Anda di halaman 1dari 1

(Perdagagan) Francais

Francais- satu bentuk perniagaan yang pemilik perniagaannya mendapat hak atau
kebenaran untuk menjual barang - barang syarikat induk yang sudah terkenal.Firma induk
yang memberi kebenaran dinamakan francaisor dan peniaga yang menjalankan
perniagaan francais dinamakan francaisi.Kedua-dua pihak mesti mematuhi perjanjian
yang telah dibuat.Perjanjian tersebut adalah francaisi dibenarkan menggunakan
jenama,logo dan menghiaskan premis mengikut bentuk yang sama,Francaisor akan
memberi latihan dan bimbingan tentang pengurusan perniagaan kepada francaisi,Kos
pengiklanan ditanggung oleh francaisor dan pelbagai alatan diperlukan.Francaisi
dikehendaki membayar royalti kepada francaisor mengikut jumlah yang telah
dipersetujui.
Jualan langsung- jualan terus kepada pengguna melalui ejen/jurujual.Jurujual dibayar
komisen atau jualan.Kelebihan dan kekurangan jualan langsung adalah: