Anda di halaman 1dari 7

SULIT

BAHAGIAN A
JAWAB SEMUA SOALAN. BULATKAN SATU JAWAPAN YANG BETUL
1. Semua berikut adalah benar mengenai sifat pahlawan KECUALI.
A. Berani
B. Amanah
C. Pertahan
D. Pengkhianat
2. Apakah yang dimaksudkan dengan pahlawan.
A. Pejuang
B. Pengkhianat
C. Tali barut
D. Pentadbir
3. Siapakah pahlawan yang berasal dari Pahang.
A. Tok Janggut
B. Dol Said
C. Dato Bahaman
D. Hj. Abdul Rahman Limbong
4.Terdapat dua orang tokoh pahlawan yang telah mempertahankan Sabah. Antaranya:
i. Mat Salleh
iii. Rentap
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv

ii. Sharif Masahor


iv. Antanom

5. Apakah punca kebangkitan tokoh-tokoh pahlawan di Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo.
A. Pengkhianatan
B. Kekayaan
C. Cukai
D. Pangkat
6. Manakah pahlawan mengikut negeri yang BETUL.
A. Dol Said Kelantan
B. Rentap Sarawak
C. Sharif Masahor Sabah
D. Tok Jangut Johor

SULIT
7. Yamtuan Antah telah mentang British di ___________ kerana tidak beretuju dengan
perjanjan
antara British dan Dato Kelana.
A. Negeri Sembilan
B. Melaka
C. Pahang
D. Sarawak

James Brooke
Sarawak
Orang Iban lanun

8. Tokoh seperti dalam maklumat berikut adalah:


A. Sharif Masahor
B. Rentap
C. Antanom
D. Dol Said

9. Berdasarkan gambar diatas. Negeri apakah betanda x.


A. Kelantan
B. Pahang
C.Terengganu
D. Selangor
10. J.W.W. Birch telah dibunuh ketika sedang mandi di sungai oleh Dato Maharaja Lela dan
ahli-ahlinya. Apakah faktor yang mendorong berlakunya peristiwa tersebut.
i. Perebutan kuasa
ii. Adat resam

ii. Sistem cukai


iv. Kekayaan

SULIT
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv
11. Berikut adalah ciri-ciri Tok Janggut kecuali
i. Kelantan
iii. Cukai
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. i dan iii
D. i dan iv

ii. Janggut pendek


iv. Di buang negeri

12. Dato Maharaja Lela telah menentang British di _______________.


A. Kelantan
B. Melaka
C. Terengganu
D. Perak

13. Berdasarkan peta di atas. Siapakah tokoh yang terdapat pada negeri yang betanda x dan y.
i. Hj. Abdul Raman Limbong
iii. Rentap
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv

ii. Tok Janggut


iv. Mat Salleh

SULIT

Kelantan
Pertempuran di
Kg. Saring
Meninggal

14. Siapakah tokoh dalam maklumat di atas.


A. Tok Janggut
B. Dol Said
C. Dato Bahaman
D. Yamtuan Antah

Dato Bahaman
British
Balai Polis Lubuk
Terua

15. Berdasarkan maklumat di atas, apakah nama negeri tersebut.


A. Perlis
B. Pahang
C. Kelantan
D. Terengganu

15
4

SULIT
BAHAGIAN B
JAWAB SEMUA SOALAN.
1) Nyatakan dua pahlawan yang telah bangkit mentang British
a) ______________________
b) ______________________

Tok Janggut vs British Kelantan


Dol Said vs Britsh Negeri Sembilan
SharIf Masahor vs British - Sarawak

2. Berdasar maklumat di atas. Apakah faktor yang mendorong berlakunya penentangan tokohtokoh pahlawan tersebut.
a) ___________________
b) ___________________

3. Berdasarka peta di atas. Tuliskan nama dua buah negeri.


a) ____________________
b) ____________________

SULIT
4. Nyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh pahlawan tersebut.
a) _______________________
b) _______________________

5. Tuliskan nama penjajah yang ditentang oleh tokoh pahlwan dengan betul.
Mat Salleh
Rentap

10
BAHAGIAN C
6

SULIT
ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL

Dato Bahaman

Mat Salleh
Antanom

Dato Maharaja Lela

Tok Janggut

______________ telah menentang British di Kelantan. Penentangan beliau disebabkan wujud


sistem cukai yang baharu. Selain itu, penentangan oleh __________________ di Pahang juga
turut berlaku kerana kehilangan hak mengutip cukai dan dilucutkan gelaran. Seterusnya, di
Sabah pula penentangan berlaku kerana sistem cukai dan pembesar kehilangan kuasa
dilakukan oleh dua orang tokoh iaitu ______________ dan ________________. Pembunuhan
J.W.W Birch yang diketuai oleh _________________ di Perak adalah disebabkan oleh
mencapuri urusan adat.