hujah anda.

[4 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Harganya murah

Mampu dibeli oleh setiap lapisan


masyarakat

Senaskah Berita
Harian berharga
RM1.50

Mudah diperoleh

Pasarannya meluas dari bandar


hingga ke kawasan pedalaman

Mudah dibawa

Kerana lebih ringan berbanding

bahan bacaan yang lain


Wujud dalam pelbagai
bahasa

Setiap kaum menggunakan


bahasa ibunda masing-masing

Mandarin dan Tamil


Bahasa Melayu

Kemudahan internet
terhad

Tidak semua kawasan mendapat


talian internet dan akhbar
menjadi pilihan

Kawasan luar bandar

Soalan 4 : Minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi rendah berbanding
dengan negara maju.
Berikan ulasan anda.

[6 markah ]

Isi

Huraian

Ya, minat membaca masih


rendah dalam kalangan
rakyat Malaysia

Kajian menunjukkan purata


rakyat Malaysia hanya membaca
sebuah buku dalam setahun

Contoh

Bahan picisan

Kebanyakan masa dihabiskan


dengan membaca buku yang
rendah kualitinya

Majalah Remaja dan


Sri Dewi

Taksub dengan kemajuan


ICT

Banyak menghabiskan masa


dengan bermain gajet dan
melayari internet

You tube, facebook


dan WhatsApp

Taraf ekonomi rendah

Kekurangan sumber kewangan


untuk membeli bahan bacaan
bermutu

Keperluan makanan
dan persekolahan
anak-anak

Harga buku mahal

Tidak mampu dibeli oleh


golongan berpendapatan rendah
terutamanya penulis terkenal

Keluaran daripada
Dewan Bahasa dan
Pustaka

Tiada kesedaran

Kurang galakkan daripada ibu


bapa menyebabkan minat
membaca gagal meresapi jiwa
anak-anak

Luar bandar

Mengutamakan
peperiksaan

Remaja menghabiskan masa


dengan mengulangkaji pelajaran

Peperiksaan SPM dan


STPM

Tajuk : Majalah Tema dan Isu


Soalan 5 : Isu pendidikan anak-anak Melayu menjadi tajuk utama dalam akhbar dan majalah
sejak sebelum merdeka hingga kini.
Mengapakah isu tersebut masih lagi dibincangkan hingga sekarang?
[4 markah ]
Isi

Huraian

Contoh

Taraf ekonomi yang rendah

Menyebabkan anak-anak Melayu


ketinggalan dalam pendidikan

Ibu bapa merupakan


golongan petani dan
nelayan

Terjebak dengan gejala


sosial

Masalah sosial banyak


melibatkan remaja Melayu yang
masih dibangku sekolah

Lumba haram, dadah


dan melepak

Kedudukan sekolah luar


bandar

Prasarana tidak sebaik sekolah


dibandar mengganggu proses

Kemudahan pusat
sumber dan makmal

pembelajaran dan pengajaran

ICT

Jurang pendapatan antara


kaum

Orang Melayu masih lagi berada


di paras kemiskinan

Luar bandar

Kurangnya tenaga
profesional melayu

Peratus orang Melayu masih lagi


kurang berbanding kaum Cina
dan India

Pekerjaan doktor dan


peguam

Tajuk : Persatuan/KMM
Soalan 6 : Markah kokurikulum menyumbang 10% merit untuk kemasukanan ke pusat
pengajian tinggi di Malaysia .
Berikan pendapat anda.

[4 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

Sahsiah yang seimbang

Melahirkan insan yang


seimbang dari segi intelek,

Falsafah Pendidikan
Negara

rohani, emosi dan jasmani

Sifat kepimpinan

Ciri-ciri kepimpinan boleh


dipupuk dengan penyertaan
dalam kokurikulum melalui
jawatan tertentu

Pengerusi dan
setiausaha

Pelajar yang berdisiplin

Penyertaan dalam pasukan


beruniform mampu memupuk
pelajar yang berdisiplin melalui
aktiviti yang dijalankan

Kawad kaki dan


perkhemahan

Mewujudkan perpaduan

Penglibatan yang dijalankan


boleh menyemai rasa hormatmenghormati antara kaum

Aktiviti berpersatuan

Memperkembangkan
potensi individu

Mengasah potensi yang ada


melalui persatuan yang sesuai
dengan minat pelajar

Berpidato dalam
persatuan bahasa
Melayu dan Inggeris

TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA


BERDAULAT
Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Soalan 1 : Sebagai generasi muda ,mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan
demokrasi?

[6 markah]

Isi

huraian

Bebas memilih pemimpin

Rakyat bebas memilih


pemimpin melalui
pilihanraya

Bebas bersuara

Rakyat bebas
mengeluarkan pendapat
dan pandangan

Menjamin keadilan

Semua rakyat diberi hak


yang sama

Wujud kerjasama antara


rakyat dan kerajaan

Memilih pemimpin

Contoh

Parti politik dibenarkan


bertanding dalam
pilihanraya

Beri peluang rakyat

Memilih pemimpin yang


layak

Soalan 2 ; Apakah kepentingan undang-undang dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan
harmoni?
Isi

[4 markah]
huraian

Menjamin kedaulatan
Pentadbiran yang kemas

Ada peraturan

Mengukuhkan perpaduan

Dalam kalangan rakyat


terutama rakyat yang
pelbagai kaum

Contoh

Hukuman adil

Mengenakan hukuman
yang adil dan saksama

Mengawal perlakuan
manusia

Menghalang daripada
rakyat melakukan
kesalahan yang
bertentangan dengan
norma masyarakat

Termaktub dalam
perlembagaan

Soalan 3 ; Ramalkan,jika konsep Realpolitik diamalkan oleh pemimpin pada hari


ini?

[6 markah]

Isi

huraian

Pembunuhan

Akibat perebutan kuasa

Contoh

Kuku besi

Pemerintah melaksanakan
pemerintahan yang zalim

Tipu helah

Berlaku penipuan dalam


pentadbiran

Peperangan

Berlaku peperangan

Tidak puas hati antara


satu kumpulan

Ekonomi merosot

Perkembangan ekonomi
terjejas

Tiada jaminan keadilan

Rakyat berada dalam


ketakutan

Akibat pemerintah yang


zalim dan rakus

Rakyat akan bangun


memberontak

Menentang kezaliman
pemerintah

Negara kucar kacir

Semua pihak tidak berpuas


hati

Bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

Tajuk : Malayan Union

Soalan 1 : Cadangkan langkah yang wajar digunakan oleh warganegara untuk membuat
tuntutan mereka terhadap kerajaan.

(6 m)

Isi

Huraian

Rundingan

berunding dgn kerajaan bagi


membentuk sistem politik dan
pentadbiran yang lebih baik

Permuafakatan

guna konsep musyawarah dalam


selesaikan kemelut

Contoh

permuafakatan antara
agensi/NGO dengan
kerajaan

politik,ekonomi dan sosial


Tuntutan melalui wakil
rakyat di DUN atau

keharmonian dicapai tanpa


pertumpahan darah

Kenaikan harga barang


kesan GST

Parlimen
Tuntutan melalui media

salurkan masalah melalui wakil

suarakan di akhbar

Utusan Malaysia

massa

rakyat

Rapat umum dengan


kerajaan

kemukakan masalah melalui


mediacetak mahupun media
elektronik

Menulis usul

Mengadakan forum

buat rapat umum di seluruh


Negara atau di tempat-tempat
yang dibenarkan oleh kerajaan

Dataran Merdeka atau


di Stadium Merdeka

Forum GST di TV 1

tulis usul berkaitan masalah


yang dihadapi dan hantar
kepada kerajaan

Soalan 2 : Andaikan anda seorang pemimpin pada ketika itu, mengapakah anda menyertai
demontrasi menentang Malayan Union?
Isi

Huraian

(4m)
Contoh

Pencerobohan British

British ceroboh Tanah Melayu


yang berdaulat

Penjajahan mutlak

British ingin kekal berkuasa di


Tanah Melayu

pendidikan peringkat
rendah sahaja.

Orang Melayu dinafikan


hak sebagai peribumi

Orang Melayu tidak diberi


peluang

sesiapa sajaboleh
menjadi rakyat Tanah
Melayu

Syarat kerakyatan yang


longgar

jumlah orang Melayu jadi kecil


kerana kemasukan orang asing
yang mudah. Ekonomi dan
pendidikan mundur

berdasarkan prinsip
jus soli

Hak istimewa orang


Melayu terjejas

dasar terbuka British ancam


status quo Melayusebagai
pribumi

galakkan orang asing


masuk ke TM

Soalan 3 : Sekiranya anda sebagai pemimpin pada waktu itu, bagaimanakah anda menentang
pelaksanaan Malayan Union?

(6 m)

Isi

Huraian

Contoh

menentang secara
kekerasan

cara lembut dan sederhana tidak


berkesan

angkat senjata/perang

memulaukan pelantikan
gabenor

tidak menghadiri majlis


pelantikan gabenor

menyatukan semua
lapisan orang Melayu

seru orang Melayu bersatu dan


bangkit tentang British

menyuarakan melalui
akhbar dan

tulis rencana/artikel berkaitan


penindasan yang dilakukanBritish

Majalah
menubuhkan persatuan

tubuh persatuan anak negeri atau


pemuda Melayu/Cina/India

rencana di Utusan
Melayu

menghantar telegram
kepada kerajaan British

salurkan rasa tidak puashati


tentang MU

menyeru orang Melayu


bersidang

bersidang di setiap negeri atau di


bandar besar untuk nyatakan
pendirian orang Melayu

mengadakan rapat
umum

rapat umum diseluruh Negara


untuk nyatakan bantahan.

Rapat umum di depan


rumah Gabenor MU/
rapat umumdi Kedah,
Kelantan dan Johor

Tajuk :Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948


Soalan 1 : Cadangkan langkah-langkah untuk memantapkan sistem pentadbiran dan
pemerintahan Malaysia?

Isi

Huraian

kebijaksanaan
pemimpin

ada wawasan,berpandangan jauh dan


berani

pemimpin yang
amanah

amanah dalam jaga kepentingan dan


kebajikan rakyat, tidak pilih kasih dan
adil

sistem pendidikan
yang praktikal

hak semua rakyat dapat pendidikan


dan sediakan sistem pendidikan yang
relevan

kebebasan
bersuara

rakyat bebas bersuara untuk salurkan


masalah dihadapi

Contoh

Sultan
Badlishah(Kedah) dan
Sultan Abdul Aziz
(Perak)

sikap terbuka
kerajaan

Wawasan 2020

mematuhi
perlembagaan

perlu bersedia menerima kritikan dan


berusaha selesaikan

kritikan kenaikan
harga barang kesan
GST

perancangan rapi perlu dibuat dalam


usaha capai Wawasan 2020. 9 aspek
perlu dicapai

seluruh rakyat patuh perlembagaan


dan undang-undang agar kestabilan
Negara tidak tergugat

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1948?
Isi

(6m)
Huraian

Contoh

perkongsian kekayaan

berkongsi kekayaan antara


negeri/ antara kaum/ agihan
kekayaan yang adil

Negara lebih luas

gabungan 11 buah negeri


menjadikan kawasan Negara lebih
luas

penduduk ramai

pelbagai kaum

kekuatan tentera

aset pertahanan Negara

pasaran luas

Negara kaya membantu

kawasan Negara luas, penduduk


ramai menjamin pasaran yang
lebih luas

kawasan Pantai Barat


bantu Pantai Timur

dalam bidang pembangunan

konsep pembahagian

Negara miskin
hubungan kerajaan
persekutuan dan
negeri
kerjasama persekutuan
dan negeri

wujud permuafakatan

kuasa

hubungan baik akan bentuk


kerajaan stabil dan berwibawa

dalam segala aspek akan dapat


selesaikan segala masalah
berkaitan politik,ekonomi,sosial
jamin keharmonian dan bantu
kurangkan perbalahan antara
etnik
pupuk amalan toleransi dalam
kalangan rakyat

Soalan 3 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan PTM 1948 dalam
pembentukan Negara dan bangsa Malaysia?

(6m)

Isi

Huraian

asas pentadbiran Negara

jadi panduan dalam mentadbir


Negara

Sultan menjadi ketua negeri

kekal dengan bidang kuasa


yang jelas

Sultan berkuasa melantik


Menteri Besar

diberi kuasa melantik MB


sebagai ketua pentadbir
negeri

Menteri Besar mengetuai


pentadbiran negeri

dibantu Majlis Eksekutif/Majlis


Perundangan Negeri

mengasaskan sistem
pembahagian kuasa antara
kerajaan pusat dengan
kerajaan negeri

pembahagian kuasa yang


jelas lengkap dengan bidang
tugas dan tanggungjawab

Contoh

membentuk senarai
persekutuan dan senarai
negeri

kedua-dua kerajaan jalankan


tugas berdasarkan kuasa yang
diperuntukkan

syarat kerakyatan
diperketatkan

muat bidang kuasa


Persekutuan dan bidang kuasa
Negeri yang jelas

ketuanan Melayu diiktiraf


semula

Pertahanan/
undang-undang
Tanah

kerakyatan jus soli adalah


untuk rakyat Raja Melayu dan
rakyat British untuk rakyat
Melaka dan Pulau Pinang

Tajuk : Pergerakan Politik di Sarawak


Soalan 1 : Berikan alasan, mengapakah anda menyokong penentangan rakyat Sarawak?
(4m)

Isi

Huraian

Menghalang Sarawak
menjadi tanah jajahan
British

British ingin kekal menjajah


Sarawak secara mutlak

Vyner Brooke mungkir


janji

bertentangan Perlembagaan
1941 akan beri kerajaan
sendiridan kuasa mentadbir
kepada MajlisNegeri

mempertahan kedaulatan
Sarawak

dari dikuasai British /kuasa


asing

menunjukkan perpaduan
rakyat Sarawak

seluruh rakyat Sarawak/


pemimpin bersatu hati
menentang penyerahan
Sarawak kepada British

Contoh

kaum ibu,pegawai
kerajaan dan pemuda

mempertahan maruah
rakyat Sarawak

rakyat Sarawak berhak tentukan


masa depan Sarawak

mempunyai semangat
cintakan Sarawak /
negara

bukti cintakan Sarawak dan


sanggup berkorban untuk
negara

pembunuhan Gabenor
Sarawak oleh Rosli
Dhobi

Soalan 2 : Sekiranya anda pemimpin pada ketika itu, apakah bentuk penentangan anda terhadap
British di Sarawak?
Isi
demontrasi

(4m)
Huraian

Contoh

bantah dengan adakan


demontrasi secara terbuka

demontrasi depan pejabat


Gabenor Sarawak dan di
jalan utama

Bermesyuarat/
berbincang

rancang strategi untuk berdepan


British / desak British

Surat kepada
Gabenor/kerajaan British
di London

menghantar surat
bantahan

secara berterusan/ libatkan


seluruh penduduk

338 kakitangan kerajaan


letak jawatan

meletak jawatan

pegawai kerajaan letak jawatan


sebagai tanda protes

mengadakan pakatan
sulit

pihak tertentu/pemuda/golongan
terpelajar / pertubuhan tertentu
rancang strategi hadapi British

memberi sokongan
kepada golongan
terpelajar

bantuan moral/senjata/wang

Rukun 13

Soalan 3 : Pada pendapat anda, apakah cara untuk melahirkan semangatperpaduan dan
semangat kekitaan demi menjayakan sesuatu misi?

(6m)

Isi

Huraian

taat setia kepada


pemerintah

setia kepada Negara/tidak


khianati Negara/tidak bocor
rahsia Negara

menghayati prinsip
Rukun Negara

amal prinsip Rukun Negara


dalam kehidupan

patuh ajaran agama/


hormat raja

merealisasikan
Wawasan 2020

bersama-sama terlibat
merealisasikan Wawasan 2020

kuasai pelbagai ilmu

menggunakan bahasa

diguna oleh seluruh lapisan


masyarakat

di sekolah / universiti

Kebangsaan

Contoh

/perkhidmatan awam

menyokong dasar
pembangunan Negara

mendaulatkan undangundang

bersemangat kekitaan

berakhlak mulia

bertolak ansur dan


bertoleransi

terlibat dalam pembangunan


Negara/kritik guna saluran betul

patuh kepada undang-undang


agar keamanan Negara terus
kekal

pupuk dalam kalangan


rakyat/merasa bangga sebagai
rakyat Malaysia

amal nilai-nilai murni dalam


kehidupan seharian
-sifat penting dalam masyarakat
berbilang kaum/
elak konflik dan huruhara

amanah/gigih berusaha

saling hormat
menghormati

bangga sebagai rakyat


Malaysia

pupuk sejak kecil dan berusaha


majukan negara

Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka


Tajuk :Pilihanraya/ Perikatan
Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Parti Perikatan boleh mengecap kemenangan yang
mengagumkan dalam pilihanraya sejak tahun 1952?
(4m)
Isi

Huraian

Contoh

manifesto yang sesuai

Menjanjikan kemerdekaam
dalam masa empat tahun

mahukan kemerdekaan

pakatan murni

semua golongan/ pemimpin


kaum bergabung tenaga

UMNO/MCA/MIC

Bertolak ansur

guna pendekatan sederhana/


pendekatan rundingan/muafakat

melindungi hak Rajaraja Melayu sebagai


Raja Berpelembagaan

hak raja Melayu dimasukkan


dalam manifesto pilihan raya

melindungi kepentingan

mengambil kira kepentingan


semua kaum

semua kaum
mewakili semua kaum

wakili kaum Melayu/Cina dan


India

sanggup berkongsi
kuasa

berkongsi kuasa mentadbir


Negara dengan agihan kuasa
yang dipersetujui

Hak pendidikan/peluang
dalam perkhidmatan
awam

Soalan 2 : Mengapakah pilihanraya penting bagi Negara kita?


Isi

Huraian

Negara kita mengamalkan


sistem demokrasi
berparlimen

rakyat menentukan
pemerintahan Negara

pilihanraya ciri penting


dalam sistem pemerintahan
demokrasi

rakyat perlu bertanggungjawab


ambil tahu perkembangan politik
Negara

rakyat melibatkan diri dalam

rakyat harus libatkan diri dalam


proses pilih pemimpin

sistem pemerintahan negara


rakyat berpeluang
membentuk
Kerajaan
memilih wakil rakyat

rakyat tentukan bentuk


sesebuah kerajaan

pilih wakil yang


mampu/layak/berwibawa

(6m)
Contoh

melindungi kepentingan
Rakyat
rakyat berhak menyokong,
mengekalkan atau
menukarkan kerajaan yang
sedia ada melalui pilihanraya
rakyat menentukan bentuk
kerajaan dan corak
pemerintahan
mengekalkan kerajaan yang
adil, sejahtera dan stabil

meliputi semua kaum/elak pilih


kasih

Soalan 3 : Jelaskan iktibar yang boleh dicontohi daripada perjuangan pemimpin pemimpin Parti
Perikatan demi menjadikan Negara Malaysia lebih cemerlang dan
terbilang.

(6m)

Isi

Huraian

ketabahan

pemimpin hadapi pelbagai cabaran

berwawasan

berpandangan jauh

sanggup berkongsi
kuasa

agihan kuasa yang adil dan diterima


semua pihak

berganding bahu

berusaha/ikhtiar mendapatkan
kemerdekaan

mengutamakan

ketepi kepentingan diri/kaum

kepentingan Negara

Contoh

pakatan murni

Tun HS Lee sokong


kerjasama kaum

menghormati raja
dan Negara

libatkan dan bekerjasama dengan


Raja-raja Melayu dalam setiap
keputusan yang dibuat

gigih berusaha

tidak kenal penat lelah/tidak putus


asa

sedia berkorban demi


kepentingan Negara

tenaga/masa/harta

tidak mudah
berputus asa

Tajuk : Pakatan Murni


Soalan 1 : Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi dalam Pakatan Murni penting
kepada Negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?
(4m)
Isi

Huraian

Contoh

mengukuhkan
kerjasama

kerjasama kaum/pelbagai pihak


dalam memajukan Negara

wujudkan
permuafakatan

muafakat dalam politik,ekonomi


dan sosial

mengelak konflik/
perbalahan

elak sentuh isu sensitif yang boleh


jejas kestabilan Negara

ekonomi yang stabil

saling membantu memajukan


ekonomi

saling hormatmenghormati

ketepi perbezaan budaya/ agama/


warna kulit

elak perasaan
perkauman

elak isu sensitif dibicarakan secara


terbuka

kemasukan pelaburan
asing

negara stabil/ekonomi kukuh akan


galak kemasukan pelabur asing

agihan kekayaan
secara adil

meliputi semua kaum supaya


dapat elak rasa tidak puas hati

Soalan 2 : Cadangkan cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat


kerjasama dan toleransi oleh warga Malaysia.

(6m)

Isi

Huraian

Contoh

kukuhkan semangat
kejiranan

adakan pelbagai aktiviti


kemasyarakatan

saling kunjungmengunjungi

mengelak konflik

elak bincang isu sensitif berkaitan


agama/ dan lain-lain

halang sebarang
bentuk hasutan

gubal undang-undang/akta sekat


atau tapis sebarang provokasi

kekalkan semangat
rundingan/ muafakat

antara parti politik/ antara


rakyat/kerajaan dan pembangkang

memahami sejarah
pembinaan bangsa
dan Negara

matapelajaran Sejarah diajar sejak


sekolah rendah/mata pelajaran
Sejarah wajib lulus

kukuhkan semangat
patriotik

program/bulan kemerdekaan

mengelak pengaruh
budaya luar

tapis/sekat budaya luar yang


negatif

melalui aktiviti sukan

peringkat sekolah/ universiti/


daerah/ negeri/ Negara

melalui aktiviti gotong


royong

di kampung/kawasan
perumahan/Bandar

melalui program

libatkan golongan muda

Rukun Tetangga

kesukarelawan

Soalan 3 : Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda hari ini, dapat mengukuhkan
perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum?
(6m)
Isi

Huraian

saling bekerjasama

dalam segala aspek


politik/ekonomi/sosial

saling hormat
menghormati

tidak sentuh isu sensitif

saling bertoleransi

elak kepentingan diri/utamakan


kepentingan ramai

menggunakan bahasa

tingkatkan kemahiran
komunikasi/guna Bahasa Melayu

Contoh

Kebangsaan

sebagai Bahasa pengantar

patuh pada ajaran agama

taat agama masing-masing dan tidak


ganggu agama lain

mengamalkan Prinsip
Rukun Negara

fahami dan amal dalam kehidupan


seharian

setia kepada Raja dan

tidak khianati Negara/tidak bocor


rahsia

Negara
patuh kepada undangundang

elak huru hara /keamanan


terjamin/ekonomi berkembang pesat

Tajuk : Suruhanjaya Reid


Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam kalangan tokoh
luar?

(4m)

Isi

Huraian

menjamin keadilan

ahli dari England/Australia/India/

Contoh

Pakistan
melantik mereka yang
pakar

merangka perlembagaan untuk


Negara yang baru merdeka

mengamalkan konsep
Musyawarah

muafakat dalam mengambil


keputusan

mengamalkan konsep

minta pandangan semua pihak

Lord Reid (Hakim)/


Tn.B.Malik (Hakim)

Kebebasan
elak berlakunya pilih
kasih

tidak memihak kepada kaum


tertentu

elak rasa tidak


puashai

Soalan 2 : Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan? (6m)

Isi
menjamin kestabilan
Negara

menentukan rangka dan


bentuk pentadbiran

menjamin kecekapan,
keadilan dan kelicinan
pentadbiran kerajaan
menjamin taat setia
rakyat

Huraian

merupakan undang-undang
tertinggi/jadi panduan kepada
kerajaan

ada peraturan/prinsip/panduan yang


jelas kepada kerajaan untuk
mentadbir

jamin kerajaan tunai tanggungjawab


kepada rakyat

taat setia rakyat tidak berbelah bagi


kepada Negara/ Perkara 24 lucut
kewarganegaraan

Contoh

kukuhkan semangat
Kerjasama

antara kerajaan Persekutuan dan


Negeri

memelihara hak istimewa


orang Melayu

Perkara 153 YDPA menjaga dan


pelihara hak istimewa dan kedudukan
orang Melayu

menjamin kerjasama

dalam segala perkara yang telah


disenaraikan dalam perlembagaan

kerajaan persekutuan
dengan kerajaan negeri
menjamin hak asasi dan
kebebasan rakyat

membantu pemimpin

setiap rakyat ada hak


berpersatuan/beragama/ dan miliki
harta/rakyat tahu tentang had
kebebasan

pemimpin ada panduan mentadbir

mentadbir Negara

dan tahu bidang tugas

kukuh semangat
patriotisme

Dalam kalangan rakyat

Soalan 3 : Buktikan wujudnya tolak ansur dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu yang merdeka?

(6m)

Isi

Huraian

bekerjasama

kerjasama antara kaum


Melayu/Cina /India

menerima cadangan
pelbagai pihak

Raja-raja Melayu/orang
perseorangan/ NGO/ pertubuhan dan
persatuan

menjaga kepentingan
semua kaum

hak setiap kaum diambil kira dalam


penggubalan perlembagaan

Contoh

131
memorandum

mentaati Raja-raja
Melayu

unsur Kesultanan Melayu digabung


dengan sistem birokrasi Barat untuk
bentuk identiti Negara bangsa PTM
yang merdeka

Raja-raja Melayu
menerima kerakyatan jus
soli

selepas rundingan Raja-raja Melayu


terima kerakyatan jus soli dengan
syarat

Pakatan Murni

persetujuan dicapai melalui Pakatan


Murni antara parti politik/raja Melayu

sepakat dalam membuat


keputusan

pendekatan terbaik dalam


masyarakat berbilang kaum

berkongsi kuasa

sanggup kongsi kuasa untuk capai


merdeka

rundingan/muafakat

jadi amalan pemimpin


UMNO/MCA/MIC

Tajuk : Persekutuan Tanah Melayu 1957


1.

Soalan: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan cara


Negara kita mencapai kemerdekaan?

Isi

Huraian

tanpa pertumpahan
darah

tidak perang/penggunaan senjata

melalui perjanjian

antara British dan pemimpin/Rajaraja Melayu

melalui rundingan

rundingan antara kerajaan British


dan pemimpin TM

melalui kerjasama
antara kaum

pemimpin parti politik dan rajaraja Melayu

(4m)
Contoh

mengadakan
rombongan Merdeka

setelah menang pilihanraya umum


1955 Tunku Abdul Rahman bentuk
kabinet/
Rombongan merdeka ke London

mengadakan pakatan
murni

kerjasama raja-raja

antara para pemimpin/kaum dapat


elak pertumpahan darah/
keharmonian antara kaum terjaga
hasil kerjasama jitu raja-raja
Melayu

Peranan Majlis Rajaraja Melayu

Soalan 2: Bagaimanakah cara anda menyambut hari kemerdekaan di sekolah anda?


(4m)

Isi

Huraian

menaikkan Jalur Gemilang di

aktiviti persatuan /para pelajar

Contoh

sekitar sekolah

sebagai tanda cinta tanahair

mengadakan pameran
kemerdekaan

di kantin/dewan/sudut khas
tentang tokoh-tokoh pejuang/
pemimpin/sejarah negara

menghantar kad hari


kemerdekaan kepada guru

mereka kad hari kemerdekaan

mengadakan pertandingan
bahas, pidato dan kuiz

libat semua pelajar / sediakan


hadiah

membuat simbolik peristiwa

tentang perjuangan tokoh/


pemimpin

Kemerdekaan
memasang lagu-lagu
patriotik

menjemput tokoh Negara

untuk semarakkan rasa cinta


kepada Negara

tokoh yang berjasa kepada


negara

menyampaikan ucapan

Soalan 3 : Generasi pada hari ini sepatutnya menghargai kebijaksanaan para pemimpin Negara
untuk mendapat kemerdekaan Negara. Apakah kebijaksanaan yang ada pada pemimpin-pemimpin
Negara? (6m)
Isi

Huraian

sanggup berkongsi kuasa

antara kaum Melayu/Cina/ India

mendukung konsep
Kerjasama

satu pendekatan terbaik diguna


oleh Tunku Abdul
Rahman/MCA/MIC

di bawah Parti Perikatan

UMNO/MCA/MIC

memilih konsep
musyawarah

langkah bijak dan berkesan/pilih


musyawarah sebagai

Contoh

pendekatan atasi kemelut politik


Negara
hidup berharmoni

elak sentuh isu sensitif

menerima konsep Raja

semua pihak menerima konsep


Raja Berpelembagaan

Berpelembagaan
mengenepikan perbezaan
budaya, agama, warna kulit

sebelum ini hadapi pelbagai


masalah

dan bahasa
menggabungkan parti
perkauman iaituUMNO,
MCA dan MIC

mengutamakan kata
sepakat / rundingan

perpaduan kaum kerana


perbezaan budaya/ fahaman
politik
pendekatan yang digunakan
para pemimpin Tanah Melayu

kemerdekaan tanpa
pertumpahan darah

tidak perang

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA.


SUB TAJUK : Perjanjian Malaysia 1963.

Soalan 1 : Apakah kebaikan pembentukan Malaysia ?

Isi

Ancaman komunis dapat


dihapuskan

Huraian

dengan mendapat bantuan


ketenteraan daripada
negara anggota

[ 6 markah ]

Contoh

semasa komunis mula


bertapak di Sarawak

Dapat mengimbangkan
dasar kependudukan

iaitu mengimbangkan
jumlah dan kadar
pertumbuhan kaum di
kalangan negara anggota.

dengan memasukkan
Sarawak ,Sabah ke dalam
gabungan.

Dapat memerdekakan
negeri-negeri anggota

yang tidak mampu


berkerajaan sendiri

seperti Sarawak ,Sabah


dan Brunei.

Negeri-negeri anggota
dapat mempelajari hal
ehwal pentadbiran

terutama negeri negeri


kecil yang belum
membangun

seperti Sabah, sarawak

Ekonomi negara dapat


dipelbagaikan

dengan cara
memanfaatkan sumber
yang ada pada negeri

seperti Tanah Melayu kaya


dengan bijih timah dan
Sabah kaya dengan balak.

Sumber kekayaan negara


bertambah

apabila wujud pasaran


yang luas di kalangan
negara anggota.

Petroleum dan komoditi


utama

Soalan 2 : Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda menghadapi tentangan daripada pihakpihak tertentu yang tidak bersetuju dengan pembentukan gagasan Malaysia.?
[4 markah]
Isi

Huraian

Berunding dengan pihak


yang tidak bersetuju

untuk mencari
penyelesaian tanpa
pertumpahan darah

Menyelesaikan melalui
orang tengah

agar persetujuan dicapai


dan adil bagi kedua-dua
pihak.

Menunjukkan sikap
persahabatan

agar pihak musuh tidak


ada alasan untuk
mewujudkan tentangan

Persediaan pasukan

terutamanya di kawasan

Contoh

seperti mana tentangan


dari Brunei.

seperti di sempadan Johor

keselamatan

Menggunakan pendekatan
diplomasi

sempadan bagi
menghalang musuh

bagi menghalang
provokasi Indonesia.

dengan memulihkan
hubungan diplomatik

dengan Indonesia.

Soalan 3 : Perjanjian Malaysia dibentuk dengan mengambil kira kepentingan rakyat dan semua
negeri. Buktikan.

Isi

Penubuhan JPPK

[ 4 markah ]

Huraian

yang berperanan
menerangkan tentang
gagasan Malaysia

Contoh

rakyat Sabah dan


Sarawak.

Penubuhan JAK

Hak dan kepentingan


rakyat dibincangkan

yang berperanan
membincangkan hak dan
kepentingan penduduk
Sarawak dan Sabah.

agar tidak berlaku paksaan


dan ketidakadilan

seperti yang dilakukan


oleh JAK

agar persetujuan dan


penilaian dapat dilakukan

seperti yang dilakukan


oleh Suruhanjaya Cobbold.

di semua negeri

contohnya bahasa Inggeris

Pendapat rakyat ditinjau

Bahasa lain masih boleh


diamalkan

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA.

TAJUK : Pengubalan Undang-Undang.

Soalan 1 : Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita dalam memastikan generasi akan
datang terus menghormati undang-undang negara

Isi

Menanam semangat
cintakan negara

Huraian

agar kedaulatan negara


terpelihara

Memupuk disiplin

agar wujud kehidupan yang


aman makmur dan sejahtera.

Taat pada raja

yang menjadi simbol dan


lambang perpaduan kaum

[ 6 markah ]

Contoh

Sikap saling menghormati

tanpa menyentuh dan berbicara


perkara yang menimbulkan
sensiviti kaum

Teguh pegangan agama

agar wujud masyarakat yang


bermoral dan beretika tinggi.

Setia pada negara

agar tiada pihak lain mengambil


kesempatan mencampuri urusan
negara kita.

Soalan 2 : Apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara ?


[ 6 markah ]

Isi
Mewujudkan keamanan

Huraian
agar keharmonian dan
kemakmuran negara dicapai.

Contoh

Mengekalkan kebebasan
supaya rakyat bebas bersuara
dalam batas-batas tertentu.

Menjamin kebebasan
politik

dengan pemberian hak untuk


parti-parti memperjuangkan
manisfesto masing-masing

Menjamin keselamatan
negara

agar tidak berlaku


pencerobohan yang
menggugat kedaulatan negara

peristiwa di Lahad
Datu.

agar tidak berlaku kejadian


jenayah

seperti bunuh ,rompak


dan ragut

Menjamin kesejahteraan
rakyat

Mewujudkan perpaduan

antara pelbagai kaum agar


kemakmuran dan keharmonian
dicapai

seperti gagasan
1Malaysia.

Soalan 3 : Tranformasi pentadbiran membolehkan rakyat Malaysia menikmati pentadbiran yang


cekap dan dinamik.
Apakah faedah yang anda nikmati daripada tranformasi pentadbiran yang dilaksanakan
ketika

[ 4 markah ]

Isi

Perkhidmatan mesra
pengguna

Huraian

setiap urusan dapat


dijalankan dengan mudah.

Contoh

misalnya perkhidmatan emaklum.

Perkhidmatan lebih cekap

setiap urusan dapat


dilaksanakan dengan
mudah dan berkesan

Urusan secara atas talian /


on-line

Menjimatkan kos dan masa

kebanyakan urusan dapat


diuruskan di pejabat yang
berhampiran.

misalnya pembayaran bil


air dan elektrik di semua
pejabat pos di Malaysia.

Penggunaan eperkhidmatan yang meluas

yang dapat menjimatkan


masa dan kos kepada
pengguna.

Pegawai berpengetahuan
dan cekap

yang dapat menguruskan


sesuatu urusan secara
cekap dan professional.

Aplikasi perkhidmatan

TEMA 11: BAB 7


Tajuk : Raja Berpelembagaan

Soalan 1 : Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan dan


keamanan negara kita ?.

Isi

[ 6 markah ]

Huraian

Contoh

antara pelbagai kaum

Contohnya Melayu ,Cina


dan India

Keharmonian kaum dapat


dicapai

melalui kerjasama dan


tolak ansur dalam pelbagai
perkara

Bahasa Melayu sebagai


bahasa kebangsaan

Membentuk negara tanpa


pertumpahan darah

Iaitu hasil kerjasama dan


kesepakatan dalam

Wujud pakatan murni

menentukan hala tuju


negara
Wujud sebuah negara yang
berdaulat

Wujud amalan toleransi


masyarakat

Mengutamakan keamanan

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Raja Berpelembagaan

yang mana kemerdekaan


dicapai melalui
kesepakatan dalam
perjuangan

dalam perkara berkaitan


tuntutan politik

yang mana semua rakyat


sedar akan tanggungjawab
menjaga keamanan negara

Soalan 2 : Sistem Raja Berpelembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia masa
kini. Beri komen anda .

Isi
Raja melindungai rakyat
pelbagai kaum

Kebebasan beragama

[ 6 markah ]

Huraian

agar wujud keadaan aman


dan harmoni.

rakyat bebas
mengamalkan agama
masing-masing

Wujud perpaduan kaum


raja menjadi simbol
perpaduan

Contoh

Melindungai hak orang


Melayu

Melindungi agama Islam

Ketika darurat

TEMA 11: BAB 7


Tajuk : Raja Berpelembagaan

agar hak dan


keistimewaan orang
Melayu terpelihara

baginda menjadi ketua


agama Islam bagi negeri
sendiri dan negeri lain

baginda berkuasa
mengistiharkan undangundang darurat sekiranya
keselamatan negara
terancam.

seperti Wilayah
Persekutuan,Sabah dan
Sarawak

Soalan 3; Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia ? [ 6 markah]

Isi

Huraian

Contoh

Tidak memburukkan nama


negara

terutamanya di luar
negara

Semasa melanjutkan
pelajaran di luar negara

Sanggup berkorban untuk


tanah air

agar kedaulatan negara


terjamin

Menjadi tentera

antara pelbagai kaum

Iaitu Melayu,Cina dan India

supaya tidak berlaku


perkara yang boleh
mengkucar-kacirkan
keamanan negara

Seperti demontrasi jalanan

Bersatu padu

Mematuhi undang-undang

tentang kemanan dan


kemakmuran yang
dikecapi sejak merdeka

Sentiasa bersyukur

Mengibarkan bendera
Malaysia

yang menjadi simbol


kedaulatan negara

semasa perayaan
sambutan hari
kemerdekaan, mewakili
Negara dalam kejohanan
peringkat antara bangsa

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Parlimen Malaysia

Soalan 1: Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara
Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia. [ 4 markah ]
Isi
Setia pada raja dan negara

Huraian
agar institusi
itu dapat
bertahan

Contoh

dalam
negara yang
berdaulat

Memperkasa perpaduan kaum

agar semua
rakyat dapat
bekerjasama
membantu
membangun
kan negara

Berilmu pengetahuan

supaya
dapat
berfikir dan
bertindak
dengan
matang

Menjaga imej negara

dengan tidak

Menghina

menghina
institusi
beraja dalam
negara

raja dan
Yang
diPertuan
Agong

TEMA 11 : BAB 7
Soalan 2 : Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dapat menjamin
kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum. Beri komen anda.
[ 6 markah ]

Isi

Huraian

Rakyat bebas bersuara

dalam semua perkara


kecuali hal berkaitan
status quo orang Melayu

Rakyat mempunyai kuasa


mengundi

agar dapat membentuk


kerajaanyang kukuh

Contoh

Keamanan dikecapi

Hak sama rata setiap


kaum

Rakyat membentuk
kerajaan

Rakyat diberi kebebasan


berpolitik

Apabila pemerintah
mengetahui hala tuju
pentadbiran negara

yang mana rakyat


mengetahui hak
kebebasan mereka di sisi
undang-undang

dengan memilih pewakilan


melalui pilihanraya

dengan menubuhkan dan


menyertai mana-mana
parti politik

seperti
berpesatuan,beragama dan
memiliki harta

TEMA 11 : BAB 7

Soalan 3 ; Jelaskan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran mengekalkan amalan demokrasi


di Malaysia .

Isi
Tranformasi pentadbiran

Tranformasi pendidikan

[ 6 markah ]

Huraian
dengan memperluaskan
kepelbagaian ekonomi
yang melibatkan pelbagai
kaum

dengan usaha
meningkatkan kualiti
pendidikan

Contoh

Strategi Lautan Biru

misalnya program PPPM


2013 2025

Peranan ibu bapa

dalam membantu
membina sahsiah yang
unggul

Peranan guru

Peranan media masa

Kepimpinan melalui
teladan

TEMA 11 : BAB 8

dalam mendidik pelajar


yang besifat patriotik

Melaluin mata pelajaran


Sivik dan
Kewarganegaraan

dalam memberi kempen


dan kesedaran tentang
kedaulatan negara

Rancangan televisyen /
melalui media
sosial,rencana di akhbar

yang ditunjukkan oleh


pemimpin yang cekap dan
berwibawa.

Menetapkan sasaran tahap


pencapaian

Tajuk : Jata Negara / Bendera


SET 1
Jelaskan sebab mengapa semua negara di dunia mempunyai lambang-lambang negara dan
bendera kebangsaan ?

Isi
-Menunjukkan kesetiaan

-Supaya rakyat bersatu


padu

-Supaya rakyat sentiasa


bersemangat

[ 4 markah ]

Huraian

Contoh

agar tidak berlaku perkara


yang mencemar maruah
dan imej negara

antara pelbagai kaum dan


semangat pemuafakatan

dalam mempertahankan
kedaulatan negara

dengan cogankata
Bersekutu Bertambah
Mutu

-Membangkitkan semangat
perjuangan

walaupun menghadapi
halangan terutama semasa
menuntut kemerdekaan

-Menunjukkan kecintaan
terhadap tanah air

walaupun seseorang
warganegara tesebut
berada di luar negara
sekalipun.

TEMA 11: BAB 8


Tajuk : Jata Negara / Bendera
SET 2
Sejauh manakah lambang tersebut dapat mempertingkatkan semangat patriotik dalam kalangan
pelajar ? Berikan alasan anda.

[ 4 markah ]

Isi
-Menghayati maksud
lambang-lambang

-Mengibarkan Jalur
gemilang dalam majlis
rasmi

Huraian

yang terdapat pada Jalur


Gemilang

Contoh
Seperti warna kuning yang
melambangkan kedaulatan
Raja-Raja Melayu.

Sebagai tanda ketaatan


kepada raja dan negara

-Berdiri tegak semasa lagu


kebangsaan dimainkan

disamping menyanyikan
lagu tersebut dengan
penuh semangat

-Memelihara kedudukan
Jalur Gemilang supaya
tidak terhina

Tidak seperti sesetengah


warganegara yang
memperlekeh dan
menghina lagu
kebangsaan di luar negara.

Terutamanya semasa
perhimpunan rasmi di
sekolah

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Jata Negara / Bendera
SET 3
Jelaskan cara anda meraikan Hari Malaysia bagi mengukuhkan semangat 1 Malaysia.
[4markah]

Isi
-Terlibat dalam perbarisan

-Mengibarkan bendera
Malaysia

Huraian
semasa sambutan Hari
Malaysia

dengan penuh semangat


yang berkobar-kobar

Contoh

-Menghayati perjuangan
tokoh terdahulu

dengan cara menampal


poster gambar tokoh-tokoh
di dalam bilik darjah

-Mengenali kaum dan etnik


lain

agar dapat memahami


dengan lebih mendalam
sosio budaya pelbagai
kaum

-Mengadakan sambutan
perayaan

yang disedlitkan dengan


pelbagai aktiviti yang
bercorak patriotik

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Badan Pemerintahan

Contohnya gambar Tunku


Abdul Rahman

Seperti Melayu ,Cina India


dan lain-lain

SET 1
Malaysia ialah sebuah negara persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah
negeri .
Pada pandangan anda, mengapakah pemerintahan Malaysia memilih untuk membentuk negara
persekutuan ?

Isi

[ 4 markah ]

Huraian

-Untuk menyatukan
wilayah yang berasingan

agar hubungan baik antara


kerajaan persekutuan
dengan kerajaan negeri
terus dipelihara.

-Untuk membentuk
kerajaan yang stabil

yang mana kerajaan dan


rakyat sentiasa
mengamalkan toleransi

-Untuk kecekapan
pentadbiran

dalam semua aspek

Contoh

seperti perkhidmatan
ekonomi,

sosial,keselamatan dan
pendidikan
-Memajukan ekonomi
hasil perkongsian sumber
kekayaan dan hasil bumi.

TEMA 11 BAB 7
Tajuk : Badan Pemerintahan
SET 2
Pada pandangan anda , mengapakah perlu wujudnya hubungan baik antara kerajaan persekutuan
dengan kerajaan negeri ?

[4 markah ]

Isi

Huraian

-Membantu mengurangkan
perbalahan antara etnik

supaya hubungan baik


dapat dipupuk untuk
menjamin keharmonian

-dapat mengamalkan
toleransi untuk
kepentingan bersama

antara pemimpin dengan


rakyat

-Merupakan satu kaedah


menyatupadukan pelbagai
wilayah yang berasingan

-Dapat memupuk Kerajaan


Persekutuan yang stabil
dan berwibawa

agar wujud pentadbiran


yang lebih cekap dan
berkesan

melalui perkongsian pintar


antara pemimpin kerajaan
persekutuan dengan
negeri.

Contoh

antara kaum Melayu , Cina


dan India.

TEMA 11 BAB 7
Tajuk : Badan Pemerintahan
SET 3
Pengagihan kuasa dalam pentadbiran dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Beri ulasan
anda.

[ 6 markah ]

Isi
-Mengelak pemusatan
kuasa

Huraian

yang mana kuasa tidak berpusat


kepada satu pihak sahaja.

-Mewujudkan kecekapan
Dalam pentadbiran melalui
perkongsia idea kepimpinan.

-Pembangunan negara

Iaitu penyusunan dan

Contoh

yang pantas

perancangan pembangunan
mendapat kerjasama dan
persetujuan mudah.antara kedua
pihak.

-Mengukuhkan perpaduan
antara pelbagai etnik dan
pelbagai negeri.

-Mengekalkan kedaulatan

-Mengurangkan bebanan
tugas

TEMA 11 BAB 8

dengan pemimpin memahami


sepenuhnya pengagihan kuasa
dan hak dalam pentadbiran.

Agar pentadbiran dijalankan


melalui bidang kuasa yang
diperuntukkan.

Bidang kuasa
pentadbiran pusat
dan pentadbiran
negeri

Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan


SET 1
Dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara kita adalah bermatlamatkan perpaduan.
Bagaimanakah matlamat tersebut boleh dicapai ?

Isi
-Belajar di sekolah yang
sama

[ 4 markah ]

Huraian

Contoh

yang merangkumi pelbagai


etnik

seperti sekolah wawasan

-Menggunakan bahasa
penghantar yang sama

agar semua pelajar dapat


berkomunikasi dengan
baik

Contoh penggunaan
bahasa Melayu

-Menggunakan kurikulum
yang sama

supaya dapat
merealisasikan hasrat
yang terkandung dalam
falsafah pendidikan

Kurikulum Standart
Sekolah rendah dan
Menengah

negara.
-Penglibatan dalam sukan

tidak hanya melibatkan


sesuatu etnik sahaja
dalam sesuatu aktiviti.

Olahraga Tahunan di
sekolah dan SUKMA

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan
SET 2
Program Tranformasi Pendidikan yang diusahakan oleh kerajaan masa kini antara lain bertujuan
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini.Bagaimanakah hasrat
tersebut boleh tercapai ?

Isi

[ 6 markah ]

Huraian

Contoh

-Memperbanyakkan
institusi pengajian

-Kerjasama dengan
institusi terbaik dunia

-Penggunaan ICT sebagai


bahan pembelajaran

sama ada oleh pihak kerajaan


atau swasta

agar dapat berkongsi kepakaran


dan kemahiran dalam pelbagai
bidang

UNIMAS , UNIKL,
univesiti Petronas

RECSAM

agar pelajar dapat meneroka


pelbagai ilmu tambahan

FROG VLE dan

-Menggalakkan penglibatan
sektor swasta

agar dapat mengurangkan kos


mengurus kerajaan dan
pentadbiran menjadi cekap

Tenaga Nasional
Berhad dan Telekom
Malaysia

-Penggunaan bahasa
Inggeris

menjadi medium komunikasi dan


persediaan menghadapi cabaran
global

e-tutor

-Penerapan unsur KBAT


dalam pembelajaran

agar dapat melahirkan pelajar


yang berfikiran kreatif dan
inovatif.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan
SET 3
Pendidikan di sekolah mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin generasi masa depan. Beri
ulasan anda.

Isi
-Kemahiran kepimpinan
dalam badan pengawas

[ 4 markah ]

Huraian
yang dapat melatih dan
mencungkil bakat
kepimpinan kalangan
pelajar

Contoh

-Menerajui kepimpinan
kelab dan persatuan

-Melalui aktiviti sukan

-Kemahiran komunikasi

-Pameran tokoh negara di


sekolah

TEMA 11 BAB 8

sebagai melatih pelajar


untuk mengurus tadbir
sesebuah organisasi pada
masa depan.

dapat menguji kesabaran


dan semangat daya saing
yang tinggi

yang melatih pelajar untuk


memahami situasi dan
adab apabila
berkomunikasi

dapat menanam kesedaran


dan semangat kecintaan
pada negara.

Conothnya melalui aktivit


berbahas dan sebagainya.

Tajuk : Rukun Negara


SET 1
Rukun Negara penting untuk pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Beri ulasan anda.
[6 markah]

Isi
Mewujudkan perpaduan
-Memastikan taat setia
rakyat kepada negara

Huraian

Contoh

Menjamin keamanan negara

Raja sebagai simbol penyatuan


rakyat di Malaysia

-Membina masyarakat
yang progresif

yang boleh menjamin kehidupan


yang harmoni,penyayang dan
saling menghormati.

-Menjamin masyarakat

Sebagaimana yang dicatat

Melayu ,Cina dan


India

yang adil dan saksama

-Mengekalkan
kemakmuran negara

-Melahirkan rakyat yang


mementingkan undangundang

TEMA 11 ;BAB 8
Tajuk : Rukun Negara
SET 2

dalam perlembagaan.

Ekonomi Negara terus


berkembang

disamping sentiasa
mendaulatkan undang-undang
dan tidak dicabar oleh sesiapa.

Bagaimanakah prinsip-prinsip Rukun Negara mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu
dan sejahtera ?

Isi

[ 4 markah ]

Huraian

-Memupuk semangat
perpaduan

apabila lahirnya sebuah


masyarakat yang penyayang
dan saling menghormati.

-Memupuk taat setia


kepada negara

dengan prinsip bahawa Yang


diPertuan Agong adalah ketua
negara dan lambang penyatuan
rakyat

-Memelihara kepentingan
semua kaum

-Mematuhi dan
menghormati undang-

Tidak berlaku diskriminasi


terhadap sesuatu kaum

dengan tidak melakukan


kesalahan dan memastikan

Contoh

undang negara

undang-undang didaulatkan.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rukun Negara
SET 3
Buktikan bahawa matlamat Rukun Negara telah berjaya direalisasikan.
[ 4 markah ]

Isi
Keamanan dicapai

Huraian
apabila tidak lagi berlaku
perbalahan antara kaum

Contoh
seperti yang berlaku
dalam peristiwa 13 Mei.

-Masyarakat Malaysia
sentiasa makmur

Pengagihan kekayaan
ekonomi yang sama rata

-Masyarakat yang
mematuhi perundangan
negara

iaitu tidak melakukan


kesalahan yang mencabar
kedaulatan undangundang yang wujud.

-Keharmonian dan
kesejahteraan negara
diakui dunia

tidak seperti negara lain


yang sering bergolak

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Wawasan 2020
SET 1

Syria / Iraq

Jelaskan peranan anda dalam merealisasikan wawasan 2020.

Isi

Huraian

[ 6 markah ]

Contoh

-Meningkatkan ilmu sains


dan teknologi

agar negara berkembang


maju dan mampu bersaing
dengan negara maju yang
lain

seperti negara Jepun.

-Menguasai kemahiran IT

agar semua urusan kerja


menjadi
cepat,cekap,pantas dan
efektif.

myEG / internet banking

-Meneruskan perjuangan
pemimpin

terutama dalam usaha


untuk mewujudkan
masyarakat yang berdaya
saing.

-Mengutamakan

agar kemerdekaan yang

kepentingan negara

-Bersatupadu

dicapai dapat
dipertahankan

agar wujud suasana


kehidupan yang harmoni
dalam masyarakat

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Wawasan 2020
SET 2
Buktikan kejayaan negara merealisasikan hasrat mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik
selaras kehendak wawasan 2020.

[ 6 markah ]

Isi

Huraian

-Sains dan teknologi


menjadi tunjang kemajuan

penguasaan dalam ilmu


pengetahuan melahirkan masyarakat
yang produktif untuk pembangunan
negara

-Melaksanakan tranformasi
pendidikan

agar lahir sebuah generasi yang


berilmu pengetahuan dan
mempunyai cirri-ciri inovatif.

-Nisbah pelajar 60%sains


dan 40%sastera

untuk menarik pelajar berkecimpung


dalam bidang sains yang membawa
kemajuan negara.

Contoh

Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia

-Melaksanakan projek MSC


Untuk melahirkan sebuah
masyarakat yang bermaklumat.

-Meningkatkan industri

supaya rakyat dapat memanfaat

Contoh projek
MSC di KLCC

multimedia

-Menaik taraf sekolah


vokasional kepada teknik

sepenuhnya teknologi maklumat

sebagai persediaan melahirkan


generasi yang mampu bersaing di
peringkat global

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Wawasan 2020
SET 3
Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk bersedia menghadapi cabaran sebagai negara maju
menjelang tahun 2020.

Isi
-Melahirkan warga negara

[ 4 markah ]

Huraian
Khususnya menguasai

Contoh
Contohnya

yang berkualiti tinggi

teknologi maklumat

-Meningkatkan semangat
patriotisme

agar generasi masa depan


mempunyai sikap pentingkan
negara

-Melahirkan pemimpin
yang berwawasan

Kerana pemimpin ini akan


dapat memacu kemajuan
negara berbanding
kepentingan lain.

-Merealisasikan Pelan
Pembangunan Pendidikan

-Melahirkan masyarakat
berilmu pengetahuan

agar dapat melahirkan modal


insan yang berkuliti.

yang mampu bersaing di


peringkat global.

mewujudkan MSC

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rancangan Malaya Pertama / Keempat
SET 1

Dapatan kajian menunjukkan 86% kemiskinan berada di luar bandar.


Bagaimanakah masalah kemiskinan masyarakat luar bandar dapat diatasi ?
[ 6 markah ]

Isi

Huraian

Contoh

-Memberi kemahiran
dalam bidang pertanian

dengan menyediakan
kursus jangka pendek dan
bimbingan berterusan

yang dijalankan oleh


agensi seperti FELDA

-Bantuan pemasaran hasil

agar dapat mengatasi

FAMA

pertanian

-Galakan penyatuan mini


ladang

-Membina sistem
pengairan

-Menggalakkan industri
tempatan

-Memulihkan tanah terbiar

masalah pemasaran dalam


kalangan pengusaha kecil.

supaya kerja menjadi lebih


efektif dan ekonomik.

RISDA

agar semua tanaman


mendatangkan hasil yang
bertambah.

Contoh Empangan
Kemubu.

Untuk menambahkan
pendapatan penduduk .

seperti industri kecil dan


sederhana[ IKS]

agar sumber yang ada


dapat dimanfaat dengan
sepenuhnya.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rancangan Malaya Pertama/Keempat
SET 2
Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi.
Jelaskan kejayaan negara kita dalam sektor pertanian.

Isi

Huraian

-Pembukaan tanah oleh


FELDA

penduduk luar bandar yang


miskin dipindahkan ke
petempatan baru dan menjadi
petani moden.

-Pengeluar minyak kelapa

seterusnya dapat menembusi

[ 6 markah ]

Contoh

Jengka , Pahang

sawit dunia

-Mengadakan pameran
MAHA

-Kejayaan program asas


tani

-Pengeluar getah asli dunia

pasaran minyak dunia.

menjadi satu inspirasi dan


semangat kepada petani untuk
terus berkecimpung dalam
sektor pertanian.
dengan penglibatan pengusaha
kecil berasaskan produk
pertanian

yang menjadi satu komoditi


pertanian yang membawa hasil
pendapatan negara tinggi.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk: Rancangan Malaya Pertama
SET 3

Pada pandangan anda,mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini
menuju ke arah negara maju ?

Isi
-Membantu ekonomi
bumiputera

-Merupakan bekalan
makanan

-Petani miskin dibantu

[ 4 markah ]

Huraian

yang rata-rata bergantung kepada


pertanian sebagai sumber
pendapatan utama

dan dapat mengurangkan import


makanan dari negara lain.

agar mencapai kehidupan yang


lebih baik

Contoh

-Menjadi pertanian dagang


yang boleh dijadikan sebagai hasil
pendapatan utama negara.

-tanah yang subur

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : DEB
SET 1

Sesuai untuk aktiviti pertanian

Sayur-sayuran dan
buah-buahan

Jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru
[ DEB ].

[4 markah]

Isi
-Jurang ekonomi antara
kaum semakin rapat

-Kadar kemiskinan
menurun

-Hak milik modal kaum


bumiputera meningkat

-Peningkatan kaum
bumiputera dalam bidang

Huraian

Contoh

dengan pertambahan penglibatan


bumiputera dalam sektor
ekonomi.

Ekoran daripada pendapatan


perkapita bumiputera meningkat

Masyarakat luar
bandar

Ekoran peluang pelaburan yang


ditawarkan oleh pihak kerajaan

Amanah Saham
Bumiputera

atas usaha dan kempen


berterusan oleh kerajaan

Doctor /peguam

professional

-Peningkatan perniagaan
milik bumiputera

Terutama dalam industri kecil dan


sederhana [ IKS]

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : DEB
SET 2
Jelaskan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan Dasar Ekonomi Baru
[ DEB ] tercapai.

Isi
-Menubuhkan agensi

[ 4 markah ]

Huraian
agar harga padi dapat

Contoh
Contohnya Lembaga Padi

dan Beras Negara [ LPN]

berkaitan padi

distabilkan.

-Menggalakan penglibatan
bumiputera dalam sektor
ekonomi

dengan cara memberi


pinjaman, membantu
pemasaran

Contohnya menubuhkan
MARA

yang mana tanah terbiar


disatukan dan dibuka
secara besar-besaran
untuk pertanian dan
petempatan baru

seperti mana diusahakan


oleh FELDA

Untuk menggalakkan
penyertaan bumiputera
dalam perusahaan dan
perdagangan

Pinjaman TEKUN

-Penggunaan tanah yang


lebih cekap

-Memperluaskan
kemudahan kredit dan
insentif melalui bank

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : DEB

SET 3
Pada pandangan anda, apakah cabaran untuk merealisasikan hasrat menjadikan rakyat
berpendapatan tinggi di Malaysia ?

Isi

[ 4 markah ]

Huraian

Kekurangan buruh mahir

Kurangnya pendedahan
penguasaan teknologi tinggi

Kekurangan bahan mentah

Bahan mentah mineral semakin


hari semakin berkurangan

-Meningkatkan modal
insan berkualiti

-Berdaya saing di
peringkat global

Melahirkan Tenaha kerja yang


berkualiti

Kita standing dengan Negara


maju

Contoh

Petroleum

Perpaduan rakyat

Rakyat pelbagai kaum dapat


hidup dalam suasana harmoni

Melayu , Cina dan


India

TEMA 12 : MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

Soalan 1: Sarankan langkah-langkah untuk memantapkan pertubuhan Negara-Negara Islam


(OIC).

[6 markah]

Isi

Huraian

Contoh

Mengeratkan kerjasama

Ekonomi, politik, sosial

Kerjasama antara
negara anggota

Pemimpin berfikiran terbuka

Menerima pandangan

rakan
Negara kaya memberi bantuan
kepada negara miskin

Negara Arab membantu


Yaman

Memajukan ekonomi negara

Tidak bergantung negara


barat

Tidak berperang sesama sendiri

Yaman dan Arab Saudi

Mewujudkan politik yang stabil

Ahli politik
bertanggungjawab

Ambil kira pandangan negara


anggota

Agar keputusan yang


diambil tidak konfrantasi

Berperanan sebagai pendamai

Orang tengah dalam


pertikaian antara negara

Mana-mana munasabah

Menyelesaikan
masalah

Soalan 2: Pada pandangan anda, apakah kelebihan negara kita mengamalkan dasar berkecuali
dalam konteks hubungan negara Malaysia dengan dunia.
[6 markah]

Isi

Huraian

Negara aman .

Dihormati negara luar

Tiada musuh

Berbaik dengan semua

Tidak memihak Blok Barat atau


komunis

Bukti berkecuali

Ekonomi stabil perdagangan


seluruh dunia

Tiada halangan politik

Tiada ancaman kuasa besar

Tidak campurtangan
urusan negara lain

Contoh

Kepakaran
pendidikan,

Pertukaran teknologi dengan semua


negara di dunia

Perkongsian kepakaran

Pelaburan asing meningkat

Pelaburan luar

Perkilangan

Kepimpinan berwibawa

Bijak , berpandangan
jauh

Tun Mahathir

kesihatan

Soalan 3 : Sebagai warganegara yang patriotik, apakah kepentingan untuk memelihara hubungan
serantau dalam kalangan negara Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
markah]

Isi

Huraian

Tiada musuh

Tidak diancam oleh kuasa


besar

Contoh

[4

Negara menjadi aman

Saling hormat menghormati

Mengekalkan kedaulatan
negara

Sifat setia kawan

Menjamin keselamatan
negara

Tidak campur tangan

Meningkatkan ekonomi

Hubungan dagangan

Kurangkan cukai

Menyelesaikan masalah
secara bersama

Melalui rundingan

Isu Rohingya

Soalan 4: Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, cadangkan langkah-langkah untuk


meningkatkan keberkesanan hubungan dengan negara ASEAN.
[4 markah]

Isi

Huraian

Contoh

Bersatu padu

Menjaga kepentingan bersama

Saling membantu

Sekiranya diserang musuh /


masalah bencana alam

Kerjasama ekonomi

Hubungan dagangan

Kerjasama pertahanan

Keselamatan perairan

Kerjasama politik

Berunding jika menghadapi


masalah

Mesyuarat

Membincangkan sebarang
keputusan bersama

Esei

Tsunami di Acheh

Soalan 5 : Jelaskan bagaimanakah kita boleh mengharumkan nama negara di arena


antarabangsa?

[8 markah]

Isi

Huraian

Contoh

Hidup bersatu

Masyarakat berbilang
kaum

Melayu, Cina, India

Wujudkan politik yang stabil dan


aman

Ahli politik bersatu

Memajukan ekonomi

Majukan pelbagai sektor


kilang, pertanian,
perdagangan

Mengadakan hubungan diplomatik


dengan negara luar.

Negara jiran

Memberi bantuan kepada negara

Tsunami di Indonesia

Antarabangsa

dilanda bencana
Menyertai pertubuhan
antarabangsa

ASEAN, PBB, NAM

Mengambil peranan aktif dalam


pertubuhan antarabangsa

Anggota Tidak Tetap


Badan Keselamatan PBB

Memenangi sukan di peringkat


dunia

Squasy Nicol Ann David

Terkenal /hebat dalam dunia seni


dan perfileman
Bersama-sama mengekalkan
keamanan dunia

Datuk Michelle Yeoh


Datuk Jimmy Choo

Menyokong dasar PBB