Anda di halaman 1dari 2

Borang Maklum Balas

Tuan,
PENGESAHAN KEHADIRAN KE KARNIVAL SEHARI BERSAMA WARGA SKKS 2016
Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
Adalah dimaklumkan bahawa saya akan / tidak dapat * hadir ke program yang tersebut di
atas.
Nama Ibu Bapa

: .............................................................................................................

Nama anak

: ..............................................................................................................

Sekian terima kasih,


*potong yang mana tidak berkenaan
Borang ini perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada _____________________________

Borang Maklum Balas


Tuan,
PENGESAHAN KEHADIRAN KE KARNIVAL SEHARI BERSAMA WARGA SKKS 2016
Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
Adalah dimaklumkan bahawa saya akan / tidak dapat * hadir ke program yang tersebut di
atas.
Nama Ibu Bapa

: .............................................................................................................

Nama anak

: ..............................................................................................................

Sekian terima kasih,


*potong yang mana tidak berkenaan
Borang ini perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada _____________________________

Borang Maklum Balas


Tuan,
PENGESAHAN KEHADIRAN KE KARNIVAL SEHARI BERSAMA WARGA SKKS 2016
Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
Adalah dimaklumkan bahawa saya akan / tidak dapat * hadir ke program yang tersebut di
atas.
Nama Ibu Bapa

: .............................................................................................................

Nama anak

: ..............................................................................................................

Sekian terima kasih,


*potong yang mana tidak berkenaan
Borang ini perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada _____________________________

Borang Maklum Balas


Tuan,
PENGESAHAN KEHADIRAN KE KARNIVAL SEHARI BERSAMA WARGA SKKS 2016
Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
Adalah dimaklumkan bahawa saya akan / tidak dapat * hadir ke program yang tersebut di
atas.
Nama Ibu Bapa

: .............................................................................................................

Nama anak

: ..............................................................................................................

Sekian terima kasih,


*potong yang mana tidak berkenaan
Borang ini perlu dikembalikan selewat-lewatnya pada _____________________________