Anda di halaman 1dari 6

SULIT

BAHAGIAN A
JAWAB SEMUA SOALAN. BULATKAN SATU JAWAPAN YANG BETUL
1. Apakah yang dimaksudkan dengan pahlawan.
A. Pejuang
B. Pengkhianat
C. Tali barut
D. Pentadbir
2. Manakah pahlawan mengikut negeri yang BETUL.
A. Dol Said Kelantan
B. Rentap Sarawak
C. Sharif Masahor Sabah
D. Tok Jangut Johor

3. Berdasakan gambar di atas apakah nama tokoh tersebut?


A. Dato Bahaman
B. Dato Maharaja Lela
C. Dol Said
D.Yamtuan Antah

Kelantan
Pertempuran di
Kg. Saring
Meninggal

4. Siapakah tokoh dalam maklumat di atas.


A. Tok Janggut
B. Dol Said
C. Dato Bahaman
D. Yamtuan Antah

1
X

SULIT

5. Berdasarkan peta di atas. Siapakah tokoh yang terdapat pada negeri yang betanda X.
i. Antanom

ii. Tok Janggut

iii. Rentap

iv. Mat Salleh

A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv
6. Semua berikut adalah benar mengenai sifat pahlawan KECUALI.
A. Berani
B. Amanah
C. Pertahan
D. Pengkhianat

Pasir Salak
J.W.W Birch
Pebunuhan

7. Siapakah tokoh seperti dalam maklumat berikut adalah:


A. Dato Maharaja Lela
B. Rentap
C. Tok Janggut
D. Dol Said

ii

iii

iv

SULIT

8.

Antara berikut, tokoh manakah yang telah melakukan perjuangan menentang British di Negeri
i
Sembilan
A. i
B. ii
C. iii
D. iv

9. Haji Abdul Rahman Limbong telah menentang British di Negeri yang bertanda X. Apakah
nama
bagi negeri yang bertanda X .
A. Kelantan
B. Pahang
C. Melaka
D. Terengganu
10. Penentangan oleh seorang Tokoh terhadap British telah berlaku disebaban kehilangan
mengutip cukai dan dilucutkan jawatan sebagai pembesar di Pahang. Siapakah tokoh
tersebut?
A. Dato Bahaman
B. Tok Janggut
C. Dol Said
D. Yamtuan Antah

10

BAHAGIAN B
JAWAB SEMUA SOALAN.
3

SULIT
1) Nyatakan nama tokoh pahlawan yang telah bangkit mentang British di Sarawak
a) ______________________
b) ______________________

Tok Janggut vs British Kelantan


Dol Said vs Britsh Negeri Sembilan
Sharf Masahor vs British - Sarawak

2. Berdasar maklumat di atas. Apakah faktor yang mendorong berlakunya penentangan tokohtokoh pahlawan tersebut.
a) ___________________
b) ___________________

Tokoh

Tokoh

3. Berdasar maklumat di atas, namakan negeri asal tokoh tersebut?


a) ___________________
b) ___________________

SULIT

Y
X

4. Berdasarka peta di atas. Nyatakan nama tokoh yang terdapat pada negeri yang bertanda X
dan Y.
a) ____________________
b) ____________________

5. Tuliskan nama pahlawan dan negeri dengan betul.


Yamtuan Antah
Melaka

10
BAHAGIAN C

SULIT
PADANKAN DENGAN BETUL
Dol Said

Kelantan

Rentap

Pahang

Antanom

Sarawak

Tok Janggut

Melaka

Dato Bahaman

Sabah

SOALAN TAMAT
5