Anda di halaman 1dari 1

KERJA KURSUS GEOGRAFI PT3 2016

SMK MALIM NAWAR


BORANG SOAL SELIDIK
NAMA : ..
UMUR :
PEKERJAAN : ..
ALAMAT RUMAH

Sila tandakan () pada kotak berkenaan


1 Jantina
Lelaki

Perempuan

2 Jenis pengangkutan yang anda pernah gunakan.


Bas

kereta Motosikal

Van

lori

Teksi

3. Masalah perkembangan pengangkutan di Malim Nawar


Pencemaran udara
Kos bahan api meningkat
Keselamatan penumpang terancam
Darjah ketersampaian rendah

Pencemaran bunyi
Tambang mahal
Jangka masa lama
Kesesakan lalu lintas

Pencemaran air
Kemalangan
Penipuan
Kenderaan lama

Lain-lain nyatakan :
4. Cadangan untuk mengurangkan masalah pengangkutan di Malim Nawar
Menguatkuasa undang-undang
Pendidikan alam sekitar
Penggunaan petrol tanpa plumbum
Penggunaan catalytic converter
Penggunaan bahan api alternative

Kempen alam sekitar


Dasar pembangunan kerajaan
Kursus pemanduan berhemah
Mengurangkan kos operasi

Lain-lain nyatakan :

Sekian, terima kasih.

www.ohdunia.my